Stamboom Boonstra/Boven » Wopcke Hylckes (1575-> 1647)

Persoonlijke gegevens Wopcke Hylckes 


Voorouders (en nakomelingen) van Wopcke Hylckes

Folcke Oedses
± 1540-< 1615
Hylcke Wytsesz
± 1554-> 1630

Wopcke Hylckes
1575-> 1647

1595

Neeltje Aedes
1573-1641


Gezin van Wopcke Hylckes

Hij is getrouwd met Neeltje Aedes.

Zij zijn getrouwd in het jaar 1595 te Oostermeer, Tietjerksteradeel,, Friesland, Nederland, hij was toen 19 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Styntje Wopckes  1600-1628 


Notities over Wopcke Hylckes

13-08-1634: Wopke Hylckesz en Neel Aedesdr, echtelieden. te Oostermeer, alsmede Coene Roeleffsz en Gees Uylckesdr, echtelieden, wonende op Oostermeerderveen, verklaren ? 158 schuldig te zijn aan Wilt Geertsz te Oostermeer, voor zichzelf en voor zijn kinderen bij wijlen Fed Jansdr, terzake "gepachte leyen ofte clyng (klijn) cum annexis", liggende op het Zwartveen, voor de tijd van vijf jaar, volgens pachtbrief van heden; getuigen: Binnert Haersma en Folcke Ubles; Wopke en Coene tekenen met merken; daaronder stond een cessie (van Wilt Geertsz) op Aesge Oenes en Welmoed Metskesdr, el. aldaar, d.d. 12 januari 1632; verderop: Wopcke Hylckes draagt zijn aandeel in het contract over aan Aeble Martensz (is well. Ebe Martens, vgl. fol. 228) en Coene Roeleffs, elk voor de helft.

16-03-1636: Gercke Cornelisz, wonende op "de Teecke" (de Tieke, vermoedelijk onder Suameer), als curator over Tiamcke Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta, in leven gewoond hebende te Oostermeer, draagt over aan Wopcke Hylckes, als curator over Ipck Evertsdr, weeskind van voornoemde Evert Sioerts Haxta bij Siucke Wopckedr (vgl. fol. 270v, daar: Stijntie Wopckedr) de eigendom van een halve schuur c.a., met de helft van "de plaets" waarop "de huysinge ofte schuyre" staat, met bomen en plantagie, waarvan de andere helft het weeskind (Ipck) reeds toebehoort, staande en gelegen op Snakkerburen bij de Wal te Oostermeer, bezwaard met ? 1 jaarlijkse grondpacht, hebbende Jantien Jansdr weduwe Haxta voornoemd ten oosten, Marten Franckes ten westen, strekkende ten zuiden en noorden "als naestlegers"; aldus verkocht voor ? 31 

10-10-1641: Wopcke Hylckes en Neel Aededr, echtelieden te Oostermeer, verklaren ? 902-27-8 schuldig te zijn aan Gercke Cornelis aldaar, als mede voormomber over Jipck Evertsdr, weeskind van wijlen Evert Sioerts Haxta bij Stijntie Wopckedr daar: Siucke Wopckedr); de schuld komt voort uit de curatele ("tuteelschap") die ik Wopcke over het weeskind heb gehad; in die kwaliteit heb ik geld ontvangen uit handen van secretaris dr. Jacobus Buttinga uit de boelpenningen (opbrengst van het boelgoed) van Evert Sioerts, en ook uit de landen te Folsgare ("tot Folsgaeren"), ten profijte van het weeskind verkocht, en wegens verkochte eeuwige renten; onderpand: drie maden in Eestrumer mieden, drie akkers bouwland met twee kampen te Oostermeer, met mijn huizinge, levende have en inboedel.

13-03-1643: Archief Nedergerecht Tietjerksteradeel, hypotheekboek:
Wopcke Hylckesz te Oostermeer neemt aan � 40-10 te betalen aan Aesge Oenesz aldaar, wegens verteringen.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Wopcke Hylckes?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Wopcke Hylckes

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Hylckes

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Hylckes.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Hylckes.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Hylckes (onder)zoekt.

Historische gebeurtenissen


 • Graaf Filips III (Oostenrijks Huis) was van 1555 tot 1581 vorst van Nederland (ook wel Graafschap Holland genoemd)
 • In het jaar 1575: Bron: Wikipedia
  • 8 februari » Prins Willem I van Oranje sticht de Universiteit Leiden.
  • 12 juni » Huwelijk van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon in Den Briel.
  • 8 september » Het Beleg van Woerden begint.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Bron: Wikipedia
Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


De publicatie Stamboom Boonstra/Boven is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Karel Boonstra, "Stamboom Boonstra/Boven", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-boonstra-boven/I2039.php : benaderd 9 december 2022), "Wopcke Hylckes (1575-> 1647)".