genealogieonline

Stamboom Bayards

Foto van Guus Bayards

De publicatie Stamboom Bayards is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 10.111 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 2 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Herkomst en oorsprong naam Bayards c.q. Baijards

Schrijfwijzen en vervormingen:

BAYART - BAYAERT - BEYAERT - BEYAERTS - BEIJART - BEIJAERTS - BIJARTS - BEIJHAERTS - BYHAERTS - BEIJAERT - BEIJART - BEIJAAN - B(E)IJAARD - BEIJAARTS - BAYARDS - BAIJARDS

Een eerste vraag, die men zich stelt over een geslacht, waarvan men opsporingen doet, is: wat is de herkomst van de naam en wat is er de betekenis van? 

Bayards c.q. Baijards is een vervorming van Beyaerts. Onze stamvader, die voor het eerst opdook in Zandvliet in de Zuidelijke Nederlanden (in België, vlakbij de Nederlandse grens onder Bergen op Zoom), heette dan ook Franciscus Beyaerts (1603 - 1661).

De naam Beyaert(s) komt in West-Vlaanderen in de 16de en 17de eeuw vooral rond Brugge en Gent voor. Maar ook elders in Vlaanderen duikt de naam op. Al vanaf 1365 zijn er in Leuven leden van een familie Beyaert bekend. Een zekere Jan Beyaerts, houtsnijder, wordt van ketterij beschuldigd en in 1543 op de Grote Markt van Leuven ‘onthalsd’. In Leuven ook wordt een Michael Beyaerts in 1597 gedoopt. In Antwerpen worden in 1564 en 1565 de meisjes Lynken en Elisabeth Beijaert gedoopt en in Temse huwt Catelijn Beyaerts in 1608 met Adriaen Dullaert.

Hoe dan ook: de nazaten van onze Franciscus Beyaerts in Zandvliet, daarna in Stabroek en Wichelen, voerden de naam Beyaerts (in Wichelen Beijaerts of soms Beijhaert(s)). De familie kent generaties kuipers en militairen. Bij vestiging in Nederland in de 19de eeuw werd de naam in de archieven veranderd in Beijaarts en later in Baijards of ook wel Bayards.

Mogelijke verklaring naam:

Beyaert (Bayart)

Van het Westvlaamse woord ‘baai’, het Middelnederlandse woord ‘bayaerd/t’, ‘beyaert’, en het Oudfranse ‘bayart’: Baey, Baeye, Baaij, Baeys, Bai(e), Baij, Bay(s), Ba(e)ys(t), Ba(e)yaert, Baeijaert, Baeyard, Beya(ert), Beijaert, Bejaer(t), Boya(e)rt, - ar(d), Boeyaert Al deze benamingen beduiden een ‘bruinrood paard’, of verwijzen naar de bezitter ervan (vgl. sage van het Ros Beyaert).


Index op familienamen
Vandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7.500 genealogen gingen u voor!