Stamboom Banis Bridden

Foto van MJ Banis
De publicatie Stamboom Banis Bridden is opgesteld door (neem contact op) en bestaat uit 647 personen. Vanwege privacy zijn 74 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 12 juni 2024.


Mijn naam is Michel Banis, en ik ben met deze site begonnen.Deze site werd gemaakt met MyHeritage.com. Dit is een mooi systeem dat mensen zoals u en ik in staat stelt een privésite te maken voor de familie, een stamboom te bouwen en familiefoto's te delen. Geschiedenis van de naam Banis: Inleiding (Afkomstig uit de stamboom van Johan Banis, Dronten)      Uit "Van Boerenland tot Stadsrand" (G.J. Eshuis, 1976):      "Langs de oude postweg van Kampen naar Osnabrück en wel het gedeelte dat liep van Nije Gravensbrugge tot aan het huidige Acaciaplein     (thans Beeklustlaan) lagen aan de oostzijde indertijd de boerderijen De Hongerige Wolf, De Banis en 'n Beurnder. Van deze drie is alleen de eerstgenoemde nog overgebleven.De Banis wordt in het vuurstedenregister van 1752 nog niet genoemd.Op de kaart van plm. 1830 komt De Banis voor als een middelgrote ééngezinsboerderij met aan de voorgevel, die naar het oosten gekeerd is, een vooruit gebouwde bovenkamer en aan het achtereinde    uitspringende hoekschotten. Het erve was toen bewoond door een familie van die naam die later verhuisde naar de Maardijk. Daarna werd het betrokken door een familie Abbink, een geslacht afkomstig van de boerderij 't Abbink welke eens stond op de grens van Ooster- en Westeres. Nadat De Banis nog enkele jaren bewoond was door "'n Pol" is ze in 1908 afgebrand en niet weer herbouwd." "Aan de oostzijde van de Ootmarsumsestraat, op de zuidgrens van de Rumerslanden, lagen mogelijk al meer dan drie eeuwen geleden de boerenerven 't Letteboer, Lammershuis en 't Huusken.'t Lammershuis dat een goede vijftig meter zuidoostelijk van 't Letteboer lag is volgens de kaart van 1829 dan een overlangs in tweeën gedeelde boerenbehuizing, met enkel aan de noordwestelijke vleugel een bovenkamer.  Omtrent de eeuwwisseling was 't Lammershuis bewoond door de families Veldhuis en Banis. Kort voor de eerste wereldoorlog verhuisde    laatstgenoemde familie naar het boerderijtje gelegen op de hoek    Ootmarsumsestraat-Kerkhofsweg, nu bewoond door de familie Portier.         't Lammershuis is toen geheel in gebruik genomen door de familie Veldhuis. Banis is later verhuisd naar 'n Ploai op Bavinkel."Tot zover Eshuis. In de laatste alinea spreekt Eshuis van 'n Ploai op Bavinkel. Volgens Ton Doorn (Buurse) en Janny Banis-Post (Dronten) is 'n Ploai de naam van de boerderij op de Bavinkel, die mogelijk door Jan Banis gebouwd werd. Deze boerderij stond aan de Bavinkelsweg te Almelo, tegen de spoorlijn aan. Niet duidelijk is of Jan Banis deze boerderij heeft laten bouwen. Duidelijk is wel dat hij er lange tijd gewoond heeft, en ook dat het om 'n Ploai gaat.Erve De Kooi aan de Aadijk bestaat nog en wordt (weer) bewoond door de familie Gast. Jan Banis verkocht de boerderij begin jaren '60 aan de familie Stulen    en ging zelf wonen in een huisje tegenover de Bavinkelsweg, aan de    Bornsestraat 382. 'n Ploai is later afgebroken ten behoeve van de opwerkingsfabriek van Urenco. Er bestaat nog een oud en vervuild schilderijtje van deze boerderij, en ook een handvol tegeltjes waar de oorspronkelijke keuken mee betegeld was. Dit alles maakt duidelijk waar de wortels van tenminste een deel van de Banissen liggen. Maar we weten nog niks over de herkomst van de naam. De naam Banis Dirk Willem Banis (Almelo geeft de volgende verklaring voor het ontstaan van de naam Banis:       "Rond 1650, en zeker ook daarvoor, woonde op een erf binnen de    Heerlickheit Almelo (aan een baan naar Wierden, gaande langs een esch en het beekdeel de Nije Groav'n) een boer met de naam Jan, wiens oudste zoon Egbert heette. In de volksmond heette hij Egbert Janszoon op den Baan-Esch. In de kerkelijke archieven van geboorten, huwelijken en overlijden van die tijd staat ook genoteerd meestal "Op of In den Baan-esch". Bij    invoering van de Burgerlijke Stand rond 1812 moet een ambtenaar op     het Almelose Stadhuis de foute notering Banis gemaakt hebben." Dirk Willem heeft hier ook een variant op: "Een deskundige op de redactie van Tubantia heeft ontdekt dat de aanduiding Banis afkomstig is van van een bepaald gebied en misschien zeer oud is, omdat ze ook voorkomt in noordelijke landen. Volgens de krantenman zou ze ooit gebruikt zijn ter nadere aanduiding voor een opvallend verschijnsel in het landschap: een heideveld, een veenmoeras, een perceel bos. Zo zou een spoelrug van het riviertje de Almelose Aa aangeduid kunnen zijn met een banis, begroeid met heide of met graan. Op zo'n richel waren diverse erven gekomen en hun bewoners kregen de aanduiding "op den Banis", "aan den Banis", "in den Baan-esch". Zo zou er ook sprake zijn geweest van "erve Joostman op den Banis" en van "Egbert Janszoon op den Banis" of van "Hendrina Jansen Schuttenhuys op den Banis". Bij het aannemen van familienamen in 1811 moet één van de boeren op of aan of in "den Banis" de streekaanduiding hebben aangenomen als familienaam. Er kwamen toen de erven Banis, Joostman, Schuttenhuis."    Aldus Dirk Willem Banis. De Rijssense Banissen zouden op vergelijkbare wijze aan hun naam gekomen zijn. Opmerkelijk is dat Dirk Willem het heeft over ene Joostman. In het archief van het Historisch Centrum Overijssel is sprake van een naamsverandering: een familie Banis zou voorheen Joosteman geheten hebben. Achtergrond naam Banis volgens namenbank:    naamsvermeldingen en literatuurreferenties:                                              • Jan Egberts (op den) Banis (Ambt Almelo 1680-1719), landbouwer en       pachter van de boerderij De Banis; zoon van Egbert (op den) Banis (Ambt Almelo 1650-1694), landbouwer en pachter van de boerderij De Banis; zoon van Jan Geerlichs &  Geese Baenis (1620-1673), op de betreffende boerderij. Er komen in Nederland vier grote concentraties Banissen voor: in Twente (Almelo, Hengelo), in Rijssen, 't Gooi (Bussum, Laren) en Rotterdam. De Almelose en Hengelose Banissen zijn nauw verwant en stammen af van een van de nazaten van Geese. Er is niet aangetoond dat de Banissen uit Rijssen, dat niet ver van Almelo vandaan ligt, verwant zijn aan de Almelose of de Hengelose. Wel is gebleken dat de Gooise naamdragers afstammen van de Banissen uit Rijssen. Van de Rotterdammers ten slotte is geen enkele    verwantschap gebleken met andere concentraties Banissen.Het toponiem Banis treft men overigens ook in Rijssen aan: buurtschap d'n Banis [Informant: Johan Banis te Dronten]. "Langs de oude postweg van Kampen naar Osnabrück, en wel het gedeelte dat liepvan Nije Gravensbrugge tot aan het huidige Acaciaplein (thans Beeklustlaan) lagen aan de oostzijde indertijd de boerderijen De Hongerige Wolf, De Banis en 'n Beurnder. Van deze drie is alleen de eerstgenoemde nog overgebleven" [G.J. Eshuis, Van boerenland tot stadsrand, Enschede 1976].                                                                Brabant Rond Oirschot, in Brabant, komen we het Banisveld tegen. W.A. Leenders heeft een index gemaakt van geografische benamingen rond Oirschot en over het Banisveld heeft hij het volgende te vermelden:         4.1   Banisveld 1312     usque Baensffoert per dominicam via dictam vaert penes Wippenhout; de Baentsffoert [ONB 865.]                                  1540     Banisvelt, Balsvoort [RANB, Kaart D38.].                                    17e eeuw Banisvelt, Balsvoort [RANB, kaart A827.].                              1670     de Banisveltbeemt [Campinia 8 (1978) 43 - 44.].                      1790     Heide 't Banisvelt [Kaart Verhees.].                                        1840     Baneveltsche Heide, Balsvoort [Topogr. krt.]                           1897     Banisveldsche Heide, Het Banisveld, Balsvoort [Topogr. krt.]     1983     Het Banisveld, Balsvoort [Topogr. krt.]                              Banisveld is de noordwestelijke gemeynte van Oirschot, bestaande uit het    natte dal van de Beerse en een hoger gelegen heidegebied. Balsvoort is een hoeve nabij een voorde over de Beerse. Het is aantrekkelijk om in de vermelding in 1312 van Baensffoert  Baentsffoert zowel de wortel te zien van Balsvoort (wat het topografisch zeker is) als van Banisveld.                     Banis zou dan voortkomen uit baan, 's heren baan. De vermelding uit 1312 noemt zelfs zo'n baan: "usque Baensffoert per dominicam via dictam vaert penes Wippenhout." Werd daar een bevaarbare Beerse bedoeld, of een landweg wat oostelijker? De betekenis van veld is primair "wijde, woeste vlakte buiten de  nederzetting", ook wel "onbebouwd terrein" [Van Passen, 1973.]. Vanaf de 13e eeuw betekent het woord ook "akker" [Gysseling, 1981, 78.].  Banisveld = baan + veld. Tot zover Leenders. Het verhaal van Leenders geeft weer lucht voor het verhaal van Dirk Willem uit Almelo: beiden verklaren de naam Banis als een verbastering van baan (weg, route). Het verschil tussen Dirk Willem en Leenders zit 'em in de uitgang -is: Dirk Willem vindt dat een restant van "esch" (lichte verhoging in het terrein) terwijl Leenders het verklaart als een overblijfsel van het voorvoegsel "'s", als in "'s heerenweg": de weg van de heer of heerser. Dus al met al kunnen we tot nu toe bijna niet anders concluderen dat de naam Banis waarschijnlijk van geografische oorsprong is: baan, of weg.                                        Frankrijk en ander buitenland. Er is nog de theorie dat de naam Banis afkomstig is uit Frankrijk. Hugenoten van die naam zouden gevlucht zijn voor Napoleon en zodoende in Nederland zijn neergestreken. Het digitale telefoonboek van Frankrijk leverde in 2002 niet meer dan 28 vermeldingen op van een Banis met telefoonaansluiting. Dit doet niet erg vermoeden dat Banis een Franse naam is. Het Duitse digitale telefoonboek doet het al niet veel beter dan het Franse: niet meer dan een kleine 30 Banissen, waaronder ene Sven Banis, schlagerzanger. In Belgie wonen zeker Banissen, al is het alleen maar omdat er een tweetal Rotterdamse Banissen is neergestreken.Het is gebleken dat er Banissen zijn geëmigreerd naar Canada en naar Nieuw Zeeland. Dat zou een nader onderzoek in die landen rechtvaardigen.. Hostory of the surname Bridden:This interesting name is of Anglo-Saxon origin and is a variant spelling of either the name Bredon, from a place so called in Worcestershire, or Breedon-on-the-Hill, from a place in Leicestershire. The first recording of the place in Worcestershire appears as 'Breodun in Huic' in the Anglo-Saxon Charters of 772 and 'Breodun' in the Domesday Book of 1086, while the place in Leicestershire appears as 'Briudun' in Bede's Ecclesiastical History of 730. The derivation of both these placenames is from a British (pre Roman) hill name identical to the Welsh 'bre', meaning hill, with the Old English pre 7th Century 'dun', also meaning hill. The 'in Huic' (Breodun in Huic) stands for in the territory of the 'Hwicce', a large tribe that settled in Gloucestershire, Worcestershire and Warwickshire. In London, the marriage of William Bridden and Mary Hale was recorded on December 19th 1680. The first recorded spelling of the family name is shown to be that of Luce Bridon (marriage to Edmund Murton), which was dated October 10th 1594, St. Mary Magdalene, Old Fish Street, London, during the reign of Queen Elizabeth 1, 'Good Queen Bess', 1558-1603. Surnames became necessary when governments introduced personal taxation. In England this was known as Poll Tax. Throughout the centuries, surnames in every country have continued to "develop" often leading to astonishing variants of the original spelling.Read more: http://www.surnamedb.com/Surname/Bridden#ixzz2KUIIakbc 

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!