Sluzigers (e.a.)

Foto van Alle Elbers
De publicatie Sluzigers (e.a.) is opgesteld door (neem contact op) en bestaat uit 37.217 personen. Vanwege privacy zijn 8 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 2 juni 2024.


Dit bestand bevat de gegevens van personen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Zwartsluis en omliggende buurtschappen als Baarlo, de Velde, Zwartewaterklooster en Zandbelt en Schutsloot (Belt-Schutsloot).

Het bestand beperkt zich tot de personen die voorkomen in bronnen (DTB) van voor de invoering van de Burgerlijke Stand.

Die bronnen zijn:

In de bronvermelding wordt verwezen naar de recordnummers in de voor het betreffende jaar relevante dbase. Bijvoorbeeld: Grietien Jans, gedoopt 06-01-1684, bron: db rec. 1189 (= record nr. 1189 in de dbase 1657-1729).

Verwijzingen naar deze bron betreffen eveneens het recordnummer in voornoemde bewerking. Bijvoorbeeld: Grietien Jans, gehuwd met Jan Tijmens van Zwolle, ondertrouw te Zwartsluis  02-01-1701, bron: tb rec. 215

In aanvulling op bovengenoemde bronnen is gebruik gemaakt van gegevens uit de Volkstellingen van 1748 en 1795 en de lidmatenregistratie van de NH kerk Zwartsluis en Wanneperveen.

De gegevens uit de DTB zijn samengevoegd in een databestand. Om met behulp van dit databestand familierelaties te kunnen achterhalen zijn de gegevens verder bewerkt. De beschikbare gegevens zijn namelijk niet consistent (namen zijn vaak op verschillende manier geschreven), onvolledig en er zitten fouten in (fouten in het bronbestand, typefouten, verkeerde interpretatie van de in het bronbestand vermelde naam, verwisseling naam van doopgetuige en moeder, e.a.). Via een proces van vele jaren, een proces dat is samen te vatten met de termen normaliseren, sorteren, analyseren, corrigeren, verifiëren, completeren, is nu een werkbaar bestand gecreëerd.

De bewerking houdt ook in dat een achternaam die door een gezinslid wordt gebruikt, ook wordt toegekend aan broer(s), zus(sen) en vader. En soms is die naam ‘doorgetrokken’ naar eerdere generaties met als doel om familierelaties gemakkelijker te traceren. Wat niet wil zeggen dat de betreffend achternaam ook daadwerkelijk door de betreffende personen is gebruikt.  Voor wie prijs stelt op een historisch zo verantwoord mogelijke  weergave  verwijs ik naar de oorspronkelijke bronnen. Zie ook: http://geneaknowhow.net/.

Zoals boven genoemd is het bestand gebaseerd op de bronnen van voor de invoering van de Burgerlijke Stand. Van de personen uit dit bestand zijn nog wel, indien relevant, in WieWasWie huwelijks- en overlijdensdata opgezocht, maar niet de gegevens van hun nageslacht.

Het werkbestand (database) bevat totaal ca. 25.000 namen. Deze zijn inmiddels verwerkt via het programma Aldfaer en geplaatst op genealogieonline. In de komende tijd zal dit aantal verder worden uitgebreid op basis van andere bronnen.

Als de geboorteplaats niet expliciet is aangegeven, of niet is te herleiden uit andere informatie, dan is er van uitgegaan dat de plaats van het huwelijk of de bij het huwelijk vermelde plaats van herkomst tevens de geboorteplaats is. Een interpretatie dus, geen op basis van bronnen vaststaand feit.

Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Ook heb ik mogelijk gegevens verkeerd geïnterpreteerd en/of verkeerde conclusies getrokken. Opmerkingen en suggesties zijn welkom. 

Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.
Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicatie van Alle Elbers


Collecties

Deze publicatie is onderdeel van de volgende collectie(s):

Logo Genealogie Online collectie Bevolkings­reconstructiesBevolkings­reconstructies

Publicaties die bevolkingsreconstructies van families en inwoners van een bepaalde plaats of regio weergeven.

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!