genealogieonline

Over de plaats » Dronryp, Friesland, Nederland


Archiefstukken uit Dronryp

Dronrijp is een dorp in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland. Het telt ongeveer 3500 inwoners (2011) en is daarmee het grootste dorp van Menaldumadeel. Dronrijp ligt direct ten zuiden van de autosnelweg de A31 tussen Leeuwarden en Franeker. Even ten zuiden van het dorp ligt een station aan de spoorlijn Leeuwarden-Harlingen Haven. Nabij het dorp staat een drietal poldermolens: De Poelen (1850), Kingmatille (1870) en de Hatsumermolen (1878). In Dronrijp vindt elk jaar de beroemde Rypster Merke plaats. Deze geldt als de grootste dorpskermis van Noord-Nederland.

Geonames logo

Dronryp
Waadhoeke
Friesland
Nederland
Vlag van Nederland


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Gemeente Menaldumadeel