genealogieonline

Over de plaats » Waadhoeke, Friesland, Nederland

De volgende plaatsen vallen (of vielen) administratief onder deze plaats:
Zweins
Zwarte Haan
Zevenhuizen
Winsum
Wier
Westhoek
Wjelsryp
War
Vrouwenparochie
Tzummarum
Tzum
Tritzum
Tjeppenboer
't Heechhout
Spannum
Sopsum
Slappeterp
Sint Jacobiparochie
Sint Annaparochie
Sexbierum
Skingen
Schalsum
Salverd
Ritsumazijl
Ried
Pietersbierum
Peins
Oude Bildtzijl
Oude Bildtdijk
Oosterbierum
Nij Altoenae
Nieuwe Bildtzijl
Nieuwe Bildtdijk
Minnertsga
Miedum
Menaam
Marsum
Maemert
Lutjelollum
Koehool
Klooster-Lidlum
Kingmatille
Kiesterzijl
Kie
Hitzum
Herbaijum
Hemmemabuurt
Hatsum
Franeker
Firdgum
Fatum
Ingelum
Dronryp
Dongjum
Doijum
Dijkshoek
Deinum
Boksum
Bonkwerd
Boer
Blessum
Berltsum
Bitgummole
Bitgum
Baijum
Arkens
Kloosteranjum
Achlum
Skyldum
Weakens


Geonames logo

Waadhoeke
Waadhoeke
Friesland
Nederland
Vlag van Nederland


ArchiefWiki logo

De plaats is nog niet gekoppeld aan een archief in de ArchiefWiki.
Weet u onder welk archief deze plaats valt?


Wikipedia logo

Meer informatie over deze plaats vindt u in Wikipedia

Weet u welke archiefinstelling de plaats Waadhoeke als werkgebied heeft?

Zoek dit archief op in de ArchiefWiki en kopieer het gehele adres
van de betreffende pagina (de URL) in onderstaande veld:


 Annuleren