genealogieonline

maximum test » Otto "Rufus" (955-983)

Persoonlijke gegevens Otto "Rufus" 

Bronnen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Voorouders (en nakomelingen) van Otto

Henry
876-936
Henry
Matilda
± 896-968
Matilda
Rudolph II Welf
± 890-937
Rudolph II Welf
Bertha
± 907-± 966
Bertha

Otto
955-983

Otto

972
Mathilde
± 979-1025

Gezin van Otto "Rufus"

Hij is getrouwd met Theophanu Skleraina.

in het jaar 972, hij was toen 17 jaar oudRzym.


Kind(eren):

  1. Mathilde  ± 979-1025 


Notities over Otto "Rufus"

Name Suffix: Holy Roman Emperor
Tysk-romersk keiser 973 - 983.
Otto ble valgt som etterfølger etter sin far, Otto ?den Store?, etter at hans far døde i
973. Broren Ludolf hadde avgått ved døden før faren. Otto var bare atten år ved sin
tronbestigelse, men hadde i flere år fått prøve sine krefter på krevende oppgaver i statens
tjeneste. Under farens lange fravær i Italia hadde han deltatt i regjeringen hjemme i Tyskland
og hadde allerede da gitt bevis på sin rike begavelse, som imidlertid later til å ha vært parret
med en altfor sterk selvfølelse. I motsetning til sin far var han liten og spinkel og savnet farens
majestetiske ro og likevekt i motgangens dager, men han hadde den samme intense iver og
ukuelige energi.
Både innad og utad fortsatte Otto sin fars politikk og forsvarte Tysklands grenser mot
alle angrep både fra slavere og nordboere. Han kjempet mot Harald Blåtann og trengte langt
opp i Jylland. Resultatet ble opprettelsen av den ?Danske Mark? i 974 mellom Eider og Sil,
som han dog mistet ved sin død. Samtidig kjempet han mot sin fetter, Henrik av Bayern, og
overvant ham i 976. Senere kjempet han mot kong Lothar av Frankrike som ville ha
Lothringen.
Ved sin tilnærmelse til det østromerske rike hadde hans far skapt et grunnlag for en
felles innsats fra hele kristenhetens side mot sarasenerne. Med flammende stridslyst vendte nå
hans egen sønn sine våpen mot disse kristenhetens fiender for å få en slutt på deres herjinger i
Italia. Han beseiret dem i et slag ved Tarantobukten i nærheten av Cotrone i Calabria i 982.
Men i seiersrusen glemte tyskerne alle forsiktighetsregler, med den følge at de plutselig ble
overrumplet av store arabiske troppestyrker, som kastet seg over dem. Ottos hær ble revet
fullstendig opp, og bare med nød og neppe unnkom han selv og noen få andre. Tvers
gjennom fiendens rekker banet han seg vei på sin stridshingst, red ned til stranden og langt ut i
sjøen og reddet seg til slutt ved å svømme ut til et gresk skip som førte ham til en havn lenger
nord i landet.
Tyskernes strid med araberne i Syd-Italia minner på mange måter om romernes kamper
med kartagerne nettopp i de samme traktene. Den tyske historikeren Leopold von Ranke
kaller da også Ottos nederlag i Calabria for et germansk Cannae. Så hadde altså tyskerne, som
alle hadde betraktet som uovervinnelige, likevel lidt et knusende nederlag. Det var en nyhet
som fikk kammen til å svulme på alle de som hittil hadde vært så underdanige ogg ydmyke.
Italienerne tillot seg en hånlig og overlegen tone overfor keiserens menn, og dansker og
slavere falt igjen inn i de tyske grenselandene og herjet og plyndret. Ottos energi fornektet seg
imidlertid ikke, den vokste med vanskelighetene. Han begynte å samle en ny hær men innen
han fikk tatt den i bruk, ble han brått revet bort av døden i Roma i 983. Bare 28 år gammel
hadde han bukket under for alle de sorger og bekymringer han hadde å slite med, og tapet
følges dobbelt tungt for folket, fordi han bare etterlot seg en liten sønn på tre år, Otto III.
Otto II (b. 955--d. Dec. 7, 983, Rome), German king from 961 and HolyRoman emperor from 967, sole ruler from 973, son of Otto I and his second wife, Adelaide.
Otto continued his father's policies of promoting a strong monarchy in Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. In 961 he was crowned co-regent king of Italy and Duitsland with his father and was made co-regent emperor in 967. On April 14, 972, he married the Byzantine princess Theophano. At his father's death in 973 he was accepted without opposition as successor, although revolts in the duchyof Bavaria and in Lorraine occupied the early years of his reign. Bavaria, the most independent of the duchies, rebelled in 974, under the leadership of its duke, Henry II the Quarrelsome, Otto's cousin. It was not until 978 that Bavaria was pacified, the same year that Lothair, king of France, invaded Lorraine. In 979 Otto received the submission of Bohemia and Poland, and in 980 Lothair renounced his claim to Lorraine. Having thus secured his German dominions, Otto marched into Italy in 980, where German rule had been maintained by an imperial partyheaded by Hugh, marquis of Tuscany. Otto invaded southern Italy and was decisively defeated there by the Arabs in 982. In 983 he summoned adiet at Verona, where his young son, Otto III, was crowned German king. Otto II died in 983 while attempting to bring Venice under imperialcontrol. His absence from Duitsland had occasioned revolts along its borders, and after his defeat in Calabria in 982 the German position east of the Elbe collapsed because of a revolt by the Danes and an invasion by the Slavs. Nonetheless, Otto left a firmly established realm tohis son and successor Otto III
Otto II (b. 955--d. Dec. 7, 983, Rome), German king from 961 and HolyRoman emperor from 967, sole ruler from 973, son of Otto I and his second wife, Adelaide.
Otto continued his father's policies of promoting a strong monarchy in Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. In 961 he was crowned co-regent king of Italy and Duitsland with his father and was made co-regent emperor in 967. On April 14, 972, he married the Byzantine princess Theophano. At his father's death in 973 he was accepted without opposition as successor, although revolts in the duchyof Bavaria and in Lorraine occupied the early years of his reign. Bavaria, the most independent of the duchies, rebelled in 974, under the leadership of its duke, Henry II the Quarrelsome, Otto's cousin. It was not until 978 that Bavaria was pacified, the same year that Lothair, king of France, invaded Lorraine. In 979 Otto received the submission of Bohemia and Poland, and in 980 Lothair renounced his claim to Lorraine. Having thus secured his German dominions, Otto marched into Italy in 980, where German rule had been maintained by an imperial partyheaded by Hugh, marquis of Tuscany. Otto invaded southern Italy and was decisively defeated there by the Arabs in 982. In 983 he summoned adiet at Verona, where his young son, Otto III, was crowned German king. Otto II died in 983 while attempting to bring Venice under imperialcontrol. His absence from Duitsland had occasioned revolts along its borders, and after his defeat in Calabria in 982 the German position east of the Elbe collapsed because of a revolt by the Danes and an invasion by the Slavs. Nonetheless, Otto left a firmly established realm tohis son and successor Otto III
Otto II (b. 955--d. Dec. 7, 983, Rome), German king from 961 and HolyRoman emperor from 967, sole ruler from 973, son of Otto I and his second wife, Adelaide.
Otto continued his father's policies of promoting a strong monarchy in Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. In 961 he was crowned co-regent king of Italy and Duitsland with his father and was made co-regent emperor in 967. On April 14, 972, he married the Byzantine princess Theophano. At his father's death in 973 he was accepted without opposition as successor, although revolts in the duchyof Bavaria and in Lorraine occupied the early years of his reign. Bavaria, the most independent of the duchies, rebelled in 974, under the leadership of its duke, Henry II the Quarrelsome, Otto's cousin. It was not until 978 that Bavaria was pacified, the same year that Lothair, king of France, invaded Lorraine. In 979 Otto received the submission of Bohemia and Poland, and in 980 Lothair renounced his claim to Lorraine. Having thus secured his German dominions, Otto marched into Italy in 980, where German rule had been maintained by an imperial partyheaded by Hugh, marquis of Tuscany. Otto invaded southern Italy and was decisively defeated there by the Arabs in 982. In 983 he summoned adiet at Verona, where his young son, Otto III, was crowned German king. Otto II died in 983 while attempting to bring Venice under imperialcontrol. His absence from Duitsland had occasioned revolts along its borders, and after his defeat in Calabria in 982 the German position east of the Elbe collapsed because of a revolt by the Danes and an invasion by the Slavs. Nonetheless, Otto left a firmly established realm tohis son and successor Otto III
Otto II continued his father's policies of promoting a strong monarchy in
Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. Despite setbacks
along the German borders & a defeat by the Arabs in Italy in Calabria in 982,
Otto II left a firmly established realm to his son and successor, Otto III.
Otto II, Holy Roman Emperor
From Wikipedia, the free encyclopedia

Otto IIOtto II (955 – December 7, 983, Rome), called the Red, was the third ruler of the Saxon or Ottonian dynasty, the son of Otto the Great and Adelaide of Italy. At first only co-reigning with his father, he was the king of Germany and king of Italy from 961 and Holy Roman Emperor from 967.

He married Theophanu, niece of the Eastern Roman Emperor John I Tzimisces, on April 14, 972. Upon his father's death in 973, he was accepted as Holy Roman Emperor without opposition.

Otto spent his reign continuing his father's policy of strengthening imperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy. Henry II of Bavaria revolted in 974 and was not pacified until 978, in the so-called War of the Three Henries. The next year, Otto received the submission of both Bohemia and Poland. Also in that year, Lothair, king of France, invaded Lorraine, to which Otto renounced his claim in 980. With Duitsland secure, Otto invaded Italy that year, but was repulsed by the Arabs in 982 at the Battle of Stilo. The next summer, he called a diet at Verona to confirm his son, Otto III, as king of Duitsland. He died later that year while campaigning against Venice. While he was in Italy, a Slavic invasion pushed the Germans west of the Elbe, but the realm was fairly strong at his death.

Preceded by:
Otto I King of Duitsland
961–983 Succeeded by:
Otto III
Holy Roman Emperor
967–983
Otto II continued his father's policies of promoting a strong monarchy in
Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. Despite setbacks
along the German borders & a defeat by the Arabs in Italy in Calabria in 982,
Otto II left a firmly established realm to his son and successor, Otto III.
Otto II continued his father's policies of promoting a strong monarchy in
Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. Despite setbacks
along the German borders & a defeat by the Arabs in Italy in Calabria in 982,
Otto II left a firmly established realm to his son and successor, Otto III.
Otto II continued his father's policies of promoting a strong monarchy in
Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. Despite setbacks
along the German borders & a defeat by the Arabs in Italy in Calabria in 982,
Otto II left a firmly established realm to his son and successor, Otto III.
At first only co-reigning with his father, he was the king of Duitsland and king of Italy from 961 and Holy Roman Emperor from 967.
He married Theophanu, niece of the Eastern Roman Emperor John I Tzimisces, on April 14, 972. Upon his father's death in 973, he was accepted as Holy Roman Emperor without opposition.
Otto spent his reign continuing his father's policy of strengthening imperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy. Henry II of Bavaria revolted in 974 and was not pacified until 978, in the so-called War of the Three Henries. The next year, Otto received the submission of both Bohemia and Poland. Also in that year, Lothair, king of France, invaded Lorraine, to which Otto renounced his claim in 980. With Duitsland secure, Otto invaded Italy that year, but was repulsed by the Arabs in 982 at the Battle of Stilo. The next summer, he called a diet at Verona to confirm his son, Otto III, as king of Duitsland. He died later that year while campaigning against Venice. While he was in Italy, a Slavic invasion pushed the Germans west of the Elbe, but the realm was fairly strong at his death.
From Wikipedia, the free encyclopedia.
(Redirected from Otto II)
Otto II (955 – December 7, 983, Rome), was the third German ruler ofthe Saxon or Ottonian dynasty.

Otto was named co-regent king of Italy and Duitsland with his fatherOtto I in 961 and became co-emperor in 967. He married Theophanu,daughter of the Eastern Roman Emperor Romanus II, on April 14, 972.Upon his father's death in 973, he was accepted as Holy Roman Emperorwithout opposition.

Otto spent his reign continuing his father's policy of strengtheningimperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy. Henry IIof Bavaria revolted in 974 and was not pacified until 978. The nextyear, Otto received the submission of both Bohemia and Poland. Also inthat year, Lothair, king of France, invaded Lorraine, which Ottorenounced his claim to in 980. With Duitsland secure, Otto invaded Italythat year, but was repulsed by the Arabs in 982. The next summer, hecalled a diet at Verona to confirm his son, Otto III, as king ofGermany. He died later that year while campaigning against Venice.While he was in Italy, a Slavic invasion pushed the Germans west ofthe Elbe, but the realm was fairly strong at his death.
{geni:about_me} Otto II (955 – December 7, 983), called the Red (Rufus), was Holy Roman Emperor from 973 until his death in 983. A member of the Ottonian dynasty, Otto II was the youngest and sole surviving son of Otto the Great and Adelaide of Italy.

Otto II was made joint-ruler of Duitsland in 961, at an early age, and his father named him co-Emperor in 967 to secure his succession to the throne. His father also arranged for Otto II to marry the Byzantine Princess Theophanu, who would be his wife until his death. When his father died after a 37-year reign, the eighteen-year old Otto II became absolute ruler of the Holy Roman Empire in a peaceful succession. Otto II spent his reign continuing his father's policy of strengthening Imperial rule in Duitsland and extending the borders of the Empire deeper into southern Italy. Otto II also continued the work of Otto I in subordinating the Catholic Church to Imperial control.

Early in his reign, Otto II defeated a major revolt against his rule from other members of the Ottonian dynasty who claimed the throne for themselves. His victory allowed him to exclude the Bavarian line of Ottonians from the line of Imperial succession. This strengthened his authority as Emperor and secured the succession of his own son to the Imperial throne.

With domestic affairs settled, Otto II would focus his attention from 980 onward to annexing the whole of Italy into the Empire. His conquests brought him into conflict with the Byzantine Empire and with the Muslims of the Fatimid Caliphate, who both held territories in southern Italy. After initial successes in unifying the southern Lombard principalities under his authority and in conquering Byzantine-controlled territory, Otto II's campaigns in southern Italy ended in 982 following a disastrous defeat by the Muslims. While he was preparing to counterattack Muslim forces, a major uprising by the Slavs broke out in 983, forcing the Empire to abandon its major territorial holdings east of the Elbe river.

Otto II died suddenly in 983 at the age of 28 after a ten-year reign. He was succeeded as Emperor by his three-year old son Otto III, plunging the Empire into a political crisis.

=Birth and youth=
Otto II was born in 955, the third son of the King of Duitsland Otto I and his second wife Adelaide of Italy. By 957, Otto II's older brothers Henry (born 952) and Bruno (born 953) had died, as well as Otto I's son from his first wife Eadgyth, the Crown Prince Liudolf, Duke of Swabia. With his older brothers dead, the two-year old Otto II's became the Kingdom's crown prince and Otto I's heir apparent. Otto I entrusted his illegitimate son, Archbishop William of Mainz, with Otto II's literary and cultural education. Margrave Odo, commander of the Eastern March, taught the young crown prince the art of war and the kingdom's legal customs.

Needing to put his affairs in order prior to his descent into Italy, Otto I summoned a Diet at Worms and had Otto II elected, at the age of six, co-regent in May 961. Otto II was later crowned by his uncle Bruno the Great, Archbishop of Keulen, at Aachen Cathedral on May 26, 961. While Otto I had secured succession of the throne, he had violated the Kingdom's unwritten law that succession rights could only be granted to a child who has reached the age of majority. He was likely motivated by the high-risk associated with his expedition into Italy to claim the Imperial title from the Pope. Otto I crossed the Alps into Italy, while Otto II remained in Duitsland, and the two Archbishops, Bruno and William, were appointed as his regents. After three and a half year absence in Italy, Otto I returned to Duitsland early in 965 as Holy Roman Emperor. In order to give the hope of dynastic continuity after his death, Otto I again confirmed Otto II as his heir on February 2, 965, the third anniversary of Otto I's coronation as Emperor.

=Heir apparent=
Though Otto I was crowned Emperor in 962 and returned to Duitsland in 965, the political situation in Italy remained unstable. After almost two years in Duitsland, Otto I made a third expedition to Italy in 966. Bruno was again appointed regent over the eleven-year old Otto II during Otto I's absence.

With his power over northern and central Italy secured, Otto I sought to clarify his relationship with the Byzantine Empire in the East. The Byzantine Emperor objected to Otto's use of the title "Emperor". The situation between East and West was finally resolved to share sovereignty over southern Italy. Otto I sought a marriage alliance between his Imperial house and the Eastern Macedonian dynasty. A prerequisite for the marriage alliance was the coronation of Otto II as Co-Emperor. Otto I then sent word for Otto II to join him in Italy. In October 967, father and son met in Verona and together marched through Ravenna to Rome. On December 25, 967, Otto II was crowned Co-Emperor by Pope John XIII, securing Otto II's succession to the Imperial crown following his father's death.

Otto II's coronation allowed marriage negotiations to begin with the East. Only in 972, six years later, under the new Byzantine Emperor John I Tzimiskes, was a marriage and peace agreement concluded, however. Though Otto I preferred Byzantine Princess Anna Porphyrogenita, daughter of former Byzantine Emperor Romanos II, as she was born in the purple, her age (then only five years old) prevented serious consideration by the East. The choice of Emperor John I Tzimisces was his niece Theophanu, who was the soldier-emperor's niece by marriage. On April 14, 972, the sixteen-year old Otto II was married to the twelve-year old Eastern princess, and Theophanu was crowned empress by the Pope.

Even after his coronation, Otto II remained in the shadow of his overbearing father. Though the nominal co-ruler of the Empire, he was denied any role in its administration. Unlike his earlier son Liudolf, whom Otto I named Duke of Swabia in 950, Otto II was granted no area of responsibility. Otto II was confined primarily to northern Italy during his father's time south of the Alps. After five years away, the Imperial family returned to Saxony in August 972.

On May 7, 973, Otto died of fever, and Otto II succeeded his father as sole Emperor without meeting any opposition. Otto II spent his reign continuing his father's policy of strengthening Imperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy.

=Reign as emperor=
==Coronation and domestic strife==
When Otto the Great died, the smooth succession to the imperial throne of Otto II had long been guaranteed. Otto II had been king of Duitsland for twelve years and Emperor for five at the time of Otto the Great's death. Unlike his father, Otto II did not have any brothers to contest his claims to the throne. On May 8, the nobles of the Empire assembled before Otto II and, according to the Saxon Chronicler Widukind of Corvey, "elected" Otto II as his father's successor. One of Otto II's first acts was to confirm the rights and possessions of the Archbishop of Magdeburg. Although Otto II had succeeded peacefully to the throne, internal divisions of power still remained unaddressed. During his first seven years as Emperor, he was constantly occupied with maintaining Imperial power against internal rivals and external enemies.
The domestic problems Otto the Great faced between 963 and 972 had not been resolved by his death. The Saxon nobility continued to resist the Archdiocese of Magdeburg located along the Empire's eastern border. Though established by Otto I, the exact details of the diocese's boundaries were left to Otto II and his aides. Otto II's marriage to the Byzantine Princess Theophanu proved to be to his disadvantage because the Saxon nobles felt it distanced the Emperor from their interests. Among Otto II's chief advisors, only the Saxon Bishop Dietrich I of Metz had close connections with the old Saxon nobility. His other advisers lacked support from the Empire's various Dukes. The Archbishop of Mainz Willigis, appointed in 975, who had been with Otto II's advisor since Otto the Great's second expedition into Italy in the 960s, had not been born from a noble family. Hildebald of Worms, who had been appointed as Otto II's Chancellor in 977 and then as Bishop of Worms in 979, was also not from a noble family.
Otto the Great also failed to clarify affairs in Italy prior to his death. Otto died soon after the appointment of Pope Benedict VI in 973. In 974 Benedict was imprisoned in the Castel Sant'Angelo, the stronghold of the Crescentii family. When Otto II sent an imperial representative, Count Sicco, to secure his release, Crescentius I and Cardinal-Deacon Franco Ferrucci, who would subsequently become Boniface VII, an antipope, had Benedict murdered while still in prison.[4]
Following his coronation, a rift developed between Otto II and his mother, the Dowager Empress Adelaide of Italy. From the death of Otto the Great until Easter 974, Adelaide accompanied the Emperor at all times, traveling throughout the Empire with him. However, Otto II's mother and his wife Theophano each distrusted the influence the other held over the Emperor, causing friction within the Imperial household. A final meeting between Otto II and Adelaide was arranged shortly before Pentecost in 978, but a peaceful outcome was not achieved, forcing Adelaide to retire to Burgundy and to the protection of her brother King Conrad of Burgundy.

==Conflict with Henry II==
Otto II sought continued peace between himself and the descendants of his uncle Henry I, Duke of Bavaria. To ensure domestic tranquillity, Otto II, on June 27, 973, granted his cousin, Henry II, Duke of Bavaria, control over the imperial castles in Bamberg and Stegaurach. This was not enough for the young Bavarian Duke, who wished to extend his influence in the Duchy of Swabia as his father had under Otto the Great. The death of Bishop Ulrich of Augsburg on July 4, 973, brought the conflict between the cousins to a head. Without consulting Otto II, Henry II named his cousin Henry as the new Bishop of Augsburg. Augsburg was located on the western side of the Swabian-Bavarian boarder, the territory of Henry II's brother-in-law Burchard III, Duke of Swabia. Henry's actions in naming a bishop in a duchy not his own and without Imperial direction brought him into conflict with both Otto II and Burchard III. Not desiring civil war, Otto II, on September 22, 973, invested Henry as bishop.

On November 12, 973, Burchard III died with no heir: his union to Hadwing, sister of Henry II, had produced no children. With no clear successor, Henry II demanded that Otto II name him as the new Duke of Swabia. The Emperor sensed the far-reaching ambitions of his cousin and denied his request. Instead, Otto II named as Duke his nephew Otto, son of his half-brother Liudolf, Duke of Swabia. Prior to his appointment, Otto had been a long-time opponent of Henry II's expanding influence in Swabia. By naming a descendant of his half-brother instead of his cousin, Otto II reinforced his father's policy of appointing close family members to key posts throughout the Empire. This appointment elevated the descendants of Otto the Great above those of Henry I in the selection process, further dividing Otto II and Henry II.

The appointment of Otto as Duke of Swabia was taken by Henry II as an assault on his claim to the Imperial throne and a slight to his honor.[3] He and his advisor, Bishop Abraham of Freising, conspired with the Duke of Poland Mieszko I and the Duke of Bohemia Boleslaus II against Otto II in 974. While the historical sources do not describe the goals of the conspirators, Henry II likely intended to restore his honor and to ensure his position as the second most influential man in the Empire. Upon hearing of the conspiracy, Poppo, the Bishop of Würzburg, demanded Henry II and his followers to submit to Otto II or face excommunication. Otto the Great's efforts to consolidate the Church under Imperial control had made this type of action normal. Henry II and his followers complied and submitted to Otto II before armed conflict broke out. Otto II, however, severely punished this conspirators: Henry II was imprisoned at Ingelheim and Bishop Abraham at Corvey.

By 976, Henry II returned to Bavaria. Whether Otto II released him from prison or if he escape is not known for certain. Upon his return, Henry came into open rebellion against Otto II, claiming rulership over the Empire for himself. Henry II mobilized the Saxon nobility against Otto II. In particular, Henry II had strong connections to Margrave Gunther of Merseburg, Count Egbert the One-Eyed, and Dietrich I of Wettin, who were all displeased with Otto II's lack of adherence to Saxon tradition. In response to the rebellion, Otto II stripped Henry II of his Duchy and had him excommunicated. Otto II then marched his army south to Bavaria and laid siege to Regensburg, Henry II's stronghold. Otto II's army eventually broke through the city's defenses, forcing Henry II to flee to Bohemia.

With Henry II deposed, in July 976 Otto II issued far-reaching edicts on the reorganization of the southern German duchies. Otto II reduced the Duchy of Bavaria in territorial size by almost a third. From the confiscated Bavarian territory, Otto II established the Duchy of Carinthia in southern Duitsland. By depriving Bavaria of the March of Verona, Otto II considerably reduced the influence of the Bavarian Dukes in northern Italy and in general Imperial policy regarding Italy. Otto II gave the newly diminished Duchy of Bavaria to his relative Otto, the Duke of Swabia, and appointed Henry III, son of the former Bavarian Duke Berthold, as Duke of Carinthia. These appointments continued his policy of appointing of individuals who had no political links to Otto the Great, including those who had even rebelled against him.

With matters in southern Duitsland settled, Otto II turned his attention to defeating and capturing Henry II. After a failed first invasion into Bohemia, Otto II marched to Bohemia a second time in August 977. While in Bohemia, a revolt broke out in Bavaria. Henry I, Bishop of Augsburg, and the newly appointed Carinthian Duke Henry III joined Henry II in rebellion, forcing Otto II to return from Bohemia. The Emperor, aided by the Duke of Swabia and Bavaria, met the rebels at Passau and, after a long siege, forced them into submission. Otto II the brought the rebels before the Imperial Diet in Quedlinburg on March 31, 978. Boleslaus II was treated with honors and swore loyalty to Otto II. Mieszko I of Poland also submitted to Otto II's overlordship.[7] Henry II, however, was not so fortunate: Otto II imprisoned him under the custody of the Bishop of Utrecht where he would remain until Otto II's death in 983.

While Otto the Great had pardoned rebellious family members for their crimes, Otto II followed a different policy. Instead, Otto II hoped to subordinate the Bavarian line of Ottonians to his Imperial authority. Henry II's four-year old son, also named Henry, was sent to Hildesheim to study for an ecclesiastical career. It appears Otto II intended to end the Bavarian Ottonians' secular control of Bavaria. Under a new Duke, Bavaria would remain a remote area of the Empire. Otto II would only visit the Duchy three times during his reign, in all cases accompanied by the military.

==War with Denmark==
In 950, Otto the Great had subdued the Kingdom of Denmark and forced the Danish King Gorm the Old to accept him as his overlord. Otto the Great also forced the king and his heir apparent Harald Bluetooth to convert to Christianity. Under the reign of Otto the Great, Denmark fulfilled all its obligations and regularly paid tribute to the Germans. When Harald became king in 958, he expanded the control of his kingdom into Norway, becoming king there in 970. With his newly obtained power, the young ruler was no longer willing to accept German supremacy over his kingdom. In summer 974, Harald rebelled against Otto II.[6] With the support of Norwegian troops, Harald was able to cross the Danish border into Duitsland, defeating the German forces stationed in the north. Otto II attacked Harald's forces, but the joint Danish-Norwegian army repelled the German army. In autumn, however, when the Norwegian allies sailed north to return to Norway, Otto II was able to counter Harald's advances at the Danevirke. As a result of this victory, Otto II officially annexed Denmark into the Empire and exiled Harald to Norway.

==War against France==
Before Henry II's civil war in southern Duitsland erupted, Otto II was faced with disputes in western Duitsland. The brothers Reginar IV, Count of Mons, and Lambert I, Count of Louvain, demanded that the Emperor restore their confiscated inheritance in the Duchy of Lorraine.[3] Years earlier in 958, Otto the Great banished their father Reginar III, Count of Hainaut, to Bohemia after he attempted a failed revolt. In 973, Otto II granted their request. With both Otto the Great and Count Reginar III dead, it appears Otto II desired a fresh start with the two sons. Lambert I and Reginar IV returned to Lorraine in 973 to reclaim their land by force. After an initial failure, the brother attempted again in 976, this time with the support of King Lothar of France. To help calm the situation in the west, Otto II appointed Charles, his cousin and brother of Lothar, as Duke of Lower Lorraine. The same year, Otto II appointed Egbert as his Imperial Chancellor.

Otto II's support of Charles, however, infuriated the French king, who claimed the Duchy as his own territory. Charles and Lothair were also feuding, with Charles being exiled from France over infidelity allegation concerning Lothair's wife. Charles fled to Otto II's court and paid homage to Otto II. In return, Otto II appointed Charles as Duke and promised to support him in claiming the French throne. Soon after Otto II crushed Henry II's revolt in the south, the Emperor and his wife Theophanu returned to the old capital of Aachen in Lorraine. With the Imperial family near the French border, Lothair invaded Lorraine and marched on Aachen. With the French army in sight, Otto II and Theophano fled to Keulen and then to the Duchy of Saxony. Upon hearing of the French invasion, Otto II’s mother Adelaide of Italy, who was Lothair's mother-in-law, sided with Lothair over his own son and moved to the court of her brother King Conrad at Bourgogne. After occupying Aachen for five days, Lothair returned to France after symbolically disgracing the city.

Otto II convened the Imperial Diet in mid-July at Dortmund. There, Otto II declared war against France and prepared his army to march west. In September 978, Otto II retaliated against Lothair by invading France with the aid of Charles.[9] He met with little resistance on French territory, devastating the land around Rheims, Soissons, and Laon. Otto II then had Charles crowned as King of France by Theodoric I, Bishop of Metz. Lothair then fled to the French capital of Paris and was there besieged by Otto II and Charles. Sickness among his troops brought on by winter and a French relief army under Hugh Capet forced Otto II and Charles to lift the siege on November 30, and to return to Duitsland. On the journey back to Duitsland, Otto's rearguard was attacked and destroyed by French forces, with their supplies being captured.[8] Despite neither side obtaining a clear victory, Otto II felt his honor was sufficiently restored and opened peace negotiations with the French King. Peace was finally concluded between Otto II and Lothair in 980: in return for renouncing his claims on Lorraine, Otto II would recognize Lothair's son Louis V as the rightful heir to the French throne.

With peace concluded, Otto II returned to Aachen to celebrate Pentecost, and then moved towards Nijmegen. During the journey, in late June or early July 980, the Empress Theophanu gave birth to the Imperial couple's their only son: Otto III.

=Reign in Italy=
==Papal politics==
With his rule north of the Alps secured and with the birth of his heir, Otto II shifted his focus to Italy. The situation south of the Alps was chaotic. Pope Benedict VI, who had been appointed by Otto I, had been imprisoned by the Romans in Castel Sant'Angelo. When Otto II sent an imperial representative, Count Sicco, to secure his release, Crescentius I and Cardinal Franco Ferrucci had Benedict VI murdered while still in prison in 974. Cardinal Franco Ferrucci then crowned himself as Benedict VI's successor, becoming Antipope Boniface VII. A popular revolt, however, forced Boniface VII to flee to Constantinople, taking a vast treasure with him. In October 974, under the direction of Count Sicco, the bishop of Sutri was elected Pope as Pope Benedict VII. Boniface VII was then summarily excommunicated for his unsuccessful attempt to take the papacy.

In 979 Benedict VII's position as ruler of Rome was threatened, forcing the Pope to withdraw from and seek the aid of the Emperor. Accepting the Pope's call for aid, Otto II and Theophano, along with their infant son Otto III, prepared for a march south across the Alps. Otto II appointed Willigis, the Archbishop of Mainz, to serve as his regent over Duitsland.

In October 980 the Imperial court arrived in Chiavenna and received its first Italian delegations. Otto II arrives in Italy at Pavia on December 5, 980. In Pavia, Otto II and his mother, the dowager empress Adelaide of Italy, were reconciled after years of being apart. Before the imperial family celebrated Christmas together in Ravenna, Otto II received the Iron Crown of Lombardy as the King of Italy. Following the New Year, Otto II led his Imperial court to Rome, reaching the city on February 9, 981, where the Emperor restored Pope Benedict VII to his papal throne without difficulty. In Rome, Otto II held a magnificent court ceremony to mark Easter. The imperial family was joined by Otto II's sister Matilda, Abbess of Quedlinburg, King Conrad of Burgundy and his wife Matilda of France, Duke Hugh Capet of France, Duke Otto of Swabia and Bavaria, and other high secular and religious officials from Duitsland, Italy and France.

Otto II proceeded to hold court in Rome, making the city his Imperial capital, where he received princes and nobles from all parts of western Europe.

=Venetian affairs=
The relationship between the Empire and the Republic of Venice was readdressed during Otto II's reign. In 966, The Doge of Venice Peitro IV married a relative of Otto I. The marriage brought the Empire and Venice into close relationship, with Otto I, in 967, granting a series of commercial agreements to Venice in general and to Pietro IV's family in particular. These agreements strengthened Venice's tie to the Western Empire, which greatly angered the Byzantine Emperor John I Tzimisces as Venice controlled all sea trade between Western Europe and the Byzantine Levant in the East.

Otto I's military protection of Pietro IV ensured his hold over power in Venice despite his autocratic tendencies over the republican city. In 973, however, Otto I died. With Otto II busy suppressing revolts in Duitsland, the Venetians opposed to Pietro IV found their opportunity to depose him. Imprisoning the Doge within his palace, the Venetians nobles set fire to the building. However, the fire soon spread to Saint Mark's Basilica, resulting in the greater part of the city being burnt. The Doge and his son, also named Pietro, were killed in the blaze, but their bodies were later recovered and respectfully buried. Pietro IV's younger son, Vitale Candiano, survived however, and fled to Otto II's court in Saxony with plans to depose the new pro-Byzantine Doge, Pietro I Orseolo.

Pietro I's conciliating policy towards the Empire was ineffective. After having ruled Venice for four years, Pietro I voluntarily abdicated to become a monk, allowing the pro-Ottonian Vitale to return to Venice as Doge in 977, restoring the city's friendly relationship with the Empire. However, Vitale's reign was short (less than two years) and he too voluntarily abdicated to become a monk. With the position vacant, the pro-Byzantine Tribuno Memmo became the new Doge in 979. With the change in leadership, Otto II was reluctant to renew the city's commercial agreements which his father had previously granted to the city. It was only after the intervention of Otto II's mother, the dowager empress Adelaide of Italy, did the Emperor renew the agreements.

Violence erupted in Venice during 980 when tensions between pro-Ottonian Coloprini family and the pro-Byzantine Morosini family. The Coloprini pleaded with the Emperor for support. Seeing an opportunity to fully incorporate Venice into the Empire, Otto II agreed. Upon arriving in Italy in 981, Otto II immediately imposed a trade embargo against the island republic. While the initial embargo showed little effect on Venice, Otto II imposed a second embargo in 983 which dealt considerable damage to the Venetian economy. The effects were disastrous enough to cause the ruling Venetian families to surrender to Otto II, but Otto II's untimely death that year prevented such action.

=Religious policy=
Otto II followed the policy of his father in expanding the importance of the Church in his Empire, in particular the importance of monasticism and monasteries. The Church and its organs served as supporting and stabilizing factor in the Empire's structure. To fulfill these tasks, Otto II strengthened the legal integrity and economic independence of the bishops from the secular nobility. The Ottonians had particular religious interest in Memleben as both Otto II's father Otto I and grandfather Henry I had died there. Otto II and his wife Theophanu enhanced the spiritual importance of the city by establishing a Benedictine Imperial abbey there: the Memleben Abbey. Within a short time, the Memleben Abbey had become one of the richest and most influential of the Imperial abbeys. These measures and the unusual size of the abbey perhaps suggest that Memleben may have been intended as an Imperial Mausoleum for the Ottonians.

Following the suppression of Henry II's rebellion, Otto II used the Empire's monasteries as the location for the treason trials. While his father had founded only one monastery (Otto I later replaced the abbey with the Cathedral of Magdeburg) during his 37 years of reign. Otto II, however, established at least four monasteries: Memleben, Tegernsee, Bergen, and Arneburg. Monasticism became a key part of Otto II's Imperial policy, entrusting the Abbots with key political functions.

Otto II employed monks among his top political advisers, including Ekkehard I and Majolus of Cluny. One of the most important such monks was John Philagathus (the future Antipope John XVI). Of Greek descent, John was the personal chaplain of Otto II's wife Theophanu, accompanying her when she traveled from Constantinople to marry Otto II.[15] Otto II appointed him as his Imperial Chancellor from 980 to 982, as well as the Abbot of the Nonantola Abbey. Following Otto II's death in 983, Theophanu, as her son Otto III's regent, would name John as Otto III's tutor. She would later appoint John as the bishop of Piacenza, and would send him to Constantinople to arrange for a marriage between Otto III and a Byzantine princess.

=Southern expansion=
In regard to his Italian policy, Otto II went beyond the goals of his father. Not satisfied with the territorial gains made under Otto I, Otto II wanted more. His policy was based not only on securing his power in Rome, or to cooperate with the Papacy, but also to gain absolute dominion over the whole of Italy. Influenced by his wife, who was hostile to the return of the Macedonian Dynasty in the shape of Byzantine Emperor Basil II after the assassination of John I Tzimisces, Otto II was persuaded to annex the Byzantine controlled southern Italy.[16] However, this policy necessarily meant war with not only the Byzantine Empire but the Muslim Fatimid Caliphate as well, who claimed southern Italy as within their sphere influence.

The Ottonians' chief lieutenant in central and southern Italy had long been the Lombard leader Pandulf Ironhead. Originally appointed by Otto I as Prince of Benevento and Capua in 961, Pandulf waged war against the Byzantines and expanded Ottonian control to include the Duchy of Spoleto in 967. Under Otto II, Pandulf added the Principality of Salerno in 978 to the Empire. His campaigns under Otto I and Otto II incorporated all three of the southern Lombard principalities - Benevento, Capua, and Salerno - into the Holy Roman Empire. As vassal of Otto II, Pandulf ruled a large bloc of territories that stretched as far north as Tuscany and as far south as the Gulf of Taranto.

Pandulf's death in 981 deprived Otto II of one of his primary lieutenants. Pandulf's lands were partitioned among his sons, though further quarrels between the local Lombard princes soon followed. Pandulf's older son Landulf IV received Capua and Benevento while his younger son Pandulf II received Salerno. Upon hearing of Pandulf's death, Otto II, ruling from Rome, traveled south to install Thrasimund IV as Duke of Spoleto. Then, Pandulf's nephew Pandulf II was given Benevento when Otto II partitioned Landulf IV's territory, with Landulf IV keeping Capua. Finally, Duke Manso I of Amalfi deposed Pandulf II of his rule in Salerno in 982.

By 982 the entire area once ruled by Pandulf had collapsed, weakening Otto II's position against the Byzantines. The Byzantines still claimed sovereignty over the Lombard principalities and the lack of singular leader to prevent their advances into Lombard territory allowed the Byzantines to make inroads further north. Otto II attempted on several occasions to reunify the Lombard principalities politically and ecclesiastically into his Empire after Pandulf's death. Though he unsuccessfully besieged Manso I in Salerno, Otto II ultimately obtained the recognition of his authority from all the Lombard principalities.
With his authority reestablished over the Lombard princes, Otto II turned his attention towards the threat from Muslim Sicily. Since 960s the island had been under Muslim rule as the Emirate of Sicily, a state of the Fatimid Caliphate. The ruling Kalbid dynasty had conducted raids against Imperial territories in southern Italy. The death of Pandulf in 981 allowed the Sicilian Emir Abu al-Qasim to increase his raids, hitting targets in Apulia and Calabria. As early as 980 Otto II demanded a fleet from the city of Pisa to help him carry out his war in southern Italy,[18] and in September 981 he marched into southern Italy. Needing allies in his campaign against the Muslims and the Byzantine Empire, Otto II reconciled with Amalfian Duke Manso I, granting Imperial recognition of his rule over Salerno.

Otto II's troops marched on Byzantine-controlled Apulia in January 982 with the purpose of annexing the territory into his Empire. Otto II's march caused the Byzantine Empire to seek an alliance with Muslim Sicily in order to hold onto their southern Italian possessions.[9] The Emperor's army besieged and captured the Byzantine city of Taranto, the administrative center of Apulia, in March 982. After celebrating Easter in Taranto, Otto II moved his army westward, defeating a Muslim army in early July. Emir Abu al-Qasim, who had declared a Holy War (jihad) against the Empire, retreated when he noticed the unexpected strength of Otto II's troops when the Emperor was not far from Rossano Calabro. Informed of the Muslim retreat, Otto II left his wife Theophanu and young son Otto III (along with the Imperial treasury) in the city and marched his army to pursue the Muslim force.

Unable to flee back to his stronghold in Sicily due an Imperial naval blockade, al-Qasim faced the Imperial army in a pitched battle south of Crotone at Cape Colonna on July 14, 982. After a violent clash, a corps of Otto II's heavy cavalry destroyed the Muslim center and pushed towards al-Qasim's guards, with the Emir killed during the charge. Despite the Emir's death, the Muslim troops did not flee the battlefield. The Muslims regrouped and managed to surround the Imperial soldiers, slaughtering many of them and inflicting a severe defeat upon the Emperor. According to the historian Muslim Ibn al-Athir, Imperial casualties numbered around 4,000. The Lombard Princes Landulf IV of Benevento and Pandulf II of Salerno, German Bishop Henry I of Augsburg, German Margrave Gunther of Merseburg, the Abbot of Fulda, and numerous other Imperial officials were among the battle's casualties.

The Imperial defeat shocked the political makeup of Southern Italy. With two Lombard princes dead, the Principalities of Capua and the Benevento passed to younger branches of the Landulfid family. Though the Muslim troops were forced to retreat to Sicily after their victory, the Muslims remained a presence in southern Italy, harassing the Byzantines and Lombards. The Ottonian defeat, the worst in the history of the Empire at the time, greatly weakened Imperial power in southern Italy. The Byzantines joined forces with the Muslims and regained possession of Apulia from Ottonian forces.

==Succession issues==
The defeat at Stilo forced Otto II to flee north to Rome. He then held an Imperial Diet at Verona on Pentecost, 983.[20] He sent his nephew Otto I, Duke of Swabia and Bavaria, back to Duitsland with the news of the defeat and to call the German nobles to the assembly, but he died en route on November 1, 982, in Lucca. News of the battle did cross the Alps, however, reaching as far as Wessex in Britain, signifying the magnitude of the defeat. Duke Bernard I of Saxony was heading south for the assembly when Danish Viking raids forced him to return to face the threat.

At the assembly, Otto II appointed Conrad (a distant relative of Otto II) and Henry III as the new Dukes of Swabia and Bavaria respectively. Henry III had previously been exiled by Otto II following his defeat as part of a two-year revolt against Otto II's rule. The defeat at Stilo cost the Empire many nobles, forcing Otto II to lift the banishment of Henry III in order to stabilize domestic affairs in Duitsland while he campaigned against the Muslim and Byzantines in southern Italy. Also, the appointment of Conrad I allowed the House of the Conradines to return to power in Swabia for the first time since Emperor Otto I in 948. Otto II and the assembled nobles agreed on a strategy of naval blockade and economic warfare until reinforcement from Duitsland could arrive. Otto II then prepared for a new campaign against the Muslims[16] and obtained a settlement with the Republic of Venice, whose assistance he needed following the destruction of his army at Stilo. However, the death of Otto II the next year and the resulting civil war prevented the Empire from appropriately responding to the defeat.

The most important action taken by Otto II at the assembly, however, was to secure the "election" of his son Otto III, who was then only three years old, as King of Duitsland and heir apparent to the Imperial throne. Otto III thus became the only German king elected south of the Alps. The exact reason for this unusual procedure has been lost to history. It is possible that the conditions in southern Italy following the defeat required Otto II to act quickly in designating an Imperial heir to ensure connivance in the Empire's future. It is also conceivable, however, that holding the election in Italy was a deliberate choice on the part of Otto II in order to demonstrate that Italy was an equal part of the Empire on the same level as Duitsland. His election secured, Otto III and his mother, the Empress Theophanu, traveled north across the Alps heading for Aachen, the traditional coronation site for the Ottonians, in order for Otto III to be officially crowned as king. Otto II stayed in Italy to further address his military campaigns.

=Great Slav uprising=
The Northern March (outlined in red) between the Billung March in the north and the Saxon Eastern March (March of Lusatia) in the south. Both the Billung March and the North March were lost following the Great Slav Rising.

Around the year 982, Imperial authority in Slavic territory extended as far east as the Lusatian Neisse River and as far south as the Ore Mountains. Following the defeat of Otto II at Stilo in 983, the Lutici Federation of Polabian Slavs revolted against their German overlords, sparking a great revolt known as the Great Slav Rising (Slawenaufstand). The Polabian Slavs destroyed the bishoprics of Havelberg and Brandenburg. According the German chronicler Bishop Thietmar of Merseburg, the decades-long, forced Germanization and Christianization of the Slavs associated with these two churches was the reason for their destruction. Thietmar blames the uprising on maltreatment of the Slavs by the Germans: "Warriors, who used to be our servants, now free as a consequence of our injustices." In the Obotrite territories along the Elbe River, the Luticians initiated a revolt aimed at the abolition of feudal rule and Christianity, drawing upon considerable support by the Obodrite populace and their leader Mstivoj. In part, the Obrodite revolt was successful: The princely family, though in part remaining Christian, dissolved Christian institutions.

Soldiers from the Northern March, the March of Meissen, the March of Lusatia, as well as from the Bishop of Halberstadt and the Archbishop of Magdeburg, joined forces to defeat the Slavs near Stendal. Nevertheless, the Empire was forced to withdraw to the western banks of the Elbe river. The successes of the Empire's Christianization policy towards the Slavs were nullified, and political control over the Billung March and the Northern March (territories east of the Elbe) was lost. In the decade since his death, Otto I's life work of converting the Slavs was undone. The Slavic territories east of the Elbe would remain pagan for over a century before further missionary work resumed: it would not be until the 12th century that the churches of Havelberg and Brandenburg would be reestablished.

The Danes took advantage of the Slavic revolt and invaded the March of Schleswig along the Empire's northern border while the Sorb Slavs invaded and conquered the March of Zeitz from Saxon control.

==Sudden death and political turmoil==
In July 983, Pope Benedict VII, a longtime Ottonian supporter, died of natural causes after having reigned for almost ten years. Otto II returned to Rome in September to name a new Pope, selecting the Bishop of Pavia Pietro Canepanova (who reigned as Pope John XIV) in November or early December. While Otto II was in Rome overseeing the election of a new pope, a malaria outbreak in central Italy prevented the resumption of military activity in southern Italy. The outbreak ultimately led to the death of the Emperor himself: he died in his palace in Rome at the age of 28 on December 7, 983, after having reigned for just over a decade.[16] Otto II's money and possessions were divided among the Catholic Church, the poor of the Empire, his mother Adelaide and sister Matilda, and those nobles loyal to him. Otto II was then buried in the atrium of St. Peter's Basilica, becoming the only German ruler to be buried in a foreign country instead of in Duitsland.

Otto II's three-year-old son Otto III was crowned as King of Duitsland in Aachen on Christmas Day in 983, three weeks after his father's death. Otto III was crowned by Willigis, the Archbishop of Mainz, and John, the Archbishop of Ravenna.[28] News of Otto II's death first reached Duitsland after Otto III's coronation. The unresolved problems in southern Italy and the Slavic uprising on the Empire's eastern border made the Empire's political situation extremely unstable. The arrival of a minor on the Imperial throne threw te Empire into confusion, allowing Otto III's mother, the Byzantine Princess Theophanu, to reign as his regent.

In 976, Otto II had deposed Henry II as Duke of Bavaria and imprisoned him. In early 984, Henry II escaped from his imprisonment by the Bishop of Utrecht. Free from his confinement, he seized the infant Otto III and, as a member of the ruling Ottonian dynasty, claimed the regency of the Empire for himself. Henry II eventually went so far as to claim the German throne outright, obtaining the allegiance of Mieszko I of Poland and Boleslaus II, Duke of Bohemia. Henry II's claims were supported by Archbishop Egbert of Trier, Archbishop Gisilher of Magdeburg, and Bishop Dietrich I of Metz.[30] Otto III's right to the throne, however, was supported by Archbishop Willigis of Mainz and the Dukes of Saxony, Bavaria, and Swabia.[29] The threat of war from Willigis and Conrad I, Duke of Swabia forced Henry II to relinquish Otto III on June 29, 984 and to respect the regency of Theophanu.

The early death of Otto II and the ensuing events proved to be a serious test for Empire. Despite having a child under the regency of his mother as a ruler, the structure established by Emperor Otto the Great remained strong as most of the Empire's most powerful officials stayed loyal to the Imperial system.

=Character=
Otto was a man of small stature, by nature brave and impulsive, and by training an accomplished knight. He was generous to the church and aided the spread of Christianity in many ways. According to one of the chroniclers of the time, he was given the epithet of the "Red" when in 981 he invited the most troublesome of the Roman families to a banquet, and proceeded to butcher them at dinner.[10] More sympathetic chroniclers said that it was due to his reddish complexion.
Family and children[edit]

=Ottonian dynasty=
Otto II was a member of the Ottonian dynasty of rulers of Duitsland (and later the Holy Roman Empire) from 919 to 1024. In relation to the other members of his dynasty, Otto II was the grandson of Henry I, son of Otto I, father of Otto III, and a first-cousin once removed to Henry II.

Otto II had only one known wife. On April 14, 972, Otto II married Theophanu, a Byzantine princess of the Phokas family who was the cousin of reigning Byzantine Emperor John I Tzimiskes. The two had at least five children:

# Sophie I, Abbess of Gandersheim and Essen, born 975, died 1039.
# Adelheid I, Abbess of Quedlinburg and Gandersheim, born November or December 977, died 1040.
# Matilda, born 979, died 1025; who married Ezzo, count palatine of Lotharingia
# Otto III, Holy Roman Emperor, born June or July 980
# A daughter, a twin to Otto, who died before October 8, 980

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_II,_Holy_Roman_Emperor

==Links:==
*[http://thepeerage.com/p13299.htm#i132985 The Peerage]
*[http://www.geneall.net/D/per_page.php?id=207277 Geneall]
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_II,_Holy_Roman_Emperor Wikipedia]
*'''Holy Roman Emperor''' Reign 25. December 967 – 7. December 983
*'''King of Duitsland(formally King of the Franks)''' Reign26. May 961– 7.December 983
*'''King of Italy(formally King of the Lombards)''' Reign 980-7. December 983
>'''Predecessor:''' [http://www.geni.com/people/Otto-I/6000000000701225368 Otto I] '''Successor:''' [http://www.geni.com/people/Otto-III/6000000003439632313 Otto III]

--------------------
Emperor of the Holy Roman Empire.

Leo: The Normans in Sicily , Norwich, John Julius, Reference: Biographical details.

Leo: Europäische Stammtafeln, J.A. Stargardt Verlag, Marburg, Schwennicke, Detlev (Ed.), Reference: 1.1 10.

Leo: Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 3.
--------------------
Emperor of the Holy Roman Empire.

Leo: The Normans in Sicily , Norwich, John Julius, Reference: Biographical details.

Leo: Europäische Stammtafeln, Band I, Frank Baron Freytag von Loringhoven, 1975, Isenburg, W. K. Prinz von, Reference: Page 3.
--------------------
See Wikipedia for furthur info.
--------------------
Otto II (955 – December 7, 983, Rome), called the Red, was the third ruler of the Saxon or Ottonian dynasty, the son of Otto the Great and Adelaide of Italy.

Education, first years of reign

He received a good education under the care of his uncle, Bruno, archbishop of Keulen, and his illegitimate half-brother, William, archbishop of Mainz. At first only co-reigning with his father, he was chosen German king at Worms in 961, crowned at Aachen Cathedral on May 26, 961, and on December 25, 967 was crowned joint emperor at Rome by Pope John XIII.

He married Theophanu, niece of the Eastern Roman Emperor John I Tzimisces, on April 14, 972. After participating in his father's campaigns in Italy, he returned to Duitsland and became sole emperor on the death of his father in May 973, without meeting any opposition.

Otto spent his reign continuing his father's policy of strengthening imperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy.

After suppressing a rising in Lorraine, difficulties arose in southern Duitsland, probably owing to Otto's refusal to grant the duchy of Swabia to Henry II of Bavaria. In 974 Henry's mother, Judith, set up a conspiracy against the emperor, which included Henry, Bishop Abraham of Freising, the dukes of Bohemia and Poland, and several members of the clergy and the nobility who were discontented by the previous emperor's policies. The plan was discovered and easily suppressed, however. In the same year, Otto's forces successfully opposed an attempt by Harald I of Denmark to throw off the German yoke; however, his expedition against the Bohemians in 975 was a partial failure owing to the outbreak of further trouble in Bavaria. The following year he restored order for the second time in Lorraine and forced Henry II to flee from Regensburg to Bohemia, Bavaria being assigned to his relative Otto of Bavaria. In 977 the king made another expedition into Bohemia, where King Boleslaus II promised to return to his earlier allegiance. Also Mieszko I of Poland submitted. (See also War of the Three Henries).

Otto II and Theophano: Byzantine ivory plaque (Musée de Cluny)

After Otto had crushed an attempt by Henry to regain Bavaria, King Lothair of France invaded Lorraine with an army of 20,000 and occupied the capital Aachen for five days. Otto retired first to Keulen and then to Saxony. His mother, who was of French origin, sided with Lothair and moved to Bourgogne. In September 978, having mustered 30,000 men, Otto retaliated by invading France. He met with little resistance, but sickness among his troops compelled him to raise the siege of Paris, and on the return journey the rearguard of his army was destroyed and the baggage seized by the French. An expedition against the Poles was followed by peace with France: Lothair renounced his claim on Lorraine (980), and in exchange Otto recognized the rights of Lothair's son Louis.

[edit] Italy

Otto therefore felt himself free to travel to Italy. The government of Duitsland was left to arch-chancellor Willigis and to duke Bernard I of Saxony. He was accompanied by his wife, his son, Otto of Bavaria, the bishops of Worms, Metz and Merseburg and numerous other counts and barons. Crossing the Alps in what is today Switzerland, he reconciled with his mother at Pavia and then celebrated the Christmas of 980 in Ravenna.

Pope Benedict VI, elected by his father, had been imprisoned by the Romans in Castel Sant'Angelo, where he had died in 974. His successor Boniface VII had fled to Constantinople and Benedict VII, former bishop of Sutri, was now pope. Preceded by Benedict, Otto ceremoniously entered Rome on Easter day of 981.

Otto held in the city a splendid court, attended by princes and nobles from all parts of western Europe. He was next required to punish inroads of the Saracens on the Italian mainland and, most of all, the aggressive policy of the Sicilian emir Abu al-Qasim, whose fleet was harassing Apulia and whose troops had invaded Calabria. In September 981 Otto marched into southern Italy. He was first entangled in the quarrels between the local Lombard princes who had divided the area after Pandulf Ironhead's death. Otto unsuccessfully besieged Manso I of Amalfi in Salerno, but in the end obtained the recognition of his authority from all the Lombard principalities. In January 982 the German troops marched towards the Byzantine Apulia to annex this region as well to the Western Empire.

When Otto moved from Taranto, he met with a severe defeat near Stilo in July 982 (in which, among the others, al-Qasim was killed). Without revealing his identity, the emperor escaped on a Greek vessel to Rossano. He returned to Rome on November 12, 982.

At a diet held at Verona in June 983, largely attended by German and Italian princes, he had Otto III confirmed as king of Duitsland and prepared a new campaign against the Saracens. He also obtained a settlement with the Republic of Venice, whose help was much needed after the defeat of Stilo. Proceeding to Rome, Otto secured the election of Peter of Pavia as Pope John XIV.

Just as the news reached him of a general rising of the Slav tribes on the eastern frontier of Duitsland, he died in his palace in Rome on December 7, 983. He was survived by the future emperor Otto III and three daughters. He was buried in the atrium of St. Peter's Basilica, and when the church was rebuilt his remains were removed to the crypt, where his tomb can still be seen.

Otto, who is sometimes called the "Red", was a man of small stature, by nature brave and impulsive, and by training an accomplished knight. He was generous to the church and aided the spread of Christianity in many ways.

Marriage and issue

On April 14, 972, Otto II married Theophanu. They had the following children:

* Sophie I, Abbess of Gandersheim and Essen, born 975, died 1039.

* Adelheid I, Abbess of Quedlinburg and Gandersheim, born November or December 977, died 1040.

* Matilda, born 979, died 1025; who married Ezzo, count palatine of Lotharingia

* Otto III, Holy Roman Emperor, born June or July 980

* A daughter, a twin to Otto, who died before October 8, 980

BIOGRAPHY: b. 955

d. Dec. 7, 983, Rome

German king from 961 and Holy Roman emperor from 967, sole ruler from 973, son of Otto I and his second wife, Adelaide.

Otto continued his father's policies of promoting a strong monarchy in Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. In 961 he was crowned co-regent king of Italy and Duitsland with his father and was made co-regent emperor in 967. On April 14, 972, he married the Byzantine princess Theophano. At his father's death in 973 he was accepted without opposition as successor, although revolts in the duchy of Bavaria and in Lorraine occupied the early years of his reign. Bavaria, the most independent of the duchies, rebelled in 974, under the leadership of its duke, Henry II the Quarrelsome, Otto's cousin. It was not until 978 that Bavaria was pacified, the same year that Lothair, king of France, invaded Lorraine. In 979 Otto received the submission of Bohemia and Poland, and in 980 Lothair renounced his claim to Lorraine. Having thus secured his German dominions, Otto marched into Italy in 980, where German rule had been maintained by an imperial party headed by Hugh, marquis of Tuscany. Otto invaded southern Italy and was decisively defeated there by the Arabs in 982. In 983 he summoned a diet at Verona, where his young son, Otto III, was crowned German king. Otto II died in 983 while attempting to bring Venice under imperial control. His absence from Duitsland had occasioned revolts along its borders, and after his defeat in Calabria in 982 the German position east of the Elbe collapsed because of a revolt by the Danes and an invasion by the Slavs. Nonetheless, Otto left a firmly established realm to his son and successor Otto III.

Copyright © 1994-2001 Encyclopædia Britannica, Inc.
--------------------
Otto II (955 – December 7, 983, Rome), called the Red, was the third ruler of the Saxon or Ottonian dynasty, the son of Otto the Great and Adelaide of Italy.

Education, first years of reign

He received a good education under the care of his uncle, Bruno, archbishop of Keulen, and his illegitimate half-brother, William, archbishop of Mainz. At first only co-reigning with his father, he was chosen German king at Worms in 961, crowned at Aachen Cathedral on May 26, 961, and on December 25, 967 was crowned joint emperor at Rome by Pope John XIII.

He married Theophanu, niece of the Eastern Roman Emperor John I Tzimisces, on April 14, 972. After participating in his father's campaigns in Italy, he returned to Duitsland and became sole emperor on the death of his father in May 973, without meeting any opposition.

Otto spent his reign continuing his father's policy of strengthening imperial rule in Duitsland and extending it deeper into Italy.

After suppressing a rising in Lorraine, difficulties arose in southern Duitsland, probably owing to Otto's refusal to grant the duchy of Swabia to Henry II of Bavaria. In 974 Henry's mother, Judith, set up a conspiracy against the emperor, which included Henry, Bishop Abraham of Freising, the dukes of Bohemia and Poland, and several members of the clergy and the nobility who were discontented by the previous emperor's policies. The plan was discovered and easily suppressed, however. In the same year, Otto's forces successfully opposed an attempt by Harald I of Denmark to throw off the German yoke; however, his expedition against the Bohemians in 975 was a partial failure owing to the outbreak of further trouble in Bavaria. The following year he restored order for the second time in Lorraine and forced Henry II to flee from Regensburg to Bohemia, Bavaria being assigned to his relative Otto of Bavaria. In 977 the king made another expedition into Bohemia, where King Boleslaus II promised to return to his earlier allegiance. Also Mieszko I of Poland submitted. (See also War of the Three Henries).

Otto II and Theophano: Byzantine ivory plaque (Musée de Cluny)

After Otto had crushed an attempt by Henry to regain Bavaria, King Lothair of France invaded Lorraine with an army of 20,000 and occupied the capital Aachen for five days. Otto retired first to Keulen and then to Saxony. His mother, who was of French origin, sided with Lothair and moved to Bourgogne. In September 978, having mustered 30,000 men, Otto retaliated by invading France. He met with little resistance, but sickness among his troops compelled him to raise the siege of Paris, and on the return journey the rearguard of his army was destroyed and the baggage seized by the French. An expedition against the Poles was followed by peace with France: Lothair renounced his claim on Lorraine (980), and in exchange Otto recognized the rights of Lothair's son Louis.

[edit] Italy

Otto therefore felt himself free to travel to Italy. The government of Duitsland was left to arch-chancellor Willigis and to duke Bernard I of Saxony. He was accompanied by his wife, his son, Otto of Bavaria, the bishops of Worms, Metz and Merseburg and numerous other counts and barons. Crossing the Alps in what is today Switzerland, he reconciled with his mother at Pavia and then celebrated the Christmas of 980 in Ravenna.

Pope Benedict VI, elected by his father, had been imprisoned by the Romans in Castel Sant'Angelo, where he had died in 974. His successor Boniface VII had fled to Constantinople and Benedict VII, former bishop of Sutri, was now pope. Preceded by Benedict, Otto ceremoniously entered Rome on Easter day of 981.

Otto held in the city a splendid court, attended by princes and nobles from all parts of western Europe. He was next required to punish inroads of the Saracens on the Italian mainland and, most of all, the aggressive policy of the Sicilian emir Abu al-Qasim, whose fleet was harassing Apulia and whose troops had invaded Calabria. In September 981 Otto marched into southern Italy. He was first entangled in the quarrels between the local Lombard princes who had divided the area after Pandulf Ironhead's death. Otto unsuccessfully besieged Manso I of Amalfi in Salerno, but in the end obtained the recognition of his authority from all the Lombard principalities. In January 982 the German troops marched towards the Byzantine Apulia to annex this region as well to the Western Empire.

When Otto moved from Taranto, he met with a severe defeat near Stilo in July 982 (in which, among the others, al-Qasim was killed). Without revealing his identity, the emperor escaped on a Greek vessel to Rossano. He returned to Rome on November 12, 982.

At a diet held at Verona in June 983, largely attended by German and Italian princes, he had Otto III confirmed as king of Duitsland and prepared a new campaign against the Saracens. He also obtained a settlement with the Republic of Venice, whose help was much needed after the defeat of Stilo. Proceeding to Rome, Otto secured the election of Peter of Pavia as Pope John XIV.

Just as the news reached him of a general rising of the Slav tribes on the eastern frontier of Duitsland, he died in his palace in Rome on December 7, 983. He was survived by the future emperor Otto III and three daughters. He was buried in the atrium of St. Peter's Basilica, and when the church was rebuilt his remains were removed to the crypt, where his tomb can still be seen.

Otto, who is sometimes called the "Red", was a man of small stature, by nature brave and impulsive, and by training an accomplished knight. He was generous to the church and aided the spread of Christianity in many ways.

Marriage and issue

On April 14, 972, Otto II married Theophanu. They had the following children:

* Sophie I, Abbess of Gandersheim and Essen, born 975, died 1039.

* Adelheid I, Abbess of Quedlinburg and Gandersheim, born November or December 977, died 1040.

* Matilda, born 979, died 1025; who married Ezzo, count palatine of Lotharingia

* Otto III, Holy Roman Emperor, born June or July 980

* A daughter, a twin to Otto, who died before October 8, 980

BIOGRAPHY: b. 955

d. Dec. 7, 983, Rome

German king from 961 and Holy Roman emperor from 967, sole ruler from 973, son of Otto I and his second wife, Adelaide.

Otto continued his father's policies of promoting a strong monarchy in Duitsland and of extending the influence of his house in Italy. In 961 he was crowned co-regent king of Italy and Duitsland with his father and was made co-regent emperor in 967. On April 14, 972, he married the Byzantine princess Theophano. At his father's death in 973 he was accepted without opposition as successor, although revolts in the duchy of Bavaria and in Lorraine occupied the early years of his reign. Bavaria, the most independent of the duchies, rebelled in 974, under the leadership of its duke, Henry II the Quarrelsome, Otto's cousin. It was not until 978 that Bavaria was pacified, the same year that Lothair, king of France, invaded Lorraine. In 979 Otto received the submission of Bohemia and Poland, and in 980 Lothair renounced his claim to Lorraine. Having thus secured his German dominions, Otto marched into Italy in 980, where German rule had been maintained by an imperial party headed by Hugh, marquis of Tuscany. Otto invaded southern Italy and was decisively defeated there by the Arabs in 982. In 983 he summoned a diet at Verona, where his young son, Otto III, was crowned German king. Otto II died in 983 while attempting to bring Venice under imperial control. His absence from Duitsland had occasioned revolts along its borders, and after his defeat in Calabria in 982 the German position east of the Elbe collapsed because of a revolt by the Danes and an invasion by the Slavs. Nonetheless, Otto left a firmly established realm to his son and successor Otto III.

Copyright © 1994-2001 Encyclopædia Britannica, Inc.
--------------------
- http://fmg.ac/Projects/MedLands/Duitsland,%20Kings.htm#OttoIIdied983

6. OTTO (end 955-Rome 7 Dec 983, bur Rome St Peter's[292]). Regino records the birth of "Otto filius regis" at the end of 955[293]. "Ottone fratre [Machtild unica filia…patre Otto imperatore et matre Athelheida imperiatrice]" was recorded by Annalista Saxo[294]. He was elected associate King of Duitsland at Worms and crowned at Aachen 26 May 961. He was crowned associate Emperor 25 Dec 967 at Rome[295]. He was elected OTTO II "Rufus"[296] King of Duitsland at Worms early May 973, crowned at Aachen 26 May 973... ... ...
221797646. Keiser Otto II OTTOSON Tysk-romersk(12780) was born in 955.(12781) He was a Keiser between 973 and 983 in Tysk/Romersk.(12782) He died on 7 Dec 983 in Rom.(12783) Ble kronet i sin fars levetid, måtte først kjempe med Harald Blaatand og trengte langt op i Jylland. Resultatet blev oprettelsen av den "Danske Mark" 974 mellom Eider og Sil, som han dog mistet ved sin død. Samtidig kjempet han mot sin fetter, Henrik av Bayern, og overvant ham 976, siden mot kong Lothar av Frankrike, som vilde ha Lothrinen. Så vendte han seg mot Italien. 982 led han et gryktelig nederlan i Calabrien ved Cotrone og holdt på å miste livet. han forberedte sig på et nytt tog, men døde i Rom av gremmelse over, at fiendene ved budskapet om hans nederlag reiste sig overalt. He was married to Keiserinne Theofanu av Bysanz ROMANOSDTR av Tyskland/Rom on 14 Apr 972.
SOURCE NOTES:
http://www.mashell.com/~madison/dat420.html#2
http://www.algonet.se/~tngaard/middelalder/1972.htm
http://uts.cc.utexas.edu/~churchh/edw3chrt.html
_P_CCINFO 1-20792
Otto was crowned shortly before his father's death.
Otto II (955-83), Holy Roman emperor (967-83), king of Duitsland (961-83 ), the son of Otto I, with whom he ruled jointly from 967 to 973. In 9 76 he suppressed a rebellion that was led by his cousin Henry II, duk e of Bavaria. Two years later, having been attacked by Lothair, king o f France, Otto drove the French out of Lorraine but was unsuccessful i n besieging Paris. Later Lothair renounced Lorraine, and peace was est ablished. Otto next invaded southern Italy, gaining possession of Napl es, Salerno, and Taranto, but he was overwhelmingly defeated by the Gr eeks and Saracens at Crotona in 982. He died in Rome while plannin g a second invasion. His wife, Theophano, brought Byzantine refinemen t and culture to the German court.
Otto II
http://trees.ancestry.com/rd?f=document&guid=bce0c11c-0ab1-4842-8f9c-dad5927310c2&tid=10145763&pid=-271738042
Förde krig bl a mot Harald Gormsson Blåtand. Tysk kung 961. Tysk-romersk
kejsare 967. Död i sjukdom under fälttåg mot araber i syditalien 983.
Otto II (født 955, død 7. desember 983, i Roma), var den tredje tyske herskeren av den Sachsiske eller Ottonske dynastiet. Han blev tysk-romersk konge år 961 (regjerte sammen med sin far) og tysk-romersk keiser år 967 (også sammen med sin far). Han var sønn av tysk-romerske keiseren Otto I og Adelheid av Italia. Otto II giftet seg 14. april 972 med Theofano av Bysans, datter til Romanos II av Bysans.

Han prøvde å sikre statsmakten gjennom å slå ned opprør av tyske fyrster og av Harald Blåtann i Danmark. Han led nederlag i 982 ved Capo Colonne i Italia mot araberne.
He was Emperor from 967 to 903. He defeated the Saracens in Italy in 982.
BIOGRAPHY
Otto was the son of Emperor Otto I 'the Great' and Aelis of Burgundy. On 14 April 972 he married Theophano Skleraina in Rome. When he became emperor, he demanded all the Byzantine possessions in Italy as part of his wife's dowry. His demands were naturally refused, and war began again. In 981 Otto descended into Apulia, his wrath mainly directed against the Saracens. In Constantinople the Emperor Basil saw his chance: of the two evils, Otto represented by far the greater long-term danger. Messengers sped to the Saracen leader and a temporary alliance was hastily arranged. As a result, after initial successes, Otto was soundly defeated near Stilo in Calabria; only an ignominious flight in disguise saved him from capture. He never recovered from the humiliation and died in Rome the following year, aged twenty-eight. Otto is the only German emperor to be buried in Rome. His tomb can still be seen in the Grotte Vaticane---minus its porphyry cover; having originally been removed from the Mausoleum of Hadrian, it now serves as the font of St.Peter's.
Otto II
http://trees.ancestry.com/rd?f=document&guid=bce0c11c-0ab1-4842-8f9c-dad5927310c2&tid=10145763&pid=-271738042
EMPORER OF Duitsland 973-983
36th great grandfather
RESEARCH NOTES:
Holy Roman Emperor
He was Emperor from 967 to 903. He defeated the Saracens in Italy in 982.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Otto "Rufus"?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen


Tijdbalk Otto "Rufus"

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

    

De publicatie maximum test is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Ard van Bergen, "maximum test", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/maximum-test/I6000000000549937047.php : benaderd 6 augustus 2021), "Otto "Rufus" (955-983)".