Jensen Ancestry Tree » Bronnen

Bronvermeldingen maken de inhoud van een genealogische publicatie controleerbaar.

Het voorkomen van bronvermeldingen zegt iets over de kwaliteit van het onderzoeksproces van de stamboomonderzoeker. Het voorkomen van bronvermeldingen zegt niets over de kwaliteit van de bronvermeldingen, bronnen of inhoud. Eventuele bronvermeldingen in notities en afbeeldingen van aktes worden niet meegeteld.

Bronvermeldingen: teken van kwaliteit van het onderzoeksproces


In deze publicatie zijn 474 van de 528 persoonspagina's voorzien van 1 of meer bronvermeldingen.

90%

Onderstaand overzicht toont de bronnen, gegroepeerd per vindplaats, waarop de publicatie (mede) is gebaseerd.

Diversen

Ancestry.com

Standesamt Guben

De publicatie Jensen Ancestry Tree is opgesteld door .neem contact op