genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Pieter Jansz Visser

Persoonlijke gegevens Pieter Jansz Visser Mannelijk


Verwantschap Pieter Jansz Visser


Voorouders (en nakomelingen) van Pieter Jansz Visser

Pieter Jansz Visser
1787-1874


Notities bij Pieter Jansz Visser

Aktesoort boedelinventaris
Datum 11/03/1858
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 94
Aktenummer/Blz. 34/1
Notaris Reinier Hendrik van der Waijfort
- Pieter Janszoon Visser bouwman en vlasboer te Heerjansdam als vruchtgebruiker van het niet gelegateerde gedeelte der nalatenschap van zijn huisvrouw Jannigje van der Spijker (overleden te Heerjansdam op 13 januari 1858).
- Teunis Barnhard kleermaker; Nicolaas de Raadt winkelier en Wiekert Hendrikszoon Visser vlasboer - allen te Heerjansdam, als gemachtigden van:
A. Klaasje van der Spijker zonder beroep, huisvrouw van Teunis Barnhard voornoemd
B. Neeltje van der Spijker weduwe van Arie de Raadt, zonder beroep te Heerjansdam
C. Pieter Maasdam genees- heel- en verloskundige te Strijen als langstlevende ouder en wettige voogd over het minderjarig kind uit zijn huwelijk met Maaike Visser, genaamd Isaac Hendrik Maasdam - welke minderjarige nog het enige in leven zijnde nagelaten kind is van Maaike, terwijl laatstgenoemde met en benevens de eerdergenoemde Wiekert Hendrikszoon Visser zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen van wijlen Dingena van der Spijker aan haar in huwelijk verwekt door mede wijlen Hendrik Wiekertszoon Visser
D. Cornelis in 't Veld opzichter van een vlasserij te Grote Lindt
E. Jan Groenenboom bouwman te Oost en West Barendrecht als langstlevende ouder en voogd over de twee minderjarige kinderen uit zijn huwelijk met Maaike in 't Veld, genaamd Johanna en Niesje Groenenboom. De twee minderjarigen zijn de enige nagelaten kinderen van Maaike in 't Veld en welke laatstgenoemde en tevens genoemde Cornelis in 't Veld zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen van Anna van der Spijker aan haar in huwelijk verwekt door mede wijlen Joris in 't Veld
F. Cornelis Pijpen melkboer te Zwijndrecht
G. Jan van Zijl werkman in de vlasfabriek gehuwd met Maaike Pijpen zonder beroep te Dordrecht
H. Arie van Pelt werkman in de vlasfabriek wonende te Dordrecht
I. Elisabeth Dorsman zonder beroep eerder weduwe van Jan Koedood en thans huisvrouw van Adrianus Jan Kooijman kastelein te IJsselmonde; de eerstgenoemde aangesteld tot voogdes en de tweede als mede voogd over Leendert Robertus Koedood minderjarig en enig nagelaten kind van wijlen voormelde Jan Koedood.
Cornelis Pijpen melkboer te Zwijndrecht als voogd over het enig nagelaten kind van wijlen Nicolaas Koedood en diens nagelaten weduwe Suzanna Tempelaar genaamd Jannigje Sijgje Koedood. Voormelde Cornelis Pijpen, Maaike Pijpen, Arie van Pelt, wijlen Jan Koedood en wijlen Nicolaas Koedood zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen van wijlen Maaike van der Spijker en wel Cornelis en Maaike uit haar huwelijk met wijlen Arie Pijpen, Arie van Pelt uit haar huwelijk met wijlen Teunis van Pelt en Jan en Nicolaas Koedood uit haar huwelijk met wijlen Jan Koedood.
K. Willemijntje van der Maas weduwe van Nicolaas Labrijn, zonder beroep, te Nieuwerkerk in Duiveland in haar betrekking als langstlevende der ouders en als zodanig wettige voogd over de acht minderjarige kinderen door wijlen Nicolaas in huwelijk aan haar verwekt, genaamd Frederika Lenina - Maatje Willemijntje - Adriaantje Pieternella - Kornelis Jakobus - Dirk Adriaan - Jacoba Cornelia - Cornelia Johanna en Pieternella Willemijna Labrijn.
L. Pieter Labrijn opper commies bij de centrale directie van Schouwen Burgh en Westland wonende te Zierikzee. Welke voornoemde wijlen Nicolaas Labrijn en genoemde Pieter Labrijn zijn of zijn geweest de enige nagelaten kinderen van Adriaantje van der Spijker aan haar in huwelijk verwekt door mede wijlen Dirk Labrijn.
Voornoemde Klaasje, Neeltje, wijlen Dingena, wijlen Anna, wijlen Maaike en wijlen Adriaantje van der Spijker zijn of zijn geweest de enige nagelaten zusters van Jannigje van der Spijker in leven huisvrouw van Pieter Janszoon Visser hiervoor genoemd.
Wiekert Hendrikszoon Visser nog als toeziend voogd over de voormelde minderjarige Isaac Hendrik Maasdam.
Teunis Barnhard, Nicolaas de Raadt en Wiekert Hendrikszoon Visser meergenoemd als gemachtigden van:
- de onder I. vermelde procuratie Paulus Cleijszoon Visser vlasboer te Groote Lindt in zijn betrekking als toeziend voogd over de hiervoor genoemde minderjarige Johanna en Niesje Groenenboom. Cornelis Pijpen meergemeld in betrekking tot toeziend voogd over de minderjarige Leendert Robertus Koedood.
- Willem Tempelaar horlogemaker te Hendrik Ido Ambacht in zijn betrekking als toeziend voogd over de minderjarige Jannigje Sijgje Koedood en
- uit krachte van de hiervoor onder letter L. vermelde onderhandse volmacht van Pieter Labrijn meergenoemd in zijn kwaliteit van toeziend voogd over de acht nagelaten minderjarige kinderen van wijlen Nicolaas Labrijn.
Op verzoek van de gemachtigden bevindt de notaris zich te Heerjansdam in het huis van Pieter Janszoon Visser getekend nummer 51 alwaar Jannigje van der Spijker gewoond heeft en is overleden, teneinde over te gaan tot het maken van een boedelbeschrijving.
Als onroerende goederen staan vermeld:
1. een bouwmanswoning bestaande in een huis, schuur, zwingelkeet, drooghuis, drooghut, boomgaard, tuin en erf gelegen te Heerjansdam.
2. een perceel weiland en watering gelegen onder de gemeente Grote Lindt in de polder de Groote en Kleine Lindt
3. een perceel wei- en bouwland, weg en watering gelegen als hiervoor in Boschhoek
4. een perceel wei- en bouwland, rietland en kade gelegen als hiervoor
5. een perceel weiland met het daarbij behorende dijkerf
6. de ongedeelde helft in een arbeidershuis, tuin en erf gelegen onder de gemeente Groote Lindt aan de binnenzijde van de Ringdijk
7, 8 en 9. de ongedeelde helft in een perceel boomgaard met het daarbij behorende dijkerf
10. de ongedeelde helft in een perceel weiland, watering en weg gelegen onder de gemeente Groote Lindt in de polder de Groote en Kleine Lindt
11. de ongedeelde helft in een perceel bouwland gelegen als hiervoor in Boschhoek
12. de ongedeelde helft in een perceel bouwland, rietland en watering gelegen onder de gemeente Heerjansdam in de polder de Groote en Kleine Lindt in Boschhoek.

Aktesoort boedelscheiding
Datum 20/11/1874
Archief ONR Ridderkerk
Inventarisnummer 120
Aktenummer/Blz. 2449/94
Notaris Jean Louis Raoul le Rutte
1. Florus Bastiaanszoon Nugteren, zonder beroep te Ridderkerk als executeur in de nalatenschap van Pieter Janszoon Visser.
2. Cornelia van Toorn, meerderjarig, ongehuwd, dienstbode te Overschie.
3. Johannes Adrianus van Toorn, koopman te Overschie.
Cornelia en Johannes Adrianus zijn de enige kinderen van wijlen Geertruij Visser in huwelijk verwekt met wijlen Dirk van Toorn.
4. Simon Ketting, arbeider te Pernis. Hij is het enig nagelaten kind in huwelijk verwekt bij wijlen het echtpaar Keetje Visser en Evert Ketting.
5. Jan Visser, bouwknecht te Poortugaal.
6. Florus Nugteren voornoemd als gemachtigde van Mels Visser, gepensioneerd onder officier te Rotterdam.
7. Pieter Visser, tagrijn te Rotterdam.
8. Johannes Thomas van Munster, muziekmeester te Rotterdam gehuwd met Neeltje Visser.
9. Neeltje Visser, zonder beroep, weduwe van Pleun van der Poel te Groote Lindt.
10. Abraham Visser, arbeider te Groote Lindt.
11. Jan Visser, melkboer te Heerjansdam.
12. Jan de Man, zalmvisser te Groote Lindt gehuwd met Jannigje Visser.
13. Johannes Visser, zonder beroep te Ridderkerk.
14. Pieter Zevenbergen, arbeider te Charlois, gehuwd met Leentje van der Burg.
15. Jan van der Burg arbeider te Rhoon.
Welke Leentje en Jan zijn de enige kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen het echtpaar Geertruij Visser en Jacob van der Burg.
16. Jan Corneliszoon Velthoen, arbeider te Charlois, als voogd over Aart, Mels, Leendert en Heiltje Velthoen.
17. Florus Nugteren voornoemd als gemachtigde van Aart Velthoen, bouwman te Garnetten Noord Amerika. Genoemde Jan en Aart Velthoen zijn de enige kinderen van wijlen Hijltje Visser in huwelijk verwekt met mede wijlen Aart Velthoen. Zijnde de gemelde Mels sub. 8, Hendrik sub. 12, Johannes sub. 13, Geertruij sub. 15 en Heiltje Visser sub. 17, de vijf enige broers en zusters geweest van wijlen Pieter Janszoon Visser sub. 1 gemeld.
Voorts in tegenwoordigheid van:
18. Leendert Pieterszoon Velthoen, zonder beroep te Charlois, als toeziend voogd over de genoemde vier minderjarigen sub 16. gemeld.
19. Isaac Hendrik Maasdam particulier te Oosterhout bij Breda is de enige zoon van Maaike Visser en Pieter Maasdam.
20. Wiekert Visser bouwman te Heerjansdam.
Genoemde wijlen Maaike Visser en Wiekert Visser zijn de twee enige kinderen van wijlen Dingena van der Spijker in huwelijk verwekt met wijlen Hendrik Wiekertszoon Visser.
21. Johan Daniël Schuller, notarisklerk te Barendrecht, als gemachtigde van:
a. Grietje Stolk, zonder beroep, weduwe van Cornelis in 't Veld te Heerjansdam, die op 22 april 1867 te Barendrecht ab intestato is overleden, ten eerste voor zich, ten tweede als erfgename voor ¼ gedeelte in de nalatenschap van haar op 22 april 1872 in de ouderdom van 18 jaar overleden dochter Sijgje in 't Veld en b. Cornelis Naaktgeboren, arbeider te Barendrecht, als toeziend voogd over Niesje en Grietje Nugteren, hierna te melden.
22. Bastiaan Nugteren, klompmaker te Heinenoord, a. voor zich krachtens de gemeenschap van goederen waarin hij met zijn op 12 mei 1873 ab intestato overleden echtgenote Maaike in 't Veld is gehuwd geweest; b. als erfgenaam van zijn zoon Johannes Nugteren ab intestato overleden op 16 juni 1873; c. als erfgenaam van zijn zoon Cornelis Nugteren ab intestato overleden op 22 maart 1874; d. als vader en voogd over Niesje en Grietje Nugteren.
23. Johanna in 't Veld dienstbode te Groote Lindt.
Genoemde Sijgje, wijlen Maaike en Johanna in 't Veld zijn de enige nagelaten kinderen van wijlen Cornelis in 't Veld.
24. Johan Leendertzoon Groenenboom, particulier te Barendrecht, als gemachtigde van a. Hendrik Franszoon Huijzer, bouwman te Ridderkerk gehuwd met Johanna Groenenboom; b. Niesje Groenenboom, zonder beroep te Barendrecht. De gemelde Johanna en Niesje Groenenboom zijn de twee enige kinderen van wijlen het echtpaar Jan Groenenboom en Maaike in 't Veld. Welke even gemelde Cornelis en Maaike in 't Veld, zijn de twee enige kinderen in huwelijk verwekt bij wijlen het echtpaar Joris in 't Veld en Anna van der Spijker.
25. Anthonie Pijper, particulier te Zwijndrecht, a. voor zichzelf en b. als toeziend voogd van Cornelis Vreugdenhil.
25bis. Bastiaantje Pijper, weduwe van Cornelis Euser, de melkerij uitoefenende wonende te Zwijndrecht, 1. voor zich krachtens de gemeenschap van goederen waarin zij met haar gemelde echtgenoot gehuwd is geweest; 2. als erfgename van het beschikbaar een vierde gedeelte der nalatenschap van haar op 22 augustus 1874 te Zwijndrecht overleden echtgenoot, krachtens diens testament van 24 juli 1874 voor de te Dordrecht residerende notaris Jan Jacob Blussé; 3. als moeder en voogd over haar zes kinderen, genaamd Adriaan, Cornelis, Arie, Johanna, Anthonia en Bastiaan Euser.
26. Leendert Vreugdenhil, koopman te Haarlem, a. voor zich krachtens de gemeenschap van goederen waarin hij met zijn op 6 augustus 1863 te Hof van Delft overledene echtgenote, Maaike Pijper is gehuwd geweest; b. als erfgenaam van de helft der nalatenschap van zijn in 1874 overleden zoon Cornelis Vreugdenhil; c. als vader en voogd over zijn enig en nog minderjarig kind ook genaamd Cornelis Vreugdenhil.
De genoemde Anthonie Pijper, Bastiaantje Pijper, wijlen Maaike Pijper zijn de drie kinderen van wijlen Cornelis Pijper.
27. Anthonie Pijper vermeld als gemachtigde van: a. Jan van Zijl, winkelier te Zwijndrecht voor zich krachtens de gemeenschap van goederen waarin hij met zijn op 17 januari 1866 te Zwijndrecht ab intestato overleden echtgenote Maaike Pijper is gehuwd geweest; b. Wijnand Spiering, schuitenvoerder te Dordrecht gehuwd met Maaike van Zijl; c. Jacob van Zijl, arbeider te Zwijndrecht. Genoemde Jacob en Maaike van Zijl zijn de twee enige kinderen van Maaike Pijper in huwelijk verwekt bij Jan van Zijl. Genoemde Cornelis en Maaike Pijper zijn de twee kinderen in eerste huwelijk verwekt door Maaike van der Spijker met wijlen Arie Pijper.
28. Adrianus Jan Kooijman, arbeider te IJsselmonde, gehuwd met Elizabeth Dorsman, eerder weduwe van Jan Koedoot, als erfgenaam van de nalatenschap van het enig kind in huwelijk verwekt bij wijlen Jan Koedoot en Elizabeth, overleden te Heerjansdam op 2 februari 1863.
29. Johan Daniël Schuller, notarisklerk te Barendrecht, als gemachtigde van: a. Jan Vliegenthart, smid te Zwijndrecht gehuwd met Jannigje Sijgje Koedoot. Jannigje is het enig kind van wijlen het echtpaar Nicolaas Koedoot en Suzanna Tempelaar. De gemelde Jan en Nicolaas Koedoot zijn de enige kinderen van wijlen het echtpaar Maaike van der Spijker in tweede huwelijk verwekt met wijlen Jan Koedoot en b. Hendrik Vliegenthart, steenrijstpelmolenaar te Zwijndrecht. Hij heeft het aandeel in onroerend goed toekomende aan Jannigje Sijgje Koedoot gehuwd met Jan Vliegenthart, gekocht bij onderhandse akte van transport te IJsselmonde op 1 mei 1861.
30. Anthonie Pijper gemeld als gemachtigde van Arie van Pelt arbeider te Wieldrecht, die het enig kind is in huwelijk verwekt van Maaike van der Spijker met Teunis van Pelt.
31. Pieter Dirkszoon Labrijn, waterbouwkundig ambtenaar van het waterschap Schouwen wonende te Zierikzee, a. voor zichzelf en b. als gemachtigde van 1. Jan Bouman, landbouwer te Oosterland gehuwd met Frederika Levina Labrijn; 2. Maatje Willemijntje Labrijn, ongehuwd en zonder beroep te Nieuwerkerk; 3. Adriaantje Pieternella Labrijn, ongehuwd en zonder beroep te Nieuwerkerk; 4. Cornelis Jacobus Labrijn, landbouwer te 's Gravenpolder; 5. Dirk Adriaan Labrijn, particulier te Nieuwerkerk; 6. Jacoba Cornelia Labrijn, zonder beroep te Nieuwerkerk; 7. Cornelia Johanna Labrijn, zonder beroep te Nieuwerkerk; 8. Adriaan Capellen, landbouwer te Nieuwerkerk, als mede voogd over na te melden minderjarige en gehuwd met Willemijntje van der Maas, weduwe van Nicolaas Dirkszoon Labrijn, over Pieternella Willemijna Labrijn. Genoemde Frederika Levina, Maatje Willemijntje, Adriaantje Pieternella, Cornelis Jacobus, Dirk Adriaan, Jacoba Cornelia, Cornelia Johanna en de minderjarige Pieternella Willemijna Labrijn zijn de enige kinderen van wijlen Nicolaas Labrijn en Willemijntje van der Maas. De genoemde Pieter Labrijn en wijlen Nicolaas Labrijn zijn de enige kinderen van wijlen Adriaantje van der Spijker in huwelijk verwekt met wijlen Dirk Labrijn.
32. Nicolaas de Raadt, kastelein te Heerjansdam.
33. Lucas Jan Walraven, landbouwer te Lage Zwaluwe als eigenaar der erfrechten volgens akte op 29 juni 1874 voor mij notaris verleden, van Teunis de Waardt in gemeenschap van goederen gehuwd met Annigje de Raadt.
Genoemde Nicolaas en Annigje zijn de enige kinderen van het echtpaar Neeltje van der Spijker en wijlen Arie de Raadt.
Zijnde alzo de genoemde wijlen Dingena van der Spijker echtgenote van Hendrik Wiekertzoon Visser; Anna van der Spijker echtgenote van Joris in 't Veld; Maaike van der Spijker eerste echtgenote van Arie Pijper, tweede echtgenote van Jan Koedoot en derde echtgenote van Teunis van Pelt; Adriaantje van der Spijker gehuwd met Dirk Labrijn en Neeltje van der Spijker gehuwd met Arie de Raadt, de enige vijf zusters van Jannigje van der Spijker in leven echtgenote van Pieter Janszoon Visser, gewoond hebbende en op 13 januari 1858 te Heerjansdam zonder nakomelingen overleden.
34. Nicolaas de Raadt als gemachtigde van Pieter Labrijn sub. 31 gemeld in diens hoedanigheid van toeziend voogd over het enig en nog minderjarig kind van wijlen het gemeld echtpaar Nicolaas Labrijn en Willemijntje van der Maas.
35. Pieter Euser, melkboer te Zwijndrecht als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Bastiaantje Pijper weduwe van Cornelis Euser sub. 25bis gemeld.
Geven te kennen dat Pieter Janszoon Visser, in leven zonder beroep gewoond heeft te Barendrecht en aldaar op 2 maart 1874 is overleden. Hij is gehuwd geweest met Jannigje van der Spijker die op 13 januari 1858 te Heerjansdam is overleden. Zijn testament is gedateerd op 4 februari 1858 voor de te Ridderkerk geresideerd hebbende notaris Reinier Hendrik van der Waijfort waarin hij tot zijn enige erfgenamen heeft benoemd zijn naaste bloedverwanten bij versterf. Een boedelbeschrijving heeft plaatsgevonden op 11 maart 1858. Jannigje heeft een testament gemaakt op 9 februari 1856 voor notaris van der Waijfort. Haar naaste bloedverwanten zijn haar zusters, alsmede wijlen Klaasje van der Spijker gehuwd met nu wijlen Teunis Barnhard.
Men gaat over tot scheiding en verdeling van de nalatenschappen.

Bronnen

  1. J.J. Vervloet, Poortugaalse Bronnen III, p. 25
  2. Overlijden Barendrecht 1875 Akte 16

Tijdbalk Pieter Jansz Visser

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Visser

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Visser.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Visser.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Visser (onder)zoekt.