De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Wouter (Scade?) Luytgensz (1400-> 1470)

Persoonlijke gegevens Wouter (Scade?) Luytgensz 


Verwantschap Wouter (Scade?) Luytgensz


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Wouter (Scade?) Luytgensz

Philips Eerstzn
< 1366-> 1420
Luytgen Philipsz
< 1374-> 1412

Wouter (Scade?) Luytgensz
1400-> 1470

Luytgen Woutersz
1435-< 1493

Gezin van Wouter (Scade?) Luytgensz


Kind(eren):

  1. Peternelle Wouter Luytgensdr  
  2. Weyndelmoet Wouter Luytgensdr  ????-< 1502
  3. Luytgen Woutersz  1435-< 1493 


Notities over Wouter (Scade?) Luytgensz

Wouter Luijtgens Schade / Maethe, geboren ca 1400, overleden na 1470, woonde te Houten (1430), eigenaar en gebruiker van landerijen onder Bunnik, Houten, Schonauwen. In 1465 Landgenoot in 't Goy, in 1469 in Bunnik. In 1470 Ingeland onder Houten, Weteringe Vuylcop en Bunnik, met het land dat in bezit van zijn vader was.
Wordt genoemd Luke Woutersz.

Op 22-3-1450 wordt voor drie jaar stadsvrijheid ontzegd aan Herberen van Rijn, Herberen van Masch, Scade Ludekenssoen en Willam Janss, allen van Jutfaes.
[Buuspraakboek Jutphaas. Denis Verhoef via Marcel S.F. Kemp (Ons Voorgeslacht 2014, p. 492]

In 1431 worden "Wouter Ludekensz knaep ende brueder" met een wagen door vijf man opgehaald vanuit Houten om in Utrecht in het Vleeshuis te boeten.
[Ons Voorgeslacht 736, p. 575]

In 1432 is Wouter Ludekijnsz 10 oude schilden schuldig, borgen zijn Jan Eerstsoen en Evert Eerstsoen.
[Raads Dagelijks Boek. Denis Verhoef via Marcel S.F. Kemp (Ons Voorgeslacht 2014, p. 492]

Het familiewapen van Vermaat.
Door de geslachten/families Vermaat zijn in de loop van de jaren meerdere wapens gehanteerd bij het zegelen van stukken. We beperken ons tot het wapen dat binnen onze afstamming in rechte lijn werd gebruikt.
Het wapen is in oorsprong een zwart schild met een gouden balk. Daar is een deling in gekomen en het wapen is verfraaid; volgens de mode van de tijd. Het wapen ?zwart vlak met een dwars?balk? werd in het geslacht voor het eerst gebruikt in 1475 doorLuytgen Woutersz. Hetzelfde wapen is in 1442 al gebruikt door Wouter Scade. In 1442 verkoopt een Wouter Scade van Westrum aan Melis uten Enge het goed Ten Masch[1] Het koopcontract zegelt hij met het wapen met de dwarsbalk.
Het wapen, een gouden balk op een zwart schild, komt ook voor op een wapenkaart van de oude, edele en aanzienlijke geslachten van het Sticht zowel met de naam van van der Mathe als die van Scade.[2] Het wapen is door de Utrechtse generaties van derMathe (later genoemd Vermaet) regelmatig gebruikt, zoals blijkt uit het artikel van G.J.Vermaat in de Nederlandse Leeuw. [3]
de vraag die dan opkomt is: hoe kunnen twee geheel verschillende families die in hetzelfde gebied wonen een gelijk wapen voeren. de veronderstelling is wel eens geuit dat de vader van Luytgen tot de familie Scade zou behoren. In 1440 wordt deze in de rekeningen van de Duitse orde namelijk genoemd als Wouter Scade Ludekens in ?t Goy in het Kromme Rijngebied. de heer Kemp, kenner van de oude boerengeslachten in dit gebied veronderstelt dat de naam Wouter als typische Scade naam uit de vrouwelijke lijn afkomstig is.[4] Deze verklaring is heel aannemelijk omdat Luytgen als zoon van Wouter de naam Scade niet draagt. Als er geen eerdere directe familieband is tussen Luytgen en de familie Scade ligt het voor de hand te veronderstellen dat Luytgen in de familie Scade is ingetrouwd en zo het wapen kon gaan voeren. Hoe komen we er achter of hoe kunnen we aantonen dat dit zo is. Daarvoor gaan we eerst kijken naar de echtgenotes van Luytgen.
Luytgen Wouters Luytgenszn trouwt (1) voor 1465 met Beatrix Ghijsberts Hermansdr. en (2) met Cely Goyert Gherytsdr. Het eerste huwelijk geeft aanknopingspunten voor de relatie met
de fam. Scade. Deze relatie kan worden afgeleid uit het artikel over de fam. Scade in de Nederlandse Leeuw van 1976[5].
de eerste echtgenote van Luytgen heet Beatrix Ghijsberts Hermansdr., deze patroniemen verwijzen eerst naar haar vader en dan naar haar grootvader. de dubbele patroniem komen we in de middeleeuwen meer tegen, zoals we hiervoor ook zagen bij Luytgen en zijn tweede vrouw.

In het artikel in de Ned. Leeuw wordt het gezin Scade met ouders en grootouders als volgt gereconstrueerd.

Luytgen Wouter Luytgenszn. trouwt omstreeks 1465 met Beatrix Ghysbert Hermansdr. Is zij inderdaad een kleindochter van Herman de broer van Wouter Scade? We gaan daarvoor terug naar de geschiedenis van het gezin Schade of Scade zoals dat wordt weergegeven in het artikel in de Nederlandse Leeuw.

In 1401 koopt Willem een hofstede met 27 morgen land, in1415 doet Willem afstand van de hoeve met 15 morgen land ten behoeve van zijn zoon Ghijsbert, de overige 12 morgen verdeeld hij in 1419 over Wouter, Effemie, Mechteld en Beatris. In 1438 wordt Herman met de hoeve met 15 morgen beleend, in 1440 wordt Wouter ermee beleend. de schrijver in de Nederlandse Leeuw concludeert hieruit dat Ghijsbert en hoogst waarschijnlijk ook Herman kinderloos zijn gestorven. Omdat er geen gegevens zijn over de gezinnen van Ghijsbert en Herman is het niet zeker of zij geen kinderen hadden. Gezien de patroniemen bij Beatrix is het tegendeel eerder waar.

Als we naar de hiervoor gegeven data kijken kunnen we er van uitgaan dat Willem voor of in 1355 geboren is. Gaan we er verder vanuit dat de huwelijksleeftijd tussen de 20-25 jarige leeftijd ligt dan zijn de kinderen van Willem geboren in de periode 1380-1394. Luytgen en Beatrix zijn omstreeks 1465 getrouwd, Beatrix kan dan tussen 1435 en 1440 geboren zijn. Nemen we aan dat zij de oudste is dan kan haar vader Ghijsbert geboren zijn tussen 1410 en 1415. Haar grootvader Herman kan dan geboren zijn tussen 1385 en 1390.

Naast de namen die aansluiten op de gezinsgegevens van Scade, blijkt uit de datum constructie dat het vrijwel zeker is dat de eerste echtgenoot van Luytgen uit de familie Scade kwam. Met andere woorden, Luytgen was daar "ingetrouwd" en kon als zodanig het wapen als eigen wapen gebruiken.

Er is nog een mogelijkheid voor het "introuwen" te bedenken, namelijk dat Beatrix een (achter)kleindochter is van een broer van Willem Scade. Echter voor deze veronderstelling is geen aanknopingspunt te vinden. Vooralsnog is geen andere conclusie mogelijk dan dat Luytgen in de familie Schade introuwde middels de kleindochter van Herman de broer van Wouter Scade.

Het wapen dat door de Zuid-Hollandse generaties werd en wordt gebruikt zag er wat anders uit. De beschrijving is als volgt:
Gedeeld: I in zwart een gouden dwarsbalk, II in goud drie omgewende zwarte adelaars, geplaatst 2-1.
Helmteken: een dubbele zwarte adelaar, dekkleden goud en zwart.

Deze omschrijving betekent dat het linker gedeelte zwart met de dwars?balk is en het rechter gedeelte
twee adelaars boven en een er onder met naar buiten gewende kop. Achter de helm wordt de kleur blauw gebruikt.

[1] Ned.Leeuw 1976, kolom277-280. Zie ook Patriciaat 1943.
[2]. Kaart aanwezig bij het R.A. Utrecht, opgedragen aan Mr. Hendrick van Asch van Wijck en Mr. Joseph Elias van de Meulen, burgemeesteren van Utrecht.
[3]. Ned. Leeuw 1962, kolom 51 e.v.
[5].Tussen Rijn en Lek, tijdschrift voor de geschiedenis van het gebied tussen Kromme Rijn en Lek van juni/juli 1978.
[6]. de Ned. Leeuw 1976, kolom 272 e.v.

1440 [RDO 880-11 f.235a] los blaadje: Wolter Schade Ludekenss….Henric Buddinck …. der schulte hand vande Goy….. over buerluyden…. Grote Jan Ernstss

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Wouter (Scade?) Luytgensz?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. gens nostra 2009 blz 495
  2. Marcel S.F. Kemp - Parenteel Luytgen Woutersz (in Utrechtse Parentelen voor 1650, deel I, "Ons Voorgeslacht" (2010), p.39

Tijdbalk Wouter (Scade?) Luytgensz

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Luytgensz


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat)", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/het-geslacht-vermaat/I2543.php : benaderd 5 februari 2023), "Wouter (Scade?) Luytgensz (1400-> 1470)".