genealogieonline

De geslachten Vermaat (van der Ma(e)the, Vermaet(h), Roodenburg Vermaat) » Maria Pieters de Gelleke

Persoonlijke gegevens Maria Pieters de Gelleke Vrouwelijk


Aanknopingspunten in andere publicaties

Aanknopingspunten tussen stambomenDeze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Maria Pieters de Gelleke

Zij is in de kerk getrouwd met Adrianus (Arij) Philipsz Vermaat op 2 september 1759 te 's-Gravenhage.Bronnen 3, 5

i**. Johanna, gedoopt 2 Sept. 1760, getuige: Johanna Kruijne. den 8'**" Sept. 1760 werd dit kind begraven.

2*". Margareta Susanna, gedoopt 24 Jan. 1762, getuigen: Susanna de Gelleke, wed. Johannes van der Leeuw. Zij is 22 Junij 1783 als j. d. te Brielle getrouwd met Justinus Verhorst (i) j. m., wvaendrig" in garnizoen te Brielle. Het echtpaar won : Adrianus Justinus, gedoopt 12 Febr. 1786; Amarantha Maria,
gedoopt 24 Jan. 1790, getuigen: Adrianus Vermaat, Adriana Vermaat; Adrianus Justinus, geboren 24 Oct.
1796, doopgetuigen: Maria de Gelleke wed. Adrianus Vermaat, Philippus Vermaat; Johanna Elisabeth An-
toinetta, geboren 19 Maart 180 1, doopgetuige : Johanna Adriana Vermaat.

3o. Johanna Adriana, gedoopt 4 Sept. 1763, getuige: Johanna Kruijne, wed. van Gerard KnoU. Zie over deze dochter hieronder.

4". Elisabeth Maria, gedoopt i3 Sept. 1765, getuige: Pieter de Gelleke. Zij werd te Brielle begraven 24 Sept. 1799. Als j. d. is zij 12 Aug. 1787 aldaar getrouwd met Baladinus Pieter van Rij Lankhorst j.m.jbij welken man zij won: Jacoba Maria, gedoopt 17 Oct. 1787, getuige: Jacoba van Rij, weduwe van ' Paulus Lankhorst. de vader is te Brielle begraven 23 Sept. i8o5, oud 34 jaar en ruim 8 maanden.

5*". Antonetta Philibertha, gedoopt, 14 Dec. 1766, getuigen : Bartholomeus Planta en Antonetta Johanna
van Veen. Zij werd te Brielle begraven 3 Aug. 1789, oud 22 jaar en 7 maanden.

6^. Philippus, gedoopt 24 Aug. 1768. Met attestatie dd. 10 Aug, 1802 zijn te Amsterdam getrouwd
Philippus Vermaat, te Brielle, en Maria de Bank te Amsterdam. Als kinderen van dit echtpaar staan geboekt: Adrianus Pieter, geboren 28 Aug. i8o3, doopgetuige: Maria de Gelleke, wed. Adr. Vermaat; Catharina Geertruijda, geboren 4 Maart i8o5, doopgetuigen: Jan Bantjes Gz. en Geertruijda de Bank echtelieden te Amsterdam ; dit kind werd 29 Maart i8o5 begraven; Geertruijda Johanna, geboren 7 Junij 1808; Catharina Maria, geboren i Febr. 1810. In 1796 werd Philippus Vermaat diaken bij de Waalsche Gemeente te Brielle en hij nam die betrekking waar tot in 18 10. In 1795 werd hij lid van den Provisioneelen Raad van Brielle. van Brielle vertrok hij naar Amsterdam.

7**. Pieter, gedoopt 11 Julij 1770, begraven 8 Mei 1773.

8o en 9o. Hendrika en Petronella (tweel.), gedoopt 23 April 1772. No. 8 begraven 1 3 Julij 1772, No 9 9 Junij 1772.

(i; Justinus Verhorst vermelden de Acta van 14 April 1783 als ingekomen met attestatie van Grave. van Jakomina Verhorst staat in de Acta van 16 April 1786, dat zij te Brielle kwam met attestatie van Zaamslag. In 1800 werd te Brielle op belijdenis aangenomen Agnieta Maria Verhorst.

lo"*. Pieter, gedoopt 5 Maart 1777.

van deze kinderen werden te Brielle op belijdenis aangenomen No. 2 in 1779 (Acta van 12 Oct.), No. 3
in 1782 (Acta van 14 April), N**. 4 in 1784 (Acta van II April), No. 5 in 1786 (Acta van i5 Jan.), No. 6 in
1787 (Acta van i5 April). de Acta van i5 Oct. 1797 vermelden de overkomst van Margaretha Susanna
Verhorst geboren Vermaet, met attestatie van «de Grave."

den 22***" Februarij 1807 werd Maria de Gelleke, weduwe van Adrianus Vermaat, te Brielle begraven,
nalatende 3 kinderen, oud 74 jaar. Haar man werd i5 Jan. 1793 begraven, nalatende een weduwe en 5
kinderen, oud 57 jaar en 11 maanden. Deze opgave van 's mans leeftijd vindt men in het doodenregister,
maar zij is niet juist. In het huwelijksregister van de Waalsche Gemeente te Brielle (i) leest men:
))Le 19, 26 aout et Ie 2 sept. 1769 ont ete publiees dans notre Eglise les 3 annonces de mariage entre
Mr. Adrianus Vermaet jeune homme, natif d'ici, echevin, et Maria de Gelleke etc." Adrianus Vermaat werd
blijkens deze aanteekening te Brielle geboren en zonder twijfel is hij bedoeld in eene aanteekening van
9 Februarij 1734, vermeldende dat toen gedoopt werd Ary, zoon van Philip Vermaat en Johanna Kruijne.
In 1733 werd Philip Vermaat, geboren te Hekelingen, te Brielle geadmitteerd als poorter (Res. Mag. 26
Sept. 1733). Behalve Ary won hij te Brielle bij Johanna Kruijne: Theunis, gedoopt 24 Junij 1736, getuige: Lijna Croonenburg; Theunis, gedoopt 3 Sept. 1737, begraven 24 Dec. 1742; Adriana, gedoopt 28 Febr. 1740. den 2 5'^^** Augustus 1736 werd een kind van Philip Vermaat begraven ; hij zelf werd begraven te Brielle 10 Mei 1741, nalatende 3 kinderen. Zijne weduwe, Johanna Kruijne, hertrouwde in 1742 met Frederik Lambinon ; zie op Lambinon.

Johanna Adriana Vermaat, dochter van Adrianus Vermaat en Maria de Gelleke, is 18 Nov. 1834 te Brielle gestorven. Zij trouwde 3 Sept. 1786 aldaar als j. d. met Johannes van der Minne j. m. en schonk hem de volgende kinderen :

1o. Jacobus Magdalenus, gedoopt i3 Junij 1787.

2o. Maria Adriana, gedoopt 29 October 1788, als j. d. gehuwd den 6**^o van Lentemaand 18 10 te Brielle
met Amoldus Pluigers j. m. geboren en wonende te 's Gravenhage.

y. Ary Clarus, gedoopt 14 November 1790.

4**. Margaretha Antonetta, geboren 26 Aug. 1792, ongeh. gestorven 11 Julij 18 12 (2).

5o en 6o. Frangois en Pieter, tweel. geboren 28 Julij 1794. Frangois is 3o Oct. 1794 begraven. Pieter
is 19 Jan. 1834 ongehuwd te Brielle gestorven. Hij overleed als burgemeester van Nieuw-Helvoet. In 1819 was hij klerk te Brielle.

(i) van 1756 — 1764 was Adrianus Vermaat diaken en van 1764 — 1767 ouderling bij die Gemeente.

(2) In de aanteekening van het overlijden dezer dochter wordt Johannes van der Minne genoemd »marchand."

Kind(eren):

 1. Johanna Vermaat  1760-1760
 2. Margaretha Susanna Vermaat  1762-1848 Tree 8
 3. Johanna Adriana Vermaat  1763-1834 Tree 8
 4. Elisabeth Maria Vermaat  1765-1799 Tree 7
 5. Antonetta Philiberta Vermaat  1766-1789
 6. Philippus Arijsz Vermaat  1768-1835 Tree 8
 7. Pieter Vermaat  1770-1773
 8. Hendrika Vermaat  1772-1772
 9. Petronella Vermaat  1772-1772
 10. Pieter Vermaat  1777-1797


Bronnen

 1. DTB Amsterdam dopen 70, p.48(folio 24v), nr.6
 2. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1204 van toegang 110
 3. Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg - Nadere toegang op inventarisnummer 1209 van toegang 110
 4. Overlijdensadvertentie Maria de Gelleke [CBG]
 5. DTB Brielle trouwen 1754-1778 [Streekarchief Voorne Putten Rozenburg, p. 72/324]

Over de familienaam De Gelleke