genealogieonline

Geslachtslijst familie Lels en Lelsz

Foto van Berend Lels

De publicatie Geslachtslijst familie Lels en Lelsz is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 6.109 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 2.594 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


VOORWOORD bij de eerste druk

De tijd realiserend waarin de eerdere uitgave uit 1914 door Cornelis Lels (zie blz. 163) werd samengesteld, dwingt zeer veel respect af voor deze schrijver. Een geweldige hoeveelheid werk en tijd moet door hem hieraan besteed zijn.

Het bestaan van een afzonderlijke aanvulling op dit werk door het Centraal Bureau van de Genealogie in 1956, vroeg, naast bijwerking tot heden, om een geheel herziene uitgave. Voorzover mogelijk heb ik hierbij de leesbaarheid en overzichtelijkheid voorop gesteld. Zeer veel van het werk van Cornelis Lels was daarvoor bruikbaar. Voorzover nieuwe feiten konden worden toegevoegd, of onjuistheden konden worden rechtgezet, zijn deze integraal vermeld. In sommige gevallen is vanuit de vrouwelijke linie vrij ver doorgewerkt, maar dit is louter en alleen gedaan omdat veel informatie enthousiast werd aangedragen door familieleden uit betrokken tak. Omgekeerd is bij andere takken, waar deze informatie niet werd aangedragen, niet verder gezocht, daar de essentie van dit boekwerk toch de Lels(z)en betreft.

 

Parallel aan de speurtocht naar informatie over de laatste 40 jaar begon de Lelsz-Lels Stichting zijn gedaante te krijgen. Een extra stimulans hiervoor was enerzijds het circuleren in januari 1987 in Nederland van een invitatie voor een reünie Lels(z) te houden in de Verenigde Staten eind 1987. Dit bracht met name ondergeteken­de tot het navragen en registreren van woonplaats en adres van huidige nazaten in de takken Lels en Lelsz. Anderzijds noopten berichten over de sloop van de gevel van het Kapiteinshuis te Koudum, op 10 april 1987 vanwege instortingsgevaar, tot een snelle reddingsaktie. Het Kapiteinshuis, ook wel "Commandeurs­huis" genaamd, was eens een deel van het vermoedelijke geboortehuis van Gerrit Lelsz en Murk Lels(z) (zie blz. 12 respectievelijk blz. 105, geboren in 1747 respectievelijk


Index op familienamen


Startpunten in deze publicatieVandaag in het verledenProbeer de service vrijblijvend

meer dan 6000 genealogen
gingen u voor!