Genealogisch bestand van Leo Hendriks

Foto van Leo Hendriks

De publicatie Genealogisch bestand van Leo Hendriks is samengesteld door (neem contact op) en bestaat uit 74.392 personen. Vanwege privacy zijn 2.722 personen niet zichtbaar gemaakt. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.


Het genealogie-bestand bestaat uit ca. 79.000 namen, en maakt deel uit van het groter geheel van GenealogieOnline. Er zijn óók familieportretten vanaf 1550 tot ca. 1850. De grootste serie familieportretten zijn van leden uit de familie Diert (pendantportretten), en worden bewaard in het Museum Catharijneconvent te Utrecht. De familieportretten in Delft: het betreft het familieportret van de familie Van der Dussen-van Setten en hun drie kinderen (in het Prinsenhof te Delft) en het portret van hun schoonzoon Hendrick van der Eem (dat elders wordt bewaard). En dan is er Jacob Dirckszn. de Roy. Hij staat afgebeeld op de Nachtwacht in het Rijks én op het schilderij van Bleeker dat hangt in het Amstelmuseum (het vroegere Onze Lieve Heer op Zolder) in Amsterdam. Een uitvoerige manuscript met index onder de naam Familieportretten en Genealogie vindt u op (kopiëren & plakken in de brouwser + enter) : https://www.henderik.net/index.php/familieportretten-en-genealogie-leo-hendriks/

Het manuscript bevat ook uitvoerige genealogische gegevens over Jacob Dirckszn. de Roy en zijn nageslacht, samengesteld met behulp van Alwin van Egmond. U kunt het manuscript ook aanvragen door een email te zenden aan: juleo.bleiswijk@gmail.com. De inhoud van dit manuscript is alsvolgt:

1. VOORWOORD

2. DE SCHATKAMERS MET FAMILIEPORTRETTEN UIT DE VOOROUDERLIJN           

   1. Het museum Prinsenhof te Delft

                        - met genealogisch schema en beschrijving gezin Van der Dussen-van Setten

    2. Het museum Catharijneconvent te Utrecht

                        - met genealogisch schema

                        - met familieportretten uit de familie Diert

                        - samenvatting artikel Bart Ibelings over Jan Claeszn. Diert en zijn echtgenote Emmetje van Souburgh

   3. Het Rijksmuseum en het Museum Amstelkring te Amsterdam

3. HET VERHAAL VAN JACOB DIRCKSZN. DE ROY EN ZIJN NAKOMELINGEN           

4. LIJST VAN BIJLAGEN

Bijlage 1: Op zoek naar de ware Jacob: Jacob de Wit.

Bijlage 2: Jacob Dirckszn. de Roy, de piekenier op de Nachtwacht.

Bijlage 3: Iets over de Historie van het ROACK

Bijlage 4: De voorouders van Cornelius Paulus Hoynck van Papendrecht

Bijlage 5: Enkele familierelaties en voorouders van de legataris C.P. Hoynck van Papendrecht: een schematisch overzicht op èén pagina.

Bijlage 6: Over de Barndesteeg en zijn bewoners

Bijlage 7: Genealogisch schema van Jacob Dirckszn. de Roy naar de kleinkinderen van het echtpaar Hendriks-Vreeswijk

Bijlage 8: Het “constrycke” geslacht Vennekool, geschreven door  A. Hoynck van Papendrecht

Bijlage 9: Los Lasquetti, una casa Española con un origen Italiano y con un aspecto Hollandes

Bijlage 10: Gerard Petrus Joseph Diert en Juliana Philippina van Leefdael, en hun kinderen

Bijlage 11: Hofstede De Driesprong, bezit van de kunstschilders Bleeker

5. INDEX

 

 


Index op familienamen
Vandaag in het verleden

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 10 duizend genealogen gingen u voor!