Genealogie Mostert » WILLEM van der SPECKE (± 1300-± 1344)

Persoonlijke gegevens WILLEM van der SPECKE 


Verwantschap WILLEM van der SPECKE


Gezin van WILLEM van der SPECKE


Kind(eren):

  1. DIRCK van der SPECKE  ± 1330-± 1371 


Notities over WILLEM van der SPECKE

GENEALOGIE VAN HET MIDDELEEUWSE WELGEBOREN GESLACHT VAN DER SPECK Door DRS. F.J.W. VAN KAN

Op de vruchtbare geestgrond aan de rand van de duinen, in de nabijheid van de belangrijke verkeersader die het noorden van het graafschap Holland met het zuiden verbond, was in de middeleeuwen een tamelijk groot aantal adellijke behuizingen te vinden, zoals de aanzienlijke kastelen Egmond, Brederode, Teijlingen en Dever. Niet alleen kastelen zoals we ze tegenwoordig nog kennen, gerestaureerd dan wel als ruïne, ook kleine edelmanswoningen waren hier te vinden, zonder veel allures en waarschijnlijk slechts eenvoudige stenen huizen. Een daarvan zal Ter Specke onder Lisse zijn geweest, dat zijn naam ontleende aan "die Specken", het omringende met wilgen overdekte drassige land. Het huis Ter Specke wordt voor het eerst vermeld in 1343. Het geslacht Van der Specke, dat zich naar zijn bezit noemde, komt in de bronnen voor vanaf 1325.

Afgaande op het wapen dat de familie voerde - een rode leeuw op een veld van goud met een barensteel over het geheel moet de oorsprong van het geslacht gezocht worden in de omgeving van de Van Teijlingens, die ambachtsheren van Lisse waren, of de Van Brederodes, die hetzelfde wapen voerden. Waren zij uit deze familiegroep gesproten, of mochten zij als ministeriaal het wapen van hun heer voeren? Verschillende malen kochten leden van het geslacht Van der Speck de krijgsdienst die van hen als welgeborene verlangd mocht worden, af (in 1399, 1405 en 1424).

Jacob van der Speck moest zich er in 1435 in schikken dat hij niet met de ridderschap de bede betaalde, maar met de gewone welgeborenen, die zich van hun dorpsgenoten slechts door hun afkomst nog onderscheidden, maar verder evenals dezen de landbouw bedreven. In 1479 verkocht Dirk van der Speck de ene helft en in 1489 zijn zoon Floris de andere helft van Ter Specke. Het geslacht is uiteindelijk opgegaan in de boerenstand, met nageslacht te Noordwijkerhout, Rijnsburg en Rijswijk (Z.H.). Verkocht met grafelijke toestemming 19 okt. 1325 6 morgen leenland in het ambacht Alkemade ten vrij eigen aan Jan van Polanen. Hij droeg t.b.v. zijn zoon Dirk 2 morgen land te Lisse op aan de graaf (13 mei 1329).

Vermeld als belender te Oegstgeest 24 juni 1331. Met zijn zoon Dirk 1333 beboet wegens vechten. Hield land in lijfhuur van de graaf te Abdissenbroek onder Lisse 1343. Tot deze generatie behoort mogelijk ook Femmense van der Specken, woonachtig te Lisse en huurster van gras van de grafelijkheid 1342.
Ca. 6 morgen land in het ambacht van Dirk van Alkemade, enerzijds: de dijksloot, anderzijds: de kerksloot, en belend door de banweg en Boudijn Mattenz.
19-10-1325: Willem van der Spek ten eigen, waarvoor Jan van Polanen een gelijkwaardig goed zal opdragen, (LRK 2 fo 38~ nr 254)

Hij verkocht met grafelijke toestemming op 19-10-1325. 6 morgen leenland in het ambacht Alkemade ten vrij eigen aan Jan van Polanen. Droeg t.b.v. zijn zoon Dirk 2 morgen land te Lisse op aan de graaf 13-05-1329. Willem staat vermeld als belender te Oegstgeest 24-06-1331, hield land in lijfhuur van de graaf te Abdissenbroek onder Lisse 1343/4.

Willem is mogelijk verwant aan Femmense van der Specke te Lisse en huurster van gras van de grafelijkheid 1342/3.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot WILLEM van der SPECKE?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. STAMBOOMONDERZOEK.COM
  2. STAMBOOMONDERZOEK.COM

Over de familienaam Van der SPECKE


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
S. Mostert en S. J. Mostert, "Genealogie Mostert", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie_mostert/I49107.php : benaderd 5 februari 2023), "WILLEM van der SPECKE (± 1300-± 1344)".