voorouders van der Ploeg-Mosterman » Cornelis Gerritssen van Steenre (± 1655-> 1725)

Persoonlijke gegevens Cornelis Gerritssen van Steenre 

 • Hij is geboren rond 1655.Bron 1
 • Beroepen:
  • .
   Aktenummer: 97
   Datum: 10-03-1721
   Soort akte: Huur en verhuur
   Personen:
   Verhuurder: Hendrick van Singel
   Huurder: Cornelis van Steenre
   Notaris: J. KRUYDER

   Onroerend goed:
   Soort object: parceel landt
   Locatie: eerste Nieuwevaert
   Belendingen: achter: het Singel ow: Gerrit van der Heyden, huyrder

   Soort object: parceel landt
   Locatie: eerste: Nieuwevaert
   Belendingen: achter: het Singel ww: Michiel van der Schaft, huyrder
   Gerecht: [ Lynpadt ]

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U154a002
  • van 31 oktober 1681 tot 10 februari 1700 hospes in den Borger.Bron 2
   Ook 20-10-1698, bron is hij herbergier.

   In 1681 koopt hij de herberg, in 1700 verkoopt hij die weer.
  • vanaf 19 november 1719 hovenier.Bron 3
 • Feiten:
  • (vermelding) Voogdbenoeming - over onmondige na te laten kinderen of erfgenamen.Bron 4
   Aktenummer: 113
   Datum: 30-05-1682
   Soort akte: Voogdbenoeming
   Samenvatting: over onmondige na te laten kinderen of erfgenamen
   Geconstitueerde: langstlevende
   Constituant: Cornelis van Steendere
   Notaris: N. VAN VECHTEN
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U064a010
  • (vermelding) vanaf 31 oktober 1681 Schuldbekentenis - voor f 2000,- vanwege lening voor aankoop van huis en tapstede den.Bron 5
   Aktenummer: 171
   Datum: 31-10-1681
   Soort akte: Schuldbekentenis
   Samenvatting: voor f 2000,- vanwege lening voor aankoop van huis en tapstede den Borger

   Notaris: N. VAN VECHTEN
   Bijzonderheden: comparant belooft een plecht f 2000,- te vestigen op huis en tapstede den Borger, buiten Utrecht, einde van de Ganssteeg, leenroerig aan huize Vianen, nadat plecht f 900-0-0 aan het onmondige kind van + Peter Joppen zal zyn afgelost comparant belooft ook alleen maar by brouwery de Booch bier te bestellen
   Schuldeiser: Elisabeth Schuyt
   Schuldenaar: Cornelis Gerritss van Steendere
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U064a009
  • (vermelding) vanaf 4 mei 1682 Schuldbekentenis - f 500,- vanwege lening.Bron 6
   Schuldeiser: Willem van Baenbrugh
   Schuldenaar: Cornelis Gerritsz van Steenre

   Borg: Jan Anthonisz Stultingh, Laurens Anthonisz Stultingh
   Bijzonderheden: met belofte om voor de herberg benodigde wynen by de crediteur te kopen

   Borg staan Jan en Laurens, waarschijnlijk broers van de vrouw van Cornelis.
  • (vermelding) vanaf 26 mei 1682 Procuratie tot transport of vernieuwing van plecht groot f 900,- op huis den Borger.Bron 7
   Aktenummer: 105-2
   Datum: 26-05-1682
   Soort akte: Procuratie
   Samenvatting:
   tot transport of vernieuwing van plecht groot f 900,- op huis den Borger ten behoeve van Elisabeth Schuyt, weduwe van Cornelis van Wyckersloot, voor leenhof van Vianen

   Geconstitueerde: Joost Jonas
   Constituant: Cornelis van Steendere
   Notaris: N. VAN VECHTEN
   Verwijzingen: kwitantie d.d. 26-5-1682 voor notaris N. van Vechten
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U064a010
  • (vermelding) vanaf 26 mei 1682 Schuldbekentenis f900, zynde hoofdsom van plecht, gevestigd op den Borger.Bron 8
   Aktenummer: 105-1
   Datum: 26-05-1682
   Soort akte: Schuldbekentenis
   Samenvatting:
   f 900,00, zynde hoofdsom van plecht, gevestigd op den Borger

   Notaris: N. VAN VECHTEN
   Verwijzingen: kwitantie d.d. 26-5-1682 voor notaris N. van Vechten
   Schuldeiser: Elisabeth Schuyt
   Schuldenaar: Cornelis van Steendere
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U064a010
  • (vermelding) vanaf 19 juni 1683 Schuldbekentenis - f 100,- wegens geldlening.Bron 9
   Schuldenaar: Laurens Teuniss Stulting
   Schuldeiser: Willem van Bambrugh

   Borg: Cornelis Gerritss van Steenre
   Borg: Jan Teuniss Stulting

   Samenvatting: f 100,- wegens geldlening

   Zwager Laurens heeft een schuld, Cornelis en zwager Jan staan borg.
  • (vermelding) vanaf 16 januari 1687 Schuldbekentenis.Bron 10
   Samenvatting:
   f 498,- 4 st. 8 penn. vanwege lening en verschuldigde uitkooppenningen

   Schuldenaar:
   Dirck Gerritsen van Steenre

   Borg:
   Willem Aartsen van Soestbergen
   Cornelis van Steenre
   Jan Tonissen Stultinch

   Schuldeiser:
   Henrick Gerritsen van Steenre, broer

   Verwijzingen:
   uitkoop d.d. 16-1-1687 voor notaris J. Wantenaar

   Notaris: J. WANTENAAR
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: 912
   Aktenummer: 109
   Oud nummer: U114a001
  • (vermelding) vanaf 16 januari 1687 Uitkoop - uit de boedel van hun ouders + Gerrit Henricksen van Steenre en + Jacomeyntie de Roy.Bron 11
   Aktenummer: 108
   Datum: 16-01-1687
   Soort akte: Uitkoop
   Personen:
   Uitkoper: Dirck Gerritsen van Steenre
   Tweede Partij: Henrick Gerritsen van Steenre
   Tweede Partij: Aaltie Gerrits Steenre
   Tweede Partij: Willem Aartsen van Soestbergen
   Tweede Partij: Cornelis van Steenre
   Tweede Partij: Annichie Gerrits van Steenre
   Tweede Partij: Jan Tonissen Stultingh

   Notaris: J. WANTENAAR
   Samenvatting:
   uit de boedel van hun ouders + Gerrit Henricksen van Steenre en + Jacomeyntie de Roy

   Onroerend goed:
   huysinge, plantagie - naar Dirck Gerritsen van Steenre -;

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U114a001
  • (vermelding) vanaf 30 juni 1690 Attestatie - omtrent verhaal van Jacobus Tyssen, hoe pachters hem via bedreiging presten tot een verklaring tegen Cornelis van Steendre.Bron 12
   Aktenummer: 85
   Datum: 30-06-1690
   Soort akte: Attestatie

   Samenvatting:
   omtrent verhaal van Jacobus Tyssen, hoe pachters hem via bedreiging presten tot een verklaring tegen Cornelis van Steendre
   Rekwirant: Cornelis van Steendre
   Attestant: Nicolaes Corneliss van Vechten
   Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U093a018
  • (vermelding) vanaf 23 juli 1693 Kwitantie - voor uitgeoefende voogdy en voldoening erfporties uit de nalatenschap van tante Cecilia Rycken.Bron 13
   Aktenummer: 16
   Datum: 23-07-1693
   Soort akte: Kwitantie
   Personen:

   Eerste Partij: Cornelis van Steendre
   Echtgenoot: x Ariaentie van Nykercken
   Eerste Partij: Jan Jansz van Nykercken
   Eerste Partij: Gysbertie Jans van Nykercken
   Tweede Partij: Martinus Fermont

   Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
   Samenvatting:
   voor uitgeoefende voogdy en voldoening erfporties uit de nalatenschap van tante Cecilia Rycken
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U093a025
  • (vermelding) vanaf 1 augustus 1695 Scheiding.Bron 14
   Aktenummer: 12
   Datum: 01-08-1695
   Soort akte: Scheiding
   Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
   Zakelijke trefwoorden: windmolens

   Personen:
   De erven Jan Jansz van Nykercken:
   Eerste Partij: Adriaen Pyselman
   Echtgenoot: x Merrichie Jans van Nykerck
   Eerste Partij: Adriaen Jansz van Nykerck
   Eerste Partij: Cornelis van Steendre
   Echtgenoot: Ariaentie Jans van Nykerck
   Eerste Partij: Jan Jansz van Nykercken
   Eerste Partij: Pieter Barentsen
   Echtgenoot: x Gysbertie Jans van Nykerck

   Onroerend goed: de helft van een wintcoornmolen c.a. met gehele huysinge c.a. - naar Adriaen Jansz van Nykerck -;
   Soort object: de helft van een wintcoornmolen c.a. met gehele huysinge c.a. - naar Adriaen Jansz van Nykerck -
   Gerecht: Soestbergen, in de Tollesteech
   Verwijzingen: uitkoop d.d. 3-7-1683 voor notaris N. van Vechten
   Bijzonderheden: met ontslag uit voogdy van Adriaen Hermansz Mollevanger
   en Martinus Vermont met boedelbeschryving d.d. 4-7-1683
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U093a029
  • (vermelding) vanaf 13 november 1698 Koop en verkoop herberg.Bron 15
   Aktenummer: 116
   Datum: 13-11-1698
   Soort akte: Koop en verkoop
   Zakelijke trefwoorden: herbergen
   Notaris: P. VAN LIENDER
   Onroerend goed:
   hofstede, huysinge, herbergh c.a. mette styff een hond lands; t' eynde de Gansteegh over de huysinge Soestbergen

   Verwijzingen: acte d.d. 2-11-1681 voor leenhof van Vianen plecht d.d. 2-11-1681 voor leenhof van Vianen ten behoeve van Elisabet Schuyt, in leven wed.
   Cornelis van Wykerslooth

   Verkoper: Cornelis Gerridsz van Steenre
   Beroep: herbergier in den Borger
   Woonplaats: buyten Tollesteegh
   Naam partner: x Adriaentje van Nikerken

   Koper:
   Cornelia van Wykerslooth
   Woonplaats: Utrecht, Heerestraet

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U122a002
  • (vermelding) vanaf 29 november 1698 Scheiding.Bron 16
   Aktenummer: 55
   Datum: 29-11-1698
   Soort akte: Scheiding
   Notaris: H. VAN WOUDENBERGH

   Personen:
   Eerste Partij: Cornelis van Steendre
   Echtgenoot: x Ariaentie Jans van Nykerck

   Tweede Partij: Adriaen Pyselman
   Echtgenoot: x Merrichie Jans van Nykerck

   Aktedatum: 29-11-1698
   Verwijzingen: codicil d.d. 18-2-1683 voor notaris N. van Vechten scheiding d.d. 1-8-1695 voor notaris H. van Woudenbergh
   Onroerend goed: darde portie van huysgen ofte camer - naar tweede party -; t' eynde Gansteech
   Soort object: darde portie van huysgen ofte camer - naar tweede party -
   Locatie: t' eynde Gansteech
   Belendingen: naast: huysinge en molen
   Gerecht: buyten Utrecht
   Bijzonderheden:
   prelegaat uit de boedel van Jan Jansz van Nykerck, molenaar
   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U093a035
  • (vermelding) vanaf 5 maart 1699 Ontslag voogdij.Bron 17
   Aktenummer: 36
   Datum: 05-03-1699
   Soort akte: Ontslag
   Personen:

   Verlener Van Het Ontslag: Huybert Janss Goutoever
   Echtgenoot: x Neeltien Willems van Soestbergen, dochter + Willem Aertss van Soestbergen en + Neeltien NN

   Ontvanger Van Een Ontslag: Cornelis van Steendre
   Ontvanger Van Een Ontslag: Dirck van Steendre

   Samenvatting:
   als voogd en van comparante; tevens ontslag uit borgtocht voor haar stiefmoeder Merrichie Willems van Steendre, laatst wed. Willem Aertss van Soestbergen

   Notaris: H. VAN WOUDENBERGH
   Aktedatum: 05-03-1699
   Bijzonderheden:
   comparante verklaart moederlyke erfdeel ontvangen te hebben en geen aanspraken te hebben op huis c.a., verkocht aan Mattheus Versteech en Gregorius Versteech

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U093a036
  • (vermelding) vanaf 24 augustus 1702 Huur en verhuur.Bron 18
   Aktenummer: 65
   Datum: 24-08-1702
   Soort akte: Huur en verhuur
   Notaris: A. VAN DER HORST
   verhuurder: Philibert Belizaire de Clerque

   Onroerend goed:
   Soort object: weykamp
   Locatie: Krommen Ryn, 't eynde Soestbergen
   Gerecht: Kleyn Covelswaeyde

   Soort object: eerste quartier van een boomgaert, groot 2 hont
   Gerecht: achter Soestbergen en de laagen boomgaert
   Naam object: Hogen boomgaert

   Huurder: Cornelis van Steendere
   Woonplaats: Soestbergen, in de Ganssteech

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U130a001
  • (vermelding) vanaf 20 juni 1719 Huur en verhuur.Bron 19
   Aktenummer: 70
   Datum: 20-06-1719
   Soort akte: Huur en verhuur
   Personen:
   Verhuurder: Philibert Belizaire de Clerque
   Huurder: Cornelis van Steendre
   Notaris: P. DE BERTOUL

   Onroerend goed:
   Soort object: eerste, tweede ende vierde quartier van acht hondt landts
   Locatie: achter Soestbergen en den laagen boomgaard
   Naam object: den hoogen boomgaard

   Bijzonderheden: met obligatie van f 1319.1 vanwege onbetaalde huur
   vanaf 1695

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U133a003
  • (vermelding) vanaf 11 juli 1725 Huur en verhuur.Bron 20
   Aktenummer: 109
   Datum: 11-07-1725
   Soort akte: Huur en verhuur
   Personen:
   Verhuurder: Philibert Belizaire de Clercque

   Huurder: Dries Veltman
   Huurder: Cornelis van Steendere
   Huurder: Willem van Cragtwyck
   Huurder: N.N.
   Huurder: Jan Hendrickse van Ockhuysen
   Huurder: Willem van Goudoever
   Huurder: Hermen Stoffelsen Mol
   Notaris: J. WANTENAAR
   Onroerend goed:
   Soort object: vier morgen landt, aan twaalf perseelen, om te hovenieren
   Locatie: Houtensepadt
   Belendingen: tegenover: Den Borger
   Gerecht: Soestbergen

   Verwijzingen:
   huur en verhuur d.d. 22(en 25)-8-1714 voor notaris P. de Bertoul huur en verhuur d.d. 6-2-1721 voor notaris P. de Bertoul

   Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
   Inventarisnummer: U114a010
 • Woonachtig vanaf 20 oktober 1698: buyten Tolsteegpoort.Bron 2
 • Hij is overleden na 11 juli 1725.
 • Een kind van Gerrit Hendriksz Steendre en Jacomijntgen Cornelis de Roij
 • Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 16 april 2022.

Gezin van Cornelis Gerritssen van Steenre

(1) Hij is getrouwd met Geertuyd Teunis Stultinck.

Zij zijn getrouwd op 21 februari 1680 te Utrecht, Utrecht, Nederland.Bron 21

https://www.genealogieonline.nl/genealogie-joannes-van-velthuijsen/I8435.php
Zij zijn 21 februari 1679 te Utrecht Abstede, Utrecht, Nederland in de kerk getrouwd.
Bron: Utrecht, DTBL RK, T:1679-1713

http://genea.hommelberg.nl/genea/MenuD/00-Voorouders/Kwartierstaat%20Pieter,%20Anne%20en%20Thomas%20Hommelberg%20(lijst%2032%20generaties).htm#g1998
(kerkelijk huwelijk) 21 Feb 1679 in Utrecht achter Tweystraat (RK)
Ze zijn in de kerk getrouwd op 21 februari 1679 te Abstede, Utrecht, Utrecht, Nederland.Bron 22


Kind(eren):

 1. Anthoni van Steenre  1681-????
 2. Gerrit van Steenre  1689-????


(2) Hij is getrouwd met Ariaentie Jans van Nykercken.

Zij zijn getrouwd op 9 november 1689.Bron 23

De akte vermeldt inderdaad dat ze op 1-8-1695 getrouwd zijn, de trouwdatum staat wellicht in de akte zelf.

https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a029&minr=4497926&miview=ldt

Kind(eren):

 1. Rijki van Steenre  1694-????
 2. Jan van Steenre  1696-< 1706
 3. Jan van Steenre  1706-????


Notities over Cornelis Gerritssen van Steenre

Ook Steendre, Steendere
--------
Hij staat in veel notariële stukken vermeld, vaak samen met de broers van zijn vrouw.
Die waar hij enkel borg stond heb ik niet opgenomen.
--------
Hij kocht in 1681 huis en tapstede "den Borger" aan het einde van de Ganssteeg, leenroerig aan Huize Vianen. Hij verplicht zich zijn bier in te kopen bij brouwer de Booch.
Later leent hij geld bij zijn wijnleverancier, wederom onder de verplichting er zijn wijn mee te kopen bij de leverancier.
In 1698 verkoopt hij huis en herberg weer, aan Cornelia van Wykerslooth, mogelijk de dochter van de oorspronkelijke eigenaar Cornilis van Wykersloot (x Elisabet Schuyt).

De Ganssteeg is te zien op een plattegrond ui 1666: de huidige Gansstraat in Utrecht.
https://hetutrechtsarchief.nl/beeldmateriaal/detail/a8a8723b-93c2-558c-b107-97744e175d14/media/e188da3b-76e5-5820-4cd8-1a17bf2ae9e2

Brouwerij de Booch komt ook voor in het rijmdicht "Hollans Orkaen" van Gerrit Jansz. Kooch over de storm van 1-8-1674. De brouwerij zou "ondersteboven" geweest zijn.
Meer over de brouwerij: https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Boog_(Utrecht)

De storm: https://nl.wikipedia.org/wiki/Storm_van_1_augustus_1674

Een transscriptie van het rijmdicht:
A reconstruction of 1 August 1674 thunderstorms over the Low Countries, Gerard van der Schrier and Rob Groenland
https://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/17/157/2017/nhess-17-157-2017-supplement.pdf

Het origineel:
Stadsarchief Amsterdam, Archief Familie Alberdingk Thijm, (Arch. nr. 520, Inv. nr. 120)
https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/520.nl.html#KLAG06600000001

Diezelfde storm zorgde ervoor dat de Domkerk instorrte en de toren los kwam te staan van de kerk.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Utrecht#1674:_scheiding_kerk_en_toren
------

Nadat hij de herberg heeft verkocht in 1698 ...verkoopt hij een deel van het huis aan zijn zwager.
In 1702 huurt hij een wei en een stuk boomgaard "achter Soestbergen".
In 1719 komen daar nog 2 kwartieren van de boomgaard bij.
In 1721 worden dat 2 percelen "eerste Nieuwevaert, achter het Singel".
In 1725 huurt hij met nog 6 huurder totaal 12 percelen "Houtensepadt, tegenover: Den Borger"

Het Houtensepad bestaat nog steeds en loopt evenwijdig aan de Gansstraat.
Er is ook een Oude Houtensepad dat uitkomt op de Gansstraat, waar die overgaat in de Koningstraat.
Herberg Den Borger zal daar ergens hebben gestaan.

De molen was, waar de vader van zijn tweede vrouw molenaar was, stond er tegenover.
Die molen is te zien op deze kaart:
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_de_stad_Utrecht#/media/Bestand%3ATraiectum_-_Wttecht_-_Utrecht_(Atlas_van_Loon).jpg

Ten Bruggencatenummer 17499
http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=17499
https://zoeken.allemolens.nl/tenbruggencatenummer/17499

Rechtsonderin, Tolsteeghseppoort uit, linksaf, de Ganssteegh in (tegenwoordig -straat), aan het einde van de steeg aan de rechterzijde staat een molen. Die was tegenover Den Borger.

https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=52.07776%2C5.13162%3B52.07755%2C5.13181#map=16/52.0794/5.1268&layers=N

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Cornelis Gerritssen van Steenre?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Cornelis Gerritssen van Steenre

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Afbeelding(en) Cornelis Gerritssen van Steenre

Voorouders (en nakomelingen) van Cornelis Gerritssen van Steenre


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).Visualiseer een andere verwantschap

Bronnen

 1. https://www.genealogieonline.nl/stamboom-wallis-gillen/I6439.php
 2. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U124a001&minr=3423188&miview=ldt
 3. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U100a027&minr=3333421&miview=ldt
 4. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U064a010&minr=4379390&miview=ldt
 5. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U064a009&minr=4389019&miview=ldt
 6. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U070a007&minr=4419532&miview=ldt
 7. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U064a010&minr=4379360&miview=ldt
 8. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U064a010&minr=4379357&miview=ldt
 9. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U083b008&minr=4480141&miview=ldt
 10. https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BB58FE84642E0534701000A17FD
 11. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U114a001&minr=3374737&miview=ldt
 12. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a018&minr=4494193&miview=ldt
 13. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a025&minr=4496605&miview=ldt
 14. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a029&minr=4497926&miview=ldt
 15. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U122a002&minr=3408972&miview=ldt
 16. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a035&minr=4500154&miview=ldt
 17. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U093a036&minr=4500367&miview=ldt
 18. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U130a001&minr=3442627&miview=ldt
 19. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U133a003&minr=3447649&miview=ldt
 20. https://www.hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=199&miadt=39&miaet=54&micode=34-4.U114a010&minr=3375339&miview=ldt
 21. https://www.openarch.nl/show.php?archive=hua&identifier=1117A373-D470-1ED6-E053-4701000A4CBE⟨=nl&six=1
 22. Utrecht, DTBL RK, T:1679-1713, https://www.genealogieonline.nl/genealogie-joannes-van-velthuijsen/I8435.php
 23. Notariële akte U093a029 nr12, https://www.genealogieonline.nl/genealogie-joannes-van-velthuijsen/I8434.php

Historische gebeurtenissen

 • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1689: Bron: Wikipedia
  • 11 april » Willem III en Maria II worden tot koning en koningin gekroond van Engeland, Schotland en Ierland.
  • 15 juli » Walraad van Nassau-Usingen wordt bevorderd tot Tweede Veldmaarschalk van het Staatse leger.
  • 6 oktober » Kardinaal Pietro Ottoboni wordt gekozen tot Paus Alexander VIII.
  • 16 oktober » Kroning van paus Alexander VIII in Rome.
  • 16 december » Het Engelse parlement neemt de Bill of Rights aan.

Over de familienaam Van Steenre


Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Daniel van der Ploeg, "voorouders van der Ploeg-Mosterman", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-van-der-ploeg-mosterman/I6153.php : benaderd 22 mei 2024), "Cornelis Gerritssen van Steenre (± 1655-> 1725)".