genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Philips van Teterode

Persoonlijke gegevens Philips van Teterode Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Philips van Teterode


Gezin van Philips van Teterode

Hij is getrouwd met (1) Elisabeth van Egmond.


Hij is getrouwd met (2) Aechte Simon Scellenszoondr Scellen te Not Married.

Kind(eren):

  1. ?1 [illegitimate] van Teterode  ????-
  2. ?2 [illegitimate] van Teterode  ????-


Notities bij Philips van Teterode

(Research):volgens Ridderschap van Holland:
Ouders: Wiilem van T & Sofie.
E:\E-S009\genealogy\!downloads\De genealogie van Van Tetrode, Tettero, Tetteroo.htm

4. Philips van Tetrode
Knaap en rentmeester van Noord-Holland in 1358-1363, schepen van Delft in 1359, baljuw Delfland 1361, verdronken in de Leytse meer in 1375. Begraven in de Grote Kerk te Haarlem, had twee onechte kinderen bij Aechte Simon Scellenszoondr . In 1375 probeert Elisabeth als tante van Philips de door hem achtergelaten goederen in Heemstede te kopen voor deze kinderen, waarvan ons verder geen gegevens bekend zijn ( Ned. Leeuw 1955 bl. 500) Ambachtsheer van Zoeterwoude (voor zijn vrouw) Betrokken bij Hoeks verbond (1350), in ballingschap (1351-1355)
A.Janse zegt in het boek Ridderschap in Holland dat Philips een zoon is van Willem van Tetrode en Sophie
Hij voert het zegel met het wapen van de Dullaerts.

Philips van Tetrode, knaap en rentmeester van Noord-Holland
huwde Elisabeth van Rodenburg (van Egmond van Merestein). Zij was dochter van Jan van Egmond van Merestein en Genephe van Rodenburg. Bron A.Janse Ridderschap in Holland.bl. 439

===================================

E:\E-S009\genealogy\Grab_A_Site_downloads\Tettero\members.home.nl\mtettero\Genealogie.html

Philips van Tetrode, knaap en rentmeester van Noord-Holland huwde Elisabeth van Rodenburg (van Egmond van Merestein). Zij was dochter van Jan van Egmond van Merestein en Genephe van Rodenburg. Bron A.Janse Ridderschap in Holland.bl. 439.

=======================

E:\E-S009\genealogy\Grab_A_Site_downloads\Tettero\members.home.nl\mtettero\Genealogie.html

4. Philips van Tetrode
Knaap en rentmeester van Noord-Holland in 1358-1363, schepen van Delft in 1359, baljuw Delfland 1361, verdronken in de Leytse meer in 1375. Begraven in de Grote Kerk te Haarlem, had twee onechte kinderen bij Aechte Simon Scellenszoondr . In 1375 probeert Elisabeth als tante van Philips de door hem achtergelaten goederen in Heemstede te kopen voor deze kinderen, waarvan ons verder geen gegevens bekend zijn ( Ned. Leeuw 1955 bl. 500) Ambachtsheer van Zoeterwoude (voor zijn vrouw) Betrokken bij Hoeks verbond (1350), in ballingschap (1351-1355)
A.Janse zegt in het boek Ridderschap in Holland dat Philips een zoon is van Willem van Tetrode en Sophie
Hij voert het zegel met het wapen van de Dullaerts.
Philips van Tetrode, knaap en rentmeester van Noord-Holland huwde Elisabeth van Rodenburg (van Egmond van Merestein). Zij was dochter van Jan van Egmond van Merestein en Genephe van Rodenburg. Bron A.Janse Ridderschap in Holland.bl. 439.

================================

rob_gomes.ged

1361, verdronken in de Leytse meer in 1375. Begraven in de Grote Kerk te Haarlem, had twee onechte kinderen bij Aechte Simon Scellenszoondr . In 1375 probeert Elisabeth als tante van Philips de door hem achtergelaten goederen in Heemstede te kopen voor deze kinderen, waarvan ons verder geen gegevens bekend zijn ( Ned. Leeuw 1955 bl. 500) Ambachtsheer van Zoeterwoude (voor zijn vrouw) Betrokken bij Hoeks verbond (1350), in ballingschap (1351-1355)
A.Janse zegt in het boek Ridderschap in Holland dat Philips een zoon is van Willem van Tetrode en Sophie
Hij voert het zegel met het wapen van de Dullaerts.

Het is waarschijnlijker dat Philips van Tetrode een broer van Dirk Gijsbert Willems was en niet een zoon. Als het klopt wat ik veronderstel dan zal Dirk de bijnaam van den Waal hebben gedragen en zijn vernoemd naar een moederlijke grootvader (bron: Hans Vogels uit Helmond).

Filips en Elisabeth kregen geen kinderen.
Filips had wel twee bastaard kinderen. Deze onechte kinderen waren 'gewonnen' bij Aechte Simon Scellenzoonsdr. Een jaar na Filips verdrinkingsdood probeerde zijn vrouw (of tante) Elisabeth in Heemstede goederen voor zijn onechte kinderen te kopen. Of dat is gelukt is tot nu toe niet achterhaald.
In het Rijksarchiefarchief in Den Haag is een collectie zegels op fiches gezet: Willem van Tetrode, acte abdij van Leeuwenhorst van 25 juni 1330; een kruis vergezeld van vier zesbladerige bloemen met randschrift: s Willaem van Tetrode. Van Philips van Tetrode zijn rekeningen van de graaf van 27 november 1361 bekend. Op deze rekeningen staat het zegel: een kruis met vier vijfdelige bloemen met het randschrift: s Philips van Tetrode.
Holland is ongeschikt voor ridders. De moerassen en sloten zijn levensgevaarlijk voor een krijgsheer in z
n zware wapenuitrusting. Filips van Tetrode verdronk. Tijdens hevig noodweer viel hij van zijn paard en belandde in een sloot.
De Friezen hadden hem in 1374 gevangen genomen. Op zijn ere-woord is hij vrijgelaten om een losgeld bijeen te brengen. Ergens tussen Lisse en Sassenheim kwam hij aan z
n einde. (Bron: Hamaker 'Memoriale fautorum').
Filips van Tetrode was in 1350 betrokken bij het Hoekse verbond. Dat leverde hem verbanning op. Van 1351 tot 1355. Hij was daarna schepen in Delft in 1359 en baljuw van Delfland in 1361.
(bron: Antheun Janse Ridderschap in Holland IBSN 90-6550-667-5).

Volgens F. Blok, geschiedenis van een Hollandse stad (Nijhoff 1910), is hij begraven in de Grote Kerk van Haarlem: de St Bavo. Ergens
onder het koor
, zo meldt het memorieboek van Sint Jan.

==============================================

N:\E-S009\genealogy\!downloads\Philips van Tetrode.mht


Filips van Tetrode
Rentmeester van Noord-Holland

1325? - 1374
Holland is ongeschikt voor ridders. De moerassen en sloten zijn levensgevaarlijk voor een krijgsheer in z`n zware wapenuitrusting. Filips van Tetrode verdronk. Tijdens hevig noodweer viel hij van zijn paard en belandde in een sloot. De Friezen hadden hem in 1374 gevangen genomen. Op zijn ere-woord is hij vrijgelaten om een losgeld bijeen te brengen. Ergens tussen Lisse en Sassenheim kwam hij aan z`n einde. (Bron: Hamaker `Memoriale fautorum`.) Filips van Tetrode was in 1350 betrokken bij het Hoekse verbond . Dat leverde hem verbanning op. Van 1351 tot 1355. Hij was daarna schepen in Delft in 1359 en baljuw van Delfland in 1361 (bron: Antheun Janse Ridderschap in Holland IBSN 90-6550-667-5). Filips van Tetrode was ook nog zo`n vijf jaar rentmeester van Noord-Holland (1358 tot 1362 of 1363).

Claes Heinenzoon maakte voor de hertog van Gelre in de periode 1370-1414 het Wapenboek Heraut van Gelre. Op blz. 86 staat de bovenste pagina. Bij het wapen van Te Trued staat ``de sa. à 3 feuilles de marais d'arg ofwel de drie meerbladeren. Mogelijk is dit wapen van een Van Tetrode. (zie ook de uitvergroting van dit wapen hier rechts onder). Volgens F. Blok, geschiedenis van een Hollandse stad (Nijhoff 1910), is hij begraven in de Grote Kerk van Haarlem: de St Bavo . Ergens `onder het koor`, zo meldt het memorieboek van Sint Jan. Hoewel het Hollandse land gevaarlijk was voor ridders te paard speelden ridders een belangrijke rol. Zij hadden militaire kennis. Burgers en boeren niet. Tussen 1275 en 1475 was er voor bijna elke generatie edelen wel een gelegenheid om de adellijke privileges te rechtvaardigen. Zij konden zich persoonlijk bewijzen in het leger van de graaf van Holland.
Filips komt uit een tak die begon met Willem ver Baerte. De moeder van Willem ver Baerte was waarschijnlijk een Van Tetrode en zijn vader een Dullaert. (Bron: Wim Tettero). Volgens Antheun Janse (Ridderschap in Holland) trouwt Filips van Tetrode met Elisabeth van Egmond (Rodenburg of Roodenburgh), dochter van Jan van Egmond van Merenstein en Genephe van Rodenburg. Filips en Elisabeth kregen geen kinderen. Filips had wel twee bastaard kinderen. Deze onechte kinderen waren `gewonnen` bij Aechte Simon Scellenzoonsdr. Een jaar na Filips verdrinkingsdood probeerde zijn vrouw (of tante) Elisabeth in Heemstede goederen voor zijn onechte kinderen te kopen. Of dat is gelukt is tot nu toe niet achterhaald. In het Rijksarchiefarchief in Den Haag is een collectie zegels op fiches gezet: Willem van Tetrode, acte abdij van Leeuwenhorst van 25 juni 1330; een kruis vergezeld van vier zesbladerige bloemen met randschrift: s Willaem van Tetrode. Van Philips van Tetrode zijn rekeningen van de graaf van 27 november 1361 bekend. Op deze rekeningen staat het zegel: een kruis met vier vijfdelige bloemen met het randschrift: s Philips van Tetrode.

Volgens Wim Tettero in het boek Genealogie Van Tetrode 1300 - 1600 stamt Philips van Tetrode (nu met Ph geschreven) af van Ghisebrecht Dullart Ver Baertenszone. Ghisebrecht was schout in Haarlem in 1315. Zijn vader was Willem Ver Baerte. Hij was knaap en rentmeester in Kennemerland en West-Friesland van 1316 tot 1323. Hij was mogelijk in zijn tweede huwelijk getrouwd met een Van Tetrode. Hun kinderen waren: 1. Ghisebrecht Dullert Ver Baertenszone, de zojuist genoemde schout van Haarlem. Zijn zoon Diederik zou de vader zijn van Philips 2. Willem van Tetrode Willem Ver Baertenzoonszone, schout van Wieringen in 1321 (kinderloos overleden), 3. Kerstine (trouwt Philips van Santfoort) en 4. Elisabeth, zij trouwt met Boeckhorst. Ghisebrecht, de oudste zoon, krijgt een zoon: Diederik wiens zoon vermoedelijk Philips is. Wim Tettero baseert zich op gegevens uit het Rijksarchief in Den Haag. Zie ook:

Over de familienaam Teterode

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Teterode.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Teterode.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Teterode (onder)zoekt.

    ?