Genealogie Krook » Verhalen » 12. De tak Krook Familie (Krook)

Krook - Familie

De ouders van Tjitze Krook (*1920) zijn Marten Krook (1881-1943) en Geertruida Kooistra (1882-1962).
Tjitze trouwde op 13 mei 1947 met Elizabeth Hoving (1922-2009), dochter van Jan Hoving (1899-1962) en Akke Leegstra (1900-1983).

De 1e stamlijn, Familie Kooistra, 1765 – 1803

De oudste stamvader was Hendrik Bartels, die naderhand de achternaam Kooistra aannam. De tweede zoon, Tjetse Kooistra was de grootvader van Tjitze Kooistra , die op zijn beurt de grootvader is van Tjitze Krook, die deze genealogieën heeft opgezet. Hendrik Bartels komt later voor als Hendrik Bartels Kooistra.

De 2e stamlijn, Familie Hoving, 1693 – 1748

De oudste stamvader was Evert Franses. Hij was pachtboer te Ureterp – Oost, verder bekleedde hij het ambt van Kerkvoogd. Een zoon, Frans Everts liet zich later Frans Epen noemen. Deze tak is al vroeg uitgestorven. Een andere zoon. Jan Everts is dorpsrechter geweest in Ureterp. Een derde zoon, Douwe Everts nam de achternaam De Boer aan. Een achterzoon, Evert Jans nam de achternaam Westerhuis aan. Een ander kleinkind, Pieter Jans ging later met de achternaam Hoving door het leven. De personen in deze stamlijn zijn dus nazaten van dit kleinkind.

De 3e stamlijn, Familie Leegstra, 1768 – 1809

Melle Eintes, zoon van Einte Gerrits en Ybeltje Haayes is omstreeks oktober 1809 van huis vertrokken en lang zoek geweest na de geboorte van zijn dochter Klaaske dat jaar. Hij bleek echter opgepakt te zijn in Groningen door een hele reeks misdrijven die hij op zijn kerfstok had en overleed uiteindelijk in gevangenschap op 11 april 1818 te Vilvoorde, België. Dit nadat al de gevangenissen van Gouda, Antwerpen en Purmerend van binnen had gezien. 

De publicatie Genealogie Krook is opgesteld door .neem contact op