généalogieonline

Stamboom Van Zutphen, Batink, Sipma en Boksma » Tjalling Sipma: Beschrijvingen

Pake heeft belevenissen in zijn leven in schriftjes geschreven. Ik heb 2 kunnen scannen. Er zouden er meer moeten zijn...Dus pakes verhalen in zijn handschrift.Voir le document ci-dessus ou télécharger le document.D'autres histoires


Retour à la page d'accueil de cette publication