genealogyonline

Stamboom Van Zutphen, Batink, Sipma en Boksma » Tjalling Sipma: Beschrijvingen

Pake heeft belevenissen in zijn leven in schriftjes geschreven. Ik heb 2 kunnen scannen. Er zouden er meer moeten zijn...Dus pakes verhalen in zijn handschrift.View the document above or download the document.Other stories


Back to the startpage of this publication