Arbre généalogique Van Osch » Aert Aerts van Laerhoeven (± 1370-< 1421)

Données personnelles Aert Aerts van Laerhoeven 


Famille de Aert Aerts van Laerhoeven

(1) Il est marié avec Elisabeth Jansdr. van den Staedecker.

Ils se sont mariés.


Enfant(s):

  1. Aert Arnts van Laerhoeven  ± 1400-< 1451 


(2) Il est marié avec Jutta Jansdr van Tijghelt.

Ils se sont mariés.


Notes par Aert Aerts van Laerhoeven

- een Otw akte 1-9-1421 noemt meester Jan van Tijghelt als zijn broer...!
- volgens een Otw-akte uit 1-9-1421 zou hij gehuwd zijn met Elisabeth Jansdr van den Staedecker
- volgens genealogie Gertjan Broekhoven is zijn vrouw Jut Jan Jans van Laerhoven; verm. 2e vrouw..?

schepenbank Oisterwijk:
RA Tilburg, 847. Archief Schepenbank en Eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr.143, microfiche 5-C4, f.109-1, aktenr. 834.
Op 01-09-1421 maakten 1. meester Jan van Tijghelt, 2. kinderen van wijlen AERT VAN LAERHOVEN die broer was van voornoemde meester Jan, a. AERT, b. WILLEM, c. ELISABET, d. JUET, gehuwd met Jan Berijs van Oerle, een erfdeling van alle goederen die zij tezamen hebben ter Oisterwijk, te Haaren, te Berkel en elders in de meierij van Oisterwijk.
Meester Jan kreeg
1. de hoeve in Haaren, in de Gever, met huis, hof, andere timmeringen, gelookten, gaarshoven,
2. 2 stukken land direct daarnaast gelegen, genaamd de Vekenakker,
3. de Breemakker, belast met een erfpacht van 12 lopen rogge aan de erfgenamen van Robbert van Wijflet(?), aldaar over de weg gelegen, tussen Model van den Donck, Tos Stijnen en Thomaes Hessels en tussen Jan Poijnenborchs en de kinderen van Henric van den Amervoert,
4. een stuk land in Haaren aan de List, tussen de waterlaat en tussen eertijds Jan van Haren en sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk,
5. een stuk land aldaar, tussen voornoemde Model van der Donck en tussen Aleijt, dvw Aert Peter Toelen zoens en Beatrijs van Laerhoven,
6. een stuk land genaamd de Rijdakker, aldaar aan de Groenstraat, tussen Jan Lupprecht en eertijds Jan van Laerhoven en tussen Willem Poijnenborchs,
7. een gaarshof aldaar op de waterlaat en tussen voornoemde Rijdakker,
8. een gaarshof aldaar over de waterlaat, tussen de Groenstraat en tussen Heijn Crillaerts en zijn vrouw Marije [Jan] van Laerhoven,
9. een stuk land aldaar bij de veken, genaamd Cleijnaels Stuk, tussen voornoemde gaarshof en tussen sint Kathelijnen altaar in de kerk van Oisterwijk en Herman Moelneers,
10. een stuk land genaamd het Rot, tussen Jan van den Doren en tussen Willem van Osse,
11. een stuk land genaamd de Doren, waar een weg door gaat, tussen kvw Henric van den Amervoert en tussen Lijsbet wv Jan Joden en haar kinderen,
12. 1/7 deel van een heihoeve genaamd de Hoeve ter Heide, tussen Heijlwig van Laerhoven en tussen eertijds haar broer Jan,
13. een stuk land gelegen in de Akkeren van Haaren, tussen kvw Spijkers van den Bosch en tussen kvw Aleit van Laerhoven,
14. 5 bunder beemd genaamd het Goerbroek, waaruit de hertogencijns van 5 b......., tussen de Banbrug en het huis ten Amerlaar op de Aa, en erfg van Bruusten Jans zoen en tussen erfg Henric sWijsen,
15. de Gansbeemd, gelegen bij de Ossenvoert, tussen Jan Wijtmans en tussen Margareta Putkuups,
16. een beemd genaamd de Parrik, aldaar, tussen sint Katheliijnen altaar van de kerk van Oisterwijk en tussen voornoemde Jan Wijtmans,
17. 1/8 deel in een beemd genaamd Steenbroek, gelegen bij het voornoemde huis genaamd den Emerlaar,
18. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd het Roet,
19. 1/8 deel in een beemd aldaar, genaamd de Ymmendonk,
20. 1/8 deel in een beemd genaamd het Horstke, bij de Amerlaar gelegen,
21a. 1/2 van een heideveld bij Bantsvoort gelegen, op een stede genaamd de Winkel,
22a. 1/2 van de moer, gelegen op Stalberg en in het Kolkven,
23. een erfpacht van 2 lopen rogge, die de erfgenamen van Kathelijn van Tijghelt moeten leveren, uit het Goed ten Mispelboom, gelegen bij de kerk van Oisterwijk,
24. een erfcijns van 7 1/2 schilling, een oude franse groot gerekend voor 16 penningen, die wijlen Jan van der Eijcken .. Kerkhoven en nu Angnees weduwe van Wouter Loijaerts van haar erfenissen aldaar betaalt.
Hierna een notitie dat de deling van de andere zijde niet opgeschreven is, noch gemaakt; maar:
109v-1. De kinderen van wijlen Aert van Laerhoven maakten een erfdeling van goederen die hen verstorven zijn van voornoemde Aert van Laerhoven en zijn vrouw Elisabeth.
Aert en Willem kregen
25. een hoeve te Berkel aan de Heuvel, zoals Jan van Oerscot en zijn broer Thijs die als laat beteulen,
26. de Lage Akker, gelegen in de Akkeren van Oisterwijk op een waterlaat die was van Jan van Catwijc,
27. de Putakker, gelegen te Oisterwijk, bij de goederen van wijlen Henric van den Amervoert,
28. een stuk land, gelegen te Kerkhoven, in een gelookt achter de Eik, waarvan het wederdeel behoort aan Kathelijn Brocken,
29. een beemd genaamd de Geitskooi, gelegen bij de Amerlaar op de Aa zuidwaart,
30. een beemd genaamd de Nekkersput, aldaar gelegen omtrent op de Aa zuidwaart,
31. een beemd genaamd het Eussel, aldaar gelegen op de molenloop die van de Borch komt,
32. 1/4 in Hadewigen Beemd, aldaar gelegen op de Aa noordwaart,
33. een erfcijns van 7 1/2 oude groten die Jan van Spreeuwel betaalt uit de goederen van wijlen Jan Groten te Esbeek,
34. een erfpacht van 2 mud rogge die Jan Brabant tegenwoordig levert uit zijn goederen te Oisterwijk, waarin hij woont,
35. een erfpacht van 6 lopen rogge, die Met van Kets levert uit haar huis en hof te Berkel,
36. een erfpacht van 8 lopen rogge, die Truken van der Eijck dvw Henric Bijerbuucs levert uit haar erfenissen te Kerkhoven bij de oude molenhofstad gelegen,
21b. 1/4 van het heideveld bij Bantsvoort gelegen op de Winkel,
22b. 1/4 van de moer gelegen op Stalberg en in het Kolkven.
109v-2. Jan Berijs van Oerle beloofde aan Aert, Willem en Elisabeth, kinderen van wijlen Aert van Laerhoven, dat hij geen goederen die hem van wegen zijn vrouw Juet te deel gevallen zijn, "in gheender wijs vertieren, vervreemden, vercopen noch becommeren en sal, hi en hedde ierst wittige geboert te live blivende bi Juetten sinen wive voirs te live blivende".
109v-3. Elisabet Aerts dochter van Laerhoven en haar zwager Jan van Oerle Berijs zoen kregen alle erfelijke goederen, cijnsen, pachten en erfenissen die wijlen AERT VAN LAERHOVEN en zijn vrouw ELISABETH JAN VAN DEN STAEDECKER tezamen te Oirschot bezaten.

RA Tilburg, 847. Archief Schepenbank en Eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr.144, microfiche 1-D12, f.20v-2, aktenr. 119.
Op 28-03-1422 droegen kinderen van wijlen AERT VAN LAERHOVEN 1. JUET, gehuwd met Jan van Oerle, 2. ELISABETH, gehuwd met Dideric van Gruenendael, over aan Gherijt van Meijensvoert ten behoeve van de h.geest in Oisterwijk een erfpacht van ½ mud rogge, uit een erfpacht van 15 lopen rogge, die Aert van der Eijken met lichtmis levert uit ½ van 2 stukken land te Kerkhoven,
1. tussen de gemeint van Haaren en tussen Peter Zwaens,
2. tussen Aert Grieten en tussen kv Elijsbeth Langerbeens,
dat wijlen AERT VAN LAERHOVEN gekocht had van Godevaert Jacobs van Berkel man van Heijlwig, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Aert Aerts van Laerhoeven?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Aert Aerts van Laerhoeven

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Ancêtres (et descendants) de Aert Aerts van Laerhoeven


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les données affichées n'ont aucune source.

Sur le nom de famille Van Laerhoeven


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Berry van Osch, "Arbre généalogique Van Osch", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I64267.php : consultée 19 juin 2024), "Aert Aerts van Laerhoeven (± 1370-< 1421)".