Arbre généalogique Van Osch » Peter Laureijs Toijt (± 1415-1459)

Données personnelles Peter Laureijs Toijt 


Famille de Peter Laureijs Toijt

Il a/avait une relation avec Aleijt Jan Priems.

La relation a commencé


Enfant(s):Notes par Peter Laureijs Toijt

- heer en priester

info uit artikel BL 1985 't Bacx-koorke (LFW Adriaenssen):
Peter Vannij alias Back werd te Udenhout geboren uit het huwelijk van Lauwereyns zoon Henrick Toyt Vannij en van Aleyt dochter
Henrick Back van Rijthoven. In 1426 ging hij studeren te Keulen, waar hij eerst meester in de vrije kunsten werd en na acht jaar studie in de rechten het bracht tot decretorum doctor, doctor in het kanonieke recht.
Hij bleef als jurist te Keulen wonen, vermoedelijk als docent aan de universiteit: in de pouillés van 1438 en 1441 -1459 wordt hij studens Coloni genoemd en toen hij in 1434, op weg om de zegelaar van de bisschop van Luik en andere heren en vrienden te bezoeken, bij Maastricht door de vijand werd gevangen genomen, beroofd en gekerkerd, kocht de universiteit hem los. Te Keulen was Peter procureur aan het hof van de bisschop. Hij was rector van het Maria-altaar te Etten. Aan dit altaar en aan de investiet van Etten vermaakte hij elk 15 gulden. Omdat hij ook aan de investiet van Brustem en aan het Sinterklaasaltaar aldaar elk 15 gulden vermaakte, aan de Sint-Willibrorduskapel te Berkel een silveren scael met 5 rijnsgulden en aan het Maria-altaar te Zonhoven 3 rijnsgulden 'ad augmentum redditus dicti altaris et non pro rectorem sibiinbursandos', geloof ik dat hij ook deze altaren en de kapel
van Berkel heeft bezeten. Voorts was heer en meester Peter Back kanunnik van de Sint Jan te Luik, wellicht sedert 1450, want op 16
augustus van dat jaar kocht hij er een claustraal huis. Hij had achtereenvolgens Goossen van der Borcht en de priester Jan Stakenborch als klerk in dienst. Op 12 september 1459 testeerde heer Peter, drie dagen later maakte hij een codicil. Aan zijn broer Mertijn vermaakte hij 'sua domus utensilia in Colonia'. Twee rijnsgulden en een zilveren pot, te kiezen uit zijn beste potten, vielen toe aan zijn natuurlijke dochter, die was gehuwd met Radulphus van Maren. Andere legaten gingen naar de kerkfabrieken van Luik en Keulen, de biddende orden aldaar, de kruisheren, de kartuizers en het Sint-Janskapittel te Luik, naar confraters en andere suppoosten van dit kapittel, naar familieleden, naar de investiet van het begijnhof te Hasselt, de deken van de Sint-Pauluskerk te Leuven en naar de executeurs van zijn testament.
Ten slotte stichtte hij een soort studiebeurs: hij liet zijn naaste familieleden, zo die wilden studeren, zijn rechtskundige boeken na. De student mocht ze levenslang gebruiken, maar ze niet vervreemden of verkopen, want na zijn dood moesten ze naar een andere studieuze verwant overgaan. Met name noemde heer Peter de 'decretum decretales sextum cum glossa Johannis Andree clementinas speculum (i.e. de "Clementinae Constitutiones" ofwel "Liber Septimus Decretalium", de in 1317 door paus Johannes XXII uitgegeven officiële verzameling van decretalen sedert 1298. De in 1348 overleden kanonist Johannes Andreae was de glossator ervan). Peter Back overleed voor 6 oktober 1459, waarschijnlijk op 21 september van dat jaar, de dag waarop zijn anniversarium in het karthuizerklooster te Luik werd gevierd.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Peter Laureijs Toijt?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Peter Laureijs Toijt

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Ancêtres (et descendants) de Peter Laureijs Toijt


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les données affichées n'ont aucune source.

Événements historiques

  • En l'an 1459: Source: Wikipedia
    • 23 septembre » premier affrontement majeur entre la Maison de Lancastre et la Maison d'York à la bataille de Blore Heath pendant la guerre des Deux Roses.


Même jour de naissance/décès

Source: Wikipedia


Sur le nom de famille Toijt

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Toijt.
  • Afficher des informations sur Toijt sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Toijt.

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Berry van Osch, "Arbre généalogique Van Osch", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I39556.php : consultée 25 avril 2024), "Peter Laureijs Toijt (± 1415-1459)".