Arbre généalogique Van Osch » heer Ghijsselbrecht Back (± 1375-1458)

Données personnelles heer Ghijsselbrecht Back 


Famille de heer Ghijsselbrecht Back


Notes par heer Ghijsselbrecht Back

- onderzegelaar, investiet in Den Bosch; in 1402 kanunnik Sint Jan in DenBosch

bronnen:
- Brabantse leeuw 1985 pag. 116-166 gerechtigden tot het Bacx-koorke.
- Brabantse leeuw 1989 pag. 47 - 64 erfgenamen van de heer Ghysel Back.
- http://bax.on.ca/FamTree

info via BHIC-Forum (27-7-2014 Jolanda):
Het Bacx Koorke (BL 1985 LFW Adriaenssen)
In 1425 stichtte de priester Arnt Buck, zegelbewaarder van de bisschop van Luik en kanunnik van de St. Jan te ’s-Hertogenbosch en van de St. Jan te Luik, in de St. Antoniuskapel van de St. Jan te ’s-Hertogenbosch een altaar ter ere van de verlosser, van Maria en van St. Martinus. Hij overleed 16 Juni 1427. Aan zijn medewerker en bloedverwant Ghyselbrecht Back droeg hij bij testament de uitvoering van de stichting op.
Doordat de executeur aan het eind van zijn leven twee kapelanieën eraan toevoegde en verantwoordelijk was voor ingrijpende verbouwingen, ging men het niet ‘Buck-koorke’, maar ‘Bacx-koorke’ noemen. Ghyselbrecht Back stichtte bovendien de cantorij van Hilvarenbeek. De stichting Back was een familiestichting: de kapelaans dienden te worden gekozen uit bloedverwanten van de stichter. Alle gewijde bloedverwanten waren gerechtigd tot hetzij het koorke, hetzij de cantorij. Daar hijzelf geen kinderen had (hij was priester) en ook geen broers, waren de bloedverwanten de nakomelingen van zijn vier zusters. Een dezer was Geertruyt. Zij was getrouwd met Wouter Woutersz. (Ver)Metten.
Onder de nakomelingen van Geertruyt Henricks Bacx en Wouter Woutersz Vermetten alias van Westerwyck, hebben 26 personen geprofiteerd van de beneficiën. Drie hiervan waren afstammelingen in mannelijke lijn. De meeste beneficianten –ook die in andere lijnen –namen tevens de naam ‘Back’ of ‘Bacx’ aan.
Na de inname van den Bosch door Frederik Hendrik in 1629 werden de beneficiën van het Bacx-koorke door de Staten Generaal overgenomen (d.w.z. geconfisqueerd). De kapelanieën kwamen in handen van tijdig tot de Hervormde godsdienst overgegane bloedverwanten.
Drs. L.F.W. Adriaenssen te Amsterdam heeft uitgebreide en diepgaande studies gewijd aan het Bacx-koorke en enige andere kerkelijke beneficies, alsmede aan de geestelijken, die in de loop van de eeuwen op een of andere wijze hiermee verbonden waren. De resultaten zijn in verschillende publicaties neergelegd. Het bovenstaande is hieraan ontleend. Ook in de genealogie is bij wijze van toelichting bij de desbetreffende personen dankbaar gebruik gemaakt van de vele gegevens, die door deze auteur uit de meest uiteenlopende bronnen zijn verzameld. Vermeldenswaard is, dat er volgens de auteur heden ten dage nog twee afstammelingen als rectoren van het Bacx-koorke een jaarinkomen van € 57,30 elk genieten...

Bosch Protocol mbt Udenhout:
42. 21-05-1427 1196 / 71-1 en 2
Arnoldus Wolteri Snoeck droeg over aan de heer Ghisbertus Bac kanunnik te 's-Hertogenbosch en Hilvarenbeek, een erfpacht van 3 mud rogge, die Wolterus Arnoldi Emmen met lichtmis leverde aan Katharina Johannis Cupers gaande uit
1. een erfgoed genaamd Kuipers Gelookt onder Oisterwijk en 1 zester land voor Kuipers Gelookt, tussen Johannes van Ele en tussen Elisabeth Henrici Custers,
2. een weg, ½ lopen, die Johannes die Cuper eertijds verworven had van Wolterus Nerinc,
3. twee stukken land,
a. tussen Johannes van der Stegen en Johannes Scijven en tussen een weg,
b. tussen Hermanus Cleijnaels en Hilla van der Poel en tussen een weg,
welke erfpacht Goeswinus Hamel ten behoeve van voornoemde Arnoldus Snoec verworven had van de broers Johannes en Petrus zonen van wijlen Petrus Hagens, en hun zwagers Willelmus Dirx soen en Nycolaus van Heessel, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
71-2. Tielmannus die Wilde zag af van vernadering.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant heer Ghijsselbrecht Back?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique heer Ghijsselbrecht Back

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Ancêtres (et descendants) de heer Ghijsselbrecht Back

Henrick Ghiselbert Bac
± 1340-± 1432

heer Ghijsselbrecht Back
± 1375-1458


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les données affichées n'ont aucune source.

Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Événements historiques

 • En l'an 1458: Source: Wikipedia
  • 24 janvier » proclamation du roi Matthias I de Hongrie.
  • 2 mars » Georges de Podiebrady est élu roi de Bohême.


Même jour de naissance/décès

Source: Wikipedia

 • 1838 » Frédéric Cuvier, naturaliste français (° 28 juin 1773).
 • 1846 » Joseph Leopold Eybler, compositeur autrichien (° 8 février 1765).
 • 1862 » Martin Van Buren, homme politique américain, 8président des États-Unis, exerçant de 1837 à 1841 (° 7 décembre 1782).
 • 1927 » Ryūnosuke Akutagawa (芥川龍之介), écrivain japonais (° 1 mars 1892).
 • 1957 » Sacha Guitry (Alexandre Guitry, dit), comédien, auteur dramatique et cinéaste français (° 21 février 1885).
 • 1965 » Constance Bennett, actrice américaine (° 22 octobre 1904).

Sur le nom de famille Back

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Back.
 • Afficher des informations sur Back sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Back.

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Berry van Osch, "Arbre généalogique Van Osch", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-osch/I20467.php : consultée 18 mai 2024), "heer Ghijsselbrecht Back (± 1375-1458)".