Stamboom Van der Werff » Imck Hartmans

Données personnelles Imck Hartmans 


Parenté Imck Hartmans


Ancêtres (et descendants) de Imck

Syds
????-
Hartman
????-± 1647

Imck
????-


Hayte
± 1600-1666

Syds
± 1640-< 1666
Hinne
± 1642-????
Gerryt
± 1644-1699
Yesck
± 1650-< 1707
Jets
± 1652-????

Famille de Imck Hartmans

Elle est mariée avec Hayte.

Ils se sont mariés


Enfant(s):

  1. Syds  ± 1640-< 1666 
  2. Hinne  ± 1642-???? 
  3. Gerryt  ± 1644-1699 
  4. Yesck  ± 1650-< 1707 
  5. Jets  ± 1652-????


Notes par Imck Hartmans

zie Het geslacht Wartena - de nakomelingen van Sjoerd Clazes (K. Terpstra) blz. 127

In 1641 lenen Hayte Gerrytsz en Imck Hartmansdr te Grouw 400 goudg. van Barte Wiglesz en Frouck Annedr te Roordahuizum en datzelfde jaar 400 goudg. van Haringh Hinnesz en Taets Feddedr te Grouw.
In 1666 wordt te Grouw de nalatenschap van Hayte Gerryts beschreven en gescheiden op verzoek van Gerryt, Hinne en Jisck Haytes, Harmen Hoytes als man van Jets Haytes en Jets Willems als moeder van haar kind bij Syds Haytes, bijgestaan door haar huidige man Jisck Hilles. In 1688 en '89 kwiteert Yeff Jochums voor ontvangst van het deel van zijn vrouw Yemck Sydses.
RA IDA R2 218v, 147v.
IDA 38 153v.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Imck Hartmans?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hans van der Werff, "Stamboom Van der Werff", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-werff/I4472.php : consultée 17 mai 2022), "Imck Hartmans".