Stamboom Van der Werff » Hartman Sydses (????-± 1647)

Données personnelles Hartman Sydses 


Parenté Hartman Sydses


Ancêtres (et descendants) de Hartman

Syds
????-

Hartman
????-± 1647


Yscke
????-< 1645
Sybe
????-± 1652
Trintie
????-± 1647
Imck
????-

Famille de Hartman Sydses

Il est marié avec Anna.

Ils se sont mariés


Enfant(s):

  1. Yscke  ????-< 1645 
  2. Johannes   
  3. Sybe  ????-± 1652
  4. Trintie  ????-± 1647 
  5. Imck   


Notes par Hartman Sydses

In 1616 is Sybren Keimpes Jorna getr. met Sibbel Tiebbes koper van de helft van
Jetsemastate in De Bird te Grouw, in het geheel groot 67 pm volgens meting in 1563,
gekocht van Idscke Reinalda en Tinco van Andringa. Als Sybren in 1630 overlijdt blijkt uit zijn testament dat Hartman Sydses meier (boer) is op een halve sate grond in de bird te Grouw.
In 1640 is Hartman Sijtses boer op stem 62 (Groot Jetsma) in De Burd te Grouw, eigenaars Jetse Piers en Sicke Feijkes nomine uxoris
(zie cohier der stemmen van de grieterij Leeuwarderadeel)
zie ook genealogysk jierboek 1997 blz. 12
zie ook genealogysk jierboek 2004 blz.123 - 5674

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Hartman Sydses?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Hans van der Werff, "Stamboom Van der Werff", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-werff/I2331.php : consultée 17 mai 2022), "Hartman Sydses (????-± 1647)".