Stamboom I.D.M. de Vries » Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348) (± 1315-1348)

Données personnelles Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348) 


Parenté Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)


Famille de Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)

Il est marié avec Yda van Beechoven (onder Oud Roosteren en Dieteren).

Ils se sont mariés.


Enfant(s):

  1. Winand Joncker van Dieteren (Heer te Papenhoven, Leenman te Dieteren 1365-1375-1396)  ± 1340-> 1396 
  2. Heylwigis van Papenhoven (de Dieteren, 1358)  ± 1341-???? 
  3. Goswijn van Dieteren (Knape, 1369 , Leenheer van de Hoeve te Gen Beke te Dieteren 1370)  ± 1343-???? 
  4. Mechtild van Papenhoven (Begijn 1408)  ± 1345-1408


Notes par Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)

Regest nr.6, 1335 oktober 11 "Datum anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quinto, die undecima mensis Octobris"
Arnoldus, heer van Steyne, oorkondt, dat hij toestemt in de ruil van anderhalve sille land, te Papenhoven gelegen en allodiaal goed, toebehorend aan abdis Elyzabet van Susteren, tegen anderhalve sille land, eveneens te Papenhoven gelegen en feodaal goed, toebehorend aan Wynandus de Dyteren. Arnoldus verbindt aan deze approbatie echter de voorwaarde, dat het goed, hetwelk Wynandus de Dyteren verkrijgt, feodaal goed wordt en voorts, dat genoemde Wijnandus voor dit nieuwe feodale goed zijn leenheer wordt.
Datering:1335 oktober 11
Hier lezen we over de ruil van leengoederen in 1335 en wordt Wynant Leenheer over de leengoeden te Papenhoven! Die de Laathof van Dieteren of Berlo's hof te Papenhoven werd genoemd. Het is Arnoldus van Steyne die de nieuwe Leenheer te Dieteren wordt en ook een munt met vermelding hierop heeft en deze wordt later weer opgevolgd door Johan Hoen die daarna het leengoed van Dieteren in bezit heeft. Bron inventaris van de archieven van het Kapittel van Sint Salvador te Susteren. Renten en Pachten. 1312-1802
-------------------------------------------------------------------
Jaar 1335, nr 110. Akte van schuldbekentenis door Goyswinus, Heer van Dieteren, aan het kapitel te Susteren van een jaarrente van 1 malder rogge uit de landerijen te Dieteren.
Bron inventaris van de archieven van het Kapittel van Sint Salvador te Susteren. Renten en Pachten.
-----------------------------------------------------------------
Jaar 1340 mei 1 Goyssuyn heer van Dijteren, verklaart dat hij zijn molen te Dyteren die vroeger behoorde bij de hoeve van der Beeck, verkocht heeft aan Jonkvrouw Nesen van Schaesberg onder voorwaarde dat de molen zijn leen blijft en dat bij het overlijden van de leenman hem en 1 pond zwarte Tournois gegeven wordt. Als getuigen treden op Rutger van den Eyghen, Dederijc van Baijchoven, Arnoijt van den Kerkhove, Goijskim van den Hove en Henkijn, de zonen van Johan en Vrouwe Gertrude van Dijteren. evenals een gedeelte van de laten.
Afschrift in "Copiae Literarum Archivii"(inv.nr. 1); fol. 505 Bron; inventaris van het Klooster Kruisheren van Roermond.
-------------------------------------------------------------------
Wynant overlijd op jonge leeftijd 1348.
1348 Heylwigis, abdis van st. Clara te Keulen en, Agnes Abis te Susteren, en Ida, de weduwe van Winandus van Dyteren, gezusters, genoemd van Beechoven, oorkonden dat zij aan het Altaar van st.Paulus kerk te Susteren zes bunder land hebben geschonken, welke haar toebehoren en gelegen zijn in het gebied van de heren van Borne. Bron; inventaris van de archieven van het Kapittel van sint Salvator te Susteren.
------------------------------------------------------------------
65 1375 juli 15 "Gegheven int jaer ons Heren dusent driehondert vijf ende tseventich, des viefteende daechs in den Hoymaent"
Margrite van Heynsbergh, abdis van Thoren(Thorn), verklaart, dat voor haar en haar leenmannen Heynrich van Osen, Coen Ruest van gheen Ende, Johan van der Straten, Jan Wyricks en Heynric Heysterman verschenen is Symon van Strobeke, genoemd Scoutken, die als momber van Heylwig van Beechoven, moniale in het klooster van Sint-Clara te Colen (Keulen), door haar beleend is met zestien bunder te Papenhoven gelegen land, welke Heylwig van Beechoven geërfd heeft van Yda (was overleden), echtgenote van Wynant van Dyeteren. Abdis Margrite verklaart verder, dat voornoemde Symon 2-1/2 bunder van het voormelde goed heeft overgedragen aan het altaar van de H. Nicolaas in de kerk van de H. Gerlacus en dat zij Godard van Dwerhagen, priester, hiermee heeft beleend.
Bron; Regesten klooster st. Gerlach Houthem.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348)


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Stamboom I.D.M. de Vries est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Ger de Vries, "Stamboom I.D.M. de Vries", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I9237.php : consultée 4 octobre 2022), "Wynant van Dieteren (Heer van Dieteren tot 1335, daarna Heer te Papenhoven 1335 - 1348) (± 1315-1348)".