Stamboom I.D.M. de Vries » Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191) (± 1168-1228)

Données personnelles Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191) 


Parenté Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)


Ancêtres (et descendants) de Diederik van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)


Famille de Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)

(1) Il est marié avec Isolda van Limburg.

Ils se sont mariés environ 1186.


Enfant(s):

 1. Agnes (Erfdochter van Heinsberg en Daelenbroek) van Kleef - Limburg  ± 1190-1268 
 2. N. van Kleef  ± 1192-???? 
 3. Machteld van Kleef - Limburg  ± 1193-1254 


(2) Il est marié avec Beatrix van Dhaun (Wildgravin van Daun, Vrouwe van burch Falckenstein ).

Ils se sont mariés environ 1200.


Enfant(s):

 1. Randolfus van Kleef - Kirburg (Heer te Falckenstein)  ± 1208-????
 2. Dirk van Kleef - Kirburg (Heer van Falckenstein)  ± 1210-1268 
 3. Godeschalcus van Kleef - Kirburg (Heer te Falckenstein)  ± 1212-????
 4. Engelbert II van Kleef - Kirburg (Aardsbisschop van Koln 1261-1274)  ± 1214-1274
 5. Aleid van Kleef - Kirburg  ± 1223-???? 
 6. Elisabeth van Kleef - Kirburg  ± 1226-???? 


Notes par Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)

Afstamm. K.d.Gr. Dirk II-I van Heinsberg en Valkenburg 1191/1212? ter overbruging.
Goswijn IV wordt in 1191 het laatst vermeld in de akten van Lacomblet. Vermoedelijk is dit het Huwelijksjaar waar hij ook Valkenburg verkrijgt van Goswijn IV van Heinsberg - Valkenburg die met Jutta een zus van Isolda van Limburg was gehuwd.
In 1119 was er al een probleem bij de verdeling van Valkenburg tussen Kleef en Heinsberg.
Omdat Thibald van Fouron Heer van Valkenburg die gehuwd was met Guda van Kleef kinderloos bleef hadden zowel de enige verwant van Thibalt de zus Hedwig van Montaigu (moeder van Goswin I) en van Guda van Kleef haar broer Dietrich aanspraak hierop, uiteindelijk ging Valkenburg in 1119 naar Hedwig en werd hun zoon Goswin I heer van Valkenberg.
Das Wappen der Stadt Heinsberg zeigt in rot einen zwiegeschwänzten, bekrönten, silbernen (weißen) Löwen.
Das jetzige Wappen wurde von den Herren von Heinsberg seit Dietrich II (1192 - 1228) geführt. Dietrich II war mit Isolda von Limburg verheiratet, sodass man heute annimmt, dass der Löwe aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen dem Limburger Wappen entnommen wurde.
Auch die Heinsberger Schöffen übernahmen dieses Wappen.
In der ältesten Urkunde von 1298 und in einer Urkunde von 1329 weisen die Schöffensiegel dieselbe Darstellung auf.
Der Löwe war nicht immer Bestandteil des Heinsberger Wappens.
Das älteste bekannte Wappen stammt aus dem Jahre 1200 und wurde geführt von Adelheid von Heinsberg (1175 - 1217).
Es zeigt eine auf einem mit Tierköpfen und Klauen verzierten Klappsesselchen sitzende Frauengestalt mit angehobenem rechten Arm und in der darüber gelegten linken Hand ein Zepter haltend.
Dietrich II führte den Heinsberger Löwen noch allein als Wappen.
In de regesten van St.Gerlach Houthem lezen we in een akte van 1228 Randolfus en Godeschalcus van Valkenburg.
25-12-1216 schenkt Diederik de goederen , rechten en inkomsten van Hünshoven aan het klooster St. Marie te Heinsberg.
---------------------------------------------------------------------------------
In een oorkonde van nr. 52. 1246 uit de Munsterabdij van Roermond staat;
N.(Heinricus van Sponheim) Heer van Heinsberg verklaart dat Heer Gozuinus van Milne de tienden in Venlo verkocht heeft aan de abdis en convent van de H. Maria te Roermond voor honderdvijfentwintig keulse marken en tevens het erbij behorende patronaatsrecht van zijn bloedverwante Arnold van Millen die dit in leen hield en Arnold die tienden in leen hield, heeft hij aan Arnoldus en Arnoldus weer aan de Heer van Heinsberg de tienden en het patronaatsrecht afstand gedaan, echter onder het beding dat de heer van Heynsberg de tienden en het patronaatsrecht zou overdragen aan de Abdis van het convent van Roermond, waarvoor Heer Goszuinus uit zijn eigen bezit te Milne (Millen) aan de Heer van Heinsberg een molen, twaalf stukken zandgrond en twaalf stukken bosgrond, Brul geheten schonk.
De Heer (Heinrich van Sponheim) van Heinsberg heeft tot glorie van God en de Heilige Maagd Maria, tot heil van zijn ziel, met instemming van zijn echtgenote Agnes (van Kleef - Limburg erfvrouwe van Heinsberg en Valkenburg) dochter van wijlen Heer Theoderich van Heinsberg (Diederich van Kleef+1228 en Isoda van Limburg) en na overleg met zijn leenmannen (feodales) en huis dienarten (ministerialen) en met medeweten van al zijn kinderen, de tienden en het patronaatsrecht van de kerk van Venlo gegeven aan de Abdis en het convent van Roermond van de Cistencierorde.
Getuigen waren; Henricus proost van Heinsberg, Cuno, prior van Roermond, Heer Rutger van Wickenrode, Heer Goderfidus van Wirst, bovengenoemde Arnold van Milne, Gerardus van Wrelenberg, Thoma van Were, Lambertus van Lunenbuch, Schermus genoemd en Lambertus , dienst zoon en vele anderen.
Bron; RHCL nr. 52 1246 Munster Abdij te Roermond.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191)


Événements historiques


 • Graaf Floris IV' (Hollands Huis) était souverain des Pays Bas de 1222 à 1234 (appelé aussi Graafschap Holland)

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Source: Wikipedia
Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Stamboom I.D.M. de Vries est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Ger de Vries, "Stamboom I.D.M. de Vries", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I19206.php : consultée 21 mars 2023), "Diederik "Theodorich" van Kleef (Graaf van Heinsberg 1199-1227 en Predium Richterich en Valkenberg 1191) (± 1168-1228)".