Stamboom De Leeuw » Peter Reijndersen de Leeuw (± 1687-1723)

Données personnelles Peter Reijndersen de Leeuw 


Ancêtres (et descendants) de Peter Reijndersen de Leeuw

Aaltje Willems
± 1630-????
Wijcher Gerrits
????-< 1699

Peter Reijndersen de Leeuw
± 1687-1723

1712

Famille de Peter Reijndersen de Leeuw

Il est marié avec Henderina Driessens van Santen.

Ils se sont mariés le 29 octobre 1712.


Enfant(s):

 1. Reijnder Peters de Leeuw  ± 1713-1783 
 2. Dries Peters de Leeuw  ± 1715-1770
 3. Petertje Peters de Leeuw  ± 1717-????


Notes par Peter Reijndersen de Leeuw

ook genaamd: Peter Reijnerssen de Leeuw en Peter Reinders

Bron: Albert de Leeuw, Kampen
1. Zwollerkerspel, 12 juni 1723:
Rigter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Hendrik Lijsters en Willem van Baak.
Erscheenen in den Gerigte Hendrina Driessen, weduwe van Peter Reindeers op 's-Heerenbroek, met Lambert Assies als momber geassisteert en heeft over hare drie onmundige kinderen, met nemen Reindert, Dries en Petertien Peters, bij wijlen haar genoemde eheman in egte verwekt, tot mombers versogt en geobtineert, Jan Willems [Jan Willems Westera, halve, aangetrouwde]oom van vaders sijde, en Arent Klaasen, oom van moeders sijde, welke daar op mede persoonlijk gecompareert sijnde, deze momberschap bij handtastinge hebben aangenomen en belooft als goede getrouwe momberen waar te sullen nemen. Dien na sij comparante als boven gesterkt tot de erfuitinge getreeden, sijnde soo heeft deselve ter presentie vanboven gemelde momberen aen haar gemelde drie kinderen voor salige vader goed bewezen.Eerstelijk de halfscheid van vijf min een vierendeel mergen lands in twee kampen in Vecaten geleegen, leenvoerig aen den huijse Bukhorst, door haer salige man en haer comparante van Hermen Derks Rost (Post?)drie mergen en van Gerrit Lambers twee min een vierendeel mergen aangekogt, sijnde mitsgaders nog een geregte vierdepart in negen mergen op de Bisschops Weteringe in Mastebroek, en vorders een ijder der gemelde drie kinderen een hondert en vijftigh carolij guldens in geld benevens aen ijder der soonen een twee jarig peerdt en een kiste met twaalf nieuwe hemden en aen haer dogter een bedde met sijn toebehooren benevens eeen kaste met twaalf servetten, twee tafellakens, twee goude ringen en een silvere beugeltas, alles om aen een ijder der geseide kinderen wanneer twintig jaaren sullen sijn door haer comparante (welke tot die tijd toe het vrugtgebruik daer van sal genieten) uitgekeert te worden. Sussende in val van overlijden van eene der gemelde kinderen de eene halfscheid derselve op haer comparante en de wederhalfscheid op de twee andere kinderen versterven.
Belovende wijders sij comparante als boven geassisteert geseide hare kinderen, daer en boven te sullen onderhouden van kost, drank, kleederen en ander lijfsnooddruft naer stads gelegenheid tot voorszegde ouderdom van twintig jaren ende deselve ondertussen leesen, schrijven ende de dogter naeijen te laten leeren naar behooren.
Waar meede sij comparante verklaarde een opregte en sincere arfuijtinge gedaen te habben, daervoor verbindende haar persoon en goederen als na regte sonder argelist.
Jusjurendens per tutores remissuns est.
2. Zwollerkerspel, 9 juli 1729.
Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Bartelt Meijer en Pauwel Kevink.
Heden is aan het Gericht bekend gemaakt door Jan Willems (Westera) te Salk, bij akte van 12 juni 1723 over de kinderen van Peter Reinders op 's-Herenbroek aangesteld tot momber, en verzocht dat over de genoemde kinderen weer een andere momber mag worden aangesteld in plaats van zijn mede-momber Arent Claessen, welke was komen te overlijden. Benoemd wordt in zijn plaats Teunis van Santen. Deze is persoonlijk in het Gericht verschenen en hij heeft deze momberschap met handtasting aangenomen.

Barre chronologique Peter Reijndersen de Leeuw

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille De Leeuw

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme De Leeuw.
 • Afficher des informations sur De Leeuw sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille De Leeuw.

Événements historiques


 • La température le 29 octobre 1712 était d'environ 10,0 °C. Source: KNMI
 •  Cette page est uniquement disponible en néerlandais.
  Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
 • En l'an 1712: Source: Wikipedia
  • 21 juillet » bataille de Denain.
  • 24 juillet » le maréchal de Villars remporte à Denain une victoire inespérée sur les Austro-Hollandais commandés par le prince Eugène.
  • 20 décembre » bataille de Gadebusch pendant la grande guerre du Nord.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez ? utiliser pour n'importe quelle lettre ou * pour un ensemble de lettres aléatoires.
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Stamboom De Leeuw est composée par Willem de Leeuw (contact n'est pas possible).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Willem de Leeuw, "Stamboom De Leeuw", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-leeuw/I1069343361.php : consultée 9 août 2022), "Peter Reijndersen de Leeuw (± 1687-1723)".