Stamboom De Leeuw » Peter Reijndersen de Leeuw (± 1687-1723)

Personal data Peter Reijndersen de Leeuw 


Ancestors (and descendant) of Peter Reijndersen de Leeuw

Aaltje Willems
± 1630-????
Wijcher Gerrits
????-< 1699

Peter Reijndersen de Leeuw
± 1687-1723

1712

Household of Peter Reijndersen de Leeuw

He is married to Henderina Driessens van Santen.

They got married on October 29, 1712.


Child(ren):

 1. Reijnder Peters de Leeuw  ± 1713-1783 
 2. Dries Peters de Leeuw  ± 1715-1770
 3. Petertje Peters de Leeuw  ± 1717-????


Notes about Peter Reijndersen de Leeuw

ook genaamd: Peter Reijnerssen de Leeuw en Peter Reinders

Bron: Albert de Leeuw, Kampen
1. Zwollerkerspel, 12 juni 1723:
Rigter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Hendrik Lijsters en Willem van Baak.
Erscheenen in den Gerigte Hendrina Driessen, weduwe van Peter Reindeers op 's-Heerenbroek, met Lambert Assies als momber geassisteert en heeft over hare drie onmundige kinderen, met nemen Reindert, Dries en Petertien Peters, bij wijlen haar genoemde eheman in egte verwekt, tot mombers versogt en geobtineert, Jan Willems [Jan Willems Westera, halve, aangetrouwde]oom van vaders sijde, en Arent Klaasen, oom van moeders sijde, welke daar op mede persoonlijk gecompareert sijnde, deze momberschap bij handtastinge hebben aangenomen en belooft als goede getrouwe momberen waar te sullen nemen. Dien na sij comparante als boven gesterkt tot de erfuitinge getreeden, sijnde soo heeft deselve ter presentie vanboven gemelde momberen aen haar gemelde drie kinderen voor salige vader goed bewezen.Eerstelijk de halfscheid van vijf min een vierendeel mergen lands in twee kampen in Vecaten geleegen, leenvoerig aen den huijse Bukhorst, door haer salige man en haer comparante van Hermen Derks Rost (Post?)drie mergen en van Gerrit Lambers twee min een vierendeel mergen aangekogt, sijnde mitsgaders nog een geregte vierdepart in negen mergen op de Bisschops Weteringe in Mastebroek, en vorders een ijder der gemelde drie kinderen een hondert en vijftigh carolij guldens in geld benevens aen ijder der soonen een twee jarig peerdt en een kiste met twaalf nieuwe hemden en aen haer dogter een bedde met sijn toebehooren benevens eeen kaste met twaalf servetten, twee tafellakens, twee goude ringen en een silvere beugeltas, alles om aen een ijder der geseide kinderen wanneer twintig jaaren sullen sijn door haer comparante (welke tot die tijd toe het vrugtgebruik daer van sal genieten) uitgekeert te worden. Sussende in val van overlijden van eene der gemelde kinderen de eene halfscheid derselve op haer comparante en de wederhalfscheid op de twee andere kinderen versterven.
Belovende wijders sij comparante als boven geassisteert geseide hare kinderen, daer en boven te sullen onderhouden van kost, drank, kleederen en ander lijfsnooddruft naer stads gelegenheid tot voorszegde ouderdom van twintig jaren ende deselve ondertussen leesen, schrijven ende de dogter naeijen te laten leeren naar behooren.
Waar meede sij comparante verklaarde een opregte en sincere arfuijtinge gedaen te habben, daervoor verbindende haar persoon en goederen als na regte sonder argelist.
Jusjurendens per tutores remissuns est.
2. Zwollerkerspel, 9 juli 1729.
Richter Wilhelm Vriesen.
Keurnoten Bartelt Meijer en Pauwel Kevink.
Heden is aan het Gericht bekend gemaakt door Jan Willems (Westera) te Salk, bij akte van 12 juni 1723 over de kinderen van Peter Reinders op 's-Herenbroek aangesteld tot momber, en verzocht dat over de genoemde kinderen weer een andere momber mag worden aangesteld in plaats van zijn mede-momber Arent Claessen, welke was komen te overlijden. Benoemd wordt in zijn plaats Teunis van Santen. Deze is persoonlijk in het Gericht verschenen en hij heeft deze momberschap met handtasting aangenomen.

Timeline Peter Reijndersen de Leeuw

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname De Leeuw

 • View the information that Genealogie Online has about the surname De Leeuw.
 • Check the information Open Archives has about De Leeuw.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching De Leeuw.

Historical events


 • The temperature on October 29, 1712 was about 10.0 °C. Source: KNMI
 •  This page is only available in Dutch.
  Van 1702 tot 1747 kende Nederland (ookwel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) zijn Tweede Stadhouderloze Tijdperk.
 • In the year 1712: Source: Wikipedia
  • February 10 » Huilliches in Chiloé rebel against Spanish encomenderos.
  • February 29 » February 29 is followed by February 30 in Sweden, in a move to abolish the Swedish calendar for a return to the Julian calendar.
  • April 6 » The New York Slave Revolt of 1712 begins near Broadway.
  • July 31 » Action of 31 July 1712 (Great Northern War): Danish and Swedish ships clash in the Baltic Sea; the result is inconclusive.
  • August 17 » Action of 17 August 1712 New Deep naval battle between Denmark and Sweden.
  • October 3 » The Duke of Montrose issues a warrant for the arrest of Rob Roy MacGregor.

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

 • You can enter text in lowercase or uppercase.
 • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
 • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Stamboom De Leeuw has been compiled by Willem de Leeuw (contact is not possible).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Willem de Leeuw, "Stamboom De Leeuw", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-de-leeuw/I1069343361.php : accessed October 4, 2022), "Peter Reijndersen de Leeuw (± 1687-1723)".