généalogieonline

Genealogie van de familie Schrader

Photo de Henk J.M. Schrader

La publication Genealogie van de familie Schrader est composée par (contacter l'auteur). L'ensemble de données se compose de 714 personnes , pour cause de vie privée les détails de 459 personnes ne sont pas publiés. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques.


De familie stamt uit Münsterland (Duitsland). De bakermat ligt in het dorp Hopsten, vanwaar in de 18e en 19e eeuw vele inwoners naar Holland, Friesland, enz. zijn vertrokken. De genealogie gaat terug tot de eerste helft van de 17e eeuw, toen stamvader Kerstien Schrader als dagloner in Hopsten woonde. Nazaat Nicolaus Schrader en zijn gezin vestigden zich omstreeks 1736 in Veur (bij Leidschendam en Voorschoten). Hij werd de stamvader van de Nederlandsche tak, die vooral in de agrarische sector werkte.

Opgemerkt wordt, dat in deze genealogie, de naam steeds wordt geschreven als Schrader. In de periode, dat de Schrader's in Hopsten verbleven, is de naam in de kerkboeken vaak geschreven als Schra(d)er, Schräder enz. In Nederland is de naam altijd als Schrader geschreven.

Mocht u correcties, aanvullingen e.d. hebben, dan ontvang ik die graag.

The family comes from Münsterland (Germany). The cradle is the village Hopsten, from where in the 18th and 19th century many inhabitants have left to Holland, Friesland, etc.The family history dates back to the first part of the 17th century, when ancestor Kerstien Schrader as day-labourer lived in Hopsten. Descendant Nicolaus Schrader and his family established themselves about 1736 in Veur (near The Hague). He became the descendant of the Dutch offshoot, which mainly was active in the agrarian sector.

Noticed, that in this family history, the name is always be written as Schrader. In the period, that the Schrader’s stayed in Hopsten, the name in the prayer-books often is written as Schra(d)er, Schräder etc. In the Netherlands the name is always written as Schrader.

If you have corrections, completions etc., please let me know.

Bronnen (sources):
*gegevens uit Duitsland: de heer A.G.J. Schröder uit Rotterdam
(information from Germany: Mr, A.G.J. Schröder from Rotterdam);
*gegevens uit Nieuw-Zeeland: Jaap Schrader uit Trentham (†)
(information from New Zealand: Jaap Schrader from Trentham (†);
*C.J. Schalken; Stompwijk dorp van het dorstige hert;
*A.G.J. Schröder; van Scraer tot Schröder - genealogie van 'n familie Schröder uit Hopsten (Westfalen). N.B. als bij een relatie staat: "Het echtpaar is gescheiden", dan moet dat (in de meeste gevallen) zijn: huwelijk ontbonden door overlijden.


Index de noms de famille


Point de départ de cette publicationAujourd'hui dans le passé

Essayez ce service sans engagement

plus de 7 500 généalogistes vous précédée!