Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch (± 1250-1299)

Données personnelles Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch 


Parenté Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch


Ancêtres (et descendants) de Wolfert I van Borssele

Nicolaas van Borssele
± 1180-± 1263
Clarisse van Gavere
± 1210-± 1270

Wolfert I van Borssele
± 1250-1299

(1) ± 1270

Sibylle van Randerode
± 1250-± 1290

Claes I van Borssele
± 1280-± 1357
(2) 1297

Famille de Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch

(1)

Il est marié avec Sibylle van Randerode.

environ 1270.


Enfant(s):

 1. Floris van Borssele  ± 1279-1344
 2. Frank van Borssele  
 3. Wolfert II van Borssele  ± 1280-< 1317 
 4. Hadewich van Borssele  ± 1280-1328 
 5. Claes I van Borssele  ± 1280-± 1357 
 6. Margaretha van Borssele  ± 1280-± 1324 
 7. Thomas van Borssele  > 1381-????


(2)

Il est marié avec Catharina [Limburg] van Luxemburg.

en l'an 1297.


Notes par Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch

(Research):Zoon van Hendrik van Borssele en Maria van Egmond???????

=================

Kwam na de moord op graaf Floris V van Holland (1996) in bezit van goederen van de van Amstel's en van Woerden. (zie hieronder)
(?1?!?).   Vreemd, aangezien Wolfert (Nee!, zijn ZOON!, Floris)deel uitmaakte van de samenzwering tegen Floris V. Hoe en waarom kwam hij dan aan die goederen?

Gezien: Hij was en bleef een vriend van Floris V.

zie:
http://home.wanadoo.nl/knights1/serv12.html

De invloed die Wolfert op de jonge Graaf Jan I afdwong, zette in Holland en Zeeland inmiddels veel kwaad bloed. Hollandse edelen vonden het maar niets dat een Zeeuw de dienst in hun land uitmaakte, en nog minder omdat hij goede contacten had met Gwijde van Dampierre de Vlaamse Graaf.
Om deze reden werd vanuit Holland, Hertog Jan I van Henegouwen gevraagd om zich over zijn achterneef te ontfermen, want zo dachten ze, beter Henegouwen met Franse invloed, dan Zeeuws Vlaamse invloed, waarbij dan ook nog naar de pijpen van Engeland kon worden gedanst.
De Henegouwse Hertog vond de situatie niet ernstig genoeg om zelf te komen en zond zijn broer. Wolfert had zich in het bezit weten te stellen van de landgoederen van, van Amstel, van Woerden en van Velzen. De goederen van Gijsbrecht van Ysselstein kwamen in handen van zijn vrouw Katharina van Voorne

[RHR]: de goederen van de ontvoerders van Floris V kwamen uiteindelijk in bezit van de hollandsche gravenfamilie en de bisschop van Utrecht (Guy van Avenes, broer

===========================

E: - Van Amstel - IJsselstein.htm

16.6.1299: Jan, graaf van Holland, geeft heer Wolfert van Borsele, heer van Zandenborch, alle gerecht van Benschop en Polsbroek en het huis te IJsselstein[101] <http://www.kareldegrote.nl/Van_Amstel-IJsselstein.htm>.
21.5.1300: Jan, graaf van Holland, beleent zijn broer, heer Guy van Henegouwen (de latere bisschop van Utrecht), als met een versterfelijk leen, met de bezittingen van Herman van Woerden, Gijsbert van Amstel, Gijsbert van IJsselstein, Arnold van Benschop en van degene, die schuldig waren aan de dood van graaf Floris V, welke goederen gelegen zijn in het Sticht van Utrecht, benevens met Naardingerland, maar niet met Reigersbos in het Amstelland of met de manschap der genoemde goederen[102] <http://www.kareldegrote.nl/Van_Amstel-IJsselstein.htm>.
(Medical):(killed during a uproar)
HIs eldest son, Floris, was involved in his murder. Therefore Thomas was made the new lord of Borssele.
zie research notes.....

============================

http://www.edu.amsterdam.nl/flevopark/Geschiedenis/middeleeuwen/eeuw13/florisv.html

Op 1 augustus 1299 werd Wolfert na een hoog opgelopen conflict met het stadsbestuur van Dordrecht in Delft vermoord. Na deze moord schoven de steden de Graaf van Henegouwen, Jan I van Avesnes, de zoon van Aleida van Holland (een dochter van graaf Floris lV van Holland en Machteld van Brabant) naar voren aan wie Jan I van Holland op 27 oktober 1299 de regering voor een periode van vier jaar overdroeg. Twee weken later, op 10 november 1299, kwam de nog maar vijftien jaar oude Jan I van Holland te overlijden. Met zijn dood stierf ook het eerste Hollandse Huis uit. Hij werd opgevolgd door zijn achterneef Jan II die als Jan van Avesnes een zoon was van zijn oudtante

============================
http://historischbeverwijk.nl

De straat is vernoemd naar Graaf Jan I van Holland, die in 1284 geboren werd en op 10 november 1299 te Haarlem overleed. Jan was de zoon van graaf Floris V en Beatrix van Dampierre. Hij heeft niet zelfstandig geregeerd. Na de moord op zijn vader, op 27 juni 1296, werd hij vanuit Engeland naar Holland gezonden. Hier stond hij aanvankelijk onder invloed van Jan van Renesse, maar in september 1297 werd deze verdreven door Wolfert I van Borssele, die de voogdij over de jonge graaf overnam. Via allerlei gunsten trachtte Wolfert van Borssele zoveel mogelijk invloed te vergaren:zo moet het verlenen van de stadsrechten in 1298 aan Beverwijk ook gezien worden. Nadat Wolfert van Borssele vermoord was (door ondermeer zijn oudste zoon Floris), droeg Graaf Jan I op 27 oktober 1299 de regering over aan de Henegouwse graaf Jan II van Avesnes. Twee weken later overleed Graaf Jan en met hem stierf het Hollandse Huis uit.

=================
E: de moord op Graaf Floris V werd het Slot, inmiddels bewoond door Jan van Renesse, na belegering door Wolfert van Borselen veroverd en vrijwel met de grond gelijk gemaakt. Jan van Renesse vluchtte naar Vlaanderen.

==================================

E: van Holland en Rotterdam.htm

Helaas voor Rotterdam werd Wolfert van Borselen, de man die Rotterdam zijn eerste stadrechten had gegeven puur om Schiedam dwars te zitten, op 1 augustus 1299 door zijn tegenstanders in Delft vermoord (waar zijn oudste zoon Floris bij betrokken was). Toen de Graaf ook kort daarop overleed, werd de grote tegenstander van Wolfert van Borselen, Jan van Avesnes, zelfs Graaf Jan II van Holland en uiteraard trok Jan II de stadrechten van Rotterdam weer in en verbood bovendien het graven naar Overschie.
............
Het gebied ten westen ervan was in 1296 door graaf Jan I, in feite door Wolfert van Borselen, geconfisqueerd van de heer van Bokel, de bewoner van het kasteel Weena. Ook dit gebied gaf hij ter bewoning uit, deze buurt heette Nieuwpoort, dat later werd verbasterd tot Oppert.
Door de vestiging van een stad hoopte Wolfert zijn macht in dit gebied te conso- lideren.

Op 17-03-1299 verkreeg de Zeeuwse edele Wolfert van Borselen stadsrecht voor Rotterdam. De Schie, een belangrijk water was in handen van Wolferts tegenstanders, de Van Avesnes. Wolfert overleed in 1299

===============================
E: sprokkelingen-7 - Amstel.htm

49 Borselen van, Wolfert, confisqueerde Nieuwpoort (Oppert) van hr. Bokel, 1296

================================

Jan III van Renesse (kleinzoon van Costijn), leider van de Vlaams gezinde anti-Hollandse partij in Zeeland, kreeg een diepgaand meningsverschil met de machtige edelman Wolfert van Borsselen (geb. in Veere circa 1430 - 29-04-1487), die ook Heer van Veere was. In 1296 was Floris V vermoord en vele edelen trachtten in de gunst te komen bij diens zoon Jan I, die zijn vader opvolgde ([RHR]: later zou opvolgen! op dat moment was hij nog te jong, en was Wolfert van Borssele zijn voogd). Jan van Renesse werd beschuldigd van een samenzwering tegen de nieuwe graaf en als gevolg daarvan werd zijn kasteel door Wolfert van Borssele belegerd en later vernield. De bezittingen van Jan van Renesse kwamen ten slotte in handen van Witte van Haamstede, die een bastaardzoon van Floris V was.

http://www.buxx.com/genealogy/NethBook/NetherlandsBook.html

V. Wolfert Van Borsselen, like his father, occupied himself with the reclaiming of land off the North East Coast of Walcheren, right opposite the other banks of Easterscheld, where on the Island of North-Beveland his ancestors had reclaimed land before since 1161. He was born about 1245 and grew up with the work of this father as a continual example before him. When he began to take an active part in it is not certain, but about the year 1275 he was very busy. In 1280 most of the available new lands off that coast had been diked in. On the presently rediscovered old Roman maps of this ultimate section of the Empire, the Seeland Islands appear yet as a more or [11] less connected portion of the continent, formed by the mud of a number of small rivers behind a growing ridge of sand banks thrown up by the North Sea. The sand banks then already had become low hills and sand-dunes, where scrubbery grew and numerous sea birds bred. The mud-plates had become meadows, where he Romans, in summer, found the Suave or Swabiams with their cattle. They were a Germanic tribe, who used to swarve over the country; in winter they sheltered in woods and behind mountains and in summer they sped about five months by the seaside. Most of them settled later for good in the present German province Swabia, but many remained and as inhabitants of Seeland are known under the name Sweven or Seuwen. The Van Borsselen's tradition was that their ultimate ancestor was on of the leaders of the Sweven or Swabians. Since the Northern Branch of the Rhinemouth in Friesland (Katwijk?) had been laid shallow and finally been stopped by the formation of the Zuyder sea, the combined throng of Ocean and river water had become too much [12] for the spongy new land and in the early middle ages before inhabitants had found out how to make dikes, large parts were washed away, or flooded and compressed below the water surface. Only the sand-dunes and the more solid parts, to which the vegetation had given some substance, had remained. The place "Portum Romanum" or Roman port, disappeared and the harbor there had widened into a broad inlet at present called "Roompot" This name means in modern Dutch "cream pot," but is in fact a corruption of "Roman-port." Also the flat stretch of meadow land situated near there, and called "Campum" because the Roman legions used to sail from there to Great Britain, had been washed away. The banks there, in Wolfert's times called "de Campen'" had risen so far above the sea that sheep could feed there on the grass, except once or twice at high-spring-tide or in winter. Wolfert reclaimed these plots of lands for good by connecting them and surrounding them with strong dikes of clay mixed with sand. This [13] work now was for this section at least completed in 1280. On one of the dikes, the "Sand-dike" Wolfert built in 1281 the castle Sandenburg. he also built a "Veer" or "Ferry" and a ferry-house to cross from there the Easter Scheld and to connect thereby Walcheren with North-Beveland and his ancestral reclaimed lands there. This ferry he called the "Camper-Veer" or "Ferry of Campu " and soon it became know as "de Veer" or "Veere" Whereas the Supreme government had the highest authority over newly reclaimed lands, Wolfert Van Borsselen duly notified his sovereign and kindsman, Floris V., of Holland, who was the first Holland Court, whose supremety over Seeland was not disputed by the Count of Flandres. On All-Saints day, 12 November, 1282, Count Floris V. thereupon issued a Charter by which Wolfert Van Borssele and his wife Sibilla, received as a perpetual and hereditary feudality, the new-won land, with all that was built thereon including the Castle and the Ferry, all of which had been gallantly dedicated to Beatrix, wife of Count Floris. [14] See: Frans Van Mieris: Charterboek Van Holland X Seeland." Vol. I, p.428.) The original document was still existent on St. Boniface Day 1364, when Jan of Blois, Lord of Gouda and Schoonhoven had a copy made of it.

From that time on Wolfert had the title of Lord Van der Veer, Sandenburg and Sand-dike. the title of Cleverskercke most probably came to him on ground of matrimonial property. Receiving the sovereignty over the reclaimed lands, Count Floris naturally bound himself to contributor to the extent of the need of the welfare of the whole Island, and the province, to the cost of maintaining and annual fortification of dikes, ferry and harbor. The Count neglected this year after year although his realm had much profit of the new conveniency. Once in 1290 the first Lord Van der Veer invite him kindly to his guest at Sandenburg and dine with him.

About 1295 Veer had developed into a village or small settlement of men who had joined their interest with those of the Lord Van der Veer and placed themselves with [15] their families and goods under his authority and jurisdiction. These men and the Lord himself owned then already a number of ships. Some of them, though small, ventured to cross from there to England as the Romans had done before them, when England was still Britain. the commercial success soon made the owners build larger and more appropriate vessels. The weavers of Flandres were known in those day and needed more wool than their sheep produced and their meadow could not feed more sheep than they did. Commerce over land was long and dear and risky, beside Holland and France, the enemies and neighbors of Flandres, would not furnish them wool at any price. The English and Scotch wool was very much desired and Flemish weavers had not yet crossed to develop the present industry there. Even thirty years later there were few persons of whom could be said, what Geoffrey Claucer said of "The good wife of Bath": "Cloth weaving she did so well understand, almost as those of Flandres and of Ghent." Veere began to become a wool importing place of influence [16] and the 1st Lord Van der Veer was already a wealthy man twenty years after his successful land reclaiming. he had made the boundary between sea and land sharper. Where was mud before, on which no foot would stand an no wood would float, hoisted now stately deep sea vessels, their sails under the walls of a firm and strong based castle

The unlimited free trade of Seelands did not please the Count of Holland. Floris V wanted to see strong cities and a well-faring population in his immediate neighborhoods. As much as he could he promoted commerce an industry of Haarlem, Leyden and Delft. Where they were in the natural disadvantage he created artificial advantages. Floris protected the wool trade and weavers of these cities by a high tariff on wool in all his lands. For the Lord Van der Veer this was almost prohibition of his English-Flemish wool-trade. The Count had made himself thus at once two or more might enemies, namely Wolfert I Van der Veer and Henry VII of England. In Holland itself were many mighty nobles infuriated against the Count for less noble [17] reasons. He namely had made an end to their highway robberies an piratical enterprises. Combined with these men (among whom Gijbrecht van Anstel),  Wolfert Van der Veer plotted in 1296 to take the Count prisoner and ship him to England, where Henry would bring him to terms in the wool import matter The Holland nobles, however, had a much deeper hate against the Count. The same year they captured him suddenly while hunting and much to the regret of Wolfert Van der Veer they murdered him cruelly at the spot.

Wolfert Van der Veer lived long enough to see the old countal house of Holland die out in 1299 with Jan, only son of Floris and to see the house of Henault as rulers of Holland. When the Counts of Holland had not promoted the commerce of Seeland, he had advocated a broad commercial union between, England, Flanders and Holland. It was a season of great joy to him to see the Flemish arms defeat the French Knights of Adventure in 1303 and to receive their triumphant fleet in his harbor at Veere in the same year. [18] Here was a prophecy of the great days that were to come for his foundation and his posterity. Without a blot on his character or a stain of blood on his hand, even in those times, the man who devoted a lifetime to welfare and progress of his family, his province and family to those of two great countries, died in the end of the year 1303. Compared with that what was to come his work was only a foundation yet, but a solid and a sound foundation.

Wolfert, 1st Lord Van der Veer, had married Sibilla (lady of Cleverskercke). They had eight children; five sons and there daughters: Wolfert, the IId Lord Van der Veer who follows. Floris, Claes, Frank, Hendrick, Hadewich, Sibilla, Margaretha. The daughters all married. Sibilla died high-aged, last of all in 1352. After the death of Sibilla Van Cleverskercke, Wolfert, 1St Lord Van der Veer, had married Catarina de Durbuy, widow of [19] Albert Van Voorne. She owned the Castle Teylingen in Holland and in the pleasant surroundings Wolfert spent sometimes a few restful days. In this same castle Wolfert's great-grandson, Frank Van Borsselen, would once, more than a century afterward cheer the last days of the most unfortunate yet most heroic countess of Holland, Jacoba, who died there in 1436. With the sons of Wolfert, 1st Lord Van der Veer , the family began to split up into branches again as their Van Borsselen ancestors had done before them. The oldest son continued the Van der Veer line.

The 2nd son, Floris Van Borsselen Van der Veer, married, but died childless.

The 3rd son, Claes Van Borsselen Van der Veer, became Lord of Brigdamme and founder of the family Van Brigdamme, which died out in 1521 at Gouda with Jacob Van Brigdam. But the line of Raes, 4th son of the aforesaid Claes, having returned to their old home at Veere continued as the Van Borsselen Van Sanddyck.

A great grandson of Raes Van Adriaen, became through marriage, Lord Van der Hooghe. His descendants have become the chief and subsequently the only existing direct legitimate branch of the Van Borsselen Van der Veer family. The name at present is fixed at Van Borsselen Van der Hooghe.

The 4th son, Frank Van Borsselen Van der Veer, became founder of the family van Cortgene, which seems to have no traces in history beyond the 16th century.

=========================================================

http://www.kareldegrote.nl/Reeks154_Tussenreeks_Botland.html

1. Wolfert I van Borselen, geb. ca 1250, ridder (1284), heer van Vere en Zandenburch, beleend met Oudewater (1298), het gerecht van Benschop, het gerecht van Polsbroek en het huis te IJsselstein, vermoord Delft 1-8-1299, tr 1) 12-11-1272 Sybille van Praet (van Randerode), overl. 1294.

========================================

http://home.wanadoo.nl/knights1/serv12.html

De invloed die Wolfert op de jonge Graaf Jan I afdwong, zette in Holland en Zeeland inmiddels veel kwaad bloed. Hollandse edelen vonden het maar niets dat een Zeeuw de dienst in hun land uitmaakte, en nog minder omdat hij goede contacten had met Gwijde van Dampierre de Vlaamse Graaf.
Om deze reden werd vanuit Holland, Hertog Jan I van Henegouwen gevraagd om zich over zijn achterneef te ontfermen, want zo dachten ze, beter Henegouwen met Franse invloed, dan Zeeuws Vlaamse invloed, waarbij dan ook nog naar de pijpen van Engeland kon worden gedanst.
De Henegouwse Hertog vond de situatie niet ernstig genoeg om zelf te komen en zond zijn broer. Wolfert had zich in het bezit weten te stellen van de landgoederen van, van Amstel, van Woerden en van Velzen. De goederen van Gijsbrecht van Ysselstein kwamen in handen van zijn vrouw Katharina van Voorne.

======================================

E: Van Der Veer in the Netherlands.htm

Generation:

IVa. Wolfert, XIth Lord Van Borsselen, was born in 1216, and did not succeed his father before he was over forty years. After Count Willem II in 1256 had perished in his warfare against the Frisians by Schagen and Hoogwoud, near Alkmaar. Wolfert became guardian of the minor Count Floris V. On account of this guardianship he spent most of his time in Holland in his house at Delft or at Gouda and Schoonhoven. He married an English lady Anna de Bosteque and had the following children: Floris, Thomas, and Margaretha [6] Although the attitude of Count Floris V toward Seeland, after he had become ruler himself, did not please Wolfert, he never broke the friendship. After Floris V had been murdered in 1296 Wolfert XI Lord Van Borsselen, became guardian over his minor son Jan I. During this guardianship, Wolfert, who was now very old, resided for the second time as regent of Holland and Seeland at his house in Delft. Contrary to the politics of the late Count, Wolfert, like most of the Seeland nobles favored a commercial alliance and a free trade union between Holland, Flandres and England. The Hollanders, who wanted protections for their growing commerce and their developing industry of wool weaving, rose against him, and murdered the old man in his bed during the night and set fire to the beautiful house. Wolfert's oldest son, Floris, was among the conspirators. He had tried to make himself popular, hoping thus to become Count of Holland himself. This happened in 1298. In 1299 the weak and sickly heir of the ancient native Count of Holland died and the [7] punishment of Floris Van Borssele was left to the first succeeding Count of the new house, Jan of Henault, who had been guardian over Jan of Holland since Wolfert's death in 1298. See: Chronicles of Holland and Seeland. More especially: David Van Hoogstraten. Groot Woordenboek. VIII. p. 868. Also: P.J. Blok: "Geschiedenis Van Het Nederlandsche Volk" I. p. 200.) Floris Van Borsselen considered himself as XIIth Lord Van Borsselen, but being one of the conspirators in the case of his father's murder, he was not acknowledged as such by the family. His second and only brother, Thomas, took his place.

==========================================

http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/o/n/Theodore-E-Von-mechow/WEBSITE-0001/UHP-0550.html

Wolfert Van Borsselen (son of Frank Van Borsselen and Maria Van Egmond ) was born 1245, and died Abt. 1303 in Seeland. He married Sibilla Van Cleverskercke .

Notes for Wolfert Van Borsselen:
Wolfert Van Borsselen, like his father, occupied himself with reclaiming land off the North East coast of Walcheren. The area was low lands which flooded in winter but was fertile in spring and summer. The land were used for cattle and sheep in summer. Wolfert reclaimed this land by connecting large sand-dunes with a mixture of clay and sand to form dikes which protected the low-lands from the Sea. On one of these dikes, the "sand-dike" Wolfert built in 1281 the castle of Sandenburg. He also built a ferry and ferry house to connect the lands with North Beveland, lands his ancestors had reclaimed.

On All-saints day, 12 November, 1282, Count Floris V issues a charter by which Wolfert Van Brossele and his wife Sibilla, received as a perpetual and hereditary feudality, on the new-won land, with all that was built thereon including the Castle and the Ferry. From this date on he was Lord Van der Veere.

By 1295 the reclaimed land had developed into a village where men had joined with the new Lord to build small ships for trade with Britain. Flanders had many weavers but not enough wool. Holland and France would not supply the Flanders weavers with wool because of fierce competition. The weaver of Flanders were well known, thirty years after this Geoffrey Chaucer said of the "the good wife of Bath". "Cloth weaving she did so well understand, almost as those of Flanders.." Veere became a wool importing place of influence and the First Lord Van der Veer became a wealthy man.

He made the boundary between land and sea sharper, and stately deep sea vessels, could hoist their sails under the walls of a firm and strong based castle.

More About Wolfert Van Borsselen:
Noble: November 12, 1282, First Lord Van der Veere.

Children of Wolfert Van Borsselen and Sibilla Van Cleverskercke are:
+II Lord Van Der Veer Wolfert , b. Abt. 1270, Veere, Seeland, Holland, d. Bef. 1317, Veere, Seeland.

===========================================================================

ROB_GOMES.GED

Hij is vermoord in Delft.
Heer van Veere en Zandenburg; beleend met Oudewater (1298) en met het gerecht van Benschop en Polsbroek en het huis IJsselstein op 16 juni 1299.
Hij was raadsheer van Jan I, graaf van Holland en Zeeland.
Heer Wolfaert (I) van Borselen, heer van Vere en Zandenburch. Moest heer Florens, Wolfaert's neef, in zijn strijd met de Hollandse graaf het onderspit delven, Wolfaert gelukte het, door gelukkige omstandighedenen een weloverwogen politiek, de grondslag te leggen voor de aanzienlijke positie en de rijkdommen van zijn nageslacht. Belde neven zullen om gelijke redenen het verzet tegen hun wettigen landsheer hebben aangebonden. Professor Mr. R. Fruin komt de eer toe deze politiek op juiste wijze te hebben uiteengezet (De leenregisters van Bewesten-Schelde 1470-1535 (Den Haag, 1911, blz. 25).
In tegenstelling met de Hollandse leengebruiken, waarbij de oudste zoon in de regel in het voornaamste goed zijns vaders opvolgde, werden in Zeeland de lenen onder de zoons van de leenhouder verdeeld. Dit had natuurlijk voor gevolg dat belangrijk leenbezit er hoe langer hoe meer versnipperd werd, en de leenadel zich zodoende steeds moeilijker kon handhaven. Tegen deze gebruiken verhief zich de Zeeuwse adel in het jaar 1290 met de Borselens aan het hoofd; in het verloop van dit overzicht zal men zien, dat Wolfaert zijn doel, een machtig feodaal huis te stichten, bereikte (Voor de politiek, waarin Wolfaert gemengd werd, zie: Bijdrage Vad. Gesch. 8e reeks, X blz. 1 en volgende en 5e reeks, II blz. 27 en volgende).
Wolfaert komt in 1671 het eerst voor (Oork. Holl. II no. 224) en reeds in 1276 in de omgeving van graaf Floris V. In dit jaar kreeg hij met zijn broeders van die graaf de goederen van zijn overleden broeder Nicolaes, welke de graaf waren aanbestorven, en in 1282 droegen Wolfaert en zijn vrouw Sibilie hun goed, gelegen onder Zandije op Walcheren, dat een kwaad leen was, aan de gravin van Holland op, om het weder als onversterfelijk leen terug te ontvangen; deze oorkonde werd door Floris V bekrachtigd (Oork. Holl. II no. 468). Mogen wij in deze transacties van 1276 en van 1282 reeds de eerste pogingen zien van Wolfaert's politiek? Ons dunkt van wel. In een oorkonde van 1284 ontmoet men Wolfaert als ridder en in die tijd is zijn invloed bij den Hollandse graaf nog groot, doch in 1290 heeft de soheuring plaats en kiest heer Wolfaert met talrijke landgenoten de Vlaamse zijde. Nog in hetzelfde jaar (30 Oct. 1290) komt een verzoening tot stand, welke evenwel van korte duur zou zijn, want, nadat heer Wolfaert met zijn oudste zoon in November 1291 leenman van Vlaanderen was geworden voor een jaargeld van 100 pond parisis (Bijdrage Hist. Gen. Utrecht deel 43, blz. 34), werden zijn goederen in Zeeland door de graaf van Holland in beslag genomen en koos hij (1 Aug. 1292) wederom de Vlaamse partij (Oork. Holl. II no. 825). Nog in Mei 1293 was hij balling in Vlaamse dienst (Van den Bergh: Gedenkstukken I, blz. 57 en 60), doch kort voor de dood van Floris V verzoende hij zich met deze (Oork. Holl. II no. 943, 934, 941 en 942). Na den moord op de graaf wist hij zich onder diens zoon Jan I een machtige plaats te verwerven en zich daarin te handhaven, tot hij op 1 Augustus 1299 te Delft door het oproerige volk werd doodgeslagen (Stoke, boek VI, vs. 705-918). Hij had zich ten tijde van zijn invloed op de jonge graaf weten te doen belenen met Woerden, Beverwijk en Oudewater (Oork. Holl. II no. 1027, 1047 en 1067).
Heer Wolfaert was in eerste huwelijk getrouwd met Sibilie, die misschien tot het geslacht van Voorne behoorde; in 1297  (Stoke, boek V, vs 1096-1201) hertrouwde hij met Katerina de Durbuy, dochter van Gerard van Luxemburg, heer van Durbuy, bij Machteld van Kleef. Deze vrouw was weduwe van heer Albrecht, heer van Voorne, burggraaf van van Zeeland, en moeder van Gerard, heer van Voorne; weduwe geworden had zij van Floris V de Teylingse goederen in vruchtgebruik ontvangen (Ned. Leeuw 1926, kol. 263-264).
Heer Wolfaert liet slechts uit zijn eerste huwelijk kinderen na.

===================================

E: d'Ever
De naam van Gerardus d'Ever wordt vermeld in verband met de verloren veldslag van Graaf Floris V in 1272 tegen de West Friezen bij Oudorp. De aanvoerder van het Hollandse leger was Dirk de Goede van het slot Brederode. Een zoon van deze Gerardus wordt genoemd vanwege de moord op Wolfred van Borselen.
Algemeen
Deze Wolfred had zeer veel invloed op de jonge Graaf Jan, zoon van Floris V. Na de overwinning op de West Friezen in 1282 liet Graaf Floris V de zogenaamde dwangburchten bouwen. de Nieuwburg en Middelburg bij Oudorp, Medemblik, een burcht bij Wijdenes en de Nuwendoorn bij Krabbendam. Ook liet hij een slot bouwen bij Muiden, het Muiderslot. En er werd begonnen met de bouw van het huidige Binnenhof in den Haag.

etc etc etc .....

=====================================================

E: van de stamboom vana.htm

1297/1298 wordt bij overeenkomst afgestaan het slot van Ameyden aan Wolfaart van Borssele heerszuchtige staatsdienaar van de kinderlijke Jan de Eerste. Hij trachte vooral de kastelen op de Stichtse grenzen te bezetten.

==============================================

E: Catharina de Durbuy
Died 26 September 1326
Married (1) before 16 December 1280
Albrecht, Heer van Voorne, Burggraaf van Zeeland, son of
Hendrik van Voorne, Burggraaf van Zeeland and Katharina de
Cysoing
Died 1287
Married (2) 1297
Wolfert I van Borselen, Heer van Vere en Zandenburg, son of
Hendrik Wisse van Borselen
Born circa 1250
Died 1 August 1299 Delft (murdered)
Children, Generation XV-496

==============================================

E: (XV-401-1)
1 Sibilie van Praet
Died before 1296
Married before 12 November 1282
Wolfert I van Borselen, Heer van Vere en Zandenburg, son of
Hendrik Wisse van Borselen
Born circa 1250
Died 1 August 1299 Delft (murdered)
Children, Generation XVII-665

===============================================

file:///E:/E-S009/genealogy/!downloads/Kwartierstaat%20Volker-Laagland.htm#1081355107

9527720 Wolfert I Heer van Borselen en Veere, zoon van Hendrik Wisse Heer Ridder, van Borselen en Veere en NN Maalstede Wolfertsdr, geboren omstreeks 1250. Wolfert I Heer van is overleden op dinsdag 1 augustus 1299 in Delft, vermoord, ongeveer 49 jaar oud.
Hij trouwde met:
9527721 Sibylle (van Praet of Randerode), dochter van Lodewijk van Randerode en Aleidis van Helpenstein. Sibylle (van Praet of is overleden in 1294.

Kinderen van Wolfert I Heer van en Sibylle (van Praet of:
I. Hendrik Wisse van
II. Floris van. Floris van is overleden op maandag 12 juni 1344.
III. Frank van
IV. Claes I van Borselen Heer van. Claes I van Borselen Heer van is overleden in 1357.
Hij trouwde met Janne van Zevenbergen, dochter van Hugheman van Strijen en NN Boudyn van Naaldwijksdr.
V. Sybelia van
Zij trouwde met Jan van Culemborg, zoon van Johan I van Bosinchem en Margaretha van Maurik.
VI. Wolfert II van (Zie 4763860)
VII. Margriet van, geboren omstreeks 1280. Margriet van is overleden omstreeks 1324, ongeveer 44 jaar oud.
Zij trouwde met Gerard van Wesemaele
VIII. Hadewich van, geboren omstreeks 1280. Hadewich van is overleden op woensdag 19 september 1328, ongeveer 48 jaar oud.
Zij trouwde met Gerard van Voorne, zoon van Albrecht van Voorne en Catharina van Limburg-Durbu.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Borssele

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Borssele.
 • Afficher des informations sur Borssele sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Borssele.

Événements historiques


 • Graaf Jan I' (Hollands Huis) était souverain des Pays Bas de 1296 à 1299 (appelé aussi Graafschap Holland)
 • Graaf Jan II van Avesnes' (Hollands Huis) était souverain des Pays Bas de 1299 à 1304 (appelé aussi Graafschap Holland)

Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.Source: Wikipedia


 • 1098 » Adhémar de Monteil, prélat français (° vers 1055).
 • 1137 » Louis VI, roi de France de 1108 à 1137 (° 1 décembre 1081).
 • 1391 » Gaston III, comte de Foix et vicomte de Béarn (° 30 avril 1331).
 • 1584 » Marcantonio Colonna, condottiere italien (° 1535).
 • 1714 » Anne Ire, reine de Grande-Bretagne de 1702 à sa mort (° 6 février 1665).
 • 527 » Justin I, empereur byzantin de 518 à 527 (° vers 450).


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Richard Remmé, "Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-richard-remme/I31353.php : consultée 30 juin 2022), "Wolfert I van Borssele 1e heer van Veere (van de Veer) & Zandenburch (± 1250-1299)".