familierelaties en aanverwanten Pieter Koenders

Photo de Pieter Koenders
La publication familierelaties en aanverwanten Pieter Koenders a été préparée par (contacter l'auteur) et se compose de personnes 22 906. A cause de intimité, les personnes 1 881 ne sont pas rendues visibles. On peut trouver plus d'informations sur la publication (comme nombre et étalement d'événements généalogiques) à la page sous statistiques. Cette publication a été mise à jour le mardi, mai 21, 2024.


Inhoud van het gegevensbestand. Tijdens mijn onderzoek zijn via verwanten, aanverwanten en getuigen uiteenlopende zijpaden geregistreerd in de verwachting en hoop verder te komen waar een spoor doodloopt, of om iemands afkomst en milieu te schetsen.
Vrijwel allen leefden de afgelopen 350 jaar binnen de huidige Nederlandse grenzen. Regelmatig kwamen ze van oorsprong uit de (nederlandstalige) Duitse en Belgische grensregio's. Enkelen kwamen uit noord-Frankrijk of wat verder weg in Duitsland en zéér incidenteel uit Engeland en zuid-Scandinavië.

Bronverwijzingen zijn standaard vermeld als notitie bij een datum of als opmerkingen bij beroepen en woonadressen.
Waar autentieke primaire documenten ontbreken, zijn gegevens van uiteenlopende secundaire bronnen soms voorwaardelijk overgenomen als ze een redelijk betrouwbare indicatie vormen voor verder onderzoek. Het zijn dus nog geen feiten! Gegevens zonder vindplaats zijn per definitie niet betrouwbaar en neem ze in dat geval dus niet over. Het is mijn intentie elk gegeven met een autenthieke bron te bewijzen. Maar ook autenthieke bronnen bevatten regelmatig bewijsbare fouten. Incidenteel wordt bij hiaten in archieven een onderbouwde hypothese gebruikt.

Bijzonderheden uit akten zijn opgenomen in het opmerkingenveld bij plaatsnamen.

Persoonlijke aanvullingen en toelichtingen op gegevens uit akten staan tussen [rechte haken].
Om kinderen onderling te kunnen koppelen als de namen van ouder(s) nog onbekend zijn, wordt de vader of moeder voorlopig aangeduid met een X en Y.

Foto's: het is mijn ambitie zoveel mogelijk personen een gezicht te kunnen geven. Regelmatig zijn het uitsneden van oude groepsfoto's. Voor betere of meer recente foto's houd ik me aanbevolen, ook van afbeeldingen die een aardige indruk geven van het leven van de betrokkenen. Ondertussen blijf ik relevante illustraties zoeken in de massa foto's die me nagelaten zijn. Van enkele wil ik best afstand doen aan personen die dichter bij de afgebeelden staan.

Correcties en aanvullingen zijn altijd welkom. Een stamboom is slechts een relatie-schema. In de toekomst wil ik graag meer herinneringen en toelichtingen toevoegen die van dit schema verhalen maken.

Privacy: personen die nog leven of van wie onbekend is dat ze overleden zijn, worden niet gepubliceerd, tenzij op verzoek en met uitdrukkelijke toestemming.

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.
Index de noms de famille


Point de départ de cette publication


HistoiresAujourd'hui dans le passéCollections

Cette publication fait partie des collections suivantes:

Logo Genealogie Online collectie Utilisateurs de GensDataProUtilisateurs de GensDataPro

Publications des généalogistes qui utilisent le programme d'arbre généalogique GensDataPro.

Essayez ce service sans engagement

plus de 10 mille généalogistes vous précédée!