Stamboom Van der Werff » Trintie Hartmans (????-± 1647)

Personal data Trintie Hartmans 


Relationship Trintie Hartmans


Ancestors (and descendant) of Trintie

Syds
????-
Hartman
????-± 1647

Trintie
????-± 1647

± 1631

Hille
± 1600-> 1652

Antie
1633-< 1674
Iesk (Isck)
1637-> 1689
Saap
1639-????
Liuue
1641-< 1674
Jets
1644-> 1674

Household of Trintie Hartmans

She is married to Hille.

They got married about 1631.


Child(ren):

  1. Antie  1633-< 1674
  2. Iesk (Isck)  1637-> 1689 
  3. Saap  1639-???? 
  4. Liuue  1641-< 1674
  5. Jets  1644-> 1674


Notes about Trintie Hartmans

rond 1646 hebben Hille en Trijntje de boerderij overgenomen van Hartman Sydses. Deze heet Groot Jetsma en ligt in de Bird te Grouw
In 1647 (akte geregistreerd 1649) verklaart Hille Liuwesz te Grouw, mede vanwege zijn kinderen bij wijlen Trientie 'Harmens', dat hij nog 400 goudg. verschuldigd is aan Anna Johannesdr, weduwe van Hartman Sydses, en haar kinderen als restant van 950 goudg. wegens koop van 'huysinge, hoybergh, watermolen' en overname van het gebruik van de saete en landen in De Bird te Grouw waar hij woont. RA IDA R2 392v
In 1647 Hylle Liuues in de Bird tot Grouw, vader van Antie 14, Ysck 11de, Saap 8, Liuue 6 en Jets 3 bij wijlen Trintie Hartmans; autorisatie oom Sybe Hartmans
IDA 35 189

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Trintie Hartmans?
The author of this publication would love to hear from you!


With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).


The publication Stamboom Van der Werff has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Hans van der Werff, "Stamboom Van der Werff", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-der-werff/I4471.php : accessed September 24, 2022), "Trintie Hartmans (????-± 1647)".