genealogieonline

Stamboom Kan, Han en Tan » Tjoe-Hong Lie

Personal data Tjoe-Hong Lie 


Image(s) Tjoe-Hong Lie


Ancestors (and descendant) of Tjoe-Hong Lie

Tiang-Ko Lie
± 1786-1855
Sek-Nio Souw
1791-1845
Pek-Thaij Lie
1809-1848
Swan-Nio Tan
1825-1902

Tjoe-Hong Lie
1846-1896

(1) 
A-Soen-Nio Tjioe
± 1860-1930
Liang-Nio Lie
1881-1977
Tjian-Sian Lie
± 1884-< 1896
Bie-Nio Lie
1889-1959
(2) 
Kiai/Kioe Nio Kwee
(3) 
Ma Bunder Nn
(4) 
Ma Epot Nn
± 1875-± 1944
(5) 1864
Kim- Nio Oeij
1846-1878
Foe-Nio Lie
± 1865-????
(6) 1883
Pan-Nio Kan
± 1861-1933

Household of Tjoe-Hong Lie

He is married to (1) A-Soen-Nio Tjioe.

Child(ren):

 1. Liang-Nio Lie  1881-1977 
 2. Tjian-Sian Lie  ± 1884-< 1896 
 3. Tjian-Tjoen Lie  1887-1964 
 4. Bie-Nio Lie  1889-1959 


He is married to (2) Kiai/Kioe Nio Kwee.

Child(ren):

 1. Corrie Lie  ????-
 2. Keh Lie  ????-
 3. Yang Lie  ????-
 4. Tjian-Tjoe Lie  1893-???? 


He is married to (3) Ma Bunder Nn.

Child(ren):

 1. Gie-Nio Lie  ????-
 2. Tjian-Tjong Lie  1881-???? 


He is married to (4) Ma Epot Nn.


He is married to (5) Kim- Nio Oeij on April 3, 1864 at Batavia, he was 18 years old.Source 7

Naam vader getuige wordt ook geschreven: Oeij Keng Tjioe

Permission for this marriage has been obtained in Batavia on March 2, 1864.

Child(ren):

 1. Foe-Nio Lie  ± 1865-???? 


He is married to (6) Pan-Nio Kan on May 21, 1883 at Batavia, he was 37 years old.Source 8

getuigen: moeder Tan Swan Nio en
moeder Jo Heng Nio

Child(ren):

 1. Suiker Lie  ????- 
 2. Ti(e)n-Nio Lie  1885-1944 
 3. Tjian-Houw Lie  1894-1957 


Notes by Tjoe-Hong Lie

Lie Hao Siok en Lie Seng Kau zijn ook namen van Lie Tjoe Hong - vertaling William Yuen Tai)
Op 27 juli 1896 wordt bericht dat de majoor der Chinezen alhier Lie Tjoe
Hong is overleden gisteren aan de gevolgen van een negenoog in de nek, die een operatie noodzakelijk had
gemaakt. Hij was een der rijkste Chinezen onzer stad
24-8-1896: Met buitengewone luister heeft gistermorgen de begrafenis plaats gehad van de majoor der Chinezen
Lie Tjoe Hong. Duizenden mensen uit alle klassen hadden zich ter bijwoning van het eigenaardige schouwspel
naar de stand begeven, van waar zich de stoet om half negen langs de Chinese kammp over Petoeakan en
kampong Doeri naar de begraafplaats begaf.
Met de resident hadden verscheidene europese notabelen zich aan het sterfhuis verenigd als blij hunner
belangstelling’van verscheidenen zijden werden ook bloemstukken gezonden, terwijl enkele europeanen de stoet
nog naar het graf op Passer Asem vergezelden.
Er zijn kosten noch moeite gespaard om deze begrafenis zo luisterrijk mogelijk te doen zijn’de bijna onafzienbare
vreemdsoortige stoet gaf hiervan het beste bewijs. Vermelding verdient het, dat de ordetekenen van de
overledene door een hiertoe vervaardigde gouden vogel, die met uitgeslagen vleugels aan het hoofdeneinde der
kist was bevestigd, in de bek werden gedragen.
Notitie bij Tjoe-Hong: In de verzamelruimte van het Sinologisch Instituut, Arsenaalstraat, Leiden hangt een
paneel waarop de verdiensten en verrichtingen van zijn officierstijd staan vermeld. Dit paneel is beschreven door
H.S. Liem en Menghong Chen. Het is gedateerd 1893: “De ondergetekende is sinds 1872 betrokken bij de Kong
Koan, respectievelijk als luitenant, kapitein en sinds 1879 als majoor. Hij heeft te allen tijde hard en consciëntieus
gewerkt volgens de wetten van het land. Ten behoeve van de Chinese gemeenschap heeft hij: -gezorgd dat alle
Chinezen die in Batavia arriveerden, door de Kong Koan werden opgevangen totdat ze op eigen benen konden
staan, - gezorgd dat er meerdere scholen en onderwijzers kwamen, zodat er meer kinderen opgeleid konden
worden. Sinds zijn aantreden als majoor zijn de boeken van de Kong Koan met een positief saldo afgesloten.
Behalve voor de uitbreiding van de scholen is er ook geld besteed aan de restauratie van tempels en voor de
uitbreiding van het Kong Koan kantoor. Voor het kantoor is een paviljoen verbouwd tot standplaats voor paarden
en koetsen. De ondergetekende voert zijn taak uit op grond van het principe van gezagsgetrouwheid en
dienstbaarheid aan de gemeenschap. Hem is daarvoor een gouden medaille toegekend.” Volgt de naamlijst van
32 kapiteins, luitenants en secretarissen.

Sources

 1. Hays: Almanak Ned. Indie
 2. S.Haryono:Almanak Ned. Indie
 3. S.Haryono: Almanak Ned. Indie
 4. Rotterdamsch Nieuwsblad
 5. Krantenbericht
 6. Kong Koan archief Chen Menghong en Bataviaasch Nieuwsblad 31-7-1896
 7. Kong Koan blad 368
 8. Kong Koan

Timeline Tjoe-Hong Lie

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Lie

 • Take a look at the information available on Genealogie Online about the surname Lie.
 • Check the information Open Archives has about Lie.
 • Check the Wie (onder)zoekt wie? register to see who is (re)searching Lie.

Historical context (based on day of marriage April 3, 1864)


    

The publication Stamboom Kan, Han en Tan has been compiled by (contact author).