Stamboom I.D.M. de Vries » Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld) (± 1230-????)

Personal data Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld) 


Image(s) Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)


Ancestors (and descendant) of Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)


Household of Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)

He is married to Agnes van Houte (Dame van Baexem (Cortessem).

They got married.


Child(ren):

  1. Heinrich II van Baexen (Edelheer van Baexem)  ± 1260-???? 
  2. Joannes van Baexen (Kanunnik en investitus te Thorn, 1281 - 1299)  ± 1262-????
  3. Daniel van Baexen (1286 Kanunnik)  ± 1264-????
  4. Renerus van Baexen (Kanunik 1286 vermeld)  ± 1266-????
  5. Lennalo van Baexen (Ridder 1293 vermeld)  ± 1268-????


Notes about Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)

Baecx, Baex en Baexen genoemd, hij had een rode gekroonde leeuw op een zilveren wit schild, bron; Fahne en Oidman.
Het is opmerkelijk dat hij dezelfde rode gekroonde leeuw heeft als de Hertog van Limburg en een overeenkomst met het schuin gestreepte wapen van Bachem is er niet. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat hij van hoge adelijke afkomst was mede gezien de functie die zijn zoon Joannes te Thorn beklede. Zo weten wij van Gerard I van Limburg - Wassenberg dat hij (Edelheer van Horne en Altena was 1212-1220 en 1215 van Wassenberg) . Gerard II volgde zijn vader Gerard I op te Wassenberg en daarom is Heinrich van Wassenberg weggetrokken naar Baexem bij Horne, Heinrich vader Gerard van Wassenberg was gehuwd met Beatrix van Merum en was Heer van Horne en Wassenberg en een kleinzoon van de Hertog Hendrik III van Limburg, het is naar alle waarschijnlijkheid dat Heinrich van Baexen zijn zoon is volgens zijn wapen van Limburg!?. Baexem licht maar op ca. 6 km van Horn verwijderd. Henric is daar op een Donjon te Baexem (Woontoren op een eiland) gaan wonen en heeft zoals gebruikelijk in die vroege periode de naam van de plaats Baexem aangenomen.
De naam Baexem wordt voor het eerst genoemd in 1244, als het gaat om de vastlegging van de inkomsten van de abdis van Thorn. Baexen Grathem Itteren waren kleine duitse mini graafschappen van Thorn binnen het Loonse Graafschap Horne. Zo noemde de grootvader van Hendrik van Baexem, Gerard I van Wassenberg gehuwd met Beatrix van Merum zich heer van
Horn van 1212-1220.
Dirk III, heer van (Horn) Altena van patroon van de kerk van Kortessem.
Hendrik I van Baexem werd als ridder opgeleid te (Alden) Biesenen en werd daar met Rasso van Houte van Kortessem de broer van zijn echtgenote Agnes vermeld.
Doordat Hendrik via zijn vader in het gebied bekend was en hij met een Belgische dame uit Kortessem was gehuwd heeft hij via klooster Thorn dat Duits was daar een vrij leen gekregen en werd daar tevens aangesteld als bemiddelaar van Thorn voor dat gebied.
106. 1281 juli 22
Raso de Houte, heer van Kortessem, schenkt aan zijn zuster Agnes (de Houte) de Baexen, zijn zuster Mechtildis (de Houte) de Berghe goederen bij testament; verder aan minderbroeders, predikheren en begijnen alom (Roermond niet genoemd), verder aan kloosters o.a. te Thorn. Getuige o.a. Daniel van Horn.
Grauwels III nr. 1820 regesten Gem.Roermond.
Toen de vijandschap tussen Gelre en Wassenberg door de succesieoorlog na ca. 200 jaar bekoeld was zien we dat Dietrich van Baexem zich weer terugwaagd en in Elmt en daarna te Effeld Wassenberg weer een Kasteel en groot Gelders leen verkreegt. Schloss Effeld net over de grens bij Vlodrop ligt op een rechte lijn van Baexem, Roermond, Vlodrop naar Effeld, Wassenberg. Ook is het opmerkelijk dat de familie Baexem in de kerk van Heinsberg een familiegraf hadden.
Dirk werd in 1488 beleend met goederen te Elmpt, die hij in 1491 weer afstond en zich daarna te Wassenberg op de Schloss Effeld vestigde.
In het jaar 1214 mei;
Walram III hertog van Limburg geeft bij zijn huwelijk met zijn tweede vrouw Ermesindis, dochter van Hendrik graaf van Luxemburg en Namen, weduwe van Theobald graaf van Bar en Luxemburg, aan die vrouw de burcht Arlon "laude et assensu predicti pa-tris mei ducis" (van zijn vader Hendrik III hertog van Limburg en graaf van Arlon) et fratrum me'orum Henrici de Waxemberch et Gerardi de Horne (van Wassenberg). Corsten; Wassenberg und Horn p 54/5-1214.
1718. jaren 1424 - 1564.
In 1273 apr.15 wordt door klooster Thorn en Wilhelmus I de Horne advocatus van klooster Thorensis predicti wederzijdse zeggers om uitspaken te doen benoemd hierbij wordt Henricum de Baxem et Marsilium de Monte genoemd en tevens Giselbertus de Bruchhusen en Joannes de Renneberg conoici de Leoniensis (Loon).
111. jaar 1283 juni 11
Henricus de Baxen en Daniel de Horn borgen voor Daniel de Hammale c.s. ridders van de Duitse Orde te Biezen inzake verwerving van goederen te Kortessem.Bron; Reg.Gem.Roermond.
Grauwels III nr. 1822
121. 1286 december 17
Henricus de Baxen en Agnes, echtelieden, verklaren van de commandeur van Biezen 100 Luikse mark ontvangen te hebben, gelegateerd door Raso de Houte. Getuigen o.a.: Daniel de
Horne, Daniel de Baxen, kanunnik, Renerus de Baxen.
R.A. Hasselt, Aldenbiezen oork. 1824, zegel o.a. van H. de Baxen
3-1-1286 wordt Henricum dominus de Baexem militum predictus en vasal van Thorn genoemd.
nr. 408. jaar 1287 juli 21-7
Geschil tussen het kapittel van Thorn en de rector ecclesiae van Thorn, Johannes de Baxen, over de tienden van Thorn, waarbij wordt beslist, dat de rector 1/3 van de novale tiend zal hebben en het kapittel 2/3, terwijl van de overige tienden 1/3 voor de rector is en 2/3 voor het Godshuis (klooster) van Thorn.
Zegelaars o.a. Hendrik van Baxen, ridder, vader van Johannes de Baxen. Johan met het zegel met de stappende leeuw opschrift S.joh.invest.de Torn.
Habets; Thorn p 59 - 61. Regesten Gemeente Roermond.
In 1287 genoemd Henricus vader met zoon Johannes kanunnik en investitus te Thorn. Regesten Gemeente Roermond.
Zo zijn er ook nog vermeldingen van;
Baechoven, Johan van ( in 1297 ? ), leenman van Horn 516
Baechoven, Arnold van ( in 1375 ), leenman van de abdis van Susteren 1112
Bacx, Berthold ( in 1465 ) 2272
Back, Johannes ( in 1477 ), Hubertusz.,notaris van het grootzegel van de bisschop van Luik, rector van het altaar van St. Nicolaas te Neer 2553,3183,3375
Back, Pitter ( in 1449 ), kanunnik van St. Jan te Luik 1974
Regesten Gem. Roermond.
Na 1500 zien we weer een tak van Baexem te Effeld bij Wassenberg weer als schepen van Wassenberg terug. Ook wordt daar vermeld dat zij een familiegraf te Heinsberg hebben in de kerk.

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Click on the names for more info. Symbols used: grootouders grandparents   ouders parents   broers-zussen brothers/sisters   kinderen children

About the surname Van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld)


    

The publication Stamboom I.D.M. de Vries has been compiled by (contact the author).
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Ger de Vries, "Stamboom I.D.M. de Vries", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I1948.php : accessed June 25, 2022), "Heinrich I van Baexen (Ridder v.d. Duitse orde te Biesen , Edelheer van Baexem 1273 -1287 vermeld) (± 1230-????)".