genealogyonline

Stamboom Dusseljee » Sije Sjoukes (Noteboom)

Personal data Sije Sjoukes (Noteboom) 


Household of Sije Sjoukes (Noteboom)

He is married to Sijke Andries on October 9, 1702 at Oenkerk/Fr., he was 22 years old.

Rond 1707 deden Sije en Sijke belijdenis te Oenkerk, ze komen voor op de lidmatenlijsten van 1723 en 1728.
In 1717 leent Sije Sjoukes, te Oudkerk, uit naam van zijn vrouw Sijke Andries 50 goudg. van Sjoerd Reiners, vrijgezel te Roodkerk;
tot onderpand dient de (vóór 1717) van Wigbolt Sijes, zoon van Sije Oeges, boer te Oenkerk en Aukje Gosses, aangekochte huizing te Oudkerk. (RA TIE S 16 371) Twee jaar later lenen dezelfden nogmaals 30 caroliguldens van Sjoerd Reiners te Roodkerk.
In 1727 lenen Jan Andries, huisman (=boer) te Huizem, Sijke Andries, vrouw van Sije Sjoukes, timmerman te Oenkerk, Pybe en Andries Andries, beiden huisman aldaar een bedrag van 999 caroliguldens in anticipatie van een verwachte koopsom. (RA TIE S17 504)
In 1727 verkopen Sjoerd en Jan Andries, Maaike Tieerds, weduwe van Minne Keimpes, Sijke Andries, vrouw van Sije Sjoukes, Piebe en Andries Andries als erfgenamen van Pybe en Antie Jans (mede-erfgenaam was Piebe Joukes), een sate lands van 85 pm te Oenkerk voor 2460 goudg. (RA TIE A17 454)

Pybe Jans en Antje Jans waren broer en zus van Trijntje Jans, oom en tante van Sijke Andries.
Pybe Jans was boer te Giekerk en overleed 21.4.1721 kinderloos; erfgename werd zijn zus Antje Jans, die kindeloos overleed te Giekerk 27.4.1727.
Erfgenamen werden de kinderen van Trijntje Jans; mede-erfgenaam was eveneens Maaike Tjeerds, getrouwd Oenkerk 22.09.1700 en in 1727 weduw van Minne Keimpes. Maaike kan zeer wel een dochter zijn van een broer of zus van Trijntje Jans.

Child(ren):

  1. Andries Sijes Noteboom  1706-???? 
  2. Sjouke Sijes Noteboom  1707-1760 
  3. Kindje Sijes Noteboom  1709-????
  4. Cornelis (Sijes) Noteboom  1712-???? 
  5. Tjalling Sijes Noteboom  -1777 
  6. Trijntje Sijes Noteboom  1724-????

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Sije Sjoukes (Noteboom)?
The author of this publication would love to hear from you!


About the surname (Noteboom)


    

The publication Stamboom Dusseljee has been compiled by (contact the author).