In Cruce Salus » Patroclus Bockelman

Personal data Patroclus Bockelman 


Household of Patroclus Bockelman

He is married to Wilhelmina Vockinck.

*Mr. J. I. V. D., Uit Ov. Verleden. De Hervorming
te Wijhe:
Den 10 Febr. 1600 werd de predikant
van Wijhe, Patroclus Bockelman, te Zwolle inge-
schreven met Wilhelmina, dochter van den kapitein
onder de pioniers van Zijne Excellentie, wijlen Berend
Focking, ook wel Berend Treurniet genaamd.
*Gehuwd 10 Febr. 1600: Patroclus Bo-
kelmannus van Depholt, pastor tho Wije und Willemken
Focking, nagelatene dochter van salige Berent Focking,
capitain van de pioniers van wegen sijn excellentie
(Procl.bk. arch. Herv. Gem. Zwolle). In welke be-
scheiden mr. J. I. V. D. heeft gevonden, dat Berent
Focking ook wel Berent Treurniet heette, is mij niet
gebleken.
(Bron: "Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde")
*0029 Hoge Bank en Klaring van Overijssel
Inventaris
Tweede afdeling: Procesdossiers
II Klaring
5 Schouten- en landgerichten
b Drostambt Twente
III Landgericht van Delden
1537 - 1601
Bookmark Delen Reageren Print knop aanvragen
444Stukken betreffende het proces voor het landgericht Delden tussen Margaretha Vlodrop, weduwe van Wolter ten Oever, ter ene zijde, en Wilhelmina Vockinck, vrouw van Patroclus Bockelman, over vorderingen naar aanleiding van huwelijkse voorwaarden, met bijlagen, 1600 - 1601. 1 omslag.
Datering: 1600-1601
NB: Met vonnis, maar geen vermelding van appèl.
Omvang: 1 omslag

Their notice of marriage was on February 10, 1600 in Zwolle, Gelderland, Nederland.

They got married


Notes about Patroclus Bockelman

*BOKELMAN (Patroclus), oudste zoon van Hendrik Bokelman, Predikant in den Ham, in het Graafschap Mark. Zijne School- en Akademie-Letteroefeningen voleindigd hebbende, werd hij in 1600 Predikant te Wijhe, een dorp tusschen Deventer en Zwolle, van waar hij in 1609 naar Wulfraat in het Hertogdom Berg, beroepen werd. Hij was een zeer geleerd man; bezat eenen vaardigen geest, vlug vernuft en fijn oordeel; daarbij was hij in velerlei wetenschappen en ligchaamsoefeningen bedreven; hij schilderde vaardig, was een kenner en beoefenaar van de Muzijk, verstond de Manege en reed vlug te paard, ook was hij zeer ver in de Dichtkunde gevorderd, blijkens zijne uitgegeven Latijnsche Dichtwerken.
(Bron: Biographisch Woordenboek der Nederlanden - van der Aa)
*Bokelmannus, Patroclus Westphalus 1593 8. Mai u. 16. Nov.
(Bron: DIE DEUTSCHEN STUDENTEN UND PROFESSOREN AN DER AKADEMIE ZU FRANEKER, von Dr. GEORG BECKER
VERÖFFENTLICHUNG Nr. 7 DER FORSCHUNGSSTELLE "VOLK UND RAUM"
HERAUSGEBER Dr. WOLFGANG ISPERT
"DER MEILENSTEIN" VERLAG, SOEST (HOLLAND)

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Patroclus Bockelman?
The author of this publication would love to hear from you!

Ancestors (and descendant) of Patroclus Bockelman

Lucretia Funken
± 1520-> 1591
Henricus Bockelman
± 1535-1603

Patroclus Bockelman
????-With Quick Search you can search by name, first name followed by a last name. You type in a few letters (at least 3) and a list of personal names within this publication will immediately appear. The more characters you enter the more specific the results. Click on a person's name to go to that person's page.

  • You can enter text in lowercase or uppercase.
  • If you are not sure about the first name or exact spelling, you can use an asterisk (*). Example: "*ornelis de b*r" finds both "cornelis de boer" and "kornelis de buur".
  • It is not possible to enter charachters outside the standard alphabet (so no diacritic characters like ö and é).Visualize another relationship

The data shown has no sources.

About the surname Bockelman


The In Cruce Salus publication was prepared by .contact the author
When copying data from this family tree, please include a reference to the origin:
Lex Kroes, "In Cruce Salus", database, Genealogy Online (https://www.genealogieonline.nl/in-cruce-salus/I33923.php : accessed April 22, 2024), "Patroclus Bockelman".