genealogyonline

Stamboom Ham en Dallinga » Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman (1884-1943)

Personal data Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman 


Matches in other publications

This person also appears in the publication:

Ancestors (and descendant) of Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman

Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman
1884-1943


Notes about Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman

Sergeant Mosselman verwierf bij Koninklijk Besluit van 31 maart 1910 nummer 52 de Militaire Willemsorde vierde klasse voor zijn verrichtingen te Atjeh in 1909. In dezelfd rang werd hij bij Koninklijk Besluit van 6 januari 1912 benoemd tot officier voor zijn verrichtingen te Atjeh in 1910. Op 6 juni 1921 te Rotterdam werd Sergeant der marechaussees W.J. Mosselman wegens zijn uitstekende krijgsverrichtingen op het gevechtsveld in Oost-Indië benoemd tot ridder derde klasse van de Militaire Willemsorde. Het ridderkruis derde klasse is een hoogst zeldzame onderscheiding.


In 1940 gepensioneerd onderluitenant vlg. 2de luitenant titulair buiten dienst der infanterie van het Koninklijk Nederlands Indische Leger.


Bron:


1940 G.C.E.Köffler. De Militaire Willemsorde 1815 - 1940 blz 36.


Overleden 4 januari 1943, Rangoon - Birma


Mosselman, Wilhelmus Jacobus Johannes Geertruidenberg 07-09-1884 04-01-1943 Kapt. Vlg Knil

Do you have supplementary information, corrections or questions with regards to Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman?
The author of this publication would love to hear from you!


Timeline Wilhelmus Jacobus Johannes Mosselman

  This functionality is only available in Javascript supporting browsers.
Symbols used: grootouders grandparentsouders parentsbroers-zussen brothers/sisterskinderen children
Drag the timetable to go back or further in time (or use l and r). Click on the names for more info.

About the surname Mosselman


    

The publication Stamboom Ham en Dallinga has been compiled by (contact the author).