genealogieonline

Inwoners Axel Hoek Terneuzen Zaamslag voor 1796/1811

Foto van Govegus

De publicatie Inwoners Axel Hoek Terneuzen Zaamslag voor 1796/1811 is samengesteld door (neem contact op). De gegevensverzameling bestaat uit 36.647 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 2 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.


Update februari 2019. De personen uit de gegevens van de burgerlijke stand huwelijken en overlijden zijn gekoppeld aan de personen uit de doop-, trouw- en begraafboeken. Daarmee is de oorspronkelijke doelstelling gereed. De database wordt nu aangevuld met een aantal kleinere bronnen, zoals Doodboek Hoek 1783-1791 en Volkstelling Axel en Zaamslag 1806.
Welkom! Hier vindt u personen die zijn geboren, gedoopt, getrouwd of begraven in Axel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag tussen 1587 en 1811. Deze dorpen op het zogenoemde Eiland van Axel vormden - ingeklemd tussen Westerschelde, de Braakman, het Kanaal van Axel, en het Hellegat - lange tijd een betrekkelijk geïsoleerd gebied.
De gegevens in deze database zijn in dankbaarheid ontleend aan transcripties van Roelinde Stoffels-de Soet, J. de Bruijne, Fred Inniger, Edwin Hamelink, Joop de Jonge, Jan Kuitert, J.L. Platteeuw, Erik Schmidt-de Smidt en mijzelf die op internet beschikbaar zijn. Ook heeft het Zeeuws Archief een selectie van personen uit de Burgerlijke Stand van deze plaatsen beschikbaar gesteld. Doel is te komen tot een database van personen uit deze plaatsen in de periode voor de invoering van de burgerlijke stand, en voor zover mogelijk een reconstructie te maken van de DTB-boeken uit deze plaatsen die in 1940 door brand verloren zijn gegaan. Overigens zijn de primaire bronnen over deze plaatsen ook zeer verspreid, de database (met zoekfunctie van Genealogie Online) kan daarom een handig naslagwerk zijn. Dit is dus geen stamboom, maar een verzameling van (gedeeltelijke) stambomen. Er zijn bij het koppelen van personen geen aannames gedaan of speculatie toegepast: het zijn de bronfeiten die spreken (letterlijk, want in de notitie weergegeven). Het blijft natuurlijk mensenwerk, dus verbeteringen: graag!

Er is voor dit overzicht gebruik gemaakt van:
Axel
- Doopboek 1683-1796
- Trouwboek 1604-1648, 1653-1691, 1691-1729, 1729-1749, 1750-1791 en 1791-1796
- Huwelijken 1796-1812
- Begraafboek 1697-1731
- Burgerlijke stand huwelijken 1796-1860*
- Burgerlijke stand overlijden 1796-1900*
- Transcriptie Bevolkingsregister 1806**

Hoek
- Doopboek (incl. Vremdijke) 1587-1796
- Trouwboek (geref.) 1633-1696 en 1700-1796
- Doodboek 1783-1791
- Burgerlijke stand huwelijken 1796-1860*- Burgerlijke stand huwelijken 1796-1860*
- Burgerlijke stand overlijden 1796-1900*

Terneuzen
- Trouwboek 1631-1697 en 1697-1796
- Burgerlijke stand huwelijken 1796-1860*
- Burgerlijke stand overlijden 1796-1900*

Zaamslag
- Uittreksel doopregister Zaamslag 1680-1796 (microfilm genomen van genealogische afschriften inv. nr. 30 in het Rijksarchief te Middelburg) (alternatief)
- Dopen 1748-1749 en Trouwen 1748-1749
- Begraven 1654-1796
- Burgerlijke stand huwelijken 1796-1860*
- Burgerlijke stand overlijden 1796-1900*

*Let op, gegevens uit de burgerlijke stand van personen uit andere plaatsen dan Axel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag (dus die hun plaats van herkomst verlaten hadden toen ze huwden/ overleden) zijn niet opgenomen. De wel opgenomen gegevens betreffen dus uitsluitend personen geboren en/ of gehuwd of overleden in Axel, Hoek, Terneuzen, Zaamslag etc. (maar niet geboren in Axel, Hoek, Terneuzen en Zaamslag maar elders in Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland, Nederland of buiten Nederland gehuwd of overleden).

**Let op, de leeftijden die werden opgegeven bij de Volkstelling 1806 waren vaak opzettelijk onjuist omdat men vreesde voor gedwongen recrutering in het Napoleontische leger. Dat die vrees niet geheel onterecht was blijkt uit een aantekening bij de 24-jarige arbeider Leendert van Oosten (nummer 1186) die luidt: "jouit d’une dispense définitive délivré par le conseil de recrutement le 26 Messidor an 13 No. 942 pour avoir les petits doigts en flexions permanents [vert.: geniet een permanente vrijstelling afgegeven door de recruteringsraad op 15 juli 1805 nummer 942 wegens het hebben van permanent kromme tenen]. De Conseil de recrutement was de door Napoleon bij wet van 8 augustus 1802 ingestelde raad belast met recrutering op basis van loting. Geen wonder dus menig jongeman een aantal jaar jonger werd opgegeven; en oudere mannen soms tot wel tien jaar ouder. Waar meerdere bronnen een leeftijd aangeven volg ik voor het herleiden van het geboortejaar bij benadering 1) eerst die uit het trouwboek/ de huwelijksakte (in aanwezigheid van de echtelieden dus meestal correct, al werd in de attestatie soms per abuis de doopdatum van een vooroverleden broer/zus met dezelfde voornaam gebruikt, ook na invoering van de burgerlijke stand); 2) de bij overlijden opgegeven leeftijd (minder accuraat omdat de aangifte vaak door anderen dan de naasten gedaan werd en deze niet altijd alle details juist hadden - met name bij hoogbejaarden was de leeftijd in de beleving van anderen in de omgeving de laatste jaren vaak rap opgelopen); 3) de bij de volkstelling opgegeven leeftijd (die zoals gezegd vaak opzettelijk onjuist was).

Indien u over andere (primaire) bronnen beschikt die hier opgenomen zouden moeten worden verneem ik dat natuurlijk graag. Ook zou ik bijzonder blij zijn met een transcriptie van DTB Hontenisse.

Ik hoop dat u baat heeft bij dit initiatief.

John Goossen


Index op familienamen
Vandaag in het verleden


Andere publicaties van GovegusTerug naar de voorpagina

Probeer de service vrijblijvend

meer dan 7000 genealogen
gingen u voor!