genealogieonline

Kwartierstaat Van der Sman » Adrianus Rudolphus (Adrianus Rudolphus) Kraijenhoff van de Leur

Persönliche Daten Adrianus Rudolphus (Adrianus Rudolphus) Kraijenhoff van de Leur 

Quellen 1, 2, 3Quelle 4

Vorfahren (und Nachkommen) von Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur


Familie von Adrianus Rudolphus (Adrianus Rudolphus) Kraijenhoff van de Leur

Er ist verheiratet mit Cornelia Wilhelmina Smit am 13. Juli 1905 in Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland, er war 57 Jahre alt.Quelle 2

Getuigen: Dirk Arnold Kraijenhoff van de Leur, Willem Hoogenboom, Coenraad Wilhelmus Kramers en Eduard Hendrik Antonius Guljé

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Adrianus Rudolphus (Adrianus Rudolphus) Kraijenhoff van de Leur?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Quellen

 1. Smit, Cornelia Wilhelmina, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 2. Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam
  aangifte te Amsterdam op 13 december 1934 door twee aansprekers. Cornelia Wilhelmina Smit is overleden op 11 december 1934 des namiddags ten tien uur te Amsterdam, 78 jaren, zonder beroep, geboren te Woerden, wonende alhier, weduwe van
  Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur, eerder weduwe van Coenradus Kramers, dochter van Cornelis Smit en Barbara Gerarda Doorewaard, beiden overleden,
  Datum: 11. Dezember 1934
 3. Kraijenhof van de Leur/Smit, huwelijksakte en bijlagen Es gibt verknüpfte Bilder
 4. Bruid Cornelia Wilhelmina Smit, Woerden, 48
  Inventarisnr.: folio g85v
  De afkondigingen te Amsterdam.
  Vader Cornelis Smit
  Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
  Bruidegom Adrianus Rudolphus Kraijenhoff Van De Leur, Delft, 57
  Rotterdam Akte Jaar 1905 Nummer g85v
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff Van De Leur
  Digitale stamboom:
  Moeder Anna Helena Pieria Loke
  nr. 1436 van het register van huwelijksaangiften. Bruidegom woont te Amsterdam, bruid op de Oudedijk 170. Het paar gaat in Amsterdam wonen.
  bruidegom is zonder beroep, wonende te Amsterdam, zijn ouders zijn overleden. Bruid is zonder beroep, wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden te Schiedam, weduwe van Coenradus Kramers, haar ouders zijn overleden. Getuigen: Dirk
  Arnold Kraijenhoff van de Leur, 50 jaren, directeur lafe deposit(?), wonende te Amsterdam, broeder van den bruidegom, Willem Hoogenboom, 66 jaren, zonder beroep, wonende te Amsterdam, zwager van den bruidegom, Coenraad Wilhelmus Kramers,
  30 jaren, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, zoon van de bruid en Eduard Hendrik Antonius Guljé, 68 jaren, burgemeester, wonende te Breda. Door allen getekend.
  Plaats Rotterdam
  Bijlagen.
  Moeder Barbara Gerardina Doorewaard
  Extract van het overlijden van Coenradus Kramers op 30-09-1903 te Dongen, wonende aldaar.
  Huwelijksdatum 13-07-1905
  Datum: 13. Juli 1905
 5. Smit, Cornelia Wilhelmina, overlijdensadvertentie Es gibt verknüpfte Bilder
 6. op den leeftijd van 78 jaar.
  Namens de familie:
  Bewaarplaats: CBG
  Heden overleed te Amster-
  Weduwe van wijlen den Heer
  dam onze lieve Schoonzuster
  Haarlem, 11 December 1934,
  D.A. Krayenhoff
  van de Leur.
  Cornelia Wilhelmina
  A.R. Krayenhoff van de Leur,
  Smit,
  Datum: 11. Dezember 1934
 7. Kraaijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, geboorteakte Es gibt verknüpfte Bilder
 8. en van Jan Fredrik Riesz, oud twee en dertig Jaren, beide
  Metelenkamp, Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand
  Half elf ure is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis
  eerste Luitenant der artillerie in garnisoen en
  Moeder Anna Helena Pieria Loke
  van het Mannelijk geslacht, waaraan hij de voor
  No. 581 In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig
  Plaats Delft
  Kraijenhoff van de Leur, oud vijf en dertig Jaren
  den Twintigsten der maand December des voormiddags ten
  Loke, oud acht en twintig Jaren, zijne huisvrouw
  namen Adrianus Rudolphus heeft gegeven.
  na voorlezing nevens ons onderteekend.
  eerste Luitenants der artillerie in garnisoen en wonende alhier. En
  Geboortedatum 18-12-1847
  Kind Adrianus Rudolphus
  wijk zes Nommer Negenenveertig van een kind
  Delft Akte Jaar 1847 Nummer 581
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  middags ten Een ure is verlost in deszelfs woning
  wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat Anna Helena Pieria
  der Stad Delft verschenen de heer Cornelis Geertruijes
  op den achttienden December dezes jaars des na
  ric Napoleon Dröker, oud Negenenveertig Jaren
  hebben de Vader en getuigen deze acte
  Archiefnaam: Gemeentearchief Delft
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Louis Frede-
  Datum: 18. Dezember 1847
 9. Kraijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 10. Archiefnaam: Noord-Hollands Archief
  aangifte te Bussum op 26-03-1919 door twee aanprekers. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur is overleden op 25-03-1919 in het huis Brinklaan 145 alhier, des voormiddags ten negen ure, oud 72 jaren, zonder beroep, geboren te Delft,
  wonende alhier, echtgenoot van Cornelia Wilhelmina Smit, zoon van Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur en Anna Helelna Pieria Loke, beiden overleden,
  Datum: 25. März 1919
 11. Kraijenhoff van de Leur, rouwkaart, In map bij Ria Hendriks Es gibt verknüpfte Bilder
 12. Adrianus Rudolphus
  Krayenhoff van de Leur
  Echtgenoot
  Brinklaan 145.
  Bezoeken kunnen niet worden afgewacht,
  Smit
  Generaal-Majoor b.d.
  Bewaarplaats: In map bij Ria Hendriks
  C.W. Krayenhoff van de Leur-
  Heden overleed te Bussum in den leeftijd van 71 jaar mijn geliefde
  Bussum, 25 Maart 1919.
  Datum: 25. März 1919

Zeitbalken Adrianus Rudolphus (Adrianus Rudolphus) Kraijenhoff van de Leur

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Verwendete Symbole: grootouders Großelternouders Elternbroers-zussen Geschwisterkinderen Kinder
Ziehen Sie die Zeitleiste, um vorwärts oder rückwärts in der Zeit zu gehen (oder benutzen Sie die L-und R-Tasten). Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen.

Über den Familiennamen Kraijenhoff van de Leur


Historischer Kontext (basierend auf Hochzeit 13. Juli 1905)


    

Die Veröffentlichung Kwartierstaat Van der Sman wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).