genealogieonline

Kwartierstaat Van der Sman » Quellen » Kraaijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, geboorteakte

Quellenbeschreibung

Kraaijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, geboorteakte

en van Jan Fredrik Riesz, oud twee en dertig Jaren, beide
Metelenkamp, Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand
Half elf ure is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis
eerste Luitenant der artillerie in garnisoen en
Moeder Anna Helena Pieria Loke
van het Mannelijk geslacht, waaraan hij de voor
No. 581 In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig
Plaats Delft
Kraijenhoff van de Leur, oud vijf en dertig Jaren
den Twintigsten der maand December des voormiddags ten
Loke, oud acht en twintig Jaren, zijne huisvrouw
namen Adrianus Rudolphus heeft gegeven.
na voorlezing nevens ons onderteekend.
eerste Luitenants der artillerie in garnisoen en wonende alhier. En
Geboortedatum 18-12-1847
Kind Adrianus Rudolphus
wijk zes Nommer Negenenveertig van een kind
Delft Akte Jaar 1847 Nummer 581
Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
middags ten Een ure is verlost in deszelfs woning
wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat Anna Helena Pieria
der Stad Delft verschenen de heer Cornelis Geertruijes
op den achttienden December dezes jaars des na
ric Napoleon Dröker, oud Negenenveertig Jaren
hebben de Vader en getuigen deze acte
Archiefnaam: Gemeentearchief Delft
De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Louis Frede-
Datum: 18. Dezember 1847


Informationen von dieser Quelle


Zu der Liste mit Quellen


Die Veröffentlichung Kwartierstaat Van der Sman wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).