genealogieonline

Kwartierstaat Van der Sman » Cornelis Geertruijes (Cornelis Geertruijes) Kraijenhof van de Leur

Persönliche Daten Cornelis Geertruijes (Cornelis Geertruijes) Kraijenhof van de Leur 

Quellen 1, 2, 3, 4, 5, 6

Vorfahren (und Nachkommen) von Cornelis Geertruijes Kraijenhof van de Leur


Familie von Cornelis Geertruijes (Cornelis Geertruijes) Kraijenhof van de Leur

Er ist verheiratet mit Anna Helena Pieria Loke am 20. März 1843 in Brielle, Zuid-Holland, Nederland, er war 30 Jahre alt.Quelle 3

Kind(er):

 1. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur  1847-1919

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Cornelis Geertruijes (Cornelis Geertruijes) Kraijenhof van de Leur?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Quellen

 1. Kraijenhof van de Leur/Smit, huwelijksakte en bijlagen Es gibt verknüpfte Bilder
 2. Bruid Cornelia Wilhelmina Smit, Woerden, 48
  Inventarisnr.: folio g85v
  De afkondigingen te Amsterdam.
  Vader Cornelis Smit
  Archiefnaam: Gemeentearchief Rotterdam
  Bruidegom Adrianus Rudolphus Kraijenhoff Van De Leur, Delft, 57
  Rotterdam Akte Jaar 1905 Nummer g85v
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff Van De Leur
  Digitale stamboom:
  Moeder Anna Helena Pieria Loke
  nr. 1436 van het register van huwelijksaangiften. Bruidegom woont te Amsterdam, bruid op de Oudedijk 170. Het paar gaat in Amsterdam wonen.
  bruidegom is zonder beroep, wonende te Amsterdam, zijn ouders zijn overleden. Bruid is zonder beroep, wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden te Schiedam, weduwe van Coenradus Kramers, haar ouders zijn overleden. Getuigen: Dirk
  Arnold Kraijenhoff van de Leur, 50 jaren, directeur lafe deposit(?), wonende te Amsterdam, broeder van den bruidegom, Willem Hoogenboom, 66 jaren, zonder beroep, wonende te Amsterdam, zwager van den bruidegom, Coenraad Wilhelmus Kramers,
  30 jaren, kantoorbediende, wonende te Amsterdam, zoon van de bruid en Eduard Hendrik Antonius Guljé, 68 jaren, burgemeester, wonende te Breda. Door allen getekend.
  Plaats Rotterdam
  Bijlagen.
  Moeder Barbara Gerardina Doorewaard
  Extract van het overlijden van Coenradus Kramers op 30-09-1903 te Dongen, wonende aldaar.
  Huwelijksdatum 13-07-1905
  Datum: 13. Juli 1905
 3. Loke, Anna Helena Pieria, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 4. Archiefnaam: Stadsarchief Amsterdam
  aangifte op 03-10-1904 door 2 aansprekers. Anna Helena Piëria Loke is overleden op 01-10-1904 des voormiddags ten een ure in het huis Willemsparkweg 113 alhier, zonder beroep, wonende alhier Pieter Cornelissen Hooftstraat 148, oud 84
  jaren, geboren te Brielle, weduwe van Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur, dochter van Pieter Loke en Maria Wilhelmina Theodora Muntz, beiden overleden. Door allen getekend,
  Datum: 1. Oktober 1904
 5. Kraijenhof van de Leur/Loke, huwelijksakte en -afkondiging Es gibt verknüpfte Bilder
 6. Toegangsnummer: 110 Notarissen
  Genlias:
  Kind Dirk Arnold
  Aktenummer: 7
  Beroep vader: officier van justitie
  Bronverwijzing Delft 1852467
  Algemeen Gemeente: Gorinchem
  Soort akte: Huwelijksakte
  Moeder bruidegom Cornelia Elizabeth Kolff
  Nadere informatie beroep Bg.: commissaris; beroep Bd.: zonder beroep; beroep vader Bg.: kolonel; beroep moeder Bg.: zonder beroep; beroep vader Bd.: fabrikant; beroep moeder Bd.: geen beroep vermeld
  Inventarisnummer: 4001
  Inventarisnr: 62
  Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  185 Anna Helena Pieria Loke, minderjarige dochter van Pieter Loke te Brielle, verklaart dat zij haar a.s. man Kornelis Geertruidis Kraaienhof van de Leur niet in het leger zal volgen.
  Vader bruidegom Jakob Jan Hoogenboom
  Bruidegom Willem Hoogenboom
  Moeder Anna Helena Piëria
  Plaats Delft
  Moeder bruid Anna Helena Piëria Loke
  Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
  Geboortedatum 08-03-1859
  Geboorteplaats: Utrecht
  Moeder bruidegom Anna Helena Piëria Loke
  Datum overlijden 25-10-1852
  Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  Soort akte: Huwelijksakte
  Geboortedatum: 23-08-1812
  Archiefnaam: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  Algemeen Toegangnr: 0207
  Plaats Delft
  Toegangsnummer: 110 Notarissen
  Inventarisnummer: 1319
  Bruidegom Jan Christiaan Pieter Kraijenhoff van de Leur
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Archieflocatie Gelders Archief
  Bronverwijzing Delft 18627
  Aktedatum: 09/01/1843
  Bronverwijzing Delft 1855304
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Archieflocatie Regionaal Archief Gorinchem
  Datum: 27-05-1884
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Algemeen Toegangnr: 0207
  Plaats Delft
  Moeder bruid Anna Helena Piëra Loke
  Aktedatum: 18/11/1842
  Inventarisnummer: 1319
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Bronverwijzing Delft 1853367
  Kind Anna Helena Piëria
  Naam notaris: Louis Mijnard van Kruijne
  Vader bruidegom Herman Adriaan van den Wall Bake
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff Van De Leur
  Soort akte: Huwelijksakte
  Aktedatum: 17/04/1843
  Bronverwijzing Delft 1859148
  Overige kinderen:
  Vader bruidegom Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Aard van de akte: hypotheek
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Geboorteplaats: Brielle
  Gemeente: Brielle
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Moeder Anna Helena Pieria Loke
  Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  2 Compareert Mr. Adrianus Rudolphus Kraijenhof van de Leur, officier van justitie te Brielle en wonend aldaar. Zijn zoon Kornelis Geertruies Kraijenhof van de Leur, eerste luitenant der artillerie bij het Luxemburgse contingent tot het
  Duitse bondsleger, in garnizoen te Ettelbruch in Luxemburg, zal in het huwelijk treden met Anna Helena Pieria Loke, minderjarige dochter van Pieter Loke, oud-kolonel te Brielle. Ter voldoening aan de terzake van overheidswege gestelde
  voorwaarden stelt comparant zich garant voor een jaarlijks inkomen van f 600 voor de bruid en verbindt hieraan 12 inschrijvingen nationale schuld ad f 1000.
  Moeder bruid Maria Wilhelmina Theodora Muntz
  Plaats Delft
  Geboortedatum 30-06-1853
  Datum: 20-04-1843
  Geboortedatum 25-09-1851
  196 Pieter Loke te Brielle als vader van de minderjarige Anna Helena Pieria Loke verklaart tbv het departement van oorlog dat zij over een eigen vermogen van f 6000 in inschrijvingen Grootboek beschikt. Eea in verband met het voorgenomen
  huwelijk van deze dochter met Kornelis Gertrudis Kraaienhof van de Leur, eerste luitenant bij de Luxemburgse troepen.
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Plaats Delft
  Gemeente: Arnhem
  Geboorteplaats: 's-Gravenhage
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Aktenummer: 45
  Overledene Diderika Arnolda Kraijenhoff Van De Leur, 3
  Geboortedatum 01-09-1849
  Algemeen Toegangnr: 358
  Soort akte: Huwelijksakte
  Datum: 29-10-1868
  Geboorteplaats: Ettelbruck
  Inventarisnr: 3230
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff Van De Leur
  Geboorteplaats: Delft
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  58 Huwelijkscontract tussen Kornelis Geertruijes Kraijenhof van de Leur, meerderjarig, eerste luitenant der artillerie in garnizoen te Ettelbruch in Luxemburg en Anna Helena Pieria Loke, 22 jaar, dochter van Pieter Loke, gepensioneerd
  kolonel der infanterie, en Maria Wilhelmina Theodora Muntz, wonend te Brielle. Er zal algehele gemeenschap van goederen zijn. Getuigen Jacob Hendriks, knecht van het gevangenhuis, en Albertus van Heusden, baardscheerder, beiden te Brielle.
  Archieflocatie Gelders Archief
  Nadere informatie beroep bg.: eerste luitenant; beroep bruid: zonder beroep; beroep vader bg.: rijksmuntmeester; beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: zonder beroep; beroep moeder bd.: zonder beroep; weduwnaar van Hermance
  Marie Rosalie Bake
  Overledene Anna Helena Piëria Kraijenhoff Van De Leur, 1
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff Van De Leur
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Datum overlijden 27-03-1858
  Vader bruid Pieter Loke
  Datum overlijden 16-10-1852
  Leeftijd: 25
  Bruidegom Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Inventarisnummer: 4001
  Moeder bruid Hendrika Francina Kist
  Bronverwijzing Delft 1851522
  Leeftijd: 29
  Leeftijd: 23
  Leeftijd: 24
  Kind Diderika Arnolda
  Moeder Anna Helena Piëria Loke
  Plaats Delft
  Geboorteplaats: Delft
  Geboorteplaats: Leiden
  Bronverwijzing Delft 1858172
  Geboortedatum: 03-08-1820
  Moeder bruidegom Maria Johanna Vis
  Kind Alexander Theodor
  Kind Jan Christiaan Pieter
  Toegangsnummer: 110 Notarissen
  Leeftijd: 31
  Vader bruid Boudewijn Franciscus Krantz
  Aktenummer: 52
  Overledene Alexander Theodor Kraijenhoff Van De Leur, 11 mnd
  Aktenummer: 268
  Bruid Jeanne Aldonee Krantz
  Inventarisnr: 175
  Datum: 21-09-1888
  Plaats Delft
  Kind Helena Piëria
  Leeftijd: 26
  Moeder bruidegom Peggij Bake
  Naam notaris: Andries Gerhardus van Sittert
  Omschrijving1: Compareert Mr. Adrianus Rudolphus Kraijenhof van de Leur, officier van justitie te Brielle en wonend aldaar. Zijn zoon Kornelis Geertruies Kraijenhof van de Leur, eerste luitenant der artillerie bij het Luxemburgse
  contingent tot het Duitse bondsleger, in garnizoen te Ettelbruch in Luxemburg, zal in het huwelijk treden met Anna Helena Pieria Loke, minderjarige dochter van Pieter Loke, oud-kolonel te Brielle. Ter voldoening aan de terzake van
  overheidswege gestelde voorwaarden stelt comparant zich garant voor een jaarlijks inkomen van f 600 voor de bruid en verbindt hieraan 12 inschrijvingen nationale schuld ad f 1000.
  Inventarisnr.: 62
  Bronverwijzing Delft 1849453
  Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
  Geboorteplaats: Brielle
  Kind Cornelia Geertruida
  Geboortedatum 02-01-1862
  Geboortedatum 17-04-1857
  Plaats Delft
  Vader bruidegom Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
  Bruid Anna Helena Pieria Loke
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff
  Bronverwijzing Delft 1852482
  Bruidegom Alexander Mauritz August van den Wall Bake
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van der Leur
  Aard van de akte: huwelijksvoorwaarden
  Vader bruid Cornelis Geertruijes Kraijenhoff
  Toegangsnummer: 110 Notarissen
  Geboortedatum 29-05-1855
  Plaats Delft
  Bronverwijzing Delft 1857213
  Bruid Cornelia Elisabeth Kraijenhoff
  Bruid Helena Piëria Kraijenhoff van de Leur
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Plaats Delft
  Vader bruid Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Aard van de akte: verklaring
  Aard van de akte: verklaring
  Gemeente: Rheden
  Archieflocatie Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  Omschrijving1: Huwelijkscontract tussen Kornelis Geertruijes Kraijenhof van de Leur, meerderjarig, eerste luitenant der artillerie in garnizoen te Ettelbruch in Luxemburg en Anna Helena Pieria Loke, 22 jaar, dochter van Pieter Loke,
  gepensioneerd kolonel der infanterie, en Maria Wilhelmina Theodora Muntz, wonend te Brielle. Er zal algehele gemeenschap van goederen zijn. Getuigen Jacob Hendriks, knecht van het gevangenhuis, en Albertus van Heusden, baardscheerder,
  beiden te Brielle.
  Aktedatum: 12/12/1842
  Naam notaris: Andries Gerhardus van Sittert
  Datum: 20. April 1843
 7. Krayenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 8. Relatie: weduwnaar
  Gemeente: Nijmegen
  Genlias:
  Inventarisnr.: 1275
  Geslacht: M
  Aktenummer: 492
  Soort akte: overlijden
  Overlijdensdatum: 24-11-1840
  Inventarisnr: 1275
  Nadere informatie dooppl: Nijmegen; oud 82 jaar; wedn.v. Johanna Geertruid baronesse van der Plaat; beroep overl.: militair; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
  Vader Cornelis Johannes Kraijenhoff
  aangifte door zoon Jonkheer Johan Krayenhoff, majoor eerst aanwezend ingenieur, wonende te Nijmegen in garnisoen, ruim 50 jaren, en Cornelis Geertruyes Krayenhoff van de Leur, tweede luitenant der verldartillerie, wonende te Nijmegen in
  garnisoen, 28 jaren, neef (in werkelijkheid een achterneef, RH). Cornelis was gepensioneerd Luitenant Generaal Grootkruis der Militaire Willemsorde, Gouverneur Titulair van Amsterdam, enz., oud ruim 82 jaren, geboren en laatst gewoond
  hebbende te Nijmegen aan de Burgtstraat (Burchtstraat) wijk C nr. 384 (nr. onduidelijk), overleden des nachts om een ure.
  Bron Burgerlijke stand - Overlijden
  Moeder Clara Jacoba de Man
  Overlijdensplaats: Nijmegen
  Archiefnaam: Gelders Archief
  Partner Johanna Schijt
  Aangiftedatum: 24-11-1840
  Overledene Cornelis Rudolphus Theodorus baron Kraijenhoff
  Archieflocatie Gelders Archief
  Algemeen Toegangnr: 0207
  Datum: 24. November 1840
 9. Kraijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 10. Archiefnaam: Noord-Hollands Archief
  aangifte te Bussum op 26-03-1919 door twee aanprekers. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur is overleden op 25-03-1919 in het huis Brinklaan 145 alhier, des voormiddags ten negen ure, oud 72 jaren, zonder beroep, geboren te Delft,
  wonende alhier, echtgenoot van Cornelia Wilhelmina Smit, zoon van Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur en Anna Helelna Pieria Loke, beiden overleden,
  Datum: 25. März 1919
 11. Kraaijenhoff van de Leur, Adrianus Rudolphus, geboorteakte Es gibt verknüpfte Bilder
 12. en van Jan Fredrik Riesz, oud twee en dertig Jaren, beide
  Metelenkamp, Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand
  Half elf ure is voor ons Meester Rutger Johannes Cornelis
  eerste Luitenant der artillerie in garnisoen en
  Moeder Anna Helena Pieria Loke
  van het Mannelijk geslacht, waaraan hij de voor
  No. 581 In het jaar een duizend acht honderd zeven en veertig
  Plaats Delft
  Kraijenhoff van de Leur, oud vijf en dertig Jaren
  den Twintigsten der maand December des voormiddags ten
  Loke, oud acht en twintig Jaren, zijne huisvrouw
  namen Adrianus Rudolphus heeft gegeven.
  na voorlezing nevens ons onderteekend.
  eerste Luitenants der artillerie in garnisoen en wonende alhier. En
  Geboortedatum 18-12-1847
  Kind Adrianus Rudolphus
  wijk zes Nommer Negenenveertig van een kind
  Delft Akte Jaar 1847 Nummer 581
  Vader Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  middags ten Een ure is verlost in deszelfs woning
  wonende alhier welke ons heeft verklaard, dat Anna Helena Pieria
  der Stad Delft verschenen de heer Cornelis Geertruijes
  op den achttienden December dezes jaars des na
  ric Napoleon Dröker, oud Negenenveertig Jaren
  hebben de Vader en getuigen deze acte
  Archiefnaam: Gemeentearchief Delft
  De gemelde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Louis Frede-
  Datum: 18. Dezember 1847
 13. Kraijenhof van de Leur, Cornelis Geertruijes, geboorteakte Es gibt verknüpfte Bilder
 14. aangifte op 25-08-1812 door vader, 33 jaar, wonende te Brielle. Getuigen: Johannes van der Schilt, adjoint maire de la commune de Brielle (=schepen of wethouder), 68 jaar en Willem Terwiel (tekent als ter Wiel), agent van politie, 34
  jaren. wonende te Brielle.
  Aktenummer: akte 68
  Datum: 23/08/1812
  Aantekeningen: tijd 07.30 uur, 2e van tweeling
  Datum: 23/08/1812
  Aantekeningen: tijd 05.30 uur, 1e van tweeling
  Plaats: Brielle
  Vader: Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
  online:
  Aktenummer: akte 68
  Moeder: Cornelia Elisabeth Kolff
  Persoon: Cornelis Geertruijes Kraijenhof van de Leur
  Soort akte: geboorte
  Soort akte: geboorte
  Beroep vader: notaire impérial (=keizerlijk notaris)
  Moeder: Cornelia Elisabeth Kolff
  Leeftijd vader: ±32
  Vader: Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
  Plaats: Brielle
  Archiefnaam: Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg
  Persoon: Alida Jacoba Kraijenhoff
  Leeftijd vader: ±32
  Tweede kind van de tweeling vreemd genoeg alleen Kraijenhoff met dubbel f:
  Beroep vader: notaire impérial
  Datum: 23. August 1812
 15. Kraijenhof van de Leur, Cornelis Geertruijes, overlijdensakte Es gibt verknüpfte Bilder
 16. Archiefnaam: Gelders Archief
  Vader Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur
  Relatie: echtgenoot
  Overlijdensplaats: Velp
  Geslacht: M
  Partner Anna Helena Piëria Loke
  Algemeen Toegangnr: 0207
  Moeder Cornelia Elisabeth Kolff
  Inventarisnr.: 3161
  Inventarisnr: 3161
  Overlijdensdatum: 27-09-1886
  Soort akte: overlijden
  Nadere informatie geboortepl: Brielle; oud 74 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: zonder beroep; beroep moeder: zonder beroep
  Aangiftedatum: 29-09-1886
  Overledene Cornelis Geertruijes Kraijenhoff van de Leur
  Aktenummer: 200
  Genlias:
  Bron Burgerlijke stand - Overlijden
  Archieflocatie Gelders Archief
  Gemeente: Rheden
  Datum: 27. September 1886

Zeitbalken Cornelis Geertruijes (Cornelis Geertruijes) Kraijenhof van de Leur

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Verwendete Symbole: grootouders Großelternouders Elternbroers-zussen Geschwisterkinderen Kinder
Ziehen Sie die Zeitleiste, um vorwärts oder rückwärts in der Zeit zu gehen (oder benutzen Sie die L-und R-Tasten). Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen.

Über den Familiennamen Kraijenhof van de Leur


Historischer Kontext (basierend auf Hochzeit 20. März 1843)


    

Die Veröffentlichung Kwartierstaat Van der Sman wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).