BROBOL Genealogie

Bild von G.J. Broekhuis
Die Veröffentlichung BROBOL Genealogie wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf) und besteht aus 86.916-Personen. Wegen Privatsphäre werden 3.940-Personen nicht sichtbar gemacht. Mehr statistische Informationen (wie beispielsweise die Anzahl und die Spreizung genealogischer Ereignisse) über diese Publikation finden sie auf der Seite Statistik. Diese Publikation wurde am Freitag, 13 Oktober, 2023 zum letzten mal überarbeitet.


16-2-2016

BROBOL GENEALOGIE

AUTEUR: G.J.BROEKHUIS BARNEVELD (broekhuis.gj@gmail.com )

 

INHOUD en

GEBRUIKSAANWIJZING

INHOUD:

Aan het opstellen van deze Genealogie is sinds 1980 gewerkt. Het heeft geresulteerd in een digitaal bestand met meer dan 80.000 personen, die vrijwel allemaal op de een of andere wijze met elkaar verwant zijn. De familie waar het in hoofdzaak om gaat is Broekhuis/Broekhuizen/van Broekhuizen , met de roots op de Veluwe in midden Nederland. Daar omheen zijn ook een aantal families met gelijkluidende naam beschreven, die echter geen aanwijsbaar verband hebben met eerstgenoemde familie Broekhuis. Van met name de Barneveldse families Broekhuis zijn ook de aangetrouwden onder de loep genomen en voorzien van een kwartierstaat. Zo zijn de kwartierstaten ontstaan van: Gerrit Jan Broekhuis-Gijsbertha Moesbergen, van Jan Broekhuis en Heintje van Wessel en van Gerarda Broekhuis en Jan Gaasbeek.

Van een generatie later zijn de kwartierstaten uitgewerkt van de kinderen van Gerrit Jan Broekhuis en Gijsbertha Moesbergen:  Leendert Kiezebrink en Klasina Broekhuis, van Rijk Broekhuis en Aletta Silfhout, Lubertus Leertouwer en Wijnanda Broekhuis, van Hendrikus Broekhuis en Sophia Johanna van Beek en van Gerrit Jan Broekhuis en Gijsbertha van de Kieft.

Uit dezelfde generatie, maar dan van de kinderen van Jan Broekhuis en Heintje van Wessel: de kwartierstaten van Rijk Broekhuis en Johanna Knevel, van Jan Broekhuis en Geertruida Johanna Koning, van Jan Anthonie Broekhuis en Johanna Brouwer, van Gerrit Jan Broekhuis en Jans Maria Veerman/Adri de Ru, van Jacobus Johannes Broekhuis en Jannetje Groothuis en van Hendrikus Broekhuis en Elisabeth van de Brink.

Daarnaast de kwartierstaat van de kleindochter van Gerarda Broekhuis en Jan Gaasbeek: Jannetje de bruin en Hendrikus van den Brink.

Van de huidige generatie zijn in deze Genealogie de kwartierstaten opgenomen van: Gerrit Jan Broekhuis en Hildegard Bolz (Duitsland), van Frits Broekhuis en Margreet Middelman, van Johannes Frederik Baaten (Leiden)en Marjolein Plas, van Willem van Amerongen en Maria Broekhuis en van Hendrikus van den Brink en Jannetje de Bruin .

Voor het overgrote deel allemaal Veluwse geslachten, waarvan de gegevens ontleend zijn aan eigen onderzoek, gemeentelijke archieven en internet onderzoek. Vooral via internet zijn veel gegevens overgenomen van bestaande genealogieën. Vaak zijn deze gecontroleerd op juistheid, maar ook somss niet. Vooral de gegevens van voor 1600 zijn door mij niet op hun juistheid gecontroleerd. Wel vaak gecorrigeerd door gegevens van de een te vergelijken met die van een ander. Interessant daarbij is dat velen van ons nog van de beroemde Karel de Grote afstammen. Nu stamt half West Europa van hem af, maar het blijft toch leuk wanneer dit aangetoond kan worden.

GEBRUIKSAANWIJZING:

De op internet gepubliceerde BROBOL GENEALOGIE wordt regelmatig door mij onderhouden en bevat alleen de gegevens van reeds overleden personen. Wegens privacy redenen zijn de gegevens van nog levende personen niet openbaar. Wel bevinden die zich op de achtergrond in mijn bestand. De auteur stelt het ten zeerste op prijs wanneer veranderingen via een mail gemeld worden. Stelt de lezer onjuistheden vast in deze genealogie, dan ook graag melding hiervan, zodat deze gecorrigeerd kunnen worden.

TOEGANG:

Hoe krijgt u toegang tot deze genealogie: Toets op Google eenvoudig de naam in van een reeds overleden ouder of grootouder en voeg daaraan toe BROBOL GENEALOGIE en U komt dan op de site direct bij de door u opgegeven persoon. Met de pijltjestoets kunt u naar oudere of jongere generaties. Door op de geopende bladzijde naar beneden te scrollen komt u op mijn contactadres, waarmee u eventuele onjuistheden/wijzigingen  kenbaar kunt  maken.

Gerrit Jan Broekhuis, Barneveld,

BROBOL GENEALOGIE

 

Content and

USER MANUAL

Content:

This genealogy was first drafted in 1980 and has been worked on ever since. It resulted in a digital file, containing over 70000 names, that are -in one way or another-  related. This document focusses on the family Broekhuis and (van) Broekhuizen. They originate from ‘the Veluwe’; an area located in the centre of the Netherlands. Aside the names mentioned previously, there is a number of families with homonymous names described, but they show no identifiable connection with former family Broekhuis. The Barneveld family of Broekhuis and those who are  related by marriage have been investigated in particular and they have been given their own pedigree. This resulted in the origin of the pedigree of: Gerrit Jan Broekhuis and Gijsbertha Moesbergen, of Jan Broekhuis and Heintje of Wessel and of Gerarda Broekhuis and Jan Gaasbeek.

Of the next generation, the pedigree was elaborated of the children of Gerrit Jan Broekhuis and Gijsbertha Moesbergen: of Leendert Kiezebrink and Klasina Broekhuis,of  Rijk Broekhuis and Aletta Silfhout, of  Lubertus leertouwer and Wijnanda Broekhuis, of Hendrikus Broekhuis and Sophia Johanna van Beek and of Gerrit Jan Broekhuis and Gijsbertha van de Kieft.

From the same generation, but from the offspring of Jan Broekhuis and Heintje van Wessel: the pedigree of Rijk Broekhuis and Johanna Knevel, of Jan Broekhuis and Geertruida Johanna Koning, of Jan Anthonie Broekhuis and Johanna Brouwer, of Gerrit Jan Broekhuis and Jans Maria Veerman/Adri de Ru, of Jacobus Johannes Broekhuis and Jannetje Groothuis and of Hendrikus Broekhuis and Elisabeth van de Brink.

In addition, the family tree of the granddaughter of Gerarda broekhuis and Jan Gaasbeek: Jannetje de bruin and Hendrikus van den Brink.

This genealogy includes the pedigree of the current generation, knowing: Gerrit Jan Broekhuis and Hildegard Bolz (Germany), of Johannes Frederik Baaten (+Galjaard) and Marjolein Plas (+ Jansen van Galen), of Willem van Amerongen and Maria Broekhuis and of Hendrikus van den Brink and Jannetje de Bruin.

For the most part all generations are from the Veluwe. The data used is based on private investigation, city archives and internet research. The internet was especially useful for extracting data from other (existing) genealogies. These are often checked for accuracy, but not always. Data from before 1600 has not been checked by the author, however lots of the data found has been corrected by comparing one source with another. It’s an interesting trivial fact, that many of us are late descendants from the famous Emperor Charles the Great. Research shows that almost the half of Western Europe has the same blood line, but it is particularly nice it can be proven by this genealogy.

 

How to use this document

This genealogy can be found on the internet and is updated on a regular bases. It only contains the data of already deceased persons. Due to privacy reasons: no personal information will be made public while a person is still alive. However, this data has been sorted out and is stored in the background. When changes need to be made, the author prefers to receive an e-mail with this request. Although great care has been taken in creating this Genealogy, small inaccuracies might still occur. When information needs to be altered or corrected, please do not hesitate to notify the author as well.

 

Accessibility 

To access the Brobol genealogy: Go to Google and type in the name of a deceased one (e.g. parent or grandparent). Add: ‘BROBOL GENEALOGIE’ (Dutch term) to your search. You will automatically be directed to the site, showing the person you specified. Using the arrow keys will help you find older or younger generations. On the bottom of the page, there is a link you can use to send me corrections, report inaccuracies or request for alterations.

Gerrit Jan Broekhuis, Barneveld,

BROBOL GENEALOGY

 

Mit der Schnellsuche können Sie nach Name, Vorname gefolgt von Nachname suchen. Sie geben ein paar Buchstaben (mindestens 3) ein und schon erscheint eine Liste mit Personennamen in dieser Publikation. Je mehr Buchstaben Sie eingeben, desto genauer sind die Resultate. Klicken Sie auf den Namen einer Person, um zur Seite dieser Person zu gelangen.


Index der Familiennamen


Startpunkt in dieser PublikationHeute in der VergangenheitSammlungen

Diese Publikation ist Teil folgender Sammlung(en):

Logo Genealogie Online collectie Bevölkerungs­rekonstruktionenBevölkerungs­rekonstruktionen

Veröffentlichungen, die Familienrekonstruktionen von Familien und Bewohnern eines bestimmten Ortes oder einer bestimmten Region darstellen.Testen Sie diesen Service unverbindlich

mehr als 10 Tausend Genealogen sind bereits dabei!