De geslachten Van der Maat » Beatrix Bartholomeusdr van der Maath (1675-????)

Persoonlijke gegevens Beatrix Bartholomeusdr van der Maath 

 • Zij is geboren in het jaar 1675.
 • Vermelding op 10 februari 1703: Transport.Bron 1
  1703-02-10; een eiken bos groot omtrent anderhalf morgen, strekkende van de Utrechtseweg tot aan het land vanouds genaamd De Hoef, competerende Splinter Adriaensen Bleijcker
  Aktedatum:
  1703-02-10
  Verkopende partij:
  Frans van Dolre, wijnkoper en zijn vrouw Elisabeth Sprenger, borgers. Compareerde mede Johan Sprenger wonende te Utrecht en verklaarde als weduwenaar en boedelharder van Beatrix van der Maath bij deze afstand te doen van zijn rechten
  Kopende partij:
  Hendrik Camp en zijn vrouw Huijbertje van Brinckesteijn voor de ene helft, en Wouter Rijcksen van de Peght en zijn vrouw Beatricx van der Maath voor de andere helft
  Object:
  een eiken bos groot omtrent anderhalf morgen, strekkende van de Utrechtseweg tot aan het land vanouds genaamd De Hoef, competerende Splinter Adriaensen Bleijcker
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de Appelweg
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde juffrouw Van Ingen
  Opmerkingen:
  ? Hoefseweg
  Bladzijdenummer:
  74 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 10 februari 1703: Transport.Bron 1
  1703-02-10; een kamp bouwland, groot een morgen met zijn eigen heggen en wallen en een bos daarnaast gelegen, ook groot een morgen, strekkende mede van de Utrechtseweg tot aan het voorschreven land genaamd De Hoef
  Aktedatum:
  1703-02-10
  Verkopende partij:
  Frans van Dolre, wijnkoper en zijn vrouw Elisabeth Sprenger, borgers. Compareerde mede Johan Sprenger wonende te Utrecht en verklaarde als weduwenaar en boedelharder van Beatrix van der Maath bij deze afstand te doen van zijn rechten
  Kopende partij:
  Hendrik Camp en zijn vrouw Huijbertje van Brinckesteijn voor de ene helft, en Wouter Rijcksen van de Peght en zijn vrouw Beatricx van der Maath voor de andere helft
  Object:
  een kamp bouwland, groot een morgen met zijn eigen heggen en wallen en een bos daarnaast gelegen, ook groot een morgen, strekkende mede van de Utrechtseweg tot aan het voorschreven land genaamd De Hoef
  Belendingen 1:
  aan de zijde van de stad naastgelegen de kinderen van Sander van Zijl
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde na de Bergkant .... (sic)
  Opmerkingen:
  ? Hoefseweg
  Bladzijdenummer:
  74 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Johan Peperhooven
  Object:
  huis en hof gelegen buijten de Bloemendalse poort
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de weduwe Pieter Boeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Hendrik Arent van Zevender
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Wolbert Engelen, burger en karman
  Object:
  huis in de Bolderstraat, met een grote hof daarachter, bewoond en gebruijkt bij Bart Evertsen
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Geertjen Herms
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jacobus Janssen, bombasijdewerker
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en Maria Lubberts hun vrouwen, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath; item nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis in de Muurhuizen vanouds genaamd Prattenburgh, voorsien met schoone solders en groote kelders, met nog een aparte woninge daar annex, bewoond bij Jan Stalknegt
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan van Birkhoven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Cornelis van Coeverden naar de sijde van de Bloemendalse Binnenpoort
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Michiel van den Bergh, burger
  Object:
  huis op Bloemendal, met een hofje daarachter, bewoond en gebruikt door Jan Kloot
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Arien van de Biks erven
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Pieter ter Schuur
  Opmerkingen:
  volgens contract opgemaakt op 18 januari 1711, tussen de weduwe en kinderen van Bartholomeus van der Maath ter eene en de kinderen van Arien Maarssen van de Bick, ten andere sijde
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Langegracht, bewoond door Jacob Woutersen van der Sluijs
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde de erfgenamen van juffrouw van Lilaar
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde Jan van Dijk met zijn schuur
  Bladzijdenummer:
  158 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Nicolaas Hagen, burger
  Object:
  huis op de Weversingel (Cingel), omtrent Bloemendal
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Hendrik de Hoog
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de heer Italiaander met zijn stalling
  Bladzijdenummer:
  158 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis voorsien met afgescheijde vertrekken, in een schoone hoff, die annex met een ruijme plaats en pakhuijs op de plaats, alles staande en gelegen binnen deze stad in de Muurhuizen, bij het Sluijsje
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde Johan de Goeye
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de verkoopers
  Opmerkingen:
  dit alles op speciale condities, dat de acceptanten naar primo may 1734 te hare kosten een houten staketting, soo als die van ouds geweest is tusschen de hoff off plaats van deze en de huisinge van de heer de Goeye zullen moeten maken en onderhouden
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 23 augustus 1728: Transport.Bron 1
  1728-08-23; huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Aktedatum:
  1728-08-23
  Verkopende partij:
  Arien en Volquer van der Maath, soo voor haar selven en als speciale gemachtigden van Agnes Krieker en zijn vrouw Maria Lubberts, mitsgaders nog alle gemachtigden van Wouter Rijksen van de Berg en zijn vrouw Beatris van der Maath; van Bart Poort en zijn vrouw Maria van der Maath, items nog de gemelde Arien van der Maath beneffens voornoemde Wouter Rijksen van de Berg, mombers en voogden over Elisje van der Maath, onmondige nagelaten dogter van Jan van der Maath; nog alle gemachtigden van Elisabeth Oudendoelen, weduwe van Hendrik van der Maath, als moeder en momboirse voor haare onmondige kinderen, door haar voornoemde man aan haar in huwelijk verwekt en eijndelijk als speciale gemagtigde van Gijsbertus Oudendoelen, als met en beneffens genoemde Volquer van der Maath, gestelde momboirs en voogden over gemelte kinderen, door dese selter Hendrik van der Maath nagelaten met namen Elisabeth, Maria, Johanna en Barbara van der Maath tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans, in haar leven egtelieden
  Kopende partij:
  Rogier Camerbeek, advocaat 's Hoofd van Utrecht en Gijsbertus Oudendoelen, brouwer alhier
  Object:
  huis, schuur off stallinge, staande op de Cingel, achter het huis van de heer Italiaander
  Belendingen 1:
  aan de ene zijde het huis bij de dogter van Jan de waal gebruijkt
  Belendingen 2:
  aan de andere zijde de schuur behorende aan de grutterije
  Bladzijdenummer:
  153 recto
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 25 mei 1729: Transport.Bron 1
  1729-05-25; (2) anderhalve morgen tabaksland aan de Hogeweg, buijten de Kamppoort
  Aktedatum:
  1729-05-25
  Leningnemer:
  Beatris van der Maath, vrouw van Wouter Rijksen van de Berg, voor haar selve, mitsgaders als gemagtigde van de voornoemde van de Berg, hare man, op de 23 may 1729 op 't erf Weerhorst onder de geregte van Hoogland gepasseerd
  Leninggever:
  Geertruijda en Ida van Lilaar
  Lening:
  4500 gulden
  Onderpand:
  (2) anderhalve morgen tabaksland aan de Hogeweg, buijten de Kamppoort
  Belendingen 1:
  van agteren en aan de zijde de bewoners zelf
  Belendingen 2:
  aan de zijde van de hoek, Volquer van der Maath
  Bladzijdenummer:
  209 verso
  Toegangsnummer:
  0012 Stadsgerecht Amersfoort, 1435-1811
 • Vermelding op 31 juli 1733: Boedelscheiding.Bron 2
  Recordnr 5980
  Naam Van de Pegh, Wouter Rijkse
  Overleden (datum is niet vermeld) 1732, Amersfoort lw (Campstraat)
  Echtgenoot (wed. van:) Van de Maath, Beatris
  Omschrijving Amersfoort: tabaksland op Swijnevoort; huis aan de Campstraat + huis ernaast; 2 huizen Achter de Camp;
  Hoogland: boerenhuis, schuren en land genaamd Kleijn Weerhorst, op Keulhorst;
  Duyst, de Haar en Zevenhuizen: weiland in polder de Haar
  Akten Boedelscheiding: 31-07-1733 A. van Veerssen AT 033a003 rep 39. Testament: 30-11-1729 A. van Veerssen AT 033a002 rep 61.
  Opmerkingen Kinderen erfgenamen: Margaretha -, Hendrika -, Barbara -, Geertruda - en Bartha van de Pegh
  Zie overigens recordnr. 5731
 • Zij is overleden.
 • Zij is begraven op 8 oktober 1729 in Amersfoort.Bron 3
  07-06/26-06-1729
  Foeijt, Hendrik, wednr.Maria de Leeuw, en
  Barbara van de Pech, j.d., w.Af, ass.ouders Wouter van de att.v.Ut
  Pech en Beatrix van der Maath (zie EK 21,22)
  [Eemlandse Klappers 26, p. 85]
 • Een kind van Bartholomeus Adriaanssen van der Maath en Maria Jans
 • Barbara Jans van der Maath is haar petekind
 • Maria Ariensdr van der Maath is haar petekind
 • Barbara van der Maath is haar petekind
 • Barbara van der Maath is haar petekind
 • Petronella Volkerts van der Maath is haar petekind
 • Gerardus (Gerrit) Volkertsz van der Maath is haar petekind
 • Maria Volkerts van der Maath is haar petekind
 • Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 5 november 2011.

Gezin van Beatrix Bartholomeusdr van der Maath

Zij is getrouwd met Wouter Rijcksen van de Pecht.

Toestemming voor het huwelijk is 16 juli 1697 verkregen te Amersfoort.Bron 4

Zij zijn getrouwd op 2 augustus 1697 te Amersfoort, zij was toen 22 jaar oud.Bron 4

16-07/02-08-1697
Rijcksz, Wouter, j.m., ass.mo Henrickje Rijcx, hv Dirck Cornelis Taij, en
Beatrix van der Maath, j.d., ass.va Bartholomaeus van der Maath, grutter
(zie EK 21,64)
Ze zijn in de kerk getrouwd op 1 augustus 1697 te Amersfoort, zij was toen 22 jaar oud.Bron 5


Kind(eren):


Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Beatrix Bartholomeusdr van der Maath?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Beatrix Bartholomeusdr van der Maath

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Voorouders (en nakomelingen) van Beatrix Bartholomeusdr van der Maath


  Toon totale kwartierstaat

  Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

  • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
  • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
  • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).  Visualiseer een andere verwantschap

  Bronnen

  1. Akten van transport ( Archief Eemland )
  2. Archief Eemland - Notariele Archieven Amersfoort
  3. Eemlandse Klappers 28, p. 282
  4. Eemlandse Klappers 26, p. 253
  5. DTB Amersfoort trouwen RK Kromme Elleboog [Eemlandse Klappers 21, p. 64]

  Historische gebeurtenissen

  • Stadhouder Prins Willem III (Huis van Oranje) was van 1672 tot 1702 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
  • In het jaar 1697: Bron: Wikipedia
   • 13 maart » Tayasal, het laatste vorstendom van de Itzá - Maya, wordt door de Spanjaarden veroverd.
   • 11 september » Slag bij Senta: Eugenius van Savoye verslaat de Ottomaanse Turken bij Senta.
   • 20 september » De Vrede van Rijswijk wordt getekend.
   • 2 december » St Paul's Cathedral (Londen) geopend.

  Over de familienaam Van der Maath


  Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
  Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van der Maat", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-der-maat/I2607.php : benaderd 17 juni 2024), "Beatrix Bartholomeusdr van der Maath (1675-????)".