genealogieonline

WO2 slachtoffers » Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945

Hieronder opgesomd zijn WO2 slachtoffers die ook voorkomen op de website Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945:


De website Oorlogsdoden in Nijmegen 1939-1945 is gemaakt door de Werkgroep Oorlogsdoden Nijmegen, een samenwerkingsverband van leden van diverse instanties onder auspiciën van het Nijmeegs Comité 4 en 5 mei. Het is een digitaal monument voor de vele slachtoffers, met name onder de Nijmeegse burgerbevolking.