genealogieonline

Van den Berg Steneker Stamboom » Lubbert Piers Lycklama À Nijeholt

Persoonlijke gegevens Lubbert Piers Lycklama À Nijeholt Mannelijk


Gezin van Lubbert Piers Lycklama À Nijeholt

Hij is in de kerk getrouwd met (1) Romelia van Scheltinga op 13 november 1664 te Heerenveen, hij was toen 25 jaar oud.Bron 1

Schoterland, huwelijken 1664
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 november 1664 in Heerenveen
Man: Lubbertus Lijcklema
Vrouw: Romelia van Scheltings
hij is grietman van Ooststellingwerf en mede-raad ter Admiraliteit te Harlingen
Bron:Trouwregister Hervormde gemeente Heerenveen 1642-1673
Inventarisnr DTB 597
~
in Opsterlandse Veencompagnie (Tresoar)
~
II. Pyer Lycklama, * Makkinga 1611, H aldaar 1679, x Ooststellingwerf 1635 Grietje Auckedr., * Makkinga 1647.
Uit dit huwelijk:
1. Lubbertus, volgt III.
2. Augustinus, volgt III bis.

III. LUBBERTUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * 1639, H Makkinga 1697, x 1e Heerenveen 1664 Romckjen van Scheltinga, * Leeuwarden 1647, H Makkinga 1670.
Uit dit huwelijk:
IV. AUGUSTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * 1670, H Beets 1744, x 2e 1695 Detcke van Andringa, * Lemmer 1677, H Beets 1719. N.B. Hij kocht in 1702 van Willem van Haren de helft in de Compagnie, waarvan hij weer de helft, dus 1/4 overdroeg aan zijn oom (III bis). Diens nazaten droegen in 1801 hun aandeel weer over aan de tak van Augustinus (IV), die waarschijlijk kort tevoren ook de aandelen der families De Kempenaer en Teijens had verworven en reeds in 1717 dat der familie Van Wyckel. Deze tak had zodoende alle aandelen in handen, die in de 19e-eeuwse rekeningen in 200e delen worden uitgedrukt. Bij de namen der verschillende gerechtigden is hierna aangegeven, hoeveel van deze 200e delen zij bezaten. Met de "kleine boedels" is daarbij geen rekening gehouden.
Uit dit huwelijk:
1. LIVIUS SUFFRIDUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1695, H Beetsterzwaag 1773, x Idaard 1733 Auckje Cunira van Scheltinga, * Heerenveen 1709, H Beetsterzwaag 1765.
2. Tinco, volgt V.
3. LUBBARTUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1698, H Beetsterzwaag 1775. <-------------
4. Eritia, volgt V bis.
5. DANIEL DE BLOCQ LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1702, H Beetsterzwaag 1781.
6. Regnerus Lycklama à Nijeholt, * Beets 1704, H Leeuwarden 1756. 7. DIDO CECILIA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1706, H Leeuwarden 1748. 8. Romelia Margaretha, volgt V ter.

V. TINCO LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1696, H Leeuwarden 1762, x Heerenveen 1726 Martha Kinnema van Scheltinga, * aldaar 1702, H Leeuwarden 1778. Uit dit huwelijk: 1. Amelia Wiskia, volgt VI. 2. Augustinus, volgt VI bis.

VI. AMELIA WISKIA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1733, x 2e aldaar 1759 VINCENTIUS VAN GLINSTRA, * 1734, H Zweins 1780. Uit dit huwelijk: 1. Eritia Martha, volgt VII. 2. Martha Kinnema, volgt VII bis.

VI. bis. AUGUSTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1742, H Oldeboorn 1789, x Leeuwarden 1762 Susanne des H R. Rijksbarones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, * aldaar 1736, H Utrecht 1799. Uit dit huwelijk:
1. TINCONIA MARTHA ANDRINGA LYCKLAMA A NIJHOLT, * Leeuwarden 1763, H aldaar 1819, x Nijmegen 1789 jhr. HENDRICUS FRANCISCUS JOSEPHUS VAN SCHENK VAN NIJDEGGEN, * aldaar 1758, H Oranjewoud 1827. (3 1/3, verkocht aan de overige Compagnons 1805 en verdeeld als volgt 1846: douair Van Eysinga en erven Van Lynden elk 0,5, mr. Delbeek 1 1/3, baron van Svtzama D.G. Wijndels en L.R. Fontein elk 1/3).
2. Georgine Wolffeline Françoise, volgt VII. 3. Tinco Martinus, volgt VII.bis.

VII. GEORGINE WOLFFELINE FRANCOISE LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1765, H Breda 1816, x Oldeboorn 1782 PHILIP HENDRIK NERING BÖGEL, * Paramaribo 1759, vermist 1799. (13 1/3).
Uit dit huwelijk: 1 Susanna Maria Nering Bögel, * Leeuwarden 1783, H Ginneken 1827, x Muiden 1815 Adriaan Willem Storm de Grave, * Hattem 1763, Breda 1817. 2. Christina Martha Nering Bögel, * Leeuwarden 1785, x Muiden 1817 Leonardus Constantinus Willems, * Lier 1785. 3. Martha Kinnema van Scheltinga Nering Bögel, * Leeuwarden 1788 H Utrecht 1875, x Muiden 1816 Krijn Hoogeveen, * Utrecht 1789, H aldaar 1869. 4. Augustine Nering Bögel, * Leeuwarden 1790, H Delft 1837, x Muiden 1810 FREDERIK CAREL LIST, * Breda 1784, H Wageningen 1868 (Verkopen 1844 aan baron van Sytzama en L.R. Fontein elk 4 Aan D.G. Wijndels 5 1/3).

VII. bis. Jhr. TINCO MARTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1766, H aldaar 1844, x 1e Leeuwarden 1790 Elisabeth Helena des H.R. Rijksbarones thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg, * aldaar 1767, H Oldeboorn 1803; x 2e Baambrugge 1804 Francina Johanna Blomkolk, * Amsterdam 1784, H Oldeboorn 1842 (13 1/3). Uit het 1e huwelijk: 1. Christine Helena Geertruida, volgt VIII. 2. Jvr. Susanna Lycklama à Nijeholt, * Leeuwarden 1796, H Oldeboorn 1845. 3. Jvr. VALERIA JULlANA DOMINICA JUSTINA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1799, H Oldeboorn 1858. (2 2/9). 4. Jhr. WILCO HOLDINGA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1801, H Oldeboorn 1872, x Maastricht 1832 JEANNE HENRIETTE VAN VLOTEN, * Elsene 1810, H Oldeboorn 1881. (2 2/9). Uit het 2e huwelijk: 5. Fredericus Ignatius, volgt VIII.bis. 6. Jhr. mr. GEORG WOLFGANG FRANCISCUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Oldeboorn 1808, H Leeuwarden 1875 (2 2/9). 7. Jan Anne, volgt VIII ter.

VIII. Jvr. CHRISTINA HELENA GEERTRUIDA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1793 H Alkmaar 1868, x Utingeradeel 1817 JAN WENTHOLT, * Groot Lankum 1792, H Alkmaar 1857. (2 2/9). Uit dit huwelijk: 1. Ludolph Reinier, volgt IX. 2. Tinco Martinus, volgt IX.bis. 3. Pieter Lucius, volgt IX.ter. 4. AUGUSTINUS GEORG WENTHOLT, * Heerenveen 1824, H Alkmaar 1900. (0,5555).

IX. LUDOLPH REINIER WENTHOLT, * Nijehaske 1819, H 's-Gravenhage 1905, x Enschede 1850 Catharina Johanna Barbara van Rijn, * Dalfsen 1824, H Zwolle 1911. (0,5556, erft 1881 van douair jhr. W.H. Lycklama 0,7407, 1900 van zijn jongste broer 0,5555). Uit dit huwelijk: 1. Jan Wentholt, * Almelo 1851, H s- Gravenhage 1930, x Amsterdam 1884 Ida Christina Huygens, * aldaar 1864, H 's- Gravenhage 1924. 2. Antoinette Catharina Johanna Wentholt, * Almelo 1852, x Zwolle 1876 mr. Oswald François Greven, * aldaar 1850. 3. Tinco Martinus Wentholt, * Zaandam 1854, H 's-Gravenhage 1909, x Vianen 1882 Geertruida Jannetje Anna Waardenburg, * aldaar 1864 H 's-Gravenhage 1923. 4. Dirk Nicolaas Wentholt, * Zaandam 1857, H 's-Gravenhage 1930, x Zwolle 1883 Geertruida Johanna Greven, * aldaar 1863. 5. Ludolph Reinier Wentholt, * Alkmaar 1860, H 's-Gravenhage 1923 x Harlingen 1890 Aletta Harmens, * aldaar 1866.

IX. bis. Mr. TINCO MARTINUS WENTHOLT, * Nijehaske 1820, H Arnhem 1885, x Brummen 1855 MARIA LUCRETIA SENN VAN BASEL, * Utrecht 1828, H 's-Gravenhage 1917 (0,5556, erft 1881 van douair. jhr. W.H. Lycklama 0,7407). Uit dit huwelijk: 1. CHRISTINA HELENA GEERTRUIDA WENTHOLT, * Harlingen 1856, H Menton 1937 (0,1944). 2. Mr. ANTHONY WILLEM CORNELIS WENTHOLT, * Alkmaar 1857, H 's- Gravenhage 1914, x aldaar 1891 Theodore Louise Lambertine Henriëtte van Mierop, * Hillegersberg 1862. (0,1944). 3. Elisabeth Helena, volgt X. 4. Mr. GEORG WOLFGANG FRANCISCUS WENTHOLT, * Alkmaar 1863, H Rotterdam 1924, x 's-Gravenhage 1900 Henriette Theodore Fredérique Boogaard, * aldaar 1870 (0,1945, erft 1875 van jhr. G.W.F. Lycklama 2,2222). 5. MARGARETHA LUCIA WENTHOLT, * Alkmaar 1866, H Delden 1917, x Twello 1889 jhr. Anton Hendrik Pieter Carel van Suchtelen van de Haare, * 's-Gravenhage 1859, H Velp 1920. (0,1945).

IX. ter. PIETER LUCIUS WENTHOLT, * Nijehaske 1822, H Heilo 1883, x Alkmaar 1854 jvr. JAENNETTE AGNES VAN FOREEST, * aldaar 1822, H Alkmaar 1891. (0 5555, erft 1881 van douair. jhr. W.H. Lycklama 0,7407). Uit dit huwelijk: 1. Cristina Helena Geertruida, volgt X. 2. JACOBA ELISABETH WENTHOLT, * Heilo 1856, H Alkmaar 1926, x Heilo 1885 mr. ADRIANUS PETRUS HENDRIK DE LANGE, * Alkmaar 1858, H aldaar 1927 (0,3561, verkoopt 1897 aan erven mr. Karsehoom 0,005). 3. JOHANNA WENTHOLT, * Heilo 1860, H s-Gravenhage 1932, x Alkmaar 1886 EDUARD ARTHUR FERDINAND BLOKHUIS, * Singosari 1861, H Gravenhage 1933. (0,3561, verkoopt 1897 aan erven mr. Karsehoom 0,005). 4. DIRK WENTHOLT, * Heilo 1863, H Hillegom 1928, x Utrecht 1892 Dorothea Petronella Serena Beets, * aldaar 1864 (0,3562, verkoopt 1897 aan erven mr. Karseboom 0,0051).

VIII. bis. Jhr. FREDERICUS IGNATIUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Oldeboorn 1807, H Groningen 1862 x Leeuwarden 1836 ANNA CHARLOTTA VAN DER HAER, * Witmarsum 1814, H Groningen 1887. (2 2/9). Uit dit huwelijk: Jvr. FRANCINA JOHANNA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Oldeboorn 1839, H Arnhem 1912, x Zuidlaren 1866 dr. JAN POPKO DOMENIE, * Haren 1838, H Zuidlaren 1872 (2 2/9).

VIII. ter. Jhr. JAN ANNE LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Oldeboorn 1809, H s- Gravenhage 1891, x Opsterland 1836 jvr. Ypkjen Hillegonda van Eysinga * Beetsterzwaag 1815, H aldaar 1854 (zie beneden). (2 2/9). Uit dit huwelijk: 1. Jhr. TINCO MARTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beetsterzwaag 1837, H Cannes 1900, x Breda 1875 JULIA AGATHA des H.R. Rijksbarones THOE SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, * Oosterhout 1845, H Leeuwarden 1914. (0,7407, erft 1856 van douair. Van Eysinga 4,4306. 1858 van jvr. V.J.D.J. Lycklama 2; 2222 alles verkocht aan jhr. J.A.A.C.S. Lycklama 1906). 2. Augustinus, volgt IX. 3. Jvr. ERITIA ENA ROMELIA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beetsterzwaag 1845, H aldaar 1902 (0,7407, erft 1856 van douair. Van Eysinga 4,4306, alles verkocht aan haar jongste broer 1892).

IX. Jhr. AUGUSTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beetsterzwaag 1842, H Doorn 1906, x Leeuwarden 1872 Anna Adriana Cornelia Sixma barones van Heemstra, * aldaar 1853, H Apeldoorn 1903 (0,7408; erft 1856 van douair. Van Eysinga 4,4305; koopt 1392 van zijn zuster 5,1713, verkoopt 1896 aan mevr. Alewijn 0,3333, 1898 aan mr R. baron van Harinxma 0,0093, koopt 1904 van erven Delbeek 2). Uit dit huwelijk: X. Jhr. JAN ANNE AUGSTINUS CORNNLIS SCHELTO LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Wiesbaden 1885, 't Zandvoort 1917 (12, koopt 1906 van douair. jhr. T.M Lycklama 7,3935, van mevr. Van der Goes 0,6065).

V. bis. ERITIA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1700, H aldaar 1762 x Oosterbierum 1727 SACO VAN IDSINGA, * Harlingen 1693, H aldaar 1732. Uit dit huwelijk: 1. Ena Romelia, volgt VI. 2. Dido Cecilia volgt VI bis.

VI. ENA ROMELIA VAN IDSINGA, * Harlingen 1729, H Beets 1795, x aldaar 1754 AYZO VAN BOELENS, * Beetsterzwaag 1694, H Olterterp 1782, wedn. Rinske Lycklama à Nijeholt (zie beneden). Uit dit huwelijk: VII. YPCKJEN HILLEGONDA VAN BOELENS, * Beetsterzwaag 1756, H aldaar 1789, x Beetsterzwaag 1778 REINHARD baron VAN LYNDEN, * Utrecht 1742, H Beetsterzwaag 1819 (61) Uit dit huwelijk: 1. Ayzo Boelens van Lynden, * Leeuwarden 1779, H Franeker 1792. 2. Frans Godard Ayzo Boelens, volgt VIII. 3. Eritia Ena Romelia, volgt VIII bis.

VIII. bis. ERITIA ENA ROMELIA barones VAN LYNDEN, * Beetsterzwaag 1787, H Utrecht 1856, x Opsterland 1811 jhr. BINNERT PHILIP VAN EYSINGA, Langweer 1785, H Beetsterzwaag 1835 (30,5, koopt 1846 van jhr. Van Schenk 0,5, 1850 van baron van Sytzarna 8,875). Uit dit huwelijk: 1. Clara Feyona, volgt IX. 2. Jvr. Ypkjen Hillegonda van Eysinga * Beetsterzwaag 1815, H aldaar 1854, x Opsterland 1836 jhr. Jan Anne Lycklama à Nijeholt, * Oldehoorn 1809, H , s-Gravenhage 1891 (zie boven). 3. Catharina Johanna, volgt IX.bis

IX. Jvr. CLARA FEYONA VAN EYSINGA, * Beesterzwaag 1812, H aldaar 1861, x Opsterland 1835 mr. MAURITS PICO DIEDERIK baron VAN HARINGXMA THOE SLOOTEN, * Holwerd 1804 H Beesterzwaag 1876. (13,2917). Uit dit huwelijk: 1. Albertus, volgt X. 2. Mr. BINNERT PHILIP baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, * Drachten 1839, H Leeuwarden 1923, x Menaldumadeel 1863 jvr. Anna van Beyma, * Dronrijp 1839, H Beetsterzwaag 1928. (3,3229, verkocht aan baron van Lynden 1887. 3. Mr. RIJNHARD baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, * Drachten 1841, H Beetsterzwaag 1928, x Dantumadeel 1872 Adriana Johanna Wilhelmina barones van Sytzama, * Driesum 1851, * Beetsterzwaag 1877 (3,3229, koopt 1898 van jhr. A. Lycklama 0,0093, 1899 van jhr. mr. W.H. de Beaufort 0,0764, 1904 van erven Delbeek 2,6979). 4. Johan Sippo, volgt X.bis.

X. ALBERTUS baron VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, Drachten 1836, H Olterterp 1881, x Opsterland 1862 Carolina Amalia von Clermont, * Biblisheim 1837, H Olterterp 1878 (3,3230). Uit dit huwelijk: 1. CLARA FEYONA barones VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, * Steinheim 1863, H 's-Gravenhage 1929 (1,6615). 2. JOHANNA MARIA barones VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, * Steinheim 1864,H Passau 1934, x Leeuwarden 1884 jhr. HENDRIK MAURITS VAN DER GOES, * 's-Gravenhage 1858, H Bakkeveen 1938 (1,6615, verkoopt 1906 aan erven jhr. A Lycklama 0,6065).

X. DIDO CECILIA CAROLINA barones COLLOT D' ESCURY, * Leiden 1829, H Amersfoort 1906 x Leiden 1856 FREDERIC MARIE BALTHAZAR ridder ALEWIJN, * Breda 1831, H Beek 1903 (3,8333, koopt 1873 van haar broer 3,8334, 1896 van jhr. A. Lycklama 0,3333). Uit dit huwelijk: 1. MARTIN FREDERIK ridder ALEWIJN, * Leiden 1857, H Wemmel 1938, x Genève 1919 Marianne Isabella Martina Frederica Faure, * Kaapstad 1852, H Herentals 1945 (4). 2. ANTOINE CHARLES MARIE ridder ALEWIJN, * Arnhem 1864, H 's-Hertogenbosch 1919, x 's-Gravenhage 1897 Josine Lucie gravin van Limburg Stirum, * Utrecht 1872 (4).

V. ter. ROMELIA MARGARETHA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beets 1709, H Terband 1774, x Beetsterzwaag 1732 MARTINUS VAN BOURICIUS, * 1708 H Heerenveen 1755. Uit dit huwelijk: VI. DEDJE CECILIA VAN BOURICIUS, * 1742, H Leeuwarden 1784, x Terband 1764 EDO ALMA VAN IDEMA, * 1733, H Terband 1803. Uit dit huwelijk: VII. MARTINUS BOURICIUS VAN IDEMA, * Terband 1772, H Heerenveen 1812, x Hoorn 1793 SOPHIA ANGENIS BEATRIX VAN VOSS, * Nijmegen 1773, H Heerenveen 1833 (56). Uit dit huwelijk: 1. EDO ALMA BOURICIUS VAN IDEMA, * Heerenveen 1794, H 1815. 2. Agatha Dido Cecilia, volgt VIII. 3. WILLEM HENDRIK BOURICIUS VAN IDEMA, * Heerenveen 1797, aldaar 1852, x Harlingen 1843 Aafke Tuinhout, * Jorwerd 1811, Harlingen 1883 (11,2, erft 1839 2,8 van zijn broer, verkoopt 1844 alles voor gelijke delen aan baron van Sytzama D.G. Wijndels en L.R. Fontein). 4. Detje Cecilia Agatha, volgt VIII.bis. 5. Catharina Sophia Jetsckea, volgt VIII.ter.6. FREDERIK CHRISTIAAN BOURICIUS VAN IDEMA, * Heerenveen 1803, H aldaar 1839 (11,2).

X. Jvr. Detje Cecilia Agatha Strick van Linschoten, * Utrecht 1861, Arnhem 1893, x Haarlem 1886 Cornelis Egbert Perk, * Hilversum 1843, H Arnhem 1893. Uit dit huwelijk: XI. Albertus Cornelis Perk, * Anna Paulowna 1887, H bij Rameloh 1919 Denter 1911 Dodonea Jacoba Elisabeth Steyn Parvé, * 's-Gravenhage 1891 (De aandelen der familie Delbeek verkocht 1904 aan baron van Pallandt 2,8021, A. Vrijburg 2 mr. R. baron van Harinxma 2,6979, jhr. A Lycklama 2 en J. Wierda 2)

III. bis. AUGUSTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * 1642, H Olterterp 1715, x HILLEGONDA HEMMINGA, Beetsterzwaag 1655, H Olterterp 1730. Uit dit huwelijk: 1. Pierius, volgt IV. 2. Rinske, volgt IV.bis. 3. Ayso Hemminga Lycklama à Nijeholt, * Beetsterzwaag 1691, H Olterterp 1723.

IV. PIERIUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beetsterzwaag 1681, H aldaar 1720, x Jorwerd 1714 CATHARINA JANSSONIUS, * aldaar 1691, H Leeuwarden 1720. Uit dit huwelijk: 1. Augustinus, volgt V. 2. Aletta Catharina, volgt V.bis.

V. AUGUSTINUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1715, H Jorwerd 1766, x aldaar 1739 Elizabeth Hemstra, * Baard 1715, H Jorwerd 1772. Uit dit huwelijk: 1. Pierius, volgt VI. 2. Ayzo Lycklama à Nijeholt, * Jorwerd 1745, Bolsward 1824, x Arum 1779 Mintje Wiarda, * Oosterlittens 1759, Bolsward 1812. 3. Catharina Lycklama à Nijeholt, * Jorwerd 1749, H Workum 1813, x Jorwerd 1778 Lamoraal Albertus AEmilius Sluyterman, * Balk 1757, H Workum 1838. 4. Johannes Lycklama à Nijeholt, * Jorwerd 1753, H aldaar 1772.

VI. PIERIUS LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Jorwerd 1740, H 1780, x Jorwerd 1766 Sjuwke Sjoerds. Uit dit huwelijk: 1. Augustinus Lycklama à Nijeholt, * Workum 1767, H Arum 1832, x aldaar 1790 Trijntje Feykema, * Arum 1769, H aldaar 1799. 2. Sjoerd Lycklama à Nijeholt, * 1772, H 1787. 3. Ayzo Lycklama à Nijeholt, * 1774.

V. bis. ALETTA CATHARINA LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Leeuwarden 1717, H Heerenveen 1789, x Jorwerd 1735 DANIEL DE BLOCQ VAN SCHELTINGA, * Heerenveen 1704, H aldaar 1781. Uit dit huwelijk: 1. Martinus, volgt VI. 2. Catharina van Scheltinga, * Heerenveen 1737, H 1813, x Heerenveen 1761 Hector Livius van Haersma, * Jelsum 1737, H Oudega 1820. 3. Pierius van Scheltinga, * Heerenveen 1741, H Harlingen 1809, x Marssum 1764 Sjoerdtje Hixenius, * Leeuwarden 1742, H aldaar 1800. 4. Amelia Coehoorn van Scheltinga, * Heerenveen 1742, x aldaar 1762 Imilius Josinus de Schepper, * Deventer 1736, H Hogebeintum 1790. 5. Mr. Leonardus Epeus van Scheltinga, * Heerenveen 1748, H Augustinusga 1834, x aldaar 1774 Maria van Haersma, * Leeuwarden 1743, H Augustinusga 1826.

IV. bis. RINSKE LYCKLAMA A NIJEHOLT, * Beetsterzwaag 1688, H aldaar 1750, x Beetsterzwaag 1721 AYZO VAN BOELENS, * aldaar 1694, H Olterterp 1782; hij hertr. Beets 1754 Ena Romelia van Idsinga (zie boven). Uit dit huwelijk: V. Boelardus Augustinus van Boelens, * Leeuwarden 1722, H Hardegarijp 1777, x Tietjerksteradeel 1771 Antje Mellinga, * Hardegarijp 1729. Uit dit buwelijk: 1. Ayzoo, volgt VI. 2. Rinskje Ypkje van Boelens, * Hardegarijp 1763, H Leeuwarden 1820, x aldaar 1781 Nicolaas Arnoldi Knock, * 1759 H 1794. 3. Hillegonda van Boelens, * Hardegarijp 1764, H aldaar 1824, x Leeuwarden 1784 mr. Epeus Wielinga Huber, * aldaar 1754, H Leeuwarden 1794. 4. Ambrozius Ayzo van Boelens, * Hardegarijp 1766, H Olterterp 1834, x Utrecht 1790 Susanna Cornelia Trotz, * Demerary 1772, H Olterterp 1848. 5. Ypckjen Rinske van Boelens, * Hardegarijp 1767 H Oenkerk 1804, x aldaar 1792 Michiel de With, * Dokkum 1765, H Augustinusga 1818.

VI. Mr. Ayzoo van Boelens, * Hardegarijp 1760, H Leeuwarden 1801, x 1791 Eliza Pratje, * Bremen 1766, H Leeuwarden 1808. Uit dit huwelijk: 1. Boelardus Augustinus van Boelens, * Lesum 1793, H Groningen 1842, x Dalen 1837 Françoise Henriëtte Madelon Hédou, * Velp 1807, H Arnhem 1866. 2. Anna Hillegonda van Boelens, * Leeuwarden 1795, H Franeker 1826. 3. Jan Hendrik van Boelens, * Lesumbruch 1792, H Leeuwarden 1865, x aldaar 1812 Christina Medendorp, * aldaar 1790, H Leeuwarden 1859. N.B. In 1801 verkochten de families Lycklama (jongere tak) en van Scheltinga, die elk 1/16 in de Compagnie bezaten, en omstreeks dezelfde tijd de fam. Boelens, die 1/8 bezat, deze aandelen aan de oudere tak Lycklama.

Hij is getrouwd met (2) Anna van Andringa in het jaar 1675, hij was toen 36 jaar oud.

Bolsward, huwelijken 1675
Attestatie afgegeven op 18 oktober 1675
Man: Lubbertus van Lycklema à Nijholt
Vrouw: Anna van Andringa afkomstig van Bolsward
grietman Oost Stellingwerf en monster commissaris Provincie Friesland
Bron: Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward 1666-1695
Inventarisnr DTB 142

Toestemming voor dit huwelijk is 18 oktober 1675 verkregen te Bolsward.Bron 2


Notities bij Lubbert Piers Lycklama À Nijeholt

LUBBERT LYCKLAMA 1639-1697, GRIETMAN OOSTSTELLINGWERF
PC van Bennekom schrijft:
Lubbert Lycklama a Nijeholt, geb. 1639, ovl. 28 aug 1697 te Makkingea, beroep(en): Grietman van Ooststellingwerf, zoon van Pier Lycklama a Nijeholt en Grietje Rincks van Blesdijke,
Gehuwd (1) 13 nov 1664 (tot 2 jul 1670) met:
Romckjen (Romelia) van Scheltinga, geb. 9 apr 1647 te Leeuwarden, ovl. 2 jul 1670 te Makkingea
Kind: Augustinus (Augustinus) Lycklama a Nijeholt, geb. 1 jan 1670, ovl. 22 jun 1744 te Beetsterzwaag, beroep(en): Lid van gedeputeerde staten, Grietman van Opsterland
gehuwd op 14 jan 1693 met: Houkje (Houkje) van Glinstra, geb. 18 aug 1671 te Leeuwarden, ovl. 31 dec 1693
Gehuwd (2) 18 okt 1675 te Bolsward met:
Antje van Andringa, geb. 16 nov 1640, ovl. 30 apr 1718
~
De volgende stemkohieren hebben mogelijk betrekking op Lubbert (Piers of Lyckles?), echtgenoot van Anna van Andringa.
Stemkohier 1698 Oudeschoot (Schoterland)
Stem nr 22, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Grietman Martinus van Scheltinga, eigenaar voor 1/4 <---SCHELTINGA
Lubbert Lyckles, eigenaar voor 3/4, gebruiker voor 't geheel
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland
~
Stemkohier 1728 Oudeschoot (Schoterland)
Stem nr. 22, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Oud-grietman Martinus van Scheltinga, eigenaar voor 3/4, en samen met
Cornelius van Scheltinga voor de overige 1/4
Oud-kolonel Cornelius van Scheltinga, eigenaar, met
Martinus van Scheltinga, voor 1/4
Lubartus Lyklama, gebruiker <**** achterneef van Lubber Piers, overleden grietman van Ooststellingwerf.
Bron: Stemkohieren 1728, gedrukt op last van de Staten van
Friesland (Leeuwarden 1730). Orig.: Toegang 5, inv. nr. 3519
~
Stemkohier 1698 Haskerhorne (Haskerland)
Stem nr 1, aantal stemmen: 1 en stem nr 2, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar
Meinte Tjalles, gebruiker
~
Stemkohier 1698 Westermeer (Haskerland)
Stem nr 12, aantal stemmen: 1
Stem nr 25, aantal stemmen: 1, opm. Samengevoegd met nr 26
Zakelijk gerechtigden:
Juffr. Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus Lycklama à Nijeholt, eigenaar
Tjeert Bonties, gebruiker
~
Stemkohier 1698 Donkerbroek (Ooststellingwerf)
Stem nr 6, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van Lubbertus Lycklama â Nieholt, in leven grietman over Ooststellingwerf, eigenaar
Alle Foppes, gebruiker
~
Stemkohier 1698 Donkerbroek (Ooststellingwerf)
Stem nr 13, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van Lubbertus Lycklama, in leven grietman van Ooststellingwerf, eigenaar
Folkert Claes, gebruiker
~
Stemkohier 1698 Donkerbroek (Ooststellingwerf)
Stem nr 14, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van Lubbertus Lycklama, in leven grietman van Ooststellingwerf, eigenaar
Bartel Luytjes , gebruiker
Lamme Coenes , gebruiker

Stemkohier 1698 Akmarijp (Utingeradeel)
Stem nr 15, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Danckerde Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
A. van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Mathias van Viersen, uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met Henricus Recalf, voor 1/3
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 1/3
Regnerus van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/3
Henricus van Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
L. van Andringa, eigenaar
Attie Pyters, gebruiker

Stemkohier 1698 Akmarijp (Utingeradeel)
Stem nr 17, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
A. van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
L. van Andringa, eigenaar
Dancker de Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Henricus van Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Hofmeester Vegilin (VEGELIN VAN CLAERBERGEN) weduwe, als moeder en voogdes, eigenaar voor 1/2
Regnerus van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/6
Mathiasvan Viersen uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met Henricus Recalf, voor 1/6
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 1/6
Marten Sytses , gebruiker

Stemkohier 1698 Akmarijp (Utingeradeel)
Stem nr. 18, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Mathiasvan Viersen , uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met Henricus Recalf, voor 1/3
A. van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Regnerus van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/3
L. van Andringa, eigenaar
Henricus van Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Dancker de Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 1/3
Antie Pyters, gebruiker
Marten Sytses (, gebruiker

Stemkohier 1698 Akmarijp (Utingeradeel)
Stem nr. 20, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Henricus Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Danckerde Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Regnerus van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/3
Mathias van Viersen , uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met Henricus Recalf, voor 1/3
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lyklama, eigenaar voor 1/3
A. van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
L. van Andringa, eigenaar
Marten Sytses, gebruiker

Stemkohier 1698 Akmarijp (Utingeradeel)
Stem nr. 22, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Henricus Recalf, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Regnerus van Andringa, eigenaar, met familie, voor 1/6
L. van Andringa, eigenaar
Dancker de Kempenaer, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Vrouw Aurelia van Hillema, eigenaar voor 1/2
Augustinus van Lycklama, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 1/6
Mathias van Viersen , uit naam van zijn vrouw, eigenaar, met Henricus Recalf, voor 1/6
Yds Joeckes, gebruiker

Stemkohier 1698 Nes (Utingeradeel)
Stem nr. 12, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Vrouw Anna van Andringa, weduwe van grietman Lubbertus van Lycklama, eigenaar voor 2/3
Tjerck Reyners , eigenaar voor 1/3
Ate Wytses, gebruiker

ER ZIJN MEER VERMELDINGEN IN DE STEMKOHIEREN DAN HIER OPGESOMD!
Bron: Stemkohieren 1698, gedrukt op last van de Staten van Friesland

Bronnen

  1. Heereneveen 1664, HV trouwregister
  2. Bolsward 1675, HV attestatie

Over de familienaam Lycklama À Nijeholt


    

De publicatie Van den Berg Steneker Stamboom is samengesteld door wijlen C.A.M. van den Berg (op verzoek van de nabestaanden blijft deze publicatie beschikbaar, contact is niet mogelijk).