genealogieonline

Startpunten

Stamboom Claas van Wijk

Dit startpunt - stamouder Claas van Wijk - maakt onderdeel uit van de publicatie van Reinoud van Wijk op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Haringh Douwes van Harinxma Donia

Dit startpunt - stamouder Haringh Douwes van Harinxma Donia - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Agge Harings Donia

Dit startpunt - stamouder Agge Harings Donia - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Kwartierstaat Sjoerd Jager (Jager en Dijkstra Family)

Dit startpunt - proband Sjoerd Jager (Jager en Dijkstra Family) - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Ygo Gales Galama

Dit startpunt - stamouder Ygo Gales Galama - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Ocke Ulbes Thoe Rispens

Dit startpunt - stamouder Ocke Ulbes Thoe Rispens - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Saep Meyerts van Haersma

Dit startpunt - stamouder Saep Meyerts van Haersma - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Feddeko Doeckes van Wiarda

Dit startpunt - stamouder Feddeko Doeckes van Wiarda - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Willem Stevens Wassenaar

Dit startpunt - stamouder Willem Stevens Wassenaar - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge

Stamboom Reyntthy Oeges

Dit startpunt - stamouder Reyntthy Oeges - maakt onderdeel uit van de publicatie van Sjoerd Jager op Genealogie Online. Naast het tekstuele rapport zijn er ook grafische weergaven.

Laatst gewijzigd op 23 januari 2022.


Publication badge