genealogieonline

Stamreeks Schermer


De stamreeks van de familie Schermer is samengesteld door P.J.M. Zuidweg (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


De Castricumse familie Schermer is pas sinds het begin van 1800 woonachtig in Castricum. De stamvader van deze familie woonde rond 1670 in de Bergermeer NH.Zijn zoon en kleinzoon woonden in de Egmonden, achtereenvolgens in Egmond aan den Hoef, Rinnegom en Egmond-Binnen tot 1731. In dat jaar hertrouwde de weduwe van Jan Schermer met een Heemskerker, zij ging met de kinderen bij hem wonen in het Heemskerkerduin.De volgende generaties (Floris, Jan en Klaas Schermer) waren hier woonachtig tot in begin 1800.

Gegevens over de bezittingen in de Egmonden zijn in belangrijke mate afkomstig van Dhr. W. van den Berg en gepubliceerd in het Historisch Kadaster van de Binnen-Egmonden. De zoons van Klaas Schermer, zijnde Jan en Dirk Schermer, gaan zich vervolgens in Castricum  vestigen. Zij zorgen voor het huidige geslacht Schermer inCastricum. Elke in Castricum woonachtige Schermer is van één van beiden afkomstig. Het overgrote deel van al hun afstammelingen wonen heden ten dagen nog in Castricum. Er zijn er ook die in de omgeving en verder in Nederland zijn gaan wonen en er zijn er die de stoute schoenen hebben aangetrokken en zijn geëmigreerd naar de Verenigde Staten, Canada, Nieuw Zeeland en Australië.

XII stamovergrootvader

Pieter Schermer 

XI stamgrootvader

Willem Schermer is de zoon van Pieter Schermer (omstreeks 1635 geboren) en getrouwd met Trijntje Jacobsdr Dekker. Willem is woonachtig in de Bergermeer. Van zijn huwelijk en gegevens over zijn echtgenote heb ik (nog) niets kunnen vinden. Ook van zijn ouders heb ik ook (nog) geen gegevens kunnen achterhalen. Wel ben ik te weten gekomen dat hij samen met zijn zwager, Pieter Jacobsz Dekker, genoemd wordt bij een eigendomsoverdracht in het jaar 1672. Voor de rest weet ik weinig. Vermoedelijk had hij een boerenbedrijf of was hij althans werkzaam in de land- en tuinbouw. Van zijn kinderen heb ik de volgende gegevens kunnen vinden:
 1. Aris Willemsz Schermer Geboren omstreeks 1660
 2. Cornelis Willemsz Schermer Geboren omstreeks 1662 en is in ieder geval overleden vóór 1713. Hij had een zoon met de naam Jan. Verder heb ik geen gegevens.
 3. Pieter Willemsz Schermer Hij woonde te Egmond aan de Hoef en was getrouwd met Aagt Maartensdr Bestert. Hij is kinderloos overleden te Egmond-Binnen op 6 mei 1713.
X stamvader

Aris Willemsz. Schermer, geboren omstreeks 1660, zoon van Willem Schermer en Trijntje Jacobsdr Dekker, woonde in Egmond aan de Hoef en hij overleed ca. 1721. Hij treedt in januari 1684 te Bergen NH in het huwelijk met Trijntje Jans, geboren te Schagen NH. In 1694 koopt hij een huis met een daarbij gelegen erf aan de Lijweg te Achterhoef. (nu het centrum van Egmond aan de Hoef ten Westen van de Herenweg). In dit huis woont hij tot zijn overlijden in ca. 1721. Verder koopt hij in 1699 een stuk weiland in de Sammerpolder, genaamd het “Egberdenweid”, groot 1313 roeden (= oude oppervlaktemaat). In 1692 wordt hij reeds als pachter van dit weiland genoemd. In 1701 koopt hij nog een aantal roeden weiland in de Sammerploder, genaamd de “Drie Koeweid”, groot 910 roeden en in 1703 nog een stuk land, genaamd “Roodenburch” ter grootte van ongeveer 2 morgen (= 600 vierkante roeden = 08129 ha) en gelegen tegenover zijn huis aan de Lijweg te Achterhoef. Na zijn overlijden ca. 1721 wordt het huis in 1723 verkocht. De overige bezittingen worden in 1725 door zijn erfgenamen (de zonen Willem Arisz, Pieter Arisz en Griet Floris, de weduwe van Jan Arisz, als de kinderen en erfgenamen van Arisz Willemsz Schermer en Trijntje Jans) verkocht. Uit het huwelijk van Aris en Trijntje heb ik de volgende kinderen kunnen traceren:

 1. Willem Schermer Heb geen gegevens (nog) kunnen achterhalen. Wel wordt hij genoemd in diverse notariële akten.
 2. Jan Schermer Geboren ca. 1685. 
 3. Pieter Schermer  Ook hierbij heb ik (nog) geen gegevens van. Wel wordt hij genoemd in diverse notariële akten en treedt hij op als doopgetuige.
IX oudbetovergrootvader

Jan Arisz. Schermer, werd vermoedelijk in het jaar 1685 geboren te Egmond aan de Hoef als zoon van Aris Willemsz Schermer en Trijntje Jans en komt te overlijden in mei 1722 en wordt te Limmen begraven op 15 mei 1722 onder de naam van “Jan Arissen van Baccum”. Hij treedt op 7 februari 1712 te Rinnegom in het huwelijk met Grietje Florisdr Ruijgenwerf, vermoedelijk geboren te Rinnegom, dochter van Floris Cornelisz Ruijgenwerf en Sijberig Gerritsdr Doeven. Na hun huwelijk betrekken zij een huis aan de Rinnegommerweg te Rinnegom ongeveer 275 meter ten oosten van de Herenweg aldaar (dit huis wordt in 1726, enkele jaren na zijn overlijden, door zijn vrouw Grietje verkocht). Door vererving uit de nalatenschap van zijn schoonouders komt Jan ook in het bezit van enkele percelen weiland en tuingrond ter grootte van in totaal ruim 5 morgen te Noord-Bakkum, met name: de “Zuiderweid”, de “Garstkroft”, de “Sijbreggenkroft”en de “Loet”. Kort voor zijn overlijden in 1722 koopt hij nog een oude boerderij, genaamd de “Swartenburgh”, gelegen aan de zuidzijde van Egmond-Binnen op de Herenweg, tegenover de splitsing van de Hogeweg. Deze boerderij wordt in 1731 voor de sloop verkocht. Na het overlijden van haar echtgenoot Jan Schermer, hertrouwt weduwe Grietje Schermer-Ruijgenwerf in 1731 met Gerrit Cornelisz Baarte, weduwnaar en woonachtig in het Heemskerkerduin. Grietje gaat met haar nog minderjarige kinderen bij hem wonen en verhuist dus naar het ‘Heemskerker Duin’. Uit het huwelijk van Jan Schermer en Grietje Ruijgenwerf heb ik de navolgende kinderen kunnen traceren:
 1. Jacobus Schermer Geboren/Gedoopt te Castricum op 18 november 1712, doch is jong overleden.
 2. Floris Schermer Geboren/Gedoopt te Limmen op 13 juni 1714 en vlak na zijn geboorte overleden.
 3. Floris Schermer Geboren/Gedoopt te Limmen op 1 juni 1715. 
 4. Pieter Schermer Geboren/Gedoopt te Limmen op 1 september 1716, doch jong overleden.
 5. Aris Schermer Geboren/Gedoopt te Limmen op 27 september 1717, verder geen gegevens.
 6. Cornelis Schermer Geboren/Gedoopt te Limmen op 13 maart 1719. Verhuist met zijn moeder, die weduwe is, naar het Heemskerkerduin. In 1756, 1760 en 1761 koopt hij percelen land in Heemskerk, namelijk: de “Kanneblocken”, de “Kromweelskamp” en het “Wijenburgse Kroffie”. Hij treedt tweemaal in het huwelijk: 1. Op 23 januari 1757 te Heemskerk met Lijsbeth Huijsman, geboren te Sint Pancras en overleden te Heemskerk in augustus 1789 en begraven aldaar op 22 augustus 1789. 2. Op 18 september 1791 te Heemskerk met Antje Kool, gedoopt te Heiloo op 23 augustus 1766, dochter van Ponse Kool en overleden te Heemskerk op 10 april 1837. Na het overlijden van echtenoot Cornelis Schermer, hertrouwt zij met Gerrit BeentjesCornelis Schermer overlijdt te Heemskerk op 30 november 1800 en is aldaar op de R.K. Begraafplaats begraven.
 7. Ariaan Schermer Gedoopt op 13 september 1720 en begraven te Heemskerk op 9 juli 1737.
 8. Jannetje Schermer Gedoopt op 3 september 1722 en op jonge leeftijd overleden.

VIII oudovergrootvader

Floris Schermer, zoon van Jan Arisz Schermer en Grietje Florisse Ruijgenwerf, wordt geboren te Limmen op 1 juni 1715 en wordt aldaar op dezelfde datum gedoopt. Hij trok toen met zijn moeder, die weduwe was en die hertrouwde met Gerrit Cornelisz Baarte, naar het ‘Heemskerkerduin’ te Heemskerk, alwaar hij op 15 april 1777 overleed. Op 3 mei 1750 treedt hij te Heemskerk in het huwelijk met Antje Hendriksdr Diemeer, gedoopt aldaar op 28 januari 1728, dochter van Hendrik Diemeer en Maartje Laurens en begraven op de R.K. Begraafplaats te Heemskerk op 25 maart 1802. Floris koopt in 1749 een boerderij, genaamd: de “Zuidendt” , met een stal voor 16 koeien en 3 paarden, alsmede twee stukken teel- en tuinbouwland voor samen groot 1086 roeden en gelegen in het Heemskerkerduin. In de jaren daarna koopt hij nog diverse percelen akker- en weiland en in 1770 koopt hij ook nog een huis in het Heemskerkerduin. Floris neemt al gauw deel aan het sociale leven in Heemskerk en maakt als Schepen (= wethouder) deel uit van het gemeentebestuur van Heemskerk en bekleedt diverse functies binnen sociale organisaties en in die hoedanigheid verbindt hij zich ook met de armenvoogdij. Na zijn overlijden in 1777 neemt zijn zoon Jan Florisz het werk en het bedrijf over en sticht er na zijn huwelijk( in 1781) zijn gezin. Uit het huwelijk van Floris en Antje heb ik de volgende kinderen gevonden:
 1. Ariaantje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 11 augustus 1751 en begraven aldaar op 30 december 1788. Zij treedt te Heemskerk op 4 februari 1776 in het huwelijk met Jan Stut en vestigden zich te Heemskerk. Na het overlijden van Ariaantje hertrouwt hij met Trijntje Dirkse Kos.
 2. Maartje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 12 februari 1753. Gaat,na haar huwelijk te Heemskerk op 14 februari 1773 met Jan Schavemaker, wonen in Castricum, alwaar zij op 7 november 1783 komt te overlijden. Jan Schavemaker hertrouwt vervolgens tweemaal met (1) Neeltje Knaap en (2) Sijtje Willems.Jan komt te overlijden in juli 1796 en wordt begraven op 20 juli 1796 op de R.K. Begraafplaats te Heemskerk.
 3. Guurtje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 9 mei 1755 en begraven op 4 januari 1793. Zij treedt in het huwelijk met Teunis de Ruijter, gedoopt op 26 februari 1751, van beroep bouwman en zoon van Cornelis de Ruijter en Geertje van der Poel en broer van Sijmon de Ruijter,die met haar zuster Aagje is getrouwd (zie 6) Teunis de Ruijter is Schepen (= wethouder) van Wijk aan Zee. Na het overlijden van Guurtje hertrouwt hij met Trijntje Schoorl.Hij overlijdt te Wijk aan Zee aan Duin op 5 augustus 1839.
 4. Grietje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 26 november 1757 en begraven aldaar op 10 oktober 1813. Zij treedt tweemaal in het huwelijk: 1e huwelijk: Op 1 november 1778 met Willem Hoogewerf, gedoopt op 23 november 1749, zoon van Laurens Hoogewerf en Maartje Bos, weduwnaarvan Trijntje Schouten. Willem komt in 1801 te overlijden en wordt op 20 oktober 1801 begraven.2e huwelijk : Op 20 november 1803 met Jacob Wagemeester, zoon van Teunis Wagemeester.
 5. Jan Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 29 januari 1760
 6. Aagje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 22 april 1762 en begraven op 10 mei 1805. Zij treedt op 15 maart 1783 te Heemskerk in het huwelijk met Sijmon de Ruijter, gedoopt te Heemskerk op 27 februari 1753, zoon van Cornelis de Ruijter en Geertje van der Poel, broer van Teunis de Ruijter, die met haar zuster Guurtje is getrouwd (zie: 3) . Sijmon is werkzaam als boerenknecht en landbouwer op het bedrijf van zijn zwager Jan Schermer, de boerderij “Zuidendt”, welks bedrijf hij later, na het overlijden van Jan in 1792 en na het overlijden van zijn schoonmoeder in 1802 tot zijn eigendom maakt.
 7. Neeltje Schermer Geboren/Gedoopt te Heemskerk op 29 december 1766 en begraven aldaar op 11 maart 1774 op 7 jarige leeftijd.
VII oudgrootvader

Jan Florisz Schermer, zoon van Floris Jansz Schermer en Antje Hendrikse Diemeer wordt geboren/gedoopt te Heemskerk op 29 januari 1760 en begraven aldaar op 15 oktober 1792. Na het overlijden van zijn vader in 1777 neemt hij de boerderij het “Zuidendt” over. Hij treedt in het huwelijk op 6 mei 1781 te Heemskerk met Hildegonda Knaap, geboren te Wijk aan Zee op 13 mei 1758 en overleden te Heemskerk op 20 november 1834 en dochter van Jan Knaap en Grietje de Wit. Na het overlijden van Jan Schermer hertrouwt Hildegonda Schermer-Knaap met Jacob Kos/Kors. Uit het huwelijk van Jan en Hildegonda kunnen we de volgende kinderen traceren:
 1. Floris Jansz Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 28 mei 1782, van beroep is hij landbouwer en woont tot 1820 in de gemeente Velsen, daarna verhuist hij naar de Egmondermeer aan de Kalkovensweg en later naar de Varnebroek. Beide adressen vallen onder de gemeente Alkmaar. Hij overlijdt aldaar op 18 augustus 1840. Floris trouwt tweemaal: 1e huwelijk : Op 27 april 1806 te Heemskerk met Elisabeth Duijn, gedoopt te Heemskerk op 27 april 1772, dochter van Engel Duijn en Grietje Schuijt en overleden te Alkmaar op 7 mei 1825. 2e huwelijk : Op 7 mei 1826 te Alkmaar met Elisabeth Duijn geboren te Velsen op 30 augustus 1785, dochter van Cornelis Duijn en Cornelia Hijstek, weduwe van Pieter Roskam en overleden te Alkmaar op 21 september 1849.Floris heeft kinderen en zijn tak wordt via zijn zoon Jan, gehuwd met Hildegonda Koopman, in Alkmaar voortgezet.
 2. Jan Florisz Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 25 december 1783, van beroep was hijtabakskerver/ winkelier/ tabaksverkoper en had zijn winkel/bedrijf aanhet Ritsevoort te Alkmaar. Hij overleed aldaar op 28 december 1845.Op 5 februari 1826 treedt hij te Alkmaar in het huwelijk met Wilhelmina Smit, geboren/gedoopt te Alkmaar op 24 september 1789, dochter van Johannes Smit en Neeltje Dekker, weduwe van Koert H Kuhne. Het echtpaar bleef kinderloos.
 3. Maartje Florisdr Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 24 februari 1785 en overleden aldaar op 23 april 1828. Zij treedt tweemaal in het huwelijk: 1e huwelijk : Op 9 juni 1805 te Heemskerk met Jan de Ruijter, geboren/gedoopt te Heemskerk op 16 mei 1779, zoon van Dirk de Ruijter en Aaltje Reeks en begraven op R.K. Begraafplaats te Heemskerk op 15 oktober 1814. 2e huwelijk : Op 12 juli 1818 te Heemskerk met Rutgurus Mientjes, gedoopt te Heemskerk op 30 december 1787, zoon van Rutgurus Mientjes en Kniertje Diemeer, van beroep landman/tuinder. Na het overlijden van Maartje hertrouwt hij met Jannetje Kuijs.Hij overlijdt te Heemskerk op 29 april 1869.
 4. Klaas Florisz Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 11 januari 1787. Overleden 7 April 1868 en begraven op 14 April 1868. Klaas geldt voor de stamboom als de stamvader van de 6e generatie
 5. Ariaantje Florisdr Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 18 januari 1789 en overleden aldaarop 7 september 1827. Zij treedt in het huwelijk te Heemskerk op 28 februari 1813 met Michiel Jansz, gedoopt te Velsen op 14 april 1791, zoon van Aris Jansz en Cornelia Henneman, van beroep dagloner enwonende op de Hofgeest in Velsen. Na het overlijden van zijn echtgenote Ariaantje in 1827 trouwt Michiel Jansz nog tweemaal: 1e huwelijk : met Maria Koelevelt en na haar overlijden met 2e huwelijk : met Cornelia Henneman.
 6. Cornelis Florisz Schermer Geboren/gedoopt te Heemskerk op 7 februari 1791. Na zijn huwelijk was hij tot 1817 boer te Velsen. Daarna werd hij broodbakker envestigde zich met zijn echtgenote aan de Dorpstraat te Castricum. Op 21 december 1877 overlijdt hij aldaar. Op 1 mei 1814 treedt hij te Heiloo in het huwelijk met Antje Dekker, gedoopt te Limmen op 25 december 1783, dochter van Thijs Dekker enAafje Kuijs. Zij overlijdt te Castricum op 29 maart 1819. Na haar overlijden trouwt Cornelis nog tweemaal: 1e huwelijk : Op 27 april 1823 met Willemijntje Brakenhof, geboren 11 juni 1803, dochter van Jan Brakenhof en Jannetje Molenaar. Haar overlijden is opmaart 1827. 2e huwelijk : Op 1 mei 1831 met Maartje Bakker, geboren op 17 maart 1808, dochter van Jacob Bakker en Trijntje Knaap. Haar overlijden is gedateerd op 28 november 1840. Wie voorgaande eens goed in zich opneemt zal tot de ontdekking komendat Cornelis niet zo veel van zijn huwelijken heeft kunnen genieten,gezien steeds het vroege overlijden van zijn echtgenoten.
VI oudvader

Klaas Jansz. Schermer wordt geboren/gedoopt te Heemskerk op 11 januari 1787 en is de zoon van Jan Florisz Schermer en Antje Hendrikse Diemeer. Van beroep is hij landbouwer/boer en na zijn huwelijk gaat hij wonen in de Duinderbuurt no. 19 te Heemskerkerduin. Hij treedt te Heemskerk op 25 november 1810 in het huwelijk met Antje Riggel, gedoopt te Limmen op 30 november 1785, dochter van Jacob Riggel en Maria Telleman. Klaas zelf overlijdt op 7 april 1868 en wordt op 14 (!) april daaropvolgend begraven op de R.K. Begraafplaats te Heemskerk. Klaas Schermer was niet onbemiddeld, want hij was één van de hoogst aangeslagenen in de belastingen te Heemskerk. Ook had hij vele functies binnen rooms-katholieke organisaties en bekleedde hij ruim 25 jaar een bestuursfunctie in het kerkbestuur van R.K. kerk. Klaas en zijn gezin woonden in de boerderij staande aan de Voorweg (in de bocht) in het Heemskerkerduin. Hij betaalde nog tienden of erfpacht in de vorm van pluimvee aan het Huis Marquette. Elk jaar met Kerstmis bracht hij twee jonge hanen naar de bewoners van Marquette, gelegen aan de Marquettelaan in Heemskerk. Deze hanen moesten wel aan een bepaalde eis voldoen, namelijk als zij uit een “half-schel” (= een korenmaat) konden springen, dan waren zij goed. Uit het huwelijk van Klaas en Antje zijn de volgende kinderen geboren:
 1. Jan Schermer Geboren te Heemskerk op 30 september 1811, van beroep boerenknecht en woonde na zijn 1e huwelijk op ’t Noordend no. 45 te Castricum (vermoedelijk is dit de boerderij aan de Brakersweg no. 52, die hij huurde van de familie Grippeling uit Obdam; deze boerderij werd in 1887 door zijn zoon Jan (uit zijn 2e huwelijk) gekocht). Op 22 juni 1845 treedt hij in het huwelijk met Sijtje de Graaf, geboren op 29 december 1817, dochter van Jacob de Graaf en Guurtje Bloothoofd en overleden te Castricum op 29 januari 1850. Uit dit huwelijk worden twee kinderen geboren. Na het overlijden van zijn echtgenoot Sijtje, trouwt Jan in 1850 voor de tweede maal, namelijk op 12 oktober 1851 met Marijtje Mijzen, geboren te Hoorn op 23 februari 1812, dochter van KlaasMijzen en Aaltje van den Broek, weduwe van (1) Pieter Adrichem en (2) Pieter Veldt. Uit dit tweede huwelijk worden drie kinderen geboren. Marijtje overlijdt te Castricum op 29 november 1883 en Jan Schermer ook aldaar op 23 mei 1894.
 2. Jacob Schermer Geboren te Heemskerk op 19 Juli 1812 en overleden aldaar op 31 Juli 1812
 3. Jacob Schermer Geboren te Heemskerk op 17 juni 1813 en aldaar overleden op 23 juli 1831.
 4. Dirk Schermer Geboren te Heemskerk op 5 november 1814. Overleden op 4 Maart 1956
 5. Pieter Schermer Geboren te Heemskerk op 4 november 1815 en aldaar overleden op 20 maart 1821.
 6. Cornelis Schermer Geboren te Heemskerk op 11 november 1816, van beroep landbouwer/tuinder en woonde tot 1855 in Heemskerk en verhuisde daarna naar Velsen, waar hij tot 1859 bleef wonen om vervolgens weer naar Heemskerk terug te gaan. Hij treedt op 22 mei 1852 te Heemskerk in het huwelijk met Hendrika Zonneveld, geboren te Heemskerk op 11 april 1825, dochter van Pieter Zonneveld en Marijtje Schuit. Hendrika is een zuster van Jacob Zonneveld, die weer met Maartje Schermer trouwt. (zie bij Maartje no. 7)Cornelis overlijdt te Heemskerk op 14 maart 1873 en Hendrika op 21 maart 1891. Uit het huwelijk van Cornelis en Hendrika worden drie kinderen geboren, waarvan de tweede levenloos.
 7. Maartje Schermer Geboren te Heemskerk op 4 februari 1818 en aldaar overleden op 3 maart 1904. Zij treedt op 29 mei 1842 te Heemskerk in het huwelijk met Jacob Zonneveld, geboren te Heemskerk op 19 mei 1818, van beroep landbouwer/tuinder en zoon van Pieter Zonneveld en Marijtje Schuit. Jacob is een broer van Hendrika Zonneveld, die met Maartje’s broer Cornelis trouwt. (zie ook bij: Cornelis no 6).Jacob overlijdt te Heemskerk op 1 december 1889.
 8. Pieter Schermer Geboren te Heemskerk op 18 mei 1821 en al heel jong op 4 oktober 1824 aldaar overleden.
 9. Klaas Schermer (Tweeling samen met Hillegonda/ zie 10) Geboren te Heemskerk op 11 mei 1823, van beroep landman/ broodbakker/ koopman en gaat in 1859 met zijn echtgenote in Egmond-Binnen wonen, alwaar hij op 17 februari 1900 overlijdt. Hij treedt op 29 mei 1858 te Heemskerk in het huwelijk met Jannetje de Boer, geboren te Heemskerk op 15 november 1833, dochter van Gerrit de Boer en Antje Beentjes en overleden te Egmond-Binnen op 5 maart 1893.Uit het huwelijk van Klaas en Jannetje worden drie kinderen geboren.
 10. Hillegonda Schermer (Tweeling samen met Klaas/zie 9) Geboren te Heemskerk op 11 mei 1823 en overleden aldaar op 1 oktober 1873. Zij bleef ongehuwd.
 11.  Jacoba Schermer Geboren te Heemskerk op 25 juni 1824 en aldaar overleden op 14 juni 1903. Zij treedt op 28 april 1849 te Heemskerk in het huwelijk met Arie Duin, geboren te Heemskerk op 21 oktober 1822, zoon van Jan Duin en Elisabeth van Berk.Van beroep was hij landbouwer/tuinder en kastelein te Heemskerk.
 12. Ariaantje Schermer Geboren te Heemskerk op 28 februari 1830 en aldaar overleden op 22 januari 1866. Zij treedt op 14 februari 1863 te Heemskerk in het huwelijk met Nicolaas Rijs, geboren te Alkmaar op 13 juli 1834, van beroep arbeider en zoon van Gijbert Rijs en Neeltje Everhout. Nicolaas Rijs overlijdt te Heemskerk op 14 januari 1892.

V betovergrootvader

Dirk Klaasz. Schermer wordt geboren te Heemskerk op 30 september 1811 als zoon van Klaas Schermer en Antje Riggel. Van beroep is hij boerenknecht/veehouder en na zijn huwelijk gaat hij wonen op boerderij “Heemstede” in de Oosterbuurt.Later verhuist hij naar Castricum. Op 12 juli 1840 treedt hij in het huwelijk met Maartje Lans, geboren te Uitgeest op 19 september 1819, dochter van Albert Lans en Aaltje Maartens. Nadat Dirk op 4 maart 1856 te Castricum is overleden, trouwt zijn echtgenote en weduwe Maartje Schermer-Lans met Dirk Groen. Maartje overlijdt te Castricum op 28 oktober 1882. Uit het huwelijk van Dirk en Maartje worden de volgende kinderen geboren:
 1. Petronella Schermer Geboren te Castricum op 8 juli 1841 en aldaar overleden op 24 december 1921. Op 26 april 1883 treedt zij te Castricum in het huwelijk met Cornelis Castricum, geboren te Castricum op 23 mei 1850, zoon van Johannes Castricum en Vrouwtje Dirkson, van beroep landbouwer/tuinder. Hij overleed te Castricum op 21 oktober 1907.
 2. Antje Schermer Geboren te Castricum op 24 juni 1843 en overleden aldaar op 12 juni 1845.
 3. Antje Schermer Geboren te Castricum op 15 september 1846 en overleden te Castricum op 15 maart 1884. Zij treedt op 1 mei 1870 te Castricum in het huwelijk met Jacob Pepping, geboren te Akersloot op 30 september 1843, zoon van Dirk Pepping en Grietje Verduin, van beroep landbouwer/tuinder/kastelein.Jacob ging in 1895 ná zijn tweede huwelijk met Maartje Bakker in Limmen wonen, alwaar Jacob op 1 juni 1906 overleed.
 4. Albertus Schermer Geboren te Castricun op 21 maart 1849. Overleden op 3 Oktober 1924. Hij is één van een tweeling, namelijk samen met Klaas (zie: 5).
 5. Klaas Schermer Geboren te Castricum op 21 maart 1849. Hij werd samen geboren met zijn broer Albert (zie: 4), doch hij was geen lang leven beschoren, want hij stierf op 1 jarige leeftijd op 31 maart 1850.
 6. Klaas Schermer Geboren te Castricum op 24 april 1852. Ook deze Klaas mocht niet lang op deze wereld blijven want hij overleed reeds op 16 oktober 1853 op de leeftijd van 1 jaar en 6 maanden.
 7. Aaltje Schermer Geboren te Castricum op 16 april 1854. Ging al vrij vroeg in Uitgeest wonen. Zij treedt aldaar op 1 oktober 1883 in het huwelijk met Jan Velzeboer, geboren te Uitgeest op 6 maart 1855, zoon van Pieter Velzeboer en Alida Schavemaker, van beroep winkelier. Aaltje overlijdt te Uitgeest op 16 mei 1925 en Jan op 8 juni 1930.

IV overgrootvader

Albert Schermer wordt geboren te Castricum op 21 maart 1849 en is één van een tweeling. Zij tweeling-broertje Klaas overlijdt reeds na 1 jaar. Albert is de zoon van Dirk Schermer en Maartje Lans (zie: 7e generatie) en van beroep landbouwer/tuinder. Na zijn huwelijk woonde hij eerst in de Kerkbuurt en ná 1883 verhuisde hij naar de boerderij, gelegen op de hoek van de 1e Groenelaan en de Schelgeest te Bakkum. Deze boerderij werd in de tweede wereldoorlog op bevel van de Duitse bezettingsmacht gesloopt. Albert treedt op 28 april 1872 te Castricum in het huwelijk met Anna (Antje) Duijn, geboren te Castricum op 20 november 1851 als dochter van Willem Duijn en Willemijntje Kuijs. Albert Schermer overlijdt te Bakkum op 3 oktober 1924 en Anna op 7 mei 1927. Op de foto rechts: Albertus Schermer en Anna Duijn. Uit het huwelijk van Albert en Anna worden de volgende kinderen geboren:

 1. Maartje Schermer Geboren te Castricum op 28 september 1873. 
 2. Willem Schermer Geboren te Castricum op 6 maart 1875 en van beroep tuinder/landbouwer/arbeider/kruidenier. Na zijn huwelijk woonde hij en zijn gezin aan de Heereweg 44 te Bakkum. Hij overleed te Beverwijk op 10 november 1960. Op 1 mei 1900 treedt hij te Castricum in het huwelijk met Maartje van Velzen, geboren te Castricum op 7 oktober 1877 en dochter van Gerrit vanVelzen en Dieuwertje Stuifbergen. Maartje overlijdt te Alkmaar op 15 september 1926. Maartje van Velzen is de zuster van Jannetje van Velzen, die weer met de broer van Willem trouwt, Dirk. Uit het huwelijk van Willem en Maartje worden 12 kinderen geboren.
 3. Willemijntje Schermer Geboren te Castricum op 4 april 1876 en overleden te Beverwijk op 4 februari 1941. Zij treedt te Castricum in het huwelijk met Cornelis Hoogeboom, geboren te Abbekerk NH op 16 oktober 1874, zoon van Pieter Hoogeboom en Aarjaantje Klaver en van beroep arbeider en overleden te Beverwijk op 5 april 1939.Na hun huwelijk gingen Willemijntje en Cornelis in Beverwijk wonen.
 4. Dirk Schermer Geboren te Castricum op 5 juni 1878, van beroep koopman/landbouwer/tuinder en schelpenvisser. Hij was bestuurslid van de veiling “Ons Belang”. Na zijn huwelijk woonde hij op de Achterlaan te Bakkum, daarna van 1923 tot 1928 op de boerderij “van Lennepsoord” en na 1928 op de Achterlaan 24 te Bakkum.Hij overleed te Alkmaar op 17 april 1965. Op 6 mei 1903 treedt hij te Castricum in het huwelijk met Jannetje van Velzen, geboren te Castricum op 4 september 1881, dochter van Gerrit van Velzen en Dieuwertje Stuifbergen. Jannetje overlijdt te Bakkum op 26 december 1974. In 1953 vierden Dirk Schermer en Jannetje Schermer- van Velzen hun 50 jarig huwelijksfeest aan de Achterlaan 24 temidden van al hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, aangetrouwden en familie.Jannetje is de zuster van Maartje van Velzen, die met de broer van Dirk is getrouwd, Willem (zie: 2)
 5. Pieter Schermer Geboren te Castricum op 23 augustus 1879, tuinder van beroep en na zijn huwelijk woonde hij op de 1e Groenelaan 30 te Castricum. Hij overlijdt aldaar op 10 november 1939.Op 24 september 1929 treedt hij te Zaandam in het huwelijk met Elisabeth Piet, dochter van Johannes Piet en Guurtje Kruijver en overleden te Castricum op 1 april 1954. (Guurtje Kruijver: zie hoofdstuk familie Kruijver 5e generatie)
 6. Cornelis Schermer Geboren te Castricum op 1 september 1880 overleden aldaar op 20 september 1880, drie weken oud.
 7. Aaltje Schermer Geboren te Castricum op 5 oktober 1881 en overleden te Schoorl/Groet op 19 december 1954. Aaltje is jarenlang huishoudster geweest bij Pastoor Nieman in de pastorie van de R.K. parochie van Groet. Zij bleef ongehuwd. Na pensionering van pastoor Nieman liet de pastoor en zij een huis bouwen in Groet, die na het overlijden van Aaltje werd verkocht.
 8. Cornelis Schermer Geboren te Castricum op 31 oktober 1883, van beroep landbouwer en fouragehandelaar overleden te Castricum op 8 oktober 1882. Na zijn huwelijk woont hij op de Ruiterweg 42 te Castricum en later in de Pernéstraat 18. Hij treedt op 18 mei 1911 te Akersloot in het huwelijk met Maria Verduin, geboren te Akersloot op 15 februari 1882, dochter van Nicolaas Verduin en Grietje Gijzen en overleden in huize Mariaoord te Limmen op 30 oktober 1959.Uit het huwelijk van Cornelis en Maria zijn 10 kinderen geboren.
 9. Antje(Anne) Schermer Geboren te Castricum op 10 december 1884 , roepnaam Anne en overleden te Heemskerk op 6 april 1970. Op 20 mei 1914 treedt zij te Castricum in het huwelijk met Cornelis Bruins, geboren te Heemskerk op 3 oktober 1868, van beroep tuinder, zoon van Dirk Bruins en Maartje Koper en weduwnaar van Agatha Verwer. Na hun huwelijk gaan Antje en Cornelis in Heemskerk wonen en wel op de Kerkweg voor de Molen van van Someren. Op deze plaats staat nu het café-restaurant van Nijman en het ontmoetingscentrum “De Jansheeren”.Uit het huwelijk van Anne en Cornelis worden twee kinderen (zoons) geboren, t.w. Dirk Bruins en Bertus Bruins
 10. Theodorus Schermer Geboren te Castricum op 24 juni 1886 en overleden aldaar op 20 maart 1887.
 11. Margaretha Schermer Geboren te Castricum op 3 juli 1888 en overleden aldaar op 13 mei 1889.
 12. Margaretha Schermer Geboren te Castricum op 12 september 1889, roepnaam Griet en overleden te Zaandam op 4 januari 1960. Zij treedt op 24 november 1915 te Castricum in het huwelijk met Cor(nelis) van Ederen, geboren te Koog aan de Zaan op 24 februari 1888, van beroep fabrieksarbeider en zoon van Pieter van Ederen en Jannetje Glandorf en overleden te Zaandam op 12 juni 1969. Na hun huwelijk gingen Griet Schermer en Cor van Ederen in de Bouwmeesterstraat te Zaandam wonen. Cor van Ederen was werkzaam in de cacaoindustrie te Zaandam Hun huwelijk bleef kinderloos.
 13. Maria Schermer Geboren te Castricum op 2 oktober 1892 en overleden aldaar op 16 augustus 1931. Zij treedt op 14 januari 1930 te Castricum in het huwelijk met SimonAdmiraal, geboren te Limmen op 4 augustus 1887, van beroep bollenkweker, zoon van Jacobus Admiraal en V(e)ronika Fraijman en overleden te Alkmaar op 5 februari 1972. Na het overlijden van zijn echtgenote in1931 treedt hij voor de tweede maal in het huwelijk met Johanna Meulenbroek.
 14. Theodorus Schermer Geboren te Castricum op 8 januari 1894 en aldaar overleden op 20 maart 1894, slechts 14 dagen oud.
 15. Theodorus Schermer Geboren te Castricum op 24 april 1897, roepnaam Dorus en van beroep landbouwer/ melkrijder/ fouragehandelaar/ transporteur en woonde na zijn eerste huwelijk aan de Bakkummerstraat in Castricum/Bakkum en na zijn tweede huwelijk verhuisde hij naar de van Oldenbarneveltweg. Na een slopende ziekte (kanker) overleed hij te Bakkum op 14 december 1954. Hij was een gezien figuur in Bakkum en Castricum en bekleedde diverse bestuursfuncties. Hij was bekend als de langste keeper bij de voetbal- vereniging CSV in Bakkum NH en hij is één van de medeoprichters geweest van de R.K. voetbalvereniging “Vitesse” in Castricum. In de oorlog stond hij altijd klaar voor de medemens en had hij onderduikers in huis. In de hongerwinter van 1944 kon hij velen aan voedsel helpen. Mijn moeder (Maria Anna Kruijver) kon daarvan in de hongerwinter van 1944 van profiteren. Op 25 mei 1921 treedt hij te Egmond-Binnen in het huwelijk met Trijntje Liefting, geboren te Egmond-Binnen op 29 mei 1897, dochter van Cornelis Liefting en Aafje van der Molen en zij overleed te Bakkum op 6 juli 1930. Trijntje Liefting is de zuster van Maria Liefting, die in het huwelijk trad met Albertus Kruijver, zoon van Maartje Kruijver, een zus van Dorus Kruijver. (Zie hiervoor “Familie Kruijver – 6e generatie). Uit bovenstaand huwelijk werden drie kinderen geboren. Na het overlijden van zijn eerste echtgenote, Trijntje Liefting, trad Dorus op 20 April 1933 te Castricum voor de tweede maal in het huwelijk met Maria Steeman, geboren te Heiloo op 13 januari 1896, dochter van Dirk Steeman en Adriana Schuit, weduwe van Petrus Castricum en overleden te Heemskerk op 21 februari 1980. Uit dit tweede huwelijk van Dorus Schermer werden nog drie kinderen geboren.

III grootmoeder

Maartje Schermer wordt te Castricum geboren op 28 september 1873 eerste en oudste kind en dochter van Albertus Schermer en Anna Duin. (zie: 8e generatie) Zij was in dienst bij diverse families als dienstbode en werkte thuis om het grote gezin mede te verzorgen. In het gezin en in de familie werd zij “Zus” genoemd. Zij treedt op 24 juni 1897 te Castricum in het huwelijk met Johannes Cornelis Kruijver, geboren te Enge Wormer op 2 augustus 1872, zoon van Gerbrand Kruijver en Maria Agatha Fust, van beroep fijn-bankwerker en werkzaam bij Centrale Technische Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen in Haarlem. Na hun huwelijk gaan Maartje en Johannes in Haarlem wonen en wel op het adres 2e Zuidpolderstraat 16 aldaar. Johannes Kruijver komt op 18 augustus 1937 te Haarlem na een slopende en pijnlijke ziekte (kanker) te overlijden en Maartje Kruijver-Schermer op 8 december 1951 ook te Haarlem. Johannes was de laatste jaren van zijn leven blind. Maartje sleet haar leven de laatste paar jaren bij haar dochter Rie Kruijver, die toen met haar gezin woonachtig was in de Bisschop Ottostraat 24 te Haarlem. Maartje Kruijver-Schermer leed de laatste jaren aan dementie en had hartproblemen. Uit het huwelijk van Maartje en Johannes werden de volgende kinderengeboren:
 1. Gerbrand Albertus Kruijver Geboren te Haarlem op 16 mei 1898 en overleden te Zwolle op 29 september 1965. Hij treedt op 21 augustus 1930 in het huwelijk met Maria Geertruida Hoomans, geboren te Haarlem op 1 oktober 1906 en overleden te Raalte op18 augustus 1995. Uit dit huwelijk geboren kinderen:
  1. Maria (Rietje) Kruijver * 1 januari 1932
  2. Petrus (Pieter) Kruijver * 2 december 1938
 2. Albertus Kruijver Geboren te Haarlem op 18 juni 1902 en overleden aldaar op 19 september 1979. Hij treedt op 16 mei 1929 in het huwelijk met Maria Quirina Liefting, geboren te Egmond-Binnen op 7 oktober 1902 en overleden te Haarlem op 9 januari 1976. (Maria Quirina Liefting is de jongste zuster van Trijntje Liefting. Deze was getrouwd met Theodorus (Dorus) Schermer, de jongste broer van Maria’s schoonmoeder, Maartje Kruijver-Schermer (zie ook: vorige generatie no. 15)Uit dit huwelijk werden onderstaande kinderen geboren :
  1. Maria (Riet) Kruijver * 5 september 1930
  2. Cornelis (Kees) Kruijver * 16 april 1932
  3. Johannes Kruijver * 15 november 1934 + 12 mei 1935
  4. Johannes (Joop) Kruijver * 22 februari 1936
  5. Quirina (Rina) Kruijver * 7 februari 1938
  6. Afra (Afra) Kruijver * 28 februari 1941
  7. Anna (Ans) Kruijver * 21 juli 1947
  8. Maria Anna Kruijver Geboren te Haarlem op 24 september 1905 en overleden te Beverwijk op 12 januari 1990. Zij treedt op 3 augustus 1932 te Haarlem in hethuwelijk met Pieter Zuidweg, geboren te Haarlem op 11 december 1908 en overleden te Beverwijk op 13 januari 1965. Uit hun huwelijk werden de volgende kinderen geboren :
   1. Johanna (Hannie) Zuidweg * 16 mei 1933
   2. Maria (Riet) Zuidweg * 17 maart 1935
   3. Cornelia (Cock) Zuidweg * 17 september 1937
   4. Petrus (Peter) Zuidweg * 2 februari 1940
   5. Divera (Vera) Zuidweg * 15 december 1946
 3. Johannes Kruijver Geboren te Haarlem op 27 februari en overleden aldaar op 24 september 1966. Hij treedt op 5 augustus 1938 te Haarlem in het huwelijk met Jeanne Rubeling, geboren te Kellen bei Kleve in Duitsland op 12 oktober 1911.Uit hun huwelijk werden onderstaande kinderen geboren :
   1. Wilhelmina (Will) Kruijver * 5 augustus 1941 + 8 december 1999
   2. Johannes (Joep) Kruijver * 22 mei 1945
   3. Hendricus (Hein) Kruijver * 17 mei 1946
   4. Wigbolt Kruijver * 25 januari 1951
II moeder

Maria (Rie) Anna Kruijver wordt te Haarlem geboren op 24 september 1905 als dochter van Maartje Schermer en Johannes Kruijver en op 12 januari 1990 overleden te Beverwijk. Haar roepnaam is Rie. Zij treedt op 3 augustus 1932 te Haarlem in het huwelijk met Pieter Zuidweg, geboren te Haarlem op 11 december 1908, zoon van Johannes Zuidweg en Jantje Pater en overleden te Beverwijk op 13 januari 1965. Zijn roepnaam is Piet. Op de foto rechts  Anna Maria Kruijver (1929). Uit het huwelijk van Rie en Piet worden de volgende kinderen geboren:
 1. Johanna Scholastica Maria Zuidweg Geboren te Haarlem op 16 mei 1933. Zij treedt op 17 november 1960 te Beverwijk in het huwelijk met Johannes Wilhelmus Maria Bastein,geboren te Rotterdam op 14 februari 1934. Uit het huwelijk worden vier kinderen geboren.
  1. Astrid Bastein * 5 november 1962
  2. Eleonore (Leonie) Bastein * 13 mei 1964
  3. Judith Bastein * 1 mei 1967 
  4. Richard Bastein * 16 juni 1971
 2. Maria Anna Geertruida Zuidweg Geboren te Haarlem op 17 maart 1935. Zij treedt op 29 november 1958 te Beverwijk in het huwelijk met Gerardus Rumping, geboren te Wijk aan Zee aan Duin op 30 mei 1935. Uit het huwelijk worden vijf kinderen geboren.
  1. Gerarda (Ada) Rumping * 1 juli 1959
  2. Franciscus (Frank) Rumping * 27 juni 1960
  3. Gerardus (Gerard) Rumping * 27 oktober 1961
  4. Maria (Marie-José) Rumping * 27 december 1962
  5. Petrus (Pieter) Rumping * 7 november 1964
 3. Cornelia Quirina Jeanette Zuidweg Geboren te Haarlem op 17 september 1937. Zij treedt op 11 mei 1960 te Beverwijk in het huwelijk met Hendrikus Wolterman, geboren te Beverwijk op 3 augustus 1936. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren.
  1. Reinurus (Rens) Wolterman * 22 april 1962
  2. Brigitte Wolterman * 29 oktober 1963 
 4. Petrus Johannes Maria Zuidweg Geboren te Haarlem op 2 februari 1940. Hij treedt op 19 november 1963 voor de Wet en op 5 mei 1964 voor de kerk in het huwelijk met Yvonne Wever, geboren te Koog aan de Zaan op 10 maart 1944. Uit het huwelijk worden drie kinderen geboren.
  1. Roald Zuidweg * 16 november 1964
  2. Saskia Zuidweg * 17 november 1965
  3. Karin Zuidweg * 13 april 1970 (zie verder stamreeks Zuidweg)
 5. Divera Maria Lucia Zuidweg Geboren te Haarlem op 15 december 1946. Zij treedt op 19 september 1966 te Beverwijk in het huwelijk met Gerardus Cornelis van Gelderen, geboren te Assendelft op 22 augustus 1944. Uit het huwelijk worden twee kinderen geboren.
  1. Marcel van Gelderen * 26 december 1967
  2. Esther van Gelderen * 7 december 1968

Andere publicaties van P.J.M. Zuidweg