genealogieonline

Stamboom Weening » Dercksken Wehninck (± 1599-1690)

Persoonlijke gegevens Dercksken Wehninck 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Dercksken Wehninck

Zij is getrouwd met Gerrit Roerdinck.

Zij zijn getrouwd rond 1625.Bron 2


Kind(eren):

  1. Harmen Roerdinck  ± 1635-???? 
  2. Arent Roerdinck  ± 1640-????
  3. Derck Roerdinck  ± 1640-????
  4. Trijne Roerdinck  ± 1648-1724


Notities over Dercksken Wehninck

1633: Voor het eerst genoemd Gr. Roerdink met echtgenote.
Bron: Das aantekeningen hofboek Miste

20 februari 1637:
Berndt Huijninck, Berndeken Doornincks sijner huijsfr: verkoopt aan Gerrit Roerdinck, Derissken Wehninck eheluiden het recht op het hoffhorige erf en goed Huijninck inden kerspel Aelten, Buerschap Dale gelegen.

Voorts verschenen Gerrit Roerdinck Derrissken Wehninck eheluiden die bekenden aan Berndt Huijninck, Berndeken Doorninck schuldig te zijn die somma van driehondert dall. Onderpand: het goed Huijninck.
Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

22 januari 1639:
Gerrit Roerdinck referierde hoe dat hem van wegen sijner huijsfrouwen toegevallen en overgelaten was het hoffhorige goedt Huijninck inden kerspel van Aelten Buerschap Dalen gelegen, ende alsoo t'hem comparant niet gelegen was t'selve goedt selver te bewonen ende te cultivieren, so heeft hij een sijner hoerigen kinder onbenoembt nae t'voorsch. guedt gequalificiert ende gegeven, gelijck hij dan oock qualificiert.
Bron: RAG: Nassause domeinen inv.nr. 13C

Volgens vol.prot. 30-9-1691 Arendt Schulte op Hobbeldt schuld aan zijn broer, Derck Roerdinck. die voor hem een schuld van f 302 2 st. heeft betaald aan Wander Ubbinck.

Verpondingsregister Woold 1647:

Ter Kulve, kaete, Gerrit Roordinck.
t'Huis op 6 dtr., 9-0-.
Hof 2 sp. gesaeis, 3-0-.
Boulant 2 mtr., de derde gerve, 16-13-.

Jovis 8 Octobris 1656 - Stattholder Joost ter Vile Rentmr. Cornoten Cornelis ende Herman Smitz
Erschenen Warner Broerinck Stine Roerdinck eheluide die bekanden voor sich und haeren erven voor eene walbetaelte Summa geldes ende genoegsame
fol. 31 - erstadongh, rechtes steden ewigen und onwederroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben an haren respective Swager ende broeder Gerrit Roerdinck, Derissken Wehninck eheluiden und haeren erven, haer Comparantenalinge recht ende prætensie, soe Sie enichsins anden Hoffgoede Roerdinck inde Kerspell Wenterschwick Buerschap Wolt gelegen, gehadt hebben, ende hun van haere Olderen daeran geerfft gewesen, niet daervan uhtbescheiden. Deses gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, wahrschap verner und beter verschrijvongh und vestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh harer goederen, sonder exception und argelist.
Bron: RAG, RABvt inv.nr. 415 fol 30v, 31

Martis 31 Augusti 1658 - Stattholder Joost ter Vile. Coernoten Peter Cloeck Willem Hertlieff
Erschenen Derck Schulte Mijrdinck Armgardt eheluijde, die bekanden voor sich ende haeren erven, voor eene welbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen ende onwederroeplicken erffkoops avergelaeten ende verkofft te hebben an Gerrit Schulte Roerdinck Theodora sijn huijsfrow ende haeren erven, een Maet off Weijde inden Kerspell Wenterswick Buerschap Wolt mit beijden sijden an Konings ende Bloemers gronden gelegen, mitt eenen ende an Bovelts maete, mitten anderen an Hijincks Boss schietende, mit desselven toebehoer ende gerechtigheit, voor doorschlechtich kummerfrij, uhtbescheijden gemeijne Heeren beswaer, Deses erfflick gecediert ende uhtgegaen. Daerop mit hant, halm ende monde vertegen, wahrschap verner ende beter verschrijvongh endevestnis gelaefft nae Landtrechte, bij veronderpandongh haerer goederen, sonder exception ende argelist.
Bron: RAG: RABvt (0136) inv.nr. 420 f. 109v

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Dercksken Wehninck?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

  1. http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I2335&tree=bredevoort
  2. http://www.dutchgenealogy.nl/tng/getperson.php?personID=I2334&tree=bredevoort

Over de familienaam Wehninck

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Wehninck.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Wehninck.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Wehninck (onder)zoekt.

    

De publicatie Stamboom Weening is samengesteld door (neem contact op).