genealogieonline

Stamboom Voet-Evers » Evert Petrus van Heessel

Persoonlijke gegevens Evert Petrus van Heessel Mannelijk


Gezin van Evert Petrus van Heessel

Hij is in de kerk getrouwd met Magdalena Nicolaus van de Sande op 12 februari 1651 te Sint-Oedenrode (rooi), Meierijstad (Noord-Brabant).

78 Testament Eeveraert Peeter vn Heessel ende Magdalena dochtere Nicolaes van d Sande sijne huijsvrouwe.
Datering: 1663
Pagina: 222 -+227
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 127
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

doop-, trouw- en begraafboeken
Sint-Oedenrode
1650-1655, 1659-1662
Trouwen
image 22
12 februari 1651
Hij 29, zij 27 jaar

4 Deijling tusschen Maria Evers van Heessel weduwe Jan Lambert Spierings geassisteert met Lambert ende Peeter Janse Spierings haare meerderjarige soone, mitsgaders Jan van Erp als in huwelijk Jenneke Janse Spierings, de eerste voor de togt ende laatste vant erffregt van Johannes Evers van Heessel togtenaar en Jan Martens van der Hage in huwelijk hebbende Mardeleen van Heessel ende Goort vander Brugge in huwelijk gehad hebbende Heijlke van Heessel en alsoo als vaderlijke voogt over sijne minderjarige kinderen, ende mede uijt cragte van authorisatie van heere schepenen der vrijheijt Sint Oedenrode verleent op seekere reg. aan haare eerw, ten dien fine gepresenteert mede int erffregt Peeter Evers van Heessel. Alle kinderen, kintskinderen ende behouden kintskinderen wijlen Evert van Heessel ende Mardeleen van de Sande als sij leefde egte lieden, van de goederen mits doode ende afflijvigheijt van hebben voorschreven ouders aangecomen.
Datering: 1724
Pagina: 13
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 174
Scan: Akte inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

185 Joost van Erp en Joost van de Laack, dewelke ter requisitie van de Heer Joannis van Erp rooms priester, wonende tot Loven, hebben verclaert dat Joannes zone van Evert van Heessel is getrouwt geweest met Meggel dochter van Lamert van de Laack, en dat uit dat huwelijk sijn gesprooten twee dogters met namen Magdalena en Helena. Dat voornoemde Magdalena tot haren wettigen man heeft gehadt Jan Martens van der Hagen, uit welk huwelijk geboren sijn vijf kinderen met namen Marten, Antonij, Cornelis, Joanna Maria en Christina. Dat Marten Janse van der Hage getrouwt sijnde met Elisabeth Cornelis Habraken in dit huwelijk heeft verwekt vijf kinderen met name Arnoldus, Joannes, Maria, Magdalena en Adriana. Dat Antonij Janse van der Hagen, getrouwt met Jenneke Aerts der Kinderen, bij haer heeft verwekt drie dogters, met namen Magdalena, Johanna en Meggel. Dat Cornelis van der Hagen is getrouwt met Elisabeth Janse van der Heijden dog sonder kinderen te hebben geprocedeert. Dat Joanna Maria Janse van der Hagen getrouwt met Willem Janse Cluijtmans bij haere man heeft verwekt, ses kinderen met name Jan, Joannes, Hendricus, Martinus, Meggel en Maria. Sijnde de eerst genoemde getrouwt met Jenneke Maria Janse van der Heijde, aan welke hij heeft verwekt drie kinderen met namem Adrianus, Jan en Dirk. Eijndelijk dat Christina Janse van der Hagen is getrouwt met Adriaan Wouter Cluijtmans dog geen kinderen verwekt. Dat Petrus soone van Evert van Heessel en broeder van voornoemde Joannes van Heessel in huwelijk heeft gehad Hendrina Merx uit welk huwelijk voorgekomen sijn ses kinderen, genaamd Evert, Jan, Dirk, Maria, sijnde Baggijn op het Baggijnhof tot Leuven, Magdalena en Petronalla.
Vervolg: Dat voornoemde Evert is getrouwt geweest met Jenneke van Houtum, aan welke hij heeft verwekt eenen soon met name Evert, die gtrouwt geweest sijnde met Josina van Ansem in dat huwelijk heeft verwekt twee sonen, met namen Gerardus en Petrus, en tans in sijne tweede huwelijk bij Adriana van Duren verwekt eene dogter met name Josina. Dat Dirk bovenenoemd is gehuwelijkt met Maria Verhagen aan welke hij heeft verwekt vier kinderen die genaamt sijn Petrus, die reets van de Beurse tot Leuven heeft geprofiteert (immers voor soo verre comparant bekent is) Jan Hendricus en Joanna Maria. Dat Maria dogter van Evert van Heessel bovengenoemt tot haren wettige man heeft gehad Joannes Spierings uit welk huwelijk gesprooten sijn vier kinderen met name Evert, Lambert, Peter en Jenneken. Dat voorschreven Peter is getrouwt met Maria Heerbeek en aan haer verwekt eene dogter genaamt Willemijn. Dat voorschreven Jenneke is getrouwt geweest met Jan van Erp, uit dat huwelijk geboren vijf kinderen met namen Evert, Adriaan, heer Joannes van Erp tans Rooms Priester, hebbende sijne studien op de Beurse tot Loven voorgeset en voleijndigt, immers voor sooveel de comparanten bekent sijn, Johanna en Wilhelmina Baggijn op het Baggijnhof tot Loven. Dat voorschreven Evert is getrouwt met Catharian Petit Bois, dog geen kinderen verwekt. Dat voorschreven Adriaan is getrouwt met Elisabet van Hirtum, aan welke hij heeft verwekt vier kinderen met name Joannes, Jan, Clara en Joannamaria. Dat voornoemde Joannes, Peterus en Maria kinderen van Evert van Heesel in het hooft deeses genoemt nog hebben gehad eene suster met name Margareta die is geweest baggijn op het Baggijn hof tot Loven.
Datering: 1762
Pagina: 622
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 187
Scan: Register inzien
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Sint-Oedenrode

Kind(eren):

  1. Petrus Evert van Heessel  ± 1651-????
  2. Joannes Evert van Heessel  ± 1652-???? Tree
  3. Maria Evert van Heessel  ± 1655-????


Over de familienaam Van Heessel


    ?


De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).