genealogieonline

Stamboom Voet-Evers » Adrianus van Sochel

Persoonlijke gegevens Adrianus van Sochel Mannelijk

Scans zoeken, een service van Genealogie Online

Gezin van Adrianus van Sochel

Hij is getrouwd met Elisabeth

107 Voor de schepenen zijn verschenen Aert Ariens van Sochel en zijn broer Henrick, Mester Giel man van Heylwicj dr.v.Ariens vs., Korstiaen en Lambert kn.v. Lambert Ariaens, Ermgart dr.v.Arien, Lijsbeth dr.v.Arien van Sochel en zijn vrouw Elisabeth en die zijn samen een scheiding en deling van goederen aangegaan; Arien is ten deel gevallen een hopakkerveld aen Born e.z. Gherit Thonis a.z. Ariaen Andries van Horrick (?) e.e. Aert vs. a.e. de gemeijne straet; enen acker aen Delschot e.z. de H.Geest van Schijndel a.z. erfgenamen Aert Verhagen e.e. die Hardebempt a.e. den gemeynen wech; item drie strepen lants e.z. Gerit Thonis a.z. Ariaen Jan Ariens e.e. Lambert ?..a.e. het hopvelt, alles belast met een pont op de Baseldonck den Heren van de Hemelsche Porte, 4 ½ pont Jan Willemss. van Rullen,de grondcijns ? Hanrick is ten deel gevallen enen camp geheyten Bachove aen Delschot e.z??a.z. Gerit Willems en de erfgenamen Eijmbert Lambert e.e. Jan Evert Mijssen a.e. Aleyt weduwe van Jan van Berkel; enen mergen aen Delschot in de Liekendonck e.z. + a.z. Peter Mathijssen van Herentum e.e. de Vier Mergen a.e. die gemeyn stege; item enen acker geheyten Guldemansacker aen Lutteleynd e.z. Evert die Momboir a.z. Pouwels Hubert Egenss. e.e. Goyaert van Hermalen a.e. die gemeyn straet, belast met twe sester garsten den Capittel van Sint Oedenrode, item twe sester rogge den Armen van Schijndel, item 4 pont payment aen Stijn (?) Bokentop, item item twe pont Heer Jan van Balen elck pont van 7 st., en de grondcijns ? Korstiaen en Lambert Lambert Ariens den Groten Coer [dubieus] geheyten der plaetsen in Elde e.z. Daniel van der Aa met Ariaen die Ruter a.z. erfgenamen Mercelis Nagelmaker e.e. Convent van de Susteren van Orthen a.e. die gemeynt; item noch ten deel gevallen eenen camp geheyten den Cleynen Coer in Elde e.z. Daniel van der Aa a.z. erfgenamen van Mercelis Nagelmeker e.e. Convent van de Susteren van Orten a.e. den Groten Coer,
Vervolg:belast met een pont payment, een Bosch mud rogge te heffen den gemeynder borse, en de grondcijns ? Mester Giel en Heylwich is ten deel gevallen enen camp geheyten die Stege e.z. Pouwels Zebenen de erfgenamen Rolof Eymbert met meer anderen a.z. Elisabeth Thonis Koen Michiels met meer anderen e.e. Henrick zijn broer a.e. die gemeyn straet; item noch een bemptken inde Hardebempt e.z. die Smaeldonck a.z. Willem Ho?..e.e. Jan Willem van den Ven a.e. Hogert [dubieus] Rutgers; item noch een stuck bempts inde Hardebempt e.z. Jan Jans Verculen a.z. erfgenamen Jan Michiels e.e. Elisabeth begijnen Claes Libertss. e.z. Aert Verculen a.z. Joest en Haywich Gerits [dubieus]; item noch een stuck bempts inde Hardebempt e.z. Aert Verculen ende Jan Verculen a.z. Jenneken ?..e.e. Convent van de Susteren van Orten me tmeer anderen; item een stuck lants geheyten Vogelbraek inden Brochsedijck aenden Born e.z. Henrick van den Bogart a.z. den gemeynen dijck e.e. erfgenamen Gerit Willems a.e. den Brocksendijck , belast met ix pont, 3 pont payment op die Donck, 1 pont tot Eyndoven op die Hage en de grondcijns ? Ariaen Jan Driess. met sijnen momber is ten deel gevallen huijs ende hoff aenden Born e.z. Aert van Sochel a.z. erfgenamen van Aert van Kessel en de erfgenamen Lambert vcan Kessel e.e. Ariaen vs. a.e. die gemeyn straet; enen acker geheyten den Langen Acker e.z. Lambert Rolof en de erfgenamen Henrick van den Born a.z. Jan Aertss. Verweteringe e.e. den gemeynen wech a.e. Ariaen vs. ; item noch enen acker geheyten dat Rullen aen Wybosch geheyten Haubraken e.z. Hanrick Rutgers Scomeker a.z. Aert Gerits van der Hagen e.e + a.e Gerit Verhagen met meer anderen ; item noch stucken lants op Velt teynden Coir e.z. Groot Gasthuys van den Bosch a.z. + E.e + a.e. de erfgenamen van Henrick Gerits van den Bogart, belast met 16 rijnsgl. , 6 pont payment en de grondcijns ? gevolgd door de slotformule van de akte ? datering den donderdage inden mert
Datering:donderdage inden mert [1533]
Pagina:53-54v
Plaats:Schijndel
Toegangsnummer:5122
Inventarisnummer:41
Scan:Akte inzien
Bron:Schepenbanken
Geografische namen:Schijndel

241 Aert en Henric broers kinderen van Adriaen van Sochel hebben overgegeven Jan Henric Schwerchtsz. [dubieus] tot zijner tocht en zijn 5 wettige kinderen die hij heeft verwekt bij Beatris dochter vanWillem Mathyss. van Herethum een jaarrente van 3 Carolusgl. de broers aangekomen via Meester Gilis van der Welen man van Heilwich een zus van de twee broers, welke rente Meester Glis en zijn vrouw inkoop verkregen hadden tegen Libert Dirricks van den Hoevel zoals blijkt uit een schepenbrief van ?s-Hertogenbosch ? schepenen Peter Reinderss. van Dyck en Jan Rut Janssen
Datering:29 april 1550
Pagina:77v
Soort akte:Transport
Plaats:Schijndel
Toegangsnummer:5122
Inventarisnummer:44
Scan:Akte inzien
Bron:Schepenbanken
Geografische namen:Schijndel

214 Jan zoon van wijlen Rutger Janssoen onze medeschepen die heeft verkregen tegen Aert van Sochel en Henric zijn broer, Cortsiaen en Lambert kinderen van wijlen Lambert van Sochel, meester Gilis van den Velden man van Heylwich, Adriaen Jan Andrissoen met Jan zijn vader en wettig momboir van genoemde Adriaen verwekt bij Ermgart dochter van Adriaen van Sochel een stuk land van 1 manderzaad te Schijndel geheten den Doelacker inne den Born en heeft de helft daarvan overgedragen aan Ariaen zoon van wijlen Henrick van der A gelegen aan een ?gemeynen dijck? geheten den Broecksendijck met een ?gemeynen vaerwech? naast Jan Rutten + slotformule , belast met 3 mander rogge Bossche maat uit een meerdere pacht van 3 mud rogge ? schepenen jan van den Oeteler en Lauvreijs Michels
Datering:15 maart 1555
Pagina:108v
Soort akte:Transport
Plaats:Schijndel
Toegangsnummer:5122
Inventarisnummer:45
Scan:Akte inzien
Bron:Schepenbanken
Geografische namen:Schijndel

schepenprotocollen | Schijndel | 1597-1600 | Protocol van diverse soorten akten | 5122-059-0355
image 355 etc , image 360 etc
juli 1599
Ardt, Dirck, Jan kinderen wijlen Dirk Ardts van Kessel bij Marijke Dirck Alarts
Rutger en Lambert gebroeders
Jan Dirck Bevers man van Elizabeth
Sijmen Jan Willems man van Fijken
Reijnder Henrix Verhagen man van Heijlken
alle kinderen van wijlen Lambert Lambert van Sochel
Sander en Jan kinderen Dirck Sanders en Maria wijlen dochter Lambert van Sochel
Adriaen Lambert van Sochel
Tonis zv wijlen Corst Lambers van Sochel
Corst Goijaert Corstiaens
Jasper zv Lambert Jaspers Spierinx man van Anneke dochter Goijaert Corstiaens Lambert van Sochel
Gerard Henrix van Gerwen man van Maria dochter van Elias Peter van Laerschot en wijlen Emken dochter van Henrik van Sochel
Luijcas zv Henrik Ardt Peters Hellinx man van Anneke dv wijlen Elias en Emken
Henrik Henrik van Sochel
Goijaert Dirx man van Elisabeth dv wijlen Henrik van Sochel
Jan Rijkert Jans van Oetelaer zv Rijkert en Arike dv Henrik van Sochel
Adriaen Laurens van Gestel man van Ermgart dv Jan van Staek en Mechteld dv Henrik van Sochel
Jan Janssen van Gerwen man van Ijken dv Elias Peters van Laerschot en Emken Henrix van Sochel
Jan, Petrus, Henricus en Corstiaen kinderen van Elias Peters van Laerschot

Illustre Lieve Vrouwe Broederschap
RekeningpostLijsbeth Adriaens van Sochels huysvrou
Beroep
PlaatsSchijndel
Jaar1550
Soort betalingdoodschuld betaald na de dood
Inv.nr.132
Rekening
Pagina083v
Diversendoodschuld betaald na de dood

Kind(eren):

  1. Lambertus Adrianus van Sochel  ± 1500-± 1540 Tree
  2. Arnoldus Adrianus van Sochel  ± 1510-????
  3. Elisabeth Adrianus van Sochel  ± 1510-????
  4. Ermgart Adrianus van Sochel  ± 1510-????
  5. Helena Adrianus van Sochel  ± 1510-????
  6. Henricus Adrianus van Sochel  ± 1510-???? Tree


Over de familienaam Van Sochel


    ?


De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).